Planteceller og fotosyntese Linksidene by alicejenny

VIEWS: 17 PAGES: 11

									Planteceller og fotosyntese

     S. 58-61
        Plantecellers oppbygning
                       2. Cellemembran
              1. Cellevegg
6. Grønnkorn
                   4. Cellevæske    3. Cellekjerne
        5. Saftrom
                   m/ mitokondrier
De viktigste cellelegemene i en plantecelle er:
1.  Cellevegg
   Vegg som stiver opp cellen, cellulose, stoff som brukes i papir. Utgjør veden i trær.
   Slipper vann og gass inn/ut av cellen.

2.  Cellemembran
   Halvt gjennomtrengelig, ligger innenfor celleveggen,

3.  Cellekjerne
   Her ligger arvestoffet – DNA, genetisk kode, bestemmer utseende til planten, hva og
   hvor mye som skal produseres.

4.  Cellevæske
   Her ligger mitokondriene – cellenes energiverk og her forbrennes energien (drivstoffet)
   fra druesukkeret ved hjelp av oksygen (På samme måte som bensin i en motor).

5.  Saftrom
   Stort væskefylt rom med vann og sukkerstoffer. Setter smak og farge på f.eks. bær. Når
   det er mye saft i saftrommet, så presses cellemembranen mot celleveggen slik at cellen
   blir hard. Stengelen til planten blir da stivere og blomstene strekker seg mot lyset (se
   bilde av plante s. 58). Planten har nok vann.

6.  Grønnkorn m/klorofyll
   ”Sukkermaskinene”, produserer energi, gjør plantene grønne, inneholder fargestoffet
   klorofyll, fotosyntesen (lager druesukker og oksygen) foregår i klorofyllet.
        Plantecellers oppbygning
                       2. Cellemembran
              1. Cellevegg
6. Grønnkorn
                   4. Cellevæske    3. Cellekjerne
        5. Saftrom
                   m/ mitokondrier
F
O
T
O
S
Y
N
T
E
S
E
       Fotosyntese
• Alle levende organismer må skaffe seg
 næring og energi for å vokse og leve.

• Plantene produserer sin egen
 energi/næring ved hjelp av fotosyntesen.

• Når det er sollys (dag) skjer det
 fotosyntese i plantene.
          Fotosyntese
• I fotosyntesen tar plantene opp karbondioksidgass fra
 lufta og vann fra jorda ( CO2 og H2O er råvarene i ”Den
 grønne fabrikken” ).

• I fotosyntesen så lager plantene druesukker og
 oksygengass ( C6H12O6 og O2 er produktene i ”Den
 grønne fabrikken” ).

• Energien til å lage dette får plantene fra sola.

• Fotosyntese betyr å sette sammen ved hjelp av sollys.
     Karbondioksidgass og
       oksygengass
• I lufta er det karbondioksidgass. Den kommer
 fra forbrenning av ved og bensin. I tillegg puster
 mennesker og dyr ut denne gassen.


           CO2            O2


• Plantene bruker denne gassen i fotosyntesen og
 sender oksygengass tilbake til lufta.
         Fotosyntese


• Karbondioksid + Vann  Druesukker + oksygen + energi


• 6CO2 + 6H2O + lysenergi → C6H12O6 + 6O2

								
To top