werkbestand overzicht KSA gewest Polder en Kempen 1936 1942 by jfX7W8z

VIEWS: 4 PAGES: 24

									ARCHIEF HEIDEBLOEMPJE ESSEN
WIM BESTERS
SINT-ANTONIUSSTRAAT 8
2910 ESSEN
tel. : 03/667.11.49
e-mail: Wim_Besters@hotmail.com of rudis.smout@skynet.be
Rudi Smout – C. Beersmansstraat 39 – 2018 Antwerpen – tel. 03/248.18.67
      WERKBESTAND KSA-GEWEST
      POLDER EN KEMPEN 1936-1942
SAMENGESTELD DOOR: Rudi Smout
LAATSTE BIJWERKING: 06/03/2003
                                     1
INHOUDSTABEL
INHOUDSTABEL                                    2
VOORWOORD                                     3
1. OVERZICHT KSA-GEWESTWERKING POLDER EN KEMPEN ZOMER 1936-ZOMER 1941       4
2. ACHTERGRONDINFORMATIE LEDEN KSA-GEWESTBESTUUR POLDER EN KEMPEN         5
2.1. GEWESTPROOST E.H. STUER: ZEKER PERIODE ZOMER 1936-1938            5
2.2. GEWESTLEIDER KAMIEL ELST : ZEKER PERIODE SEPTEMBER 1937- AUGUSTUS 1938    5
2.3. VAKANTIEPROOST E.H. LEONARD DRIES: PAASVAKANTIE 1937             5
2.4. GEWESMARSLEIDER J.J.                             6
2.5. AANSTELLING DEFINITIEF GEWESTBESTUUR OP LEIDERSKRING 17/08/1937 VOLGENS
GOUWSTATUUT                                    6
2.6. GEWESTPROOST JEF PLATTEAU: ZEKER PERIODE AUGUSTUS 1938-PAASVAKANTIE 1943   6
2.7. GEWESTLEIDER LEO VAN PARIJS: ZEKER PERIODE KERSTVAKANTIE 1938-1939-MEI 1940  6
3. SECRETARIAAT KSA-GEWEST POLDER EN KEMPEN 1940-1943               7
4. PROGRAMMA/VERSLAG ACTIVITEITEN KSA-GEWEST POLDER EN KEMPEN           7
5. OVERZICHT BONDEN KSA-GEWEST POLDER EN KEMPEN                  8
6. KSA-GEWESTWERKING POLDER EN KEMPEN UIT ARCHIEF HEIDEBLOEMPJE ESSEN
    PAASVAKANTIE 1940-PAASVAKANTIE 1943                    9
7. KSA-GEWESTBLAD XP IMPERAT POLDER EN KEMPEN ZOMER 1936- PAASVAKANTIE 1939    12
    7.1. HET GEWESTBLAD XP IMPERAT                       12
    7.2. GEWESTWERKING UIT GEWESTBLAD XP IMPERAT                15
    7.3. OVERZICHT PER BOND UIT GEWESTBLAD XP IMPERAT             19
8. OVERZICHT WERKBESTANDEN 100 JAAR HEIDEBLOEMPJE ESSEN              24
                                            2
VOORWOORD

Door op zoek te gaan naar informatie over onze eigen beweging, studentenbond-KSA-KSJ Heidebloempje
Essen, hebben we ook heel wat gegevens bekomen van bonden uit de streek. Vooral informatie omtrent de
periode van de studentenbond en de overgang naar KSA.

Na de publicatie van het boek “100 jaar Heidebloempje Essen 1897-1997” en de “Aanvulling 2002” hebben we
nu de tijd gevonden om onze informatie over de andere bonden en het gewest in een soort van werkbestand te
gieten. We hebben getracht om zoveel mogelijk gegevens per bond of van het gewest samen te brengen. Naar
aanleiding van ons artikel in het decembernummer 2003 van het tijdschrift Gisteren hebben we al onze
werkbestanden én onze afbeeldingen op onze website www.heidebloempje.be geplaatst.

Onze hoop is dat andere mensen van deze gegevens zullen gebruik maken om aan een eigen bondsgeschiedenis
te beginnen, om bepaalde zaken beter te kunnen plaatsen in de gemeente of een groter geheel, …. Het blijven
natuurlijk wel werkbestanden. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat de informatie zeker niet volledig zal zijn en dat
typfouten onvermijdelijk zijn. Daarom is ook teruggaan naar de originele bronnen een noodzaak. Grote
voordelen van zo’n werkbestand zijn dan weer dat je de gegevens aan zoveel mogelijk mensen kan doormailen,
en dat je informatie kan bijvoegen, veranderen, plakken, kopiëren, … We gaan er wel vanuit dat als je gegevens
gebruikt je wel de bron vermeldt (dat hebben wij ook betracht).

De stichting 100 jaar Heidebloempje Essen hoopt dat al haar werk niet tevergeefs is geweest.

Voor eventuele opmerkingen, vragen, suggesties kan je steeds contact opnemen met:


Rudi Smout
Catharina Beersmansstraat 39
2018 Antwerpen
tel. 03/248.18.67
e-mail: rudi.smout@skynet.be
                                                       3
1. OVERZICHT GEWESTWERKING POLDER EN KEMPEN ZOMER 1936 –
ZOMER 1941
AANVULLING B: tot paasvakantie 1942 en 1 bericht over paasvakantie 1943

K: info uit verslagboek KSA Kalmthout
I: informatie uit gewestblad XP Imperat
F: foto’s
H: Heidebloempje archief
P: Polderzonen
S: site Antwerpen
B: briefwisseling gewest/gouw aan L. Bartelen (Essen): zie achteraan
SP: Spycker

CHRONOLOGISCH OVERZICHT GEWESTACTVITEITEN POLDER EN KEMPEN
- zomer 1936: vermelding gewestproost E.H. Stuer (I)
- 09/09/1936 : Mariavaart rustoord Ekeren (met KVS) (I)
- 1936 : recollectiedag te ? (datum?) (I)
- pasen 1937: vermelding gewestproost E..H. Stuer (I); E.H. Dries als verlof proost gewest of Brasschaat E.H.
Leonard Dries (I)
- 17/08/1937: definitieve aanstelling gewestbestuur op leiderskring te ? volgens gouwstatuut
- 09/09/1937: Mariavaart te ? (I) met gewestproost E.H. Stuer en gewestleider Kamiel Elst (I)
- datum? : E.H. Stuer geen gewestproost meer, wordt onderpastoor te Mol (I)
- 02-04/08/1938: gouwstudiedagen te Essen (K) (I)
- 05/08/1938: om 10u. leiderskring te Brasschaat (I)
- 06/08/1938: vermelding in verslag gewesthoofdman Kamiel Elst (K)
- 05/08/1938: om 10u. leiderskring te Brasschaat (I)
- 09/08/1938: om 10u. Mariavaart naar Heide-Kalmthout met oud-gewestproost E.H. Stuer en gewestproost E.H.
Platteau (I): hier is een onscherpe foto bij KSA Kalmthout (F)
- kerstvakantie 1938-1939: in verslag vermelding gewestmarsleider Victor Nelen (Kalmthout) (K)
- 29/12/1938: leiderskring te Kapellen (I)
- kerstviering 31/12/1938: inspectie door gewestleider Leo Van Parijs (K)
- 11/04/1939 : gewestdag te Koningshof met vermelding gewestleider Platteau (K)
- 21/04/1939 : gewestleidersdag te ? (I)
- 04/06/1939: eremis E.H. Platteau (K), wijding 03/06/1939 in De Spycker
- 11/08/1939 : leidersdagen Mechelen (wellicht gouw) (K) foto zie KSA Kalmthout: in verslag E.H. Kockx, Victor
Nelen, Ferdinand Ruys, Louis Van Geel, Adriaan Van Hooydonck , Jos Van Thillo en ook E.H. Platteau (7, maar 6
op foto: vraag is: wie staat niet op de foto? – eventueel de fotograaf)
- 18/08/1939: marivaart Kalmthout met gewestproost Platteau en gewestleider Van Parijs (K)
- 30/12/1939: leiderskring Merksem met 2 nieuwe gewestbestuursleden (K)
- 28/03/1940: leiderskring Merksem (K)
- 02/04/1940: gewestdag Koningshof (K)
        gewest-vredesvaart te Koningshof Schoten (B – is doorgegaan, wordt naar verwezen)
- paasvakantie 1940: Directieven gewestbestuur – 1e jaargang nr.1 (B)
- 13/05/1940: Hernieuwerbedevaart maandag 13 mei 1940 te Edegem (B)
- 04/06/1940: briefdatum om KSA-werking na begin WO II opnieuw te starten (B)
- 09/06/1940: gewestelijke samenkomst in KSA-lokaal Koningshof (B)
- september 1940: 2e directieven Polder en Kempen – 1e jaar – nr. 2
- 24/11/1940: oproep gewestleiding aan de bonden om deel te nemen aan de algemene biddag voor de vrede (oproep
van de paus) (B)
- 01/12/1940: gewestraad St. Michielscollege Vriesdonck Brasschaat
- 07/01/1941: leiderskring met aanstelling nieuwe leden van het gewestbestuur St. Michielscollege Vriesdonck
Brasschaat (B)
- 22/04/1941: gewestdag Klaroeners in Sint Michielscollege Vriesdonck Brasschaat (B)
- 24/04/1941: gewestdag Hernieuwers in Sint Michielscollege Vriesdonck Brasschaat (B)
- zomer 1941: gewestdag Hernieuwers en Klaroeners St. Michielscollege Brasschaat (K)
- 29/07/1941: gewestdag Klaroeners Heide-Kalmthout (K)
- 05/08/1941: gewestdag Klaroeners Koningshof (K)                                                       4
- 02/08/1941: leiderskring Koningshof (K)
- 04/09/1941: aangekondigde gewestdag Koningshof (K)
       programma (B)
- paasvakantie 1942: herstel gewestproost Platteau (B)
- 11/04/1942: gewestdag Sint Michielscollege Vriesdonck Brasschaat
- paasvakantie 1942: vernoemde gewesten op programma gouwdag 09/04/1942 te Antwerpen: Noord-Antwerpen,
Zuid-Antwerpen, Lier, Boom, Polder en Kempen, Mechelen, Mol, Hoogstraten, Noorder-Kempen, Turnhout (B)
- 28/04/1943: gewestleiderskring te Ekeren in school Oorderscheweg 8 (als poststempel goed gelezen werd) (B) met
als gewestproost J. Platteau2. ACHTERGRONDINFORMATIE LEDEN KSA-GEWESTBESTUUR
POLDER EN KEMPEN
2.1. GEWESTPROOST E.H. STUER: ZEKER PERIODE ZOMER 1936-1938
E.H. schrijft als gewestproost een artikel over het waarom van een gewestblad in het allereerste nummer van XP
Imperat. (zomer 1936)

Tekst gouwdag Lier 07/04/1937 en tekst verlofwerking Polder en Kempen, door gewestproost E.H. L. Stuer
    XP Imperat, Paschen 1937 p.3 en 4

Mariavaart 09/09/1937.
    - K. Elst, Gewesthoofdman
    - E. Stuer, Gewestproost.
    XP Imperat, 2e jaargang nr.4 p.8

Gewestproost E.H. Stuer.
Weleerde Heer Stuer,
Het Gewest Polder en Kempen heeft hier een plicht te vervullen van inniggevoelde dankbaarheid, bij uw heengaan
als Gewestproost, door uw benoeming als Onderpastoor te Mol....
Toch kunnen we niet anders dan een zeker spijt uitdrukken, omdat van ons weggegaan is de pionier van onze K.S.A.
in Polder en Kempen. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Vergeten kunnen wij U niet om hetgeen U
voor ons gedaan hebt. De organisatie, het Gewestprogramma, de gezonde ijverzucht, de geestdrift, en in 't bijzonder
de bovennatuurlijke opvatting van onze K.S.A.plicht, hebben wij aan U, Weleerwaarde Heer Stuer, te danken. Er is
van ons weggegaan, de Proost, die de grondslag heeft gelegd van de K.S.A. in Polder en Kempen, een werker die
moeilijk te vervangen zal zijn....
...Dit nummer van XP Imperat wordt eerbiedig en nederig opgedragen aan E.H. Stuer oud-gewestproost, nu
Onderpastoor te Mol.
     XP Imperat, 3e jaargang nr.1 p.1-2

2.2. GEWESTLEIDER KAMIEL ELST : ZEKER PERIODE SEPTEMBER 1937-
AUGUSTUS 1938
Mariavaart 09/09/1937.
    - K. Elst, Gewesthoofdman
    - E. Stuer, Gewestproost.
    XP Imperat, 2e jaargang nr.4 p.8
06/08/1938: vermelding in verslag gewesthoofdman Kamiel Elst (K)

Kamiel Elst, seculier °Horendonk 13.12.1917, wijding 25.7.1942, onderpasoor Reet 20.3.1943, H. Drievuldigheid
Berchem 8.9.1954, + Berchem 5.11.1993 (met foto op latere leeftijd – met bril)
     De Spycker, jaarboek 1997 Heemkundige Kring Essen p.41
Was dus als gewestleider seminarist (had er toch de leeftijd voor)
Boek Horendonk: geboortedatum 17 ipv 13 december, zelfde foto p.348 als SP, maar ook foto 1942 ere-mis, ook al
met bril (groepsfoto p.107)

2.3. VAKANTIEPROOST E.H. LEONARD DRIES: PAASVAKANTIE 1937
E.H. L. Dries
- tekst gouwdag 07/04/1937                                                         5
     XP Imperat, Paschen 1937 p.2
- tekst 1 blz. XP Imperat 2e jaargang nr.3, ondertekent met E.H. Dries - K.S.A.Verlofproost - Brasschaat + lezing
voor Hernieuwerskern (geeft les aan het St. Pieterscollege te Leuven)
     XP Imperat, 2e jaargang nr.3 p.1,2

2.4. GEWESMARSLEIDER J.J.
- kerstvakantie 1938-1939: in verslag vermelding gewestmarsleider Victor Nelen (Kalmthout) (K)
- is de V. Nelen van het secretariaat dezelfde? (Antwerpen – Prinsenstraat 13 - kan de school zijn)

2.5. AANSTELLING DEFINITIEF GEWESTBESTUUR OP LEIDERSKRING 17/08/1937
VOLGENS GOUWSTATUUT
HET GEWESTBESTUUR deelt mede:
In het volgend nummer deelen wij ook de besluiten mede van den leiderskring die gehouden wordt op 17 Augustus.
In deze vergadering zal er overgegaan worden tot de aanstelling van een definitief gewestbestuur volgens het
gouwstatuut uitgevaardigd gedurende de studiedagen.
     XP Imperat, 2e jaargang nr.3 p 6

2.6. GEWESTPROOST JEF PLATTEAU: ZEKER PERIODE AUGUSTUS 1938-
PAASVAKANTIE 1943
- komt van KSA St Paulus Kalmthout.
- Eerste vermelding als gewestproost: 09/08/1938: om 10u. Mariavaart naar Heide-Kalmthout met oud-gewestproost
E.H. Stuer en gewestproost E.H. Platteau (I): hier is een onscherpe foto bij KSA Kalmthout, wellicht na ontslag E.H.
Stuer
- 04/06/1939: eremis E.H. Platteau (eens nakijken in De Spycker) (K)
- paasvakantie 1942: herstel gewestproost Platteau (B)
- 28/04/1943: gewestleiderskring te Ekeren in school Oorderscheweg 8 (als poststempel goed gelezen werd) (B) met
als gewestproost J. Platteau

Jozef Platteau, seculier °Kapelle-Biezelingen (NL tijdens de vlucht) 15.10.1914, wonend Kalmthout, wijding
3.6.1939, leraar St.-Jan Berchmanscollege Antwerpen 20.8.1939, godsdienstleraar atheneum aldaar 26.10.1956 tot
31.8.1975, intussen diocesaan proost Christelijke Middenstandsvrouwen 15.10.1964. +Ekeren 16.7.1983, 68 jaar
oud.
     De Spycker, jaarboek 1997, Heemkundige Kring Essen p.78, geen foto

Staat wellicht op foto’s van de studentenbond en KSA Kalmthout (voor mij niet herkenbaar)
Staat op foto broedervergadering Heidebloempje 1933 (was toen bijna 19 jaar) nr. 19 (boek p.54 – zonder bril,
haarscheiding links)

2.7. GEWESTLEIDER LEO VAN PARIJS: ZEKER PERIODE KERSTVAKANTIE 1938-
1939-MEI 1940
- nadien ook gouwklaroenerhoofdman 1941-1942, 1942-1943, gouwhoofdman knapen 1943-1944).
- komt van KSA Koningshof
- kerstviering 31/12/1938: inspectie door gewestleider Leo Van Parijs (K)
- 13/05/1940: Hernieuwerbedevaart maandag 13 mei 1940 te Edegem (B) met gewestproos Platteau en gewestleider
Leo Van Parijs
- op programma gewestdag 11/04/1942 is Leo Van Parijs gouwklaroenerhoofdman
                                                          6
3. SECRETARIAAT KSA-GEWEST POLDER EN KEMPEN 1940-1943
- Kapellen
   - adres zie stempel
   - in briefwisseling dikwijls als plaats Hoogboom (november-december 1940, augustus 1941, maart 1942),
     Kapellen (april 1943)
- V. Nelen: Prinsenstraat 13 – Antwerpen (april-mei-juni 1940, december 1940 )
4. PROGRAMMA/VERSLAG ACTIVITEITEN KSA-GEWEST POLDER EN
KEMPEN
Mariavaart 09/09/1936 te Ekeren?
Den 9 September, daags na haar feest, gaan we Maria vieren, bidden en broederlijk één, KVS en KSA, onze
kinderliefde betuigen.
In Rustoord:
10u. H. Mis
Daarna massaspel
12u. Middagmaal
2 u. Verbroedering.
     Sprekers:     namens KVS: Tom Huybrechts
              namens KSA: Jan Kockx
     XP Imperat, 1e jaargang nr.3 p.5
     (Noot: wordt ook in verslagboek Polderzonen beschreven, Jan Kockx van Kalmthout?)

Recollectie (datum? Plaats? 1936?
...Talrijke opkomst: 50 tal, Polder en Kempen: 34! Jammer dat niet alle bonden konden vertegenwoordigd zijn. De
KSA is geen stijve stugge beweging die op tucht gebouwd is, maar wij moeten enthoesiasme genoeg, dienstbaarheid
en offervaardigheid genoeg hebben voor de KSA om die in practijk te brengen. Het mag niet meer zijn dat wanneer
de KSA iets inricht - bijzonder van zoo'n belang als dat van de Recollectie - één bond achterwege blijve! Excelsior!!
     XP Imperat, 1e jaargang nr.3 p.5

Mariavaart 09/09/1937 te ?
10 u.  H. Mis aan de grot met gelegenheidssermoen.
         K.S.A.-Esschen zorgt voor den Proprium-zang.
         Alle studenten zingen de 8ste mis mee.
11 u.  MARIAHULDE aan de grot. Iedere bond zorge voor een declamatie, zang of voorlezing.
         Zoo mogelijk bloemenhulde.
12 u.  Middagmaal. Pic-pic.
1 u.  MASSASPEL in de bosschen onder de leiding van den gewestmarschleider.
2.30 u. Feestvergadering in open lucht.
              Eviva.
              Inleidend woord door den Gewest-Hoofdman.
              De Maria-devotie in Vlaanderen, door Kalmthout.
              O.L.Vrouw van Vlaanderen. Zang.
              Een afgevaardigde door het gouwbestuur spreekt ons toe.
              Feestrede door den Z.E.P. Smets O.P.
              Kerels der Noordzee. Zang.
              Vlaggeoverhandiging aan Esschen.
              Slotwoord van den Gewestproost.
              Vlaamsche Leeuw.
    get. Namens het gewestbestuur,
    K. Elst, Gewesthoofdman
    E. Stuer Gewestproost.
    XP Imperat, 2e jaargang nr.4 p.8
    Noot: staat deze Mariavaart beschreven in verslagboek KSA Kalmthout?
                                                          7
Mariavaart 09/08/1938 te Heide-Kalmthout
...En nu, Beste Klaroeners, E.H. Stuer heeft zelf op de vergadering in de duinen gedurende de Mariavaart gezegd dat
de K.S.A. al hooger opgaat doch nog hooger moet opgaan. Wel dat alleen kan verkregen worden als u iets overhebt
voor Uwe K.S.A....
     XP Imperat, 3e jaargang nr.3 p.12
     = Mariavaart van 09/08/1938 te Heide-Kalmthout

Gewestleidersdag 21/04/1939 te ?
Gansch de morgen verliep in recollectiestemming
Na de plechtige opening met inspectie lichtte onze E.H. Proost eenige punten der WET toe en wel meer in het
bijzonder de punten:
1.    De K.S.A.er leeft steeds met Kristus verbonden zijn bovennatuurlijk genadeleven. Hij wees er op hoe onze
K.S.A. op een heel ander en hooger standpunt staat dan alle andere hedendaagsche jeugdbewegingen. De K.S.A. is
een beweging op bovennatuurlijke grondslag.
2.    De K.S.A.er is apostel door voorbeeld woord en daad. Wij bouwen op en breken niet af.
3.    De K.S.A.er laat zich in offervaardige liefde voor zijn volk door niemand overtreffen. We moeten echte
katholieke vlamingen zijn die hun land uit de hedendaagsche nooden redden.
Hierna volgde een kwartier vrije tijd, waaruit de werkelijke recollectiegeest straalde.
De gewestleider nam dan het woord en deelde zijn indrukken mee over den gouwdag. Uiterlijk was het fel verbeterd
tegen vorig jaar. Hoever waren we geestelijk vooruitgegaan sinds voorig jaar? Zagen we werkelijk in den gouwdag
een KAMPDAG?
De gewestleider duidde enkele practische punten aan waardoor de K.S.A. geen wereldsche beweging blijft.
Na een gezellig middagmaal kwamen we te 2 uur weer samen om meer practisch werk te verrichten. Onze
gewestmaarschleider drukte op enkele bevelen en formaties. De oefeningen blijven niet achterwege.
In de slotvergadering wees de gewestleider nog eens op het aanschaffen van lidkaarten en het invullen van
formulieren. Na een korte bespreking werd er besloten XP Imperat verplichtend te maken tegen 3 Frs. per jaar (6
nummers). Elk student-lid ontvangt het thuis per post. Broers ontvangen maar 1 nummer.
In het slotwoord gaf onze Gewestproost nog een overzicht van gansch den dag en dankte de aanwezigen voor hunne
oprecht meeleven in dezen dag.
     XP Imperat, 3e jaargang nr.5 p.7-85. OVERZICHT BONDEN KSA-GEWEST POLDER EN KEMPEN
Overzicht bonden gewest zomer 1936
- Kaart gewest Polder en Kempen zomer 1936: 17 bonden.
behelst: Dekenij Ekeren, Esschen (-Wuustwezel) Deurne,daarbij: Vremde en Schilde (DeK. Santhoven)
- bonden op de kaart aangeduid: Esschen, Kalmthout, Sint Job, Stabroek, Lilloo, Kapellen, Ekeren, Brasschaat, 's
Gravenwezel, Koningshof, Schoten, Schilde, Wijnegem, Merksem, Deurne, Wommelgem, Vremde.
     XP Imperat, 1e jaargang nr.3 p.4
     (=17 bonden)

Verlofwerking gewest Polder en Kempen kerst 1936: 11 bonden.
K.S.A. Verlofwerking van 'POLDER EN KEMPEN'.
Alle bonden lieten van zich hooren. Vier van de 11 hebben een Sterrestoet ingericht. Andere zien uit naar de
mogelijkheid om hem aanstaande jaar aan te pakken. Overal werd er hartelijk samengewerkt met de Vlaamsche
studenten.
Veel wordt er in ons Gewest aan ontspanning gedaan; de bonden hebben er mekaar ontmoet. Van verschillende
zijden kwam de vraag binnen of de Gewestleiding die verbroedering - langs het spel om - ter harte zou nemen en
degelijk leiden. Algeheele tevredenheid over het Kerstnummer van 'XP IMPERAT'. Nog meer medewerking der
leden wordt gevraagd. Het typen - zonder fouten - zal nog beter verzorgd worden.
Overal is er goede wil. Met klare en stevige direktieven vanwege de Gouwleiding zal er dra ook let geestdrift
gewerkt worden.
Hier volgt een kort overzicht der bonden": Brasschaat, Esschen, Kalmthout, Kapellen, Koningshof, Merksem,
Schilde, Schoten, Sint Job, 's Gravenwezel, Vremde (=11 bonden van het gewest).
     E. Stuer, - gewestproost
     XP Imperat, Paschen 1937 p.4
11 bonden = 6 bonden minder : Ekeren, Stabroek, Lillo, Wijnegem, Deurne en Wommelgem tov zomer 1936

Adreslijst bonden Polder en Kempen 1938 : 11 bonden.


                                                          8
- KALMTHOUT        : Adr. Van Hooydonck, Achterbroeksesteenw. Achterbroek (Kalmthout)
- ESSCHEN         : K. Elst, Horendonck - Esschen
- MERKSEM         : St.BARTHOLOMEUS: P. Eeckhaut E. Lemineurstr. 19 Merksem
id.            : St. FRANCISCUS: J. De Greef Duchastellei, 50 Merksem
- KONINGSHOF        : L. Van Parijs, Koningshof. Post: 's Gravenwezel
- SCHILDE         : E. Quayhaeghers, Turnhoutschebaan, Schilde
- 's GRAVENWEZEL:     : A. Cautereels, 's Gravenwezel
- VREMDE          : Van de Weerd U., Liersche steenw. 22,Ranst
- SINT JOB         : R. Goris, Zandstraat, St. Job
- BRASSCHAAT        : P. Baerts, Mickschebaan, 83, Brasschaat
- KAPELLEN         : E. Rouffaer, Kapellen
 XP Imperat, 3e jaargang nr.3 p.13-14
Dus 11 bonden (2 in Merksem); echter geen vermelding van Schoten (wel in periode zomer 1936-pasen 1937), maar
Koningshof is parochie? In Schoten


6. KSA-GEWESTWERKING POLDER EN KEMPEN UIT ARCHIEF
HEIDEBLOEMPJE ESSEN – PAASVAKANTIE 1940-PAASVAKANTIE 1943
- vooral informatie uit briefwisseling en directieven

PAASVAKANTIE 1940
Gewestdag-vredesvaart 02/04/1940 te Koningshof Schoten
    Brief gewestbestuur aan L. Bartelen – met o.a. kortoverzicht werking 1940-1941 - Hoogboom
    17/08/1941

DIRECTIEVEN – 1e jaar – KSA Polder en Kempen – nr. 1 – niet gedateerd (gaat over periode paasvakantie
1940)
- secretariaat KSA Polder en Kempen p.a. V. Nelen – Prinsenstraat 13 - Antwerpen


MEI –JUNI 1940
Programma Hernieuwerbedevaart maandag 13 mei 1940 te Edegem
Gewestproost: E.H. Platteau
Gewestleider: L. Van Parys
    Brief gewestleiding aan L. Bartelen – Antwerpen 02/05/1940

Oproep om werking terug op te starten na start WO II. (brief 04/06/1940), bijeenkomst Koningshof 09/06/1940.
Weleerwaarde Heer Proost,
Waarde Leider,
Enkele harde weken hebben we doorgemaakt. Op 10 mei wilden we nog even met U in kontakt komen … de te
groote ontreddering der eerste dagen heeft ons zelfs dat belet. Maar toch zijn we overtuigd dat ge elk in uw
omgeving - ’t was er misschien een geheel nieuwe – uw KSA-ideaal in praktijk hebt omgezet.
Nu weer een groot deel der jongens teruggekeerd zijn naar huis, doen we een beroep op U om onze KSA terug
op te nemen. Leider, het is zeker geen gemakkelijke taak! Doe het met orde en denk na. Vooral voor ge
aanpakt, bid veel, vraag de bescherming van onze Lieven Vrouw.
Naar we meenen zal toch wel iedereen begrijpen hoe noodzakelijk een KSA is in deze oogenblikken, het
bewijzen is dus overbodig. Hoe we gaan werking? Dat is een vraag die we samen gaan bespreken te Koningshof
in het KSA-lokaal op zondag 9 juni om 2.30 uur. Voor deze bijeenkomst draagt niemans ons uniform. (…)
     Brief gewestleiding aan L. Bartelen – Antwerpen 04/06/1940

ZOMERVAKANTIE 1940
- geen info in archief Heidebloempje

SEPTEMBER 1940
DIRECTIEVEN – 1e jaar – KSA Polder en Kempen – nr. 2 – september 1940

KERSTVAKANTIE 1940-1941


                                                      9
Deelname KSA aan biddag voor vrede 24/11/1940.
Zondag 24 november 1940: oproep aan de KSA-bonden om deel te nemen aan de algemeene biddag voor den
vrede (op aanvraag van de Paus)
    Brief gewestleiding aan L. Bartelen – Hoogboom 17/11/1940

Gewestraad 01/12/1940 Sint Michielscollege Vriesdonck Brasschaat.
Zondag 1 december 1940: gewestraad in het Sint Michielscollege te Vriesdonk om 2u30 voor alle bondsproosten
en bondsleiders
    Brief gewestleiding aan L. Bartelen – Hoogboom 17/11/1940

Leiderskring 07/01/1941 Sint Michielscollege Vriesdonck Brasschaat.
Dinsdag 7 januari 1941: leiderskring in het Sint Michielscollege van 1 tot 4 uur met aanstelling nieuwe leden van
het gewestbestuur
    Brief gewestbestuur aan L. Bartelen - Hoogboom, 28/12/1940

PAASVAKANTIE 1941
Gewestdag Klaroeners dinsdag 22 april 1941 in Sint Michielscollege Vriesdonck
    Brief klaroenerleiding Polder en Kempen aan L. Bartelen – Hoogboom 28/03/1941

Gewestdag Hernieuwers donderdag 24 april 1941 in Sint Michielscollege Vriesdonkc
    Brief hernieuwerleiding Polder en Kempen aan L. Bartelen – 28/03/1941 - secretariaat Antwerpen

Leiderskring buitengoed van het St. Jan Berchmanscollege te Merksem zaterdag 26/04/1941.
    Brief gewestbestuur 28/03/1941

Mariavaart pinkstermaandag 02/06/1941 te rustoord
Gezien de hevige boschbrand rond de drieboomkensberg, zien we ons verplicht de bedevaart voor Hernieuwers
en Voor-Hernieuwers te rustoord op dezelfden dag te 3 uur (…)
    Brief hernieuwerleiding Polder en Kempen aan L. Bartelen – Hoogboom 20/05/1941
Onze Mariavaart op den Drieboomkensberg gaat zonder twijfel door op Pinkstermaandag 2 Juni ’s namiddags
    Brief gewestbestuur aan L. Bartelen – 07/05/1941


ZOMERVAKANTIE 1941
Gewestdag Klaroeners Heide 29/07/1941.
    Brief gewestbestuur 25/07/1941

Programma Gewestdag donderdag 04/09/1941 te Koningshof
Met o.a. Proprium der Mis: gezongen door KSA-bond Sint-Paulus, Kalmthout
     Programma gewestdag
     Brief gewestbestuur aan L. Bartelen – Hoogboom 17/08/1941


KERSTVAKANTIE 1941-1942
- geen informatie in archief Heidebloempje

PAASVAKANTIE 1942
Herstel gewestproost J. Platteau
In naam van onzen gewestproost houden we er aan U samen met uw bond oprecht te bedanken voor de gebeden
welke U hebt opgedragen voor zijne herstelling. We kunnen U nu reeds meedeelen dat Hij het gewestbestuur
weerom met zijn raadgevingen steunt, en hij ook over een ? weken waarom de totale werking op zal nemen.
Intusschen vragen we U echter om alle zaken af te handelen met de andere leden van het gewestbestuur. (…)
     Brief gewestbestuur aan L. Bartelen – Hoogboom 01/03/1942

Programma Gewestdag 11/04/1942 Sint-Michielscollege Vriesdonck Brasschaat
Met o.a.
10.45 uur: Plechtige H. Mis voor ons apostel-offensief en tot dankzegging voor spoedig herstel van
Weleerwaarden Heer J. Platteau, Gewestproost (…)
Sermoen door Z.E.H. Franken, bestuurder van het O.L.Vrouwcollege, Vilvoorde                                                       10
11.45 uur: Feestvergadering (…)
     “Het offensief” door Leo Van Parijs, gouwklaroenerhoofdman. (…)
2.30 uur: Gewestronde, verzorgd door de kameraadschap “Heidebloempje” van Esschen.
     Programma gewestdag

Indeling gouw Antwerpen in gewesten paasvakantie 1942
Noord-Antwerpen
Zuid-Antwerpen
Lier
Boom
Polder en Kempen
Mechelen
Mol
Hoogstraten
Noorder-Kempen
Turnhout
     Programma gouwdag 09/04/1942 St. Jan Berchmans Meir Antwerpen

ZOMERVAKANTIE 1942
- geen informatie in archief Heidebloempje

KERSTVAKANTIE 1942-1943
- geen informatie in archief Heidebloempje

PAASVAKANTIE 1943
Gewestleiderskring woensdag 28/04/1943 te Ekeren.
In school van de Eerwaarde Broeders der Christelijke Scholen, Oorderscheweg 8, te 10 uur.(…)
De gewestproost J. Platteau
    Brief gewestproost J. Platteau een L. Bartelen – Kapellen, postdatum
    (poststempel 24-4-43)

NIET GEDATEERD
Oproep Leiderskamp zaterdag 11 en zondag 12 Oogst (jaartal?) op ’t kasteel van Van Delft, rechtover Sint
Michielscollege
    Brief gewestleiding aan L. Bartelen – postdatum

Leiderskring 02/01/19?? Te Vriesdonck-Brasschaat.
    Brief gewestleiding aan L. Bartelen – geen postdatum


DIRECTIEVEN
DIRECTIEVEN – 1e jaar – KSA Polder en Kempen – nr. 1 – niet gedateerd (gaat over periode paasvakantie
1940)
- secretariaat KSA Polder en Kempen p.a. V. Nelen – Prinsenstraat 13 - Antwerpen

DIRECTIEVEN – 1e jaar – KSA Polder en Kempen – nr. 2 – september 1940
                                                      11
7. KSA-GEWESTBLAD XP IMPERAT POLDER EN KEMPEN ZOMER 1936-
PAASVAKANTIE 1939
Bestand gemaakt nav aanvultekst 100 jaar Heidebloempje
Nog grondiger uitwerken voor andere doeleinden.
    Rudi Smout 22/12/2001


7.1. HET GEWESTBLAD XP IMPERAT
Inhoudtabel nummers XP Imperat in archief Heidebloempje.
Inhoudstabel XP Imperat, 1e jaargang nr.1
- Beste Klaroeners en Hernieuwers                     1
- Gewestblad van Gewestproost E. Stuer                  2
- In den Uil van Ra. Barber                        3
- Mededeelingen vergaderingen en uitstappen                4
- Sport                                  5

Inhoudstabel XP Imperat, 1e jaargang nr.2 - 08/08/1936
- Berchmansbedevaart                           1
- Knapenfantasia (studentenwerk - wordt vervolgd)             2
- Gesprekken met Tante Kee van Oude Frits                 3
- Mededeelingen sport                           4-5
- Kruiswoordraadsel                            5

Inhoudstabel XP Imperat, 1e jaargang nr.3 - 22/08/1936
- Katholieke studentenaktie is bovennatuurlijke wijding          1
- Knapenfantasia (vervolg) door Yapik de Bu                2
- Een Hemelsche Converstatie                       3
- Kaart van het gewest                          4
- Mededeelingen, verslagen, sport en spel                 5-6

Inhoudstabel XP Imperat, 1e jaargang nr.4 - 05/09/1936
- Nog over ons K.A.-ideaal                        1
- Tekening ridder                             2
- Aan de Moeder der schoone liefde                    3
- Katholieke Actie in ons gewest                     4
- 2de Kruiswoordraadsel                          5
- Opstelprijskamp                             6
- Voetbal                                 6
- Gebed van Kristijongens als zij te gader zijn              7

Inhoudstabel XP Imperat, Paschen 1937
- Aan allen die 'hoofdig en hartig' zijn van L.D.             1
- Gouwdag van E.H. L. Dries                        2
- Hoe onze gouwdag een belijdenis wordt van gewestproost E.H. Stuer    3
- K.S.A. Verlofwerking van 'POLDER EN KEMPEN' van gewestproost E. Stuer  4
- Programma gouwdag Lier 07/04/1937                    5
- Spreekkoor - Rol der Massa                       6
- Samenzang! van Joz. Vermijlen                      7
- Wie durft het aan? Literaire puzzle en uit het schrijvershoekje     8

Inhoudstabel XP Imperat, 2e jaargang nr.3 - 10/08/1937
- Verloftijd van KSA-verlofproost E.H. Dries               1
- Uit een lezing voor Hernieuwerskern (1e deel) van E.H. L. Dries     2
- Vacantiegedachten van Vincent Lievens                  3
- Tekening hulde aan de Knape van Vlaanderen               4
- Studentenverlof van een student                     5-6
- Van de redactie                             6
- Het gewestbestuur deelt mede                      6                                        12
- Onze sport                                   6
- Literaire puzzle                                6

Inhoudstabel XP Imperat, 2e jaargang nr.4 (1937)
- Waar men gaat langs Vlaamse wegen                        1
- Student, zing! van K. Elst Esschen                       2
- Een schema voor een Mariavaart                         2
- Hei-avond door Ward                               3
- Uit een lezing voor Hernieuwerskern (2e deel) van E.H. L. Dries         4
- De Helden van Vincent Lievens Schilde                      5
- Broederlijkheid van Hubert Lathouwers Kapellen                 6
- Redactie                                    7
- Programma Mariavaart                              8
(inhoud nog inbrengen van blz.7 en 8)

Inhoudstabel XP Imperat, gouwdagnummer (paasvakantie 1938)
- Gouwdag Mechelen 28/04/1938 van gouwleider Vaast Leysen             1
- Blauwe Gestalten m'n Broers! van de gouwmarschleider J.J.            2-3
- tekst, opstel?                                 4-5
- Propaganda voor gouwdag Mechelen                        6-7
- Opstelprijskamp gouwdag                             8
- Enkele mededelingen gouwdag voor 't gewest                   8

Inhoudstabel XP Imperat, 3e jaargang nr.1 (zomer? 1938)
- Dankwoord aan oud-gewestproost E.H. Stuer                    1-2
- Wat is KSA? door L. Van Parijs                         3-4
- Slechts wanneer we zelf vuur zijn van Jules Broeckaert             4-5
- De moderne radio van Karen Van Kerckhoven                    5-6
- De winkeljuf van A. Van Ermen                          7-9
- Hernieuwerhoekje Petroleum van ?                        9-13
- Korte gewestberichten                              14
- Onze Paaschprijskamp en verlofpuzzle                      15-16
- Ons Mengelwerk 'Een eerste Mis' (E.P. Luis Colomba - deel 1)          16

Inhoudstabel XP Imperat, 3e jaargang nr.3 (met kerstartikels 1938-1939)
- 'Et in terra, pax hominibus bonse voluntatis' van M.D.C.            2
- De Katholieke Aktie van J.P. (deel 1)                      3-4
- 'Con Animo' van J. Joossens                           5
- De trouw aan 't Geloof van onze Voorvaderen van L.U.              5-8
- 'Gaat nu naar 't kribbeke, en wilt hem groeten'(Anna Bijns) van P.E.      8-9
- Is K.S.A. een Paradebeweging?                          9-10
- Klaroenerhoekje: Zannekin van J.R.                       10-11
- Klaroenerhoekje: K.S.A.-er denk eens aan uw K.S.A door R.V.           12
- Korte gewestberichten                              13-14
- Kerstnovelle 'De Blinde Knape van Bethlehem' (Luciaan Ulens)          15-20
- Nota redactie                                  20
(Wegens plaatsgebrek en overvloed van copy, ziet de redactie er zich toe verplicht de rubrieken Chareltje Plaegstock,
Ons Mengelwerk, Raadsels en Rebussen, Sport, en nog tal van artikels te verschuiven naar volgend nummer)
      XP Imperat, nota redactie, jaargang 3 nr.3 p.20

Inhoudstabel XP Imperat, 3e jaargang nr.4 (aankondiging 11/04/1939)
- In Memoriam Z.H. Paus Pius XI van L.U.                     1-3
- De Katholieke Aktie (deel 2)                          4-6
- Studie en sport van H.R.                            6-7
- Een Unicum van G.V.D.B.                             7
- Afscheidslied (volkslied uit Schotland)                     8
- Ieder zijn beurt van Chareltje Plaegstock                    9
- Nota van de redaktie                              9
- Ons Mengelwerk 'Een Eerste Mis (E.P. Luis Coloma - deel 3)           10-11
- 't Was toch zoo duidelijk! van V.N.                       11-12                                                         13
- Losse bijlage oproep gewestdag 11/04/1939 te Koningshof

Inhoudstabel XP Imperat, 3e jaargang nr.5 (met verslag 21/04/1939)
- Over een herder en een schaap                          1-2
- Heiligenstijl is Heldenstijl                           3-4
- Tango der Vlaamsche Jeugd, die Vrome...                     4-6
- Gewestberichten: verslag gewestleidersdag 21/04/1939 Kapellen          7-8
- Bericht van 't Beheer: tracht advertenties te bezorgen!             8
- Ons Mengelwerk: Een Eerste Mis (E.P. Luis Coloma - deel 4-laatste)        8-11
- Zoek drukfout in vervolgverhaal                         12

Frequentie XP Imperat
-om de 14 dagen op een beperkt aantal bladzijden
    XP Imperat 1e jaargang nr.1 p.1

Doel/opzet gewestblad XP Imperat
We willen zijn:
- een klaarsprekend bewijs van de levenskracht en de degelijke organisatie onzer K.S.A.;
- een heraut die de richtlijnen bepaalder aankondigt zooals eze in 'Polder en Kempen' hoeven toegepast;
- een sterke band die onze leden hechter aan mekaar snoert;
- een spreekbuis waarvan ieder die iets te zeggen heeft, zich bedienen mag;
- een oefenterrein waar onze studenten wedijveren met hun eerste pennevrucht...
Zoodat wij niet twijfelen aan het nut van ons bestaan.
Hoe wij er zullen uitzien? Frisch en levendig van buiten, degelijk en hartelijk-eenvoudig van binnen.
Wij willen dat onze jongens aan ons iets hebben, dat ze ons hartstochtelijke lezen.
Daarom:
verschijnen wij om de veertien dagen
slechts op een beperkt aantal bladzijden,
met een leiding-artikel,
een luimige studentikooze ontboezeming,
met prachtige mededeelingen van iederen bond....
     XP Imperat, 1e jaargang nr.1

Zijn belang moet ook GIJ grondig beseffen, studenten.
-Het is de laatste schakel in onze gewestelijke organisatie-bouw;
-Voortaan is het contact tusschen de verschillende bonden bestendig en wordt om de veertien dagen hernieuwd;
-De eenheid van comando en de eenzelvigheid der strijdmethodes zijn verzekerd.
Zoo rukken wij ter verovering op met grooter slagvaardigheid, met meer doeltreffende kracht en edeler idealisme....
     XP Imperat, gewestproost E.H. Stuer, 1e jaargang nr.1 p.2

Redactie/medewerkers XP Imperat.
...Voor 5 September e.k. verwachten wij een werkje dat betrekking heeft op het verloopen K.S.A.-verlof, het
hooghouden van de K.S.A.-vlam onder het termijn, of iets in die zin, door te zorgen van de bondsleiders uit:
Merksem-St. Fransciskus, Kapellen, Schoten, Wijnegem, Sint Job, Vremde.
En voor 15 November zendt ELKE bondsleider een werkje, opstel, of citaat, die liggen in de lijn van Kerstmis of
nieuwjaar....
...E.H. Leonard Dries,
  Leeraar aan St. Pieters-kollege
  Minderbroedersstraat
  Leuven
     Verlofadres: Bredabaan 301 Brasschaat
     XP Imperat, 2e jaargang nr.4 p.7- Redactie : M. De Cleir

OM ALLE MISSINGEN TE VOORKOMEN MOETEN DE WERKJES, gezonden worden aan E.H. Leonard Dries,
Leeraar St Pieterscollege Minderbroedersstraat 13 - Leuven. (Onder het verlof cfr. hooger - Alles echter wat de
ontspanning betreft, mededeelingen, en aankondigingen, worden rechtstreeks gestuurd aan de redactie: G. De Vocht
's Gravenwezel.
     XP Imperat, 2e jaargang nr.4 p.8

- Redactie-adres: Azalealei 113 Merksem voor XP Imperat 3e jaargang nrs .3, 4, 5                                                         14
- De copy voor nummer 4 moet binnen zijn VOOR 15 MAART bij M. De Cleir Azalealei, 113, Merksem.
    (XP Imperat 3e jaargang nr.3)

- lijst medewerkers maken aan de hand van inhoudstabellen.
begin gemaakt
- Leo Van Parys :
     * artikel 'Wat is K.S.A.?
           XP Imperat, 3e jaargang nr.1 p.3-4
     * adres om verlofpuzzel op te sturen (Koningshof Post 's Gravenwezel)
           XP Imperat, 3e jaargang nr.1 9.16
- Jules Broeckaert :
     * artikel 'Slechts wanneer we zelf vuur zijn'
           XP Imperat, 3e jaargang nr.1 p.4-5
- Karel Van Kerckhoven:
     * artikel 'De moderne radio'
           XP Imperat, 3e jaargang nr.1 p.5-6
- A. Van Ermen:
     * artikel 'De winkeljuf'
           XP Imperat, 3e jaargang, nr.1 p.7-9
- M.D.C. proost-woordje?
           XP Imperat, 3e jaargang, nr.3 p.2
- J. Joossens : schrijver van artikel 'Con Animo', onderschrijft artikel met J. Joossens (Gouwmarschleider)
           XP Imperat, 3e jaargang, nr.3 p.5


Lay-out XP Imperat.
- XP IMPERAT zit weerom in een nieuw kleedje, 't vorig viel niet al te best mee. Laat ons nu eens zoo vlug
mogelijk weten hoe dit U bevalt. 'n Klein woordje uitleg: de domineerende CHIRO beveelt niet alleen aan de K.S.A.
maar ook gansch de wereld, daarom werd sinds ons Kerstnummer K.S.A. weggelaten op den omslag....
    XP Imperat, 3e jaargang nr.1 p.14

- DRINGEND GEVRAAGD: 'n tekenaar voor ons gewestblad. Zich aanbieden aan de Redaktie.
    XP Imperat, 3e jaargang nr.3 p.14

Financies XP Imperat.
- XP IMPERAT's prijs blijft aan 50 centiem - dank zij het reklaam. Men kan nu echter ook een abonnement nemen
aan de prijs van 2,50 fr. immers het aantal nummers is gewaarborgd door het reklaam....
     XP Imperat, 3e jaargang nr.1 p.14

- alle advertenties moeten binnen zijn voor 1 juli bij L. Van Parys - Koningshof - 's Gravenwezel
     XP Imperat, 3e jaargang nr.5 p.6
- Bericht van 't beheer. Tracht advertenties te bezorgen! Ziehier de prijzen.
1 Blz. 6 maal telkens 300 exemplaren      :     225 fr.
1/2 Blz. " " " "                :     125 fr.
1/4 Blz. " " " "                : 75 fr.
1/8 Blz. " " " "                : 40 fr.
Wie 1 blz. binnenbrengt ontvangt XP Imperat 'n gansch jaar gratis.
     XP Imperat, 3e jaargang nr.5 p.8


7.2. GEWESTWERKING UIT GEWESTBLAD XP IMPERAT
7.2.1. GEWESTBESTUUR

Aanstelling defintief gewestbestuur op leiderskring 17/08/1937 volgens gouwstatuut.
HET GEWESTBESTUUR deelt mede:
In het volgend nummer deelen wij ook de besluiten mede van den leiderskring die gehouden wordt op 17 Augustus.
In deze vergadering zal er overgegaan worden tot de aanstelling van een definitief gewestbestuur volgens het
gouwstatuut uitgevaardigd gedurende de studiedagen.
     XP Imperat, 2e jaargang nr.3 p 6                                                       15
Gewestdirectieven.
Geweststeun bonden.
- geweststeun van bonden: De bonden worden dringend verzocht hun geweststeun te betalen. Op 30e December
wordt hij met de Post ontvangen.
     XP Imperat, 3e jaargang nr.3 p.13

Aanstelling definitief gewestbestuur.
HET GEWESTBESTUUR deelt mede:
In het volgend nummer deelen wij ook de besluiten mede van den leiderskring die gehouden wordt op 17 Augustus.
In deze vergadering zal er overgegaan worden tot de aanstelling van een definitief gewestbestuur volgens het
gouwstatuut uitgevaardigd gedurende de studiedagen.
     XP Imperat, 2e jaargang nr.3 p 6

Schema voor Mariavaart.
Alle bonden zullen later tijdig bericht ontvangen over de Mariavaart zelf. Mogen wij hier een schema ontwerpen,
een initiatief dat mogelijk uit te werken is, mits een beetje goede wil:
Woensdag: MARIAFEEST:
Elke K.S.A.-bond richt een Mariafeest in met liederen, gedichten, lezingen, enz. voor alle studenten van de
omschrijving.
In aansluiting hiermede, b.v. na deze vergadering, trekken verschillende studenten-groepjes, onder leiding van
Hernieuwers, naar de 'Mariabeeldjes' in de omtrek van het dorp en versieren deze.
's Avonds minstens een half uur Mariawake.
Donderdag:
's Morgens; Kommuniemis
10 uur : Plechtige mis te Rustoord
Na de mis Bedevaart naar de grot. Elke groep voert een Mariahulde uit (alleen of gezamenlijk): een lied, een lezing,
of een gedicht, daarna aanbieding van bloemen, ...
Eten.
Ontspanning.
Vergadering.
Lof.
     XP Imperat, 2e jaargang nr.4 p.2

Oproep doorzenden verslagen.
verslag van elk verlofwerking in vooropgestelde vragenlijsten gouwleiding te verzenden aan Et. Rouffaer, Klein
Seminarie Hoogstraten
     XP Imperat, 3e jaargang nr.3 p.14

Oproep tot discipline en fierheid bij optochten.
oproep aan marsleiders om de optochten met meer overtuiging en fierheid uit te voeren, zonder te spreken, en
betekenis uniform
     XP Imperat, 3e jaargang nr.3 p.14

7.2.2. ACTIVITEITEN

Deelname gewest aan gouwinitiatieven.

Oproep deelname St. Jan Berchmansbedevaart Diest
-...We trekken special uwe AANDACHT op de BEDEVAART NAAR DIEST waar ons gewest even flink en even
schitterend moet vertegenwoordigd zijn als verleden jaar.
     XP Imperat, 2e jaargang nr.3 p.6

Oproep en praktische regeling gouwdag 28/04/1937? te Mechelen.
De Verlofbonden en de Collegebonden van het Gewest 'Polder en Kempen' hebben hun kantien voor het stallen der
fietsen, het bergen der jassen en het nemen van ververschingen 's middags het Klein Seminarie nabij het Station
Nekkerspoel.
     XP Imperat, gouwdagnummer 1938 p.8
De leiders der bonden zijn verzocht hunne betaling van de toegezonden Gouwdagnummers te doen in Mechelen
tijdens de middagrust, namelijk aan den Heer Aloïs Vervoort, van den                                                         16
K.S.A.-bond Merksem.
    XP Imperat, gouwdagnummer 1937 p.8

Gewestelijk voetbalkampioenschap.
Kampioenschappen.
Al de bonden die in staat zijn van verre of bij benadering een tamelijk goed elftal samen te stellen, worden verzocht
zich zoo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met het 'Gewest-blad-bstuur' om verdere regeling te bespreken.
Het gaat om de punten iederen bond speelt tegen iederen anderen.
Beginnen:
Schilde, tegen Sint Job Maand 5 Aug. (1936)
Koningshof, tegen Sint-Job Zat. 25 Juli (1936)
Kapellen, tegen Schilde Donderd. 30 Juli (1936)
...
Uitslag match Koningshof - Sint-Job: 5-1 voor Koningshof!
     XP Imperat, 1e jaargang nr.1 p.5

VOETBAL. Bij gebrek aan plaats verschijnt het overzicht der uitslagen in het volgende nummer. (In het vorige
nummer stond de uitslag Koningshof-St. Job 5-1. Dit was echter niet de uitslag van voornoemde match (daar hij
uitgesteld werd) maar wel deze van een match door de studenten van Koningshof ondereen gespeeld.
     XP Imperat, 1e jaargang nr.2 p.4

SPORT
Voetbalmatch        Esschen - Schilde: Vrijdag, 28 Augustus (1936)
              St. Job - Koningshof: Vrijd., 28 Aug. (1936)
              's Gravenwezel - Schilde : Maandag, 24 Augustus (1936)
Uitslagen:         Schilde - Schoten 1-6
              Kapellen - Ekeren 3-5
     XP Imperat, 1e jaargang nr.3 p.6

VOETBAL:
Esschen - Schilde : 9-1
Esschen - Vremde : 4-0
Schilde - Kapellen : 14-2
Schilde - 's Gravenwezel : 9-1
Verbazende uitslagen!! De beslissing valt deze week.
     XP Imperat, 1e jaargang nr.5 p.6

VAN DE REDACTIE
Heel in 't kort verschijnt een tweede nummer met practisch nieuws vooral - ook over sport. Deze enkele bladzijden
mogen als 'inleiding' dienen en als voorbereiding voor onze verdere KSA-werking gedurende de vacantie.
     XP Imperat, 2e jaargang nr.3 p.6

ONZE SPORT.
In samenwerking met de Kath. Vlaamsche studentenbonden uit ons gewest worden voetbalontmoetingen ingericht
tusschen de verschillende bonden, en mogelijk ook verbroederingsdagen. Alle bonden worden uitgenoodigd hier bij
aan te sluiten. Toetredingen worden gezonden aan het ontspanningscomité,
     de heer Kamiel Elst, Seminarist te Esschen.
     de heer Lode Huibrechts, Steenstraat te Ekeren
     de heer Van Kerkhoven, Koningshof (post: 's Gravenwezel)
     XP Imperat, 2e jaargang nr.3 p.6

Gewestelijk kampioenschap vlaggespel.
Ook Vlaggespel-kampioenschappen worden ingericht. Al de bonden worden insgelijks uitgenoodigd mee te spelen.
Het spel gebeurt volgens nog te bepalen regels, in een bosch, een oerwoud, zo wild mogelijk - ieder spel gaat gepaard
met een uitstap.
     XP Imperat, 1e jaargang nr.1 p.5

VLAGGESPEL: De spelen beginnen volgende week. De regels volgen hieronder."...
   XP Imperat, 1e jaargang nr.2 p.4
                                                          17
Opstelprijskamp.
De twee beste opstellen waren van Esschen. Er wordt daarom een WANDELVLAG opgestuurd. Uittreksels
verschijnen, later.
     XP Imperat, 1e jaargang nr.4 p.6

Literaire puzzle.
Talrijke inzendingen. Winnaars krijgen bericht.
      XP Imperat, 2e jaargang nr.3 p.6


7.2.3. OVERZICHT BONDEN IN HET GEWEST

Overzicht bonden gewest
- Kaart gewest Polder en Kempen zomer 1936: 17 bonden.
behelst: Dekenij Ekeren, Esschen (-Wuustwezel) Deurne,daarbij: Vremde en Schilde (DeK. Santhoven)
- bonden op de kaart aangeduid: Esschen, Kalmthout, Sint Job, Stabroek, Lilloo, Kapellen, Ekeren, Brasschaat, 's
Gravenwezel, Koningshof, Schoten, Schilde, Wijnegem, Merksem, Deurne, Wommelgem, Vremde.
     XP Imperat, 1e jaargang nr.3 p.4
     (=17 bonden)

Verlofwerking gewest Polder en Kempen kerst 1936: 11 bonden.
K.S.A. Verlofwerking van 'POLDER EN KEMPEN'.
Alle bonden lieten van zich hooren. Vier van de 11 hebben een Sterrestoet ingericht. Andere zien uit naar de
mogelijkheid om hem aanstaande jaar aan te pakken. Overal werd er hartelijk samengewerkt met de Vlaamsche
studenten.
Veel wordt er in ons Gewest aan ontspanning gedaan; de bonden hebben er mekaar ontmoet. Van verschillende
zijden kwam de vraag binnen of de Gewestleiding die verbroedering - langs het spel om - ter harte zou nemen en
degelijk leiden. Algeheele tevredenheid over het Kerstnummer van 'XP IMPERAT'. Nog meer medewerking der
leden wordt gevraagd. Het typen - zonder fouten - zal nog beter verzorgd worden.
Overal is er goede wil. Met klare en stevige direktieven vanwege de Gouwleiding zal er dra ook let geestdrift
gewerkt worden.
Hier volgt een kort overzicht der bonden": Brasschaat, Esschen, Kalmthout, Kapellen, Koningshof, Merksem,
Schilde, Schoten, Sint Job, 's Gravenwezel, Vremde (=11 bonden van het gewest).
 "E. Stuer, - gewestproost
     XP Imperat, Paschen 1937 p.4
     11 bonden = 6 bonden minder : Ekeren, Stabroek, Lillo, Wijnegem, Deurne en Wommelgem tov zomer
     1936

Adreslijst bonden Polder en Kempen 1938 : 11 bonden.
- KALMTHOUT        : Adr. Van Hooydonck, Achterbroeksesteenw. Achterbroek (Kalmthout)
- ESSCHEN         : K. Elst, Horendonck - Esschen
- MERKSEM         : St.BARTHOLOMEUS: P. Eeckhaut E. Lemineurstr. 19 Merksem
id.            : St. FRANCISCUS: J. De Greef Duchastellei, 50 Merksem
- KONINGSHOF        : L. Van Parijs, Koningshof. Post: 's Gravenwezel
- SCHILDE         : E. Quayhaeghers, Turnhoutschebaan, Schilde
- 's GRAVENWEZEL:     : A. Cautereels, 's Gravenwezel
- VREMDE          : Van de Weerd U., Liersche steenw. 22,Ranst
- SINT JOB         : R. Goris, Zandstraat, St. Job
- BRASSCHAAT        : P. Baerts, Mickschebaan, 83, Brasschaat
- KAPELLEN         : E. Rouffaer, Kapellen
 XP Imperat, 3e jaargang nr.3 p.13-14
Dus 11 bonden (2 in Merksem); echter geen vermelding van Schoten

- uitslag paasprijskamp : juiste oplossingen uit Merksem, Brasschaat, Koningshof, Esschen.
Winnaar: Herman Snijders van Koningshof
 XP Imperat, 3e jaargang nr.1 p.15

7.2.4. VERHOUDING KSA-KVS
Gezamenlijke gewestelijke voetbalcompetitie.
ONZE SPORT.                                                          18
In samenwerking met de Kath. Vlaamsche studentenbonden uit ons gewest worden voetbalontmoetingen ingericht
tusschen de verschillende bonden, en mogelijk ook verbroederingsdagen. Alle bonden worden uitgenoodigd hier bij
aan te sluiten. Toetredingen worden gezonden aan het ontspanningscomité,
     de heer Kamiel Elst, Seminarist te Esschen.
     de heer Lode Huibrechts, Steenstraat te Ekeren
     de heer Van Kerkhoven, Koningshof (post: 's Gravenwezel)
     XP Imperat, 2e jaargang nr.3 p.6

4.2. Verzoening/broederlijkheid.
BROEDERLIJKHEID
...Het gaat hier meer om de broederlijkheid in vergaderingen, verbroederingen en zoo meer. Als er op een
vergadering de broederlijkheid wordt onderhouden, is er een aangename stemming en zal over het algemeen iedereen
tevreden zijn. Waarom moeten we tegenover den eenen of den anderen minder gemoedelijk zijn? Laten we liever
elkander de hand reiken en den vrede herstellen onder elkaar.
Wezen we er van overtuigd, indien iedereen in onze vergaderingen de 'broederlijkheid' onderhoudt, zullen onze
vergaderingen er op zijn minst gezegd de helft bij winnen, dan zullen zij zijn hetgeen wij ervan willen maken, ofwel
een gezellig samenzijn waar iedereen tevreden is en met een vroolijk opgezet gelaat naartoe komt, ofwel waar men
met tegenzin naartoe gaat - en dikwijls in het geheel niet meer naartoe komt - hetgeen dan ook den ondergang van
den studentenbond beteekent.
Waarom nu over 'broederlijkheid' gehandeld?
De reden hiertoe is eenvoudig: als de studenten malkander behandelen als broeders, dan kan het niet anders of de ver-
broederingen, gouwdagen en vergaderingen zullen verloopen in een aangename en bevredigende stemming vermits
we met eenieder vriendelijk en broederlijk zullen kunnen omgaan. Het gevolg dat hier noodzakelijk uit voortvloeien
zal is: dat de leden van den studentenbond zelf naar verbroedering met andere bonden zullen vragen zoodat ze ook
hun best zullen doen om hun beweging te doen bloeien....
     XP Imperat, 2e jaargang nr.4 p.6
     (Hubert Lathouwers Kapellen)

Gezamenlijke Mariavaart 09/09/1936 te Ekeren?
Den 9 September, daags na haar feest, gaan we Maria vieren, bidden en broederlijk één, KVS en KSA, onze
kinderliefde betuigen.
In Rustoord:
10u. H. Mis
Daarna massaspel
12u. Middagmaal
2 u. Verbroedering.
     Sprekers:     namens KVS: Tom Huybrechts
              namens KSA: Jan Kockx
     XP Imperat, 1e jaargang nr.3 p.5
     (Noot: wordt ook in verslagboek Polderzonen beschreven, Jan Kockx van Kalmthout?)

Bestuur KVS
- spreker KVS Tom Huybrechts op Mariavaart 09/09/1936
     XP Imperat, 1e jaargang nr.3 p.5

Samen Driekoningenstoet.

7.3. OVERZICHT PER BOND UIT GEWESTBLAD XP IMPERAT
KSA Brasschaat
K.S.A. werkt op een avanti-kern. Er is gegronde hoop voor de toekomst.
    XP Imperat, Paschen 1937 p.4

Een warm woordje van hulde en dank aan de K.S.A.-Collegebond van Sint-Michielscollege die zich niet spaarde en
met een kleurrijken stoet: Vriesdonk, Ekerendonk, Mariaburg, Brasschaat en Merksem doortrok.
     XP Imperat, Paschen 1937 p.4
     Noot: bestond er alleen een collegebond of waren er 2 bonden in Brasschaat?

2. KSA Essen.
Esschen 3 Sept. (1936) verbroedering met Koningshof (10u.)                                                         19
     XP Imperat, 1e jaargang nr.3 p.4

Esschen trad voor het voetlicht samen met de K.V.S.-mannen. Jammer maar dat hun prestatie zoo weinig
toeschouwers in de zaal vond. Een geestdriftige Kersthulde bracht de leden dichter bij 't Kribbeke. Hun kranige
elftal paste een hoedje aan de lokale K.A.J.
     XP Imperat, Paschen 1937 p.4

Esschen zond een verslag ter opname. Bij plaatsgebrek moet het achterwege blijven - zoals nog andere werken, die
echter voor een volgend nummer bewaard blijven - Spijtig want het was heerlijk geschreven, jong en begeesterend.
Wij zijn het met hem volkomen eens: 'Mochten alle leiders eens inzien dat langs de sport om, maar langs de goede,
onze jongens zoo gemakkelijk voor iets te winnen zijn'. En tot besluit: 'Alles getuigt dat het heidebloempje niet
verdord en verschroeid is, noch uiterlijk, noch innerlijk, maar leeft en bloeit, wat niet wil zeggen dat er niets meer te
doen is!'.
      XP Imperat, Paschen 1937 p. 8

KSA Kalmthout.
Onze KSA bloeit! Met een zestal kernleden hebben we gewerkt; vergaderingen en besprekingen over de pers en om
practisch iets tot stand te brengen hebben we propaganda gevoerd voor De Waarheid: 400 Congresnummers werden
verkocht! 15 studenten reden naar Diest. Zeker werven we weldra een sterker ledenaantal aan, ook met de
klaroenebeweging zal volgend verlof beginnen worden. KSA-Kalmthout, heil! heil! Heil!
     XP Imperat, 1e jaargang nr.4 p.4

Kalmthout verbroederde hartelijk in een goedgeslaagde Kerstvergadering die vereerd werd door de aanwezigheid
van hun sympathieken nieuwen Pastoor. Hij onderlijnde in een vurig woordje den rol van den student in het
leekenapostolaat. De kern is zinnens kranig voort te marcheeren en op de anderen in te werken als zuurdeesem. Dat
beslisten ze onder mekaar.
     XP Imperat, Paschen 1937 p.4

Zaterdag 1 Aug. 2u. vergadering Gildenhuis, spreker: Al. Van Hooydonck: 'Macht en invloed der pers', bespreking
van propaganda te voeten voor Kath. Congres van Mechelen.
Wachtwoord: leden aanwerven.
    XP Imperat, 3e jaargang nr.1 p.4

Onze bijzonder vertegenwoordiger te Kalmthout meldt: Er werden suikerboonen uitgedeeld (nog al schoon 'n
mensch zoo doen watertanden en niets sturen) bij gelegenheid van den doop ZONDER water van 't externenvendel.
Bij den doop MET water moeten er suikerboonen naar ons komen of ...?
     XP Imperat, 3e jaargang nr.4 p.9

KSA Kapellen.
Woensdag 12 Aug. verbroedering met Schilde, Koningshof.
    XP Imperat, 1e jaargang nr.2 p.4

Kapellen wijdde hoofdzakelijk zijn krachten aan den Tooneelavond waardoor het St. Vincentiusgenootschap mild
gesteund werd. Er wordt samengewerkt met moed en bezieling. Het zaakje, door hun oud-voorzitter uitgestrooid, is
aan 't kiemen. Zij houden plannen op zak waarmee zij onder het Paaschverlof uitpakken.
     XP Imperat, Paschen 1937 p.4

KSA Koningshof. (zie ook Schoten, of is dit een andere bond?)
Woensd. 29 Juli (1936): uitstap Bergen-Op-Zoom tot Vrijd.: 18u.
Zaterdag 1 Aug. (1936) Zaterdag 8 Aug. (1936) vergadering.
Overige dagen: Vrijd. 31 (juli 1936), 2u. Maand. 3 (augustus 1936), 2u. Woensdag 5 (augustus 1936), 2u.;
beeldjesverkoopen.
     XP Imperat, 1e jaargang nr.1 p.4

Gewest?-inlijving in de KSA 09/08/1936 te Koningshof.
Heel het gewest wordt verwacht te Koningshof zondag aanstaande - 9 Oogst - om 5u. om deel te nemen aan de
inlijving der KSA-uniformen die daar plechtig zal plaats grijpen. De KSA-ers zingen het lof - Adoro te, Salve
Regina, Tantum ergo. Daarop een flinke propaganda-stoet, op rijen van 4 en op stap, flink, recht, bewust van ons
ideaal. - Feestvergadering en spreekbeurten bij het lokaal van den bond. Kom allen vol geestdrift en sympathie!!!
     XP Imperat, 1e jaargang nr.2 p.4                                                            20
Woensdag 26 (augustus 1936): Koningshof en Schilde verbroederen met Merksem.
    XP Imperat, 1e jaargang nr.3 p.5

Esschen 3 Sept. (1936) verbroedering met Koningshof (10u.)
    XP Imperat, 1e jaargang nr.3 p.5

Kieloplegging te Koningshof 70 Studenten waren aanwezig. Optimisme en enthoesiasme! tuchtvolle opmarch naar
de Kerk; E.H. de Rector waarschuwde onze jongens voor 't belang van deze plechtigheid. De K.S.A.-mannen legden
dan voor de priester en hunne vlag volgende belofte af: 'Wij beloven trouw aan Kristus en zijn kerk, - en ons
plechtiggegeven woord bij ons heilig doopsel - wij beloven als echte Kristi-jonge mannen volledig in dienst te zullen
staan van onzen eenige leider Kristus en zijn plaatsvervanger zijne heiligheid de Paus; Een is ons doopsel een in ons
Geloof een in ons streven dat is ons woord Amen.' Na 't lof door de studenten gezongen en gespeeld, vergadering in
het gastvrije hof van den hoofdman Van Parijs. Vanuit een hoge balcon werden we geestdriftig toegesproken door 4
sprekers. 2 onder Hun wenschten de Koningshovelingen geluk in naam van al de bonden van het gewest.
     XP Imperat, 1e jaargang nr.3 p.6

We hebben bij de Kieloplegging een KSA-belofte gedaan: wij blijven getrouw door alles en in alles! Wij hebben
gewerkt voor de scholen van Schoten, meegeholpen in het ziekentriduum te Koningshof, toneelgespeeld, vergaderd,
dat alles in een geest van tucht, offervaardigheid en liefde. Hernieuwers, Klaroeners van Koningshof, 't was goed, 't
kan nog beter KSA HOERAH!
     XP Imperat, 1e jaargang nr.4 p.5

Koningshof blijft onder het Kerstverlof zoo goed als verstoken van zijn leden. Geen werking dus. Zij moeten des te
harder werken met Paschen.
    XP Imperat, Paschen 1937 p.4

Al wie lid wil worden van de hockeyklub 'Klopstokja' te Koningshof kan zijn naam opgeven aan C.D. De klub heeft
echter enkele bijzonder eigenschappen, o.a. H.S. verdedigt het doel met 'n bezem.
Langs de persvertegenwoordigers vernamen we nog dat bij de 1e macht T.G. met 'n bamboestok speelde en J.W.I.
alsook C.D. uitblonken in 't aanvallen.
Aan de 'alleen-in-den-winter-bestaande-en-spelende klopstokia' goed heil!
     XP Imperat, 3e jaargang nr.4 p.9

KSA St. Franciscus Merksem.
Door den bond St. Franciscus werd prijs gevraagd aan alle grote verhuizingsmaatschappijen voor 't transport van 'n ...
baldakijn vanuit St. Jozef-kerk terug naar St. Franciscus. De prijs werd te hoog gevonden en de baldakijn kwam niet
meer thuis!!!
     XP Imperat, 3e jaargang nr.4 p.9

b. KSA Merksem (geen vermelding welke bond)
Woensdag 29 Juli (1936): fietsuitstap heele dag Vertrek Oude Kerk 9u.
Maandag 3 Aug. (1936): 10u. Hernieuwes- 2.30u. Klaroenersvergader.
Dinsdag 4 Aug. (1936): 2u. al de studenten aan de oude Kerk, vertrek naar Groenendael
Vrijdag 2 Aug. Uitstap nader te bepalen
Dond. Vrijd. Zat. 6,7,8 (augustus 1936) Studieweek Hoogstraten.
     XP Imperat, 1e jaargang nr.1 p.4

Woensdag 26 (augustus 1936): Koningshof en Schilde verbroederen met Merksem."
    XP Imperat, 1e jaargang nr.3 p.5

Merksem onderlijnde in een voorbereidende vergadering de beteekenis van de Koningenstoeten. Vooral de kleinen
kwamen aan 't woord met een warm pleidooi. Dank zij de medewerking van St. Michielscollege trok een statige
stoet door de straten. 800 nummers van 'De Waarheid' werden gratis uitgedeeld. 2000 persleiding-briefjes in de
handen gestopt terwijl de zware mannekes 1350 fr. in hun busjes meekregen. Goed geslaagde proef. De
Hernieuwers blijven maandelijks den verkoop van 'De Waarheid' aan de kerken verzekeren.
     XP Imperat, Paschen 1937 p.4

KSA 's Gravenwezel.
                                                          21
Kameraden! Ons stil dorpke mag niet langer blijven slapen! Een zaak - apostelen zijn -. Het is onmogelijk aan KSA
te doen zonder gebed - arbeid en zelfopoffering. 125 nummers van De Waarheid werden verkocht. Reeds drie
uniformen - binnen een paar dagen de vlag. Wees sterk in de Liefde.
     XP Imperat, 1e jaargang nr.4 p.5

's Gravenwezel hield ook een sterrestoet die 250 fr. bezorgde aan 2 missiezusters. Een driekoningenblaadje - door de
studenten opgesteld - werd aan de toeschouwers uitgedeeld. Ze matchten tegen Schilde.
     XP Imperat, Paschen 1937 p.4

KSA Schilde
Inhuldiging van den 'Burg.' - kampvuur - , Vergadering, op nog te bepalen data.
Vrijdag 2 Aug. (1936) Algemeene vergadering
     XP Imperat, 1e jaargang nr.1 p.4

Maandag 17 Aug. Inhuldiging van onzen XP-burcht. Feestvergadering, Kampvuur waarop al de omliggende dorpen
worden uitgenoodigd.
    XP Imperat, 1e jaargang nr.2 p.4

Woensdag 26 (augustus 1936): Koningshof en Schilde verbroederen met Merksem.
    XP Imperat, 1e jaargang nr.3 p.5

Kampvuur te Schilde. De KSA van Schilde kreeg een prachtig lokaaltje van Mr. Naeyaert, midden in de bosschen.
Den Z.E.H. Pastoor heeft het komen inwijden; met 60 KSA-mannen waren wij er om 8 uur 's avonds. Mr. Pastoor
drukte zijn blijdschap uit, onze beweging zoo te zien groeien.
Daarna groot kampvuur met een tiental lollige nummertjes. Om half tien stipt gaf E.H. Pastoor den priesterzegen.
Onder geestdriftig zingen reden de verschillende bonden het bosch uit.
     XP Imperat, 1e jaargang nr.3 p.6

Mannen van Schilde, uwe handen zijn hard geworden van 't getimmer en gemetsel aan uw huis! In balken en
planken vind ik de teekens van het ideaal dat U heeft samengebracht. Broederlijk een zijt ge geworden. Blijde hebt
gij lastig werk voor onze parochie geleverd! wie weet hoeveel menschen gij hebt beter gemaakt bij het rondventeren
van De Waarheid door het 'affichenoffensief' met de voorbereiding der Kristus-Koning-viering. Erop! méér
overtuiging, méér tucht, meer liefde!
      XP Imperat, 1e jaargang nr.4 p.5

Schilde hield 2 studiekringen voor kernleden (Hern.-Klar.) en een Algemeene Kerstvergadering ('sociale
verantwoordelijkheid van de studenten'). Er heerschte warme gezelligheid in HUN lokaaltje. Er werd veel en
ordelijk gespeeld (spoortochten ...)
     XP Imperat, Paschen 1937 p.4

KSA Schoten.
Dinsdag 28 Juli (1936), in Patronaat Hernieuwersvergadering
motto: de Pers: inleidende besprekingen die den weg zullen openen naar de practische uitwerking van enkele punten
verstaan onder 'Persactie'.
Kerels wees paraat voor de daad. K.S.A. Schoten Heil! Heil!
     XP Imperat, 1e jaargang nr.1 p.4

Ter verovering der jeugd voor Kristus was onze strijdleuze. Uit een kern van +- 8 jongens, bezield met een
offervaardige Kristi-geest werd een bond geboren die na enkele weken reeds ruim 25 man sterk was. Wij willen
echter geen kudde worden, elk van ons wil zich vormen op godsdienstig gebied derwijze dat wij het onze kunnen
bijdragen tot de zedelijke schoonermaking van onze naaste omgeving. De strijdkreet die frisch en helderklinkend uit
onze Vlaamsche borsten bruischt, is en blijft: Ter veredeling van ons volk, leeren wij het terug te gaan naar Hem die
alleen groot is en allen ons groot kan maken. Aldus mogen wij verzekeren: onze jeugd staat bereid, om met XP-
bannier un top, aan den roep van Paus en Bisschoppen, actief gehoor te geven.
     XP Imperat, 1e jaargang nr.4 p.5

Hartelijke samenhoorigheid onder AL de studenten. Iedere dag vrije bijeenkomst in de 'patre'. Gezellig samenzijn
met koffiefeest en tombola. Hielden ook hun jaarlijkschen Sterrestoet die 700 fr. opleverde voor de missies. Dit
verlof bracht nooitgekende weelde, eendracht en werklust. Straffe shot maar ook degelijk apostolaat.
Kernvergaderingen blijven echter noodzakelijk.                                                         22
     XP Imperat, Paschen 1937 p.4

KSA St. Job.
Donderdag 30 Juli (1936) : 2uur Alg. vergadering in lokaal der Zusters.
    XP Imperat, 1e jaargang nr.1 p.4

St. Job bezit een goede geest, doch mag zich niet overdreven met sport inlaten. Leve het GEZOND vermaak. De
kernleden beloofden ieder 2 man te bewerken.
     XP Imperat, Paschen 1937 p.4

KSA Vremde.
Onze bedevaart naar Diest, vergaderingen als die van de 5e Oogst, 1e September, het verkopen van De Waarheid -
een onverhoopt succes - de uitstap naar Esschen, alles heeft aan dit verlof een blijvend karakter gegeven, vol
enthousiasme en KSA-geest!
     XP Imperat, 1e jaargang nr.4 p.5

Vremde richtte in samenwerking met de K.A.J.-Wommelgem een Koningenstoet in. 't Was practische winterhulp
aan de armen der parochie. Te Vremde zelf deden de studenten het op eigen handje en schonken toch 80 fr. aan en
broeder Missionaris. De verpletterende overwinning die hun elftal op Bouchout bevocht, doet hen de handschoen
werpen aan al de bonden van ons Gewest.
     XP Imperat, Paschen 1937 p.4
                                                       23
8.
OVERZICHT WERKBESTANDEN STICHTING 100 JAAR
HEIDEBLOEMPJE ESSEN
                                           -
Teksten: achtergrond artikel Regionale werking van AKVS en KSA in de Noorderkempen 19201945
- Teksten bonden:
  - Tekst boek 100 jaar Heidebloempje Essen 1897  -1997 en tekst Aanvulling 2002
                              -
  - werkbestand studentenbond Wees U Zelf Wuustwezel Brecht-Loenhout-St. Lenaarts
  - werkbestand studentenbond-KSA-KSJ Hoogstraten
  - werkbestand studentenbond Heidebloempje  -KSA St. Paulus Kalmthout
  - werkbestand studentenbond-KSA-KSJ Minderhout(-Meer-Meerle)
  - werkbestand studentenbond-KSA-KSJ Westmalle (-Oostmalle-Rijkevorsel-Vlimmeren)

- Teksten gewestelijke werking:
  - werkbestand gewest Hoogstraten-Noorderkempen 1920-1930
  - werkbestand gewestelijke werking Noorderkempen 1931-1939
  - werkbestand overzicht KSA-gewest Polder en Kempen 1936-1942
  - werkbestand fragmenten KSA-gewest Noorder-Kempen

Teksten andere bonden:
  - werkbestand KSA Mater Dei – Klein Seminarie – Hoogstraten 1932-1969
  - werkbestand studentenbond Geel
  - werkbestand studentenbond Merksplas
  - werkbestand studentenbond Schilde-Deurne-Wijnegem
  - werkbestand studentenbond Schoten
  - werkbestand studentenbond Stabroek
  - werkbestand studentenbond Strijd Staalt Merksem
  - werkbestand studentenbond Vlaamsche Katholieke Polderzonen Ekeren en omgeving
  - werkbestand studentenbond We Willen Brasschaa t
                            -
  - werkbestand studentenbond Willen is Kunnen Retie( Dessel)
  - werkbestand studentenbond Wommelgem

Werkbestand AKVS-gouw Antwerpen
                                               24

								
To top