Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Id202_2011_OT_PM_AB

VIEWS: 12 PAGES: 9

 • pg 1
									                                          Undervisningsbeskrivelse
                                             HFC - Efterslægten
                                          Idræt B 2. HF 2011-2012

Undervisningsbeskrivelse


Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser


Termin           Maj-juni 12

Institution         HFC-Efterslægten

Uddannelse         Hf

Fag og niveau        Idræt B

Lærer(e)          Ole Torben Hansen, Andreas Birkedal, Peter Mathiasen

Hold            Id-201 11


Oversigt over gennemførte undervisningsforløb


Titel 1    Fodbold

Titel 2    Løb (praktik), kredsløb og aerob træning (teori)

Titel 3    Basketball

Titel 4    Bordtennis

Titel 5    Svømning

Titel 6    Dans

Titel 7    Rygsmerter (teori),rygtræning og massage (praktik)

Titel 8    Volleyball

Titel 9    Klatring

Titel 10   Alpint skiløb og skitræning (praktik)

Titel 11   Taekwondo

Titel 12   Fysisk træning

Titel 13   Badminton

Titel 14   Øvrig teori

Titel 15   Håndbold

Titel 16   Hockey

Titel 17   Skøjter
                                         Undervisningsbeskrivelse
                                            HFC - Efterslægten
                                          Idræt B 2. HF 2011-2012

Titel 1
            Fodbold (udendørs & indendørs)

Indhold        Fysisk aktivitet: forskellige sparkeformer (inderside, yderside, halvtliggende vrist,
            vrist, flugtning), tæmninger, bandespil, overlap, driblinger, dybde-bredde,
            pasninger, boldkontrol, regler, taktik, angrebsspil, forsvarsspil.Omfang         30 timer

Særlige fokuspunkter  Faglige mål:

            Tekniske og taktiske færdigheder i fodbold
Titel 2        Løb, kredsløb og aerob træning

Indhold        Fysisk aktivitet
            Intervaltræning, kontinuer træning, koordinationsøvelser
            Naturvidenskabelig teori
            Nielsen og Wolf:”Idræt-teori og træning” 3.udg 2006 s 60-67, 98-102, 114-120
Omfang         25 timer


Særlige fokuspunkter  Faglige mål
            Udvikling af kropsbevidsthed
            Tekniske løbefærdigheder
            Grundlæggende viden om centralt arbejdsfysiologisk og anatomisk funktionelt stof


Væsentligste      Eksperimentelt arbejde:
arbejdsformer     2-punkts-cykeltest
            Bip-test
            Pulsmålinger under løbetræning
            Rapport
            Kredsløb og kondital (6 kursisttimer)
                                          Undervisningsbeskrivelse
                                             HFC - Efterslægten
                                          Idræt B 2. HF 2011-2012

Titel 3        Basketball


Indhold        Fysisk aktivitet:

            Basketball: Driblinger, lay-up, skud, afleveringer, screeningOmfang         30 timerSærlige        Kursisterne skal kunne:
fokuspunkter
              -   beherske tekniske og taktiske færdigheder i basketball
Titel 4        Bordtennis

Indhold        Fysisk aktivitet
            Forhånd, baghånd, underskrue, sideskrue, forhåndsloop, blokering,
            Regler for single og doubleOmfang         15 timer


Særlige fokuspunkter  Beherskelse af tekniske færdigheder og taktisk forståelseVæsentligste      Lærerstyret
arbejdsformer     Træning i par
            Kamp single og double
                                         Undervisningsbeskrivelse
                                            HFC - Efterslægten
                                         Idræt B 2. HF 2011-2012

Titel 5        Svømning

Indhold        Fysisk aktivitet
            Crawl: vejrtrækning, armtag, benspark, saltovendinger
            Udspring: Baglæns salto, Tyskerspring, 1½ salto forlæns


Omfang         15 timer
Titel 6         Dans


Indhold         Fysisk aktivitet:

             Hovedvægt på Salsa og Lanciers

             Mindre vægt på House, jazz og discoOmfang          15 timerSærlige fokuspunkter   Kursisterne skal kunne:

               -  beherske alsidige og grundlæggende færdigheder i udvalgte dansearter
                                         Undervisningsbeskrivelse
                                            HFC - Efterslægten
                                         Idræt B 2. HF 2011-2012

Titel 7        Rygsmerter, rygtræning og massage

Indhold        Fysisk aktivitet
            Rygtræning: muskeludholdenhed, smidighedstræning, optræning af kontrol over
            holdningsmuskler, holdningsanalyse


            Naturvidenskabelig teori
            Ole T Hansen: ”Bag om ryggen”, Nucleus 1996 s 11-18, 21-40,


Omfang         30


Særlige fokuspunkter  Kursisterne skal kunne analysere hvilke muskler, der trænes ved forskellige
            træningsøvelser or muskeludholdenhed og smidighed.
            Kursisterne skal kunne analysere forskellige årsager til rygsmerter.
            Kursisterne skal kunne analysere hvilke øvelser, der er hensigtsmæssige i.f.t.forskellige
            typer rygproblemer
Væsentligste      Klasseundervisning
arbejdsformer     Gruppevis træning
            Individuel holdningsanalyse
Titel 8         VolleyballIndhold         Fysisk aktivitet

            Fingerslag, baggerslag, serv, smash, taktik

Omfang         30Titel 9         Klatring
Indhold         Bouldering,, grundteknik, mantle, sikring, selvnedfiring, træklatring

Omfang         15
                                        Undervisningsbeskrivelse
                                           HFC - Efterslægten
                                        Idræt B 2. HF 2011-2012

Titel 10        Alpint skiløb og skitræning

Indhold        Hoppetræning som fortræning
            Plov, omstigningssving, opaflastning, nedaflastning, pedalsving
            Snowboard : Korte og lange sving
            Videooptagelse
Omfang         5 skidage
            Inden 3 x 30 min hoppetæning
Væsentligste      Niveaudelt alpint skiløb i Østrig (St Johann/Wagrein)
arbejdsformerTitel 11        Taekwondo

Indhold        Grundteknikkerne i Taekwondo: stande, blokeringer, slag og spark.

            De sammensatte grundteknikker (kaldet Poomse), består hovedsageligt af
            håndteknikker, men indeholder også enkelte spark.
            Opvarmning og udstrækning med særlig relation til Taekwondo


Omfang         15 timer


Særlige fokuspunkter  Eksplosiv styrke, kadence og kontrol.
Væsentligste      Lærerstyret
arbejdsformer     Træning i par
            Ekskursion til Taekwondo -centerTitel 12        Fysisk træning

Indhold        1) makkertræning/par træning, hvor man bruger sin egen og makkerens vægt
            som modstand.
            2) Håndbold-styrketræning: fokus på knæ og skuldre, da disse er de mest
            udsatte i håndbold i forbindelse med skud og finter. Her blev elastik brugt som
            modstand
            3) kampsport: træning med egen vægt med fokus på muskeludholdenhed
            snarere end muskelstyrke. Her blev trænet en form for disciplinspecifik
            cirkeltræning, hvor øvelserne skiftede efter 1mins varighed. Ialt 8 øvelser, der
            alle var relaterede til slag, spark samt grundform (mave og ryg-styrke for at
            holde kroppen spændt og klar til at modtage slag og spark.
            4) parkour/core-træning: træning med egen vægt, hvor fokus var på
            funktionelle helkropsbevægelser, der ofte sattes sammen til en serie (f.eks
            stræk af hele kroppen mod loftet efterfulgt af kropsrulning til gulv, hvor man
            derpå kravlede på alle fire, og som en edderkop.)
                                        Undervisningsbeskrivelse
                                           HFC - Efterslægten
                                         Idræt B 2. HF 2011-2012Omfang         15
Titel 13        Badminton

Indhold        Clear, drop, serv, smash, single og doubleregler
Omfang         15
Titel 14        Øvrig teori

Indhold        Naturvidenskabelig teori
            Nielsen og Wolf: ”Idræt – teori og træning” 3.udg. s 9-59, 68-97, 103-113
            Humanistisk – sociologisk teori
            Franch, Isaksen m.fl :”Idræt B – idrætsteori” s 97-116
            Knud Larsen: ”Den tredje bølge” s 9-71
Omfang         60 timer


Væsentligste      Lærerforedrag
arbejdsformer     OpgaveløsningTitel 15        Håndbold

Indhold        Hopskud, underhåndsskud, afleveringsformer, taktik, regler, opdækning,
            forsvarsspil, angrebsspil og enkelte systemer.

Omfang         15 timer


Særlige fokuspunkter  Tekniske færdigheder.


Væsentligste      Lærerstyret holdundervisning
arbejdsformer
                                      Undervisningsbeskrivelse
                                         HFC - Efterslægten
                                      Idræt B 2. HF 2011-2012

Titel 16        Hockey

Indhold        Teknik: Dribling , Skud: Forhånd, Baghånd
            Regler for spillet
            Taktik, løbemønstre og sammenspil.
            Kampe på mindre og større bane
Omfang         15 timer


Særlige fokuspunkter  Stavteknik
            Taktik
            Samarbejde
Væsentligste      Lærerstyret
arbejdsformer     Øvelser i grupper og par
Titel 17        Skøjter

Indhold        Forlæns løb, krydsløb, baglæns løb, krydsløb, opbremsninger
            Der er arbejdet på både rullesøjter og isskøjter
            Rullehockey
Omfang         15 timer


Væsentligste      Lærerstyret
arbejdsformer     Øvelser i grupper og par
                                     Undervisningsbeskrivelse
                                        HFC - Efterslægten
                                      Idræt B 2. HF 2011-2012

Titel 17        Ultimate

Indhold        Kasteteknikker: Forhånd, Baghånd og ”Hammer”
            Regler for spillet
            Taktik, løbemønstre og sammenspil.


Omfang         15 timer


Særlige fokuspunkter  Teknik
            Samarbejde, ”teamspirit”
            Ultimate spillets særlige fair-play moral-kodeks


Væsentligste      Øvelser i par og grupper.
arbejdsformer     Spil på både mindre og større bane

								
To top