Docstoc

CONTOH_A

Document Sample
CONTOH_A Powered By Docstoc
					  CONTOH APLIKASI KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM TERAS ASAS
                 TAHUN 1   Teras Asas   Standard       Standard    Situasi    Aktiviti Penerapan
          Kandungan       Pembelajaran         Elemen
                                    Keusahawanan

1  Matematik

   3.1 Mengenal pasti ringgit dan sen       Di kantin murid   • Sikap: Sangat
                          menggunakan      peka  kepada
   3.2 Tambah dan tolak melibatkan wang
                          wang untuk      peluang (untuk
   Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk membeli kueh     menyimpan duit
   syiling dan wang kertas            atau jual beli    belanja  yang
                          secara amnya.     lebih)
   Menukar wang: Syiling hingga 1 ringgit
                                    • Pemikiran: boleh
                                     membezakan
                                     syiling dan wang
                                     kertas; memberi
                                     penilaian
                                     terhadap  jenis
                                     barangan dengan
                                     harganya

                                    • Kaedah:     main
                                     peranan

                                    Aktiviti P & P:

                                    Murid   memain
                                    peranan  sebagai
                                    penjual kueh dan
                                    pembeli   kueh;
                                    urusan jual beli
                                    secara am.

2  Pendidikan   4.0 Sirah    1.   menyatakan Peniaga   dan  • sikap:
   Islam             salasilah     pembeli sedang   berkeupayaan
           4.1      keturunan  Nabi berurusniaga    memimpin
           menyatakan   Muhamad SAW
           keturunan Nabi sebelah ibu dan           • nilai moral: tidak

                         1 

 
         Muhamad    bapa                 menindas,
         SAW    dan                   menghormati hak
         tanda-tanda                     orang lain
         kenabian
         baginda                      • kaedah:     main
                                   peranan

                                  Aktiviti P & P:

                                  Murid berlakon cara
                                  berurus    niaga
                                  dengan
                                  memasukkan   ciri-
                                  ciri baik yang ada
                                  pada      Nabi
                                  Muhamad SAW

3  Pendidikan  4.0 Penyalahgunaan
                1. Mengenal pasti Situasi    di • Sikap:   Boleh
           Bahan
  Kesihatan          tujuan   ubat sebuah       membina
         6.1 Mengetahui digunakan.    farmasi/kaunter  jaringan sosial
         pelbagai jenis 2.        ubat.
                    Menyedari          • Sikap:
         ubat      bahawa   ubat            Kesanggupan
                   boleh              belajar daripada
                   membahayakan           kesilapan
                   kesihatan – salah
                   guna             Perbualan  antara
                   pengambilan          doktor   dengan
                   ubat, ubat yang        pelanggan;  atau
                   berubah warna,        peniaga/    ahli
                   rasa, bau, rupa,       farmasi  dengan
                   tamat tempoh         pembeli.

                   3.   Mematuhi       Aktiviti P & P:
                   preskripsi doktor
                                  Kaedah   :   Main
                   apabila
                                  peranan
                   mengambil ubat
                                  Murid   memberi
                                  maklum     balas
                                  (sumbang   saran)
                                  secara     lisan
                                  mengenai maklumat
                                  yang  betul   dan
                                  penting   tentang
                                  ubatan. Contohnya:
                        2 

 
                                     kaedah yang betul
                                     menggunakan ubat,
                                     tarikh luput, dos
                                     ubat yang betul dan
                                     kekerapan
                                     mengambil ubat.

4  Kreativiti dan  3.   Membentuk  3.2 Aplikasi Seni  Murid menjual • Sikap:  Sangat
  Seni Visual      dan                origami   yang peka  kepada
             Membuat              dihasilkan.   peluang
             Binaan:
             Origami                     • Sikap:    Daya
                                      kreativiti  dan
                                      inovatif

                                     • Sikap: Fleksibiliti

                                     • Sikap:
                                      Berorientasi
                                      masa depan

                                     • Aplikasi
                                      kemahiran
                                      teknologi
                                      vokasional dan
                                      keusahawanan :
                                      Menghasilkan
                                      binaan origami
                                      yang pelbagai

                                     • Pengetahuan
                                      dan kemahiran
                                      pengurusan
                                      perniagaan   :
                                      Membuat
                                      perbandingan
                                      antara  binaan
                                      origami   dan
                                      dapat
                                      menentukan
                                      perbezaan kualiti
                                      dan    dapat
                                      menentukan
                                      harga    yang

                         3 

 
      sepadan.

     • Nilai   Etika
      Keusahawanan:
      Menghormati
      cara hidup orang
      lain

      Menghargai
      kepelbagaian
      manusia

     Aktiviti P & P:

     Murid membentuk
     dan    membuat
     binaan origami.
  4 

 

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:21
posted:9/24/2012
language:Unknown
pages:4