RISK ANALIZI - M.E.B. MESLEKI TEKNIK EGITIM MEZUNLARI by 67qd0Aqf

VIEWS: 322 PAGES: 36

									    İSİG
RİSK DEĞERLENDİRME
NEDEN GÜNDEMİMİZDE ?
         İSİG RİSK YÖNETİMİ
RİSK İLETİŞİMİ    RİSK ALGILAMA  RİSK DEĞERLENDİRME
Risk İletişiminin Üç İlkesi


 Algılama = Gerçek
   Amaç = Güven
  İletişim = Beceri-maharet

   •Kaynağın içtenliği-samimiyeti (SİZ)
   •Mesajın içeriği ( NE söylediniz)
   •Mesajın söyleniş tarzı (NASIL söylediniz)
   •Planlama (NEREDE söylediniz)
                 Risk İletişiminde
                 Yedi Temel Kural
                   (Covello ve Allen 1988)


  Halkı taraf olarak kabul edin ve dahil olmasını
  sağlayın (Özellikle ilgili tarafları)
  Dikkatli bir şekilde plan yapın ve çalışmalarınızı
  değerlendirin
  Kamuoyunun özel kaygılarına kulak verin
  Dürüst samimi ve açık olun
  İnanılır ve güvenilir kaynaklarla çalışın
  Medyanın ihtiyaçlarına karşılık verin
  Açık ve anlaşılabilir şekilde konuşun
        risk algılama


             RİSK-1
Risk algılama
            Zaman
         risk algılama

        Ciddi kaza

               RİSK-2
Risk algılama
            Zaman
           risk algılama

          Ciddi kaza

                 RİSK-3
Risk algılama
        ?
              Zaman
           RİSK ALGILAMA
  1) Bir kömür madeninde birkaç saat çalışmak
  2) Bir ay boyunca her gün tereyağlı ekmek yemek
  3) Nükleer enerji santraline komşu bir evde 5 yıl
   yaşamak


                      3 3 1

Eşit Risk= Milyonda             1 2 3
  bir ölüm riski              2 1 2


  MÜHENDİS VE UZMANLAR         HALK
Nicelenmiş riski ifade etmek için kullanılan yöntemlerden biri de Ortalama Ömür
Kaybıdır

OÖK:Göz önüne alınan bir risk yüzünden bir kişinin ömrünün ne kadar kısaldığı
    (ÇEŞİTLİ RİSKLERE BAĞLI ORTALAMA ÖMÜR KAYBI)      OÖK-
                RİSK              GÜN
 1  Kadın değil erkek olmak                 2800
 2  Kalp hastalığı                      2100
 3  Bekar olmak                       2000
 4  (ABD)’de beyaz değil siyah olmak             2000
 5  Sigara (günde 1 paket)                  1600
 6  Kömür madeninde çalışmak                 1100
 7  Kanser                          980
 8  15 kilo fazla ağırlık                   900
 9  Yoksul olmak                       700
                                   KAYNAK:
10  Tüm kazalar                        435  Prof.Bernard COHEN
11  Madencilik yada inşaat işçiliği (sadece kazalar)     320
12  Motorlu taşıt kazaları                  200
13  İş kazaları (ortalama)                   74
14  Küçük arabalar (normal ölçüye göre)            50
15  Hız limitinin saatte 15 Km arttırılması          40
16  Yüksek radyasyonlu yerlerde çalışmak (18-65 yaş arası)   12
17  Ateşli silahlar                      11
18  Diyet içecekleri (ömür boyu günde bir tane)        2
19  Tüm elektriği nükleer enerjiden elde etmek         1,5
20  Uçak düşmesi                        1
21  Ömür boyu bir nükleer santralin yakınında yaşamak    0,03
 DENEYSEL PSİKOLOJİ  RİSK ALGILAMA
    RİSK

•Tehlikenin ne ölçüde anlaşılabildiği
•Tehlikenin ne denli eşit dağıldığı
•Bireyin tehlikeyi ne derece önleyebileceği
•Risk gönüllü olarak üstlenilip üstlenilmediği


    1. Korkutuculuk düzeyi
    2. Anlaşılabilirlik düzeyi
    3. Etkilenecek kişi sayısı

                   RİSK UZAYI
                  GÖZLEMLENEMEZ
                  TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR
                  TARAFINDAN TANINMIYOR RİSKİN
                  ETKİSİ GEÇ, YENİ BİR RİSK,
                  BİLİMİN TANIMADIĞI RİSKLER
KONTROL EDİLEBİLİR
                                   KONTROL EDİLEMEZ
KORKUTUCU DEĞİL, DÜNYA
                                   KORKUTUCU, DÜNYA ÇAPINDA FELAKET
ÇAPINDA FELAKET YARATAN
                                   YARATICI, SONUÇLARI ÖLDÜRÜCÜ,
SONUÇLARI YOK, ÖLDÜRÜCÜ
                                   YASALARA UYGUN DEĞİL,GELECEK
DEĞİL, YASALARA UYGUN,
                                   KUŞAKLAR İÇİN ÇOK TEHLİKELİ,
GELECEK KUŞAKLAR İÇİN
                                   KOLAYCA AZALTILAMAZ, RİSK ARTIYOR,
RİSK AZ, RİSK KOLAYCA
                                   GÖNÜLLÜ HİZMET YOK
AZALTILABİLİR,RİSK AZALIYOR,
GÖNÜLLÜ HİZMET
                GÖZLEMLENEBİLİR
                TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR
                TARAFINDAN TANINIYOR, RİSKİN ETKİSİ
                ANİ, RİSK ESKİ, BİLİMİN TANIDIĞI
                RİSKLER
                        GÖZLEMLENEMEZ
    •AŞILAR   •POLİVİNİLKLORÜR      TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR                 •DNA TEKNOLOJİSİ
                        TARAFINDAN TANINMIYOR RİSKİN
   •DOĞUM KONTROL HAPLARI          ETKİSİ GEÇ, YENİ BİR RİSK,
                        BİLİMİN TANIMADIĞI RİSKLER    •AZAOTLU GÜBRELER
          •NİTRİTLER
                                                     •ELEKTRİK ALANLAR
  •ASPİRİN
             •TEŞHİS RONTGENLERİ                 •NÜKLEER REAKTÖR KAZALARI
                                                        •ASBESTLE YALITMA
  •KURŞUN BOYALAR        •SAKARİN

                     •SU KLORLAMA          •RADYOAKTİF ATIKLAR         •PESTİSİDLER
        •ANTİBİYOTİKLER
                                                 •KÖMÜR YAKMANIN
                                 •URANYUM MADENCİLİĞİ
                                                 ÇEVREYİ KİRLETMESİ
        •KURŞUN(OTOMOBİLLER)      •SU FLORLAMA
                                                            •CIVA
                                      •NÜKLEER SİLAHLARDAN
                  •KAFEİN
                                      RADYOAKTİF SERPİNTİ
KONTROL EDİLEBİLİR               •AŞILAR                   KONTROL EDİLEMEZ
KORKUTUCU DEĞİL, DÜNYA                       •UYDU ÇARPIŞMALARI   KORKUTUCU, DÜNYA ÇAPINDA FELAKET
ÇAPINDA FELAKET YARATAN
                                              YARATICI, SONUÇLARI ÖLDÜRÜCÜ,
SONUÇLARI YOK, ÖLDÜRÜCÜ
                                              YASALARA UYGUN DEĞİL,GELECEK
DEĞİL, YASALARA UYGUN,
                                              KUŞAKLAR İÇİN ÇOK TEHLİKELİ,
GELECEK KUŞAKLAR İÇİN
                                              KOLAYCA AZALTILAMAZ, RİSK ARTIYOR,
RİSK AZ, RİSK KOLAYCA         •KAYKAYLAR          •OTOMOBİL KAZALARI  GÖNÜLLÜ HİZMET YOK
AZALTILABİLİR,RİSK AZALIYOR,
GÖNÜLLÜ HİZMET                           •KARBON MONOKSİT
                  •MOTORLU KIZAKLAR       (OTOMOBİLLER)
                                         •OTOMOBİL YARIŞLARI
•ALKOLE BAĞLI KAZALAR
                 •TRAMPENLER           •SIVI DOĞAL GAZIN         •BÜYÜK BARAJLAR
•MOTORLU ÇİMBİÇERLER                        DEPOLANMASI VE NAKLİ                 •DİNAMİT
                 •SİGARA ALIŞKANLIĞI
                                  •SİNİR GAZI KAZALARI    •GÖKDELEN YANGINLARI
 •BİSİKLETLER              •TRAKTÖRLER
          •KAYAK YAPMAK
                                     •NÜKLEER SİLAHLAR(SAVAŞ)    •SUALTI İNŞAATLARI
 •ASANSÖRLER              •YÜZME HAVUZLARI
                                 •KÖMÜR MADENİ KAZALARI            •HAVACILIK
          •SANDAL GEZİNTİLERİ                           •TREN KAZALARI
•MOTOSİKLETLER
                      GÖZLEMLENEBİLİR                         •PARAŞÜT SPORU
                      TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR
      •HAVAİ FİŞEKLER         TARAFINDAN TANINIYOR, RİSKİN ETKİSİ   •TİCARİ HAVACILIK
                                                      •YÜKSEK YAPILAR
                      ANİ, RİSK ESKİ, BİLİMİN TANIDIĞI
KAYNAK:SLOVIC-1987             RİSKLER                       •TABANCA
                          MEVZUATIMIZDA TEHLİKE VE
                            RİSK KAVRAMI


                       TEHLİKE         RİSK
 İŞ KANUNU (1475)               15            -

 İŞ KANUNU (4857)                19           2

 SSK                       18           -

 İSİGT                      89           -

 PARPAT               72           -
 --------------------------------------------------------------------------------
 İSİG YÖNETMELİĞİ                23           26YARGITAY                      Risk Nazariyesi -Tehlike Nazariyesi
              AB MEVZUATINDA TEHLİKE VE
                 RİSK KAVRAMIİşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini iyileştirmeye
Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12 Haziran 1989 Tarih ve
89/391/AET sayılı Konsey Direktifi;

İşverenlerin Genel Yükümlülükleri
    Madde 6-2(a,b,c), 6-3(a) ve 9’da :
    İşverenlere riskleri önleme ve risk değerlendirme
zorunluluğu getirtilmiş
Avrupa Birliğinin 2002-2006 Stratejisi;
  •İşyerlerinde risk önleme kültürünü oluşturmak,
  •Sağlık ve güvenlik anlayışına global bir yaklaşım getirmek,
  •Serbest piyasa şartlarında eşitlik sağlamak
EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTENİN RAPORU
•Genelde risk değerlendirme ve yazılı hale getirme-dokümantasyonun kurumsal hale getirilemediği
•Risk değerlendirme kavramının ülke ve topluluk geneline yaygınlaştırılamadığı


        FRANSA (5.11.2001): Risk değerlendirmesi
        En az yılda bir defa yapılacak ve belgelendirilecek


            ALMANYA:Bütün işyerlerinin %75
            sistematik ve ayrıntılı risk değerlendirme

            Adalet Divanı Kararı (C-5/00) 7.2.2002
            10 ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinde
            risk değerlendirmesinin yazılı olarak
            belgelendirilmesinde işverenlere
            yükümlülük getirmeyen yasal
            düzenlemesinden dolayı uyarılma kararı         DANİMARKA: İşyerlerinin % 50 si risk
         değerlendirmesi yaptı
                   İşçi sayısı: 5-19     %27
                          20-49    %61
                          50-199    %67
                         200-     %95
                            •İŞVERENLERİN
HOLLANDA: İşyerlerinin % 58 i risk           •% 30 Gerekli değil
değerlendirmesi yaptı                 •% 21 Zamanında yaptırmamış
•2-9 işçi çal. işyerleri % 52 si            •% 9 Yükümlülüğünü bilmiyor
•20 ve daha fazla işçi çal. işyerleri % 80 i      •% 8 Hiç duymamış
•100 ve daha fazla işçi çal. işyerleri % 96 sı     •% 7 Çok zaman ve para gerektirdiği
  İNGİLTERE: 89/391 uyumlaştırıldıktan sonra işyerlerinin %50 si bir kez risk değ. yapmış
  •Bütün işyerlerinin % 80 i risk değerlendirmesi yapmış
  •İşyerlerinin % 22 sinde herhangi bir doküman yok
  •Büyük ölçekli işyerlerinin %3 ünde
  •50 ve daha fazla işçi çalıştıranların %24 ü Risk değerlendirmesinde
  doküman yükümlülüğünü yerine getirmemiş
      TEHLİKE ANALİZ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ

1  KAZA ANALİZİ             16  KRİTİK YOL ANALİZİ

2  EYLEM HATA ANALİZİ          17  KRAYOJENİK SİSTEMLERİN GÜVENLİK ANALİZİ

3  BARİER ANALİZİ            18  HASAR MODU VE ETKİLERİ ANALİZİ

4  BENT PİN ANALİZİ (BPA)        19  DEAKTİVASYON GÜVENLİK ANALİZİ

5  KABLO HATA MATRİSİ (CFMA)      20  SİSTEM GÜVENLİĞİNDE GRAFİKSEL FAYDA

6  NEDEN - SONUÇ ANALİZİ        21  ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK ANALİZİ VE TESTİ (EMC)

7  DEĞİŞİM ANALİZİ           22  ENERJİ ANALİZİ

8  ÇEKLİST ANALİZİ           23  TEHLİKENİN KEŞFİ VE ANALİZİ İÇİN ENERJİ TAKİBİ VE
                        BARİER ANALİZİ (ETBA)
9  KİMYASAL PROSES NİCEL RİSK ANALİZİ  24  ENERJİ TAKİBİ ÇEKLİSTELERİ
   (CPQRA)
10  ORTAK NEDEN ANALİZİ         25  ÇEVRESEL RİSK ANALİZİ

11  KRİTER KARŞILAŞTIRMA (CTC)      26  OLAY VE KAZA ETKEN MODELLEME

12  KAPALI ALAN GÜVENLİĞİ        27  OLAY AĞACI ANALİZİ (ETA)

13  OLASILIK ANALİZİ           28  PATLAYICI GÜVENLİK ANALİZİ

14  KONTROL ORANLAMA KOD YÖNTEMİ     29  DIŞ OLAYLAR ANALİZİ
   (CRC)
15  KRİTİKLİK ANALİZİ          30  SİSTEM GÜVENLİK ANALİZİ
     TEHLİKE ANALİZ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ
31  HATA MODU VE ETKİLERİ ANALİZİ    46  ARABİRİM ANALİZİ
   (FMEA)
32  HATA MODLARI, ETKİLERİ VE TEHLİKE  47  İŞ GÜVENLİĞİ ANALİZİ (JSA)
   ANALİZİ (FMECA)

33  TEHLİKE AĞACI ANALİZİ        48  LAZER GÜVENLİĞİ ANALİZİ

34  HATA YALITIM METODOLOJİSİ      49  HATA VE RİSK AĞACI ANALİZİ YÖNETİMİ (MORT)

35  HATA AĞACI ANALİZİ (FTA)      50  MADDE UYUMLULUK ANALİZİ

36  YANGIN TEHLİKELERİ ANALİZİ     51  ENKÖTÜ KAZA DURUMUNDA MAKSİMUM GÜVENİLİRLİK

37  AKIŞ ANALİZİ            52  MODELLEME

38  TEHLİKE ANALİZİ           53  YALITILMIŞ İNSAN

39  TEHLİKE VE ÇALIŞABİLİRLİK ANALİZİ  54  AĞ MANTIK ANALİZİ
   (HAZOP)
40  TEHLİKE MODU ETKİLERİ ANALİZİ    55  NÜKLEER KRİTİKLİK ANALİZİ

41  YAZILIM-DONANIM GÜVENLİK ANALİZİ  56  NÜKLEER PATLAYICILAR PROSES TEHLİKE ANALİZİ

42  SAĞLIK TEHLİKE DEĞERLENDİRME    57  NÜKLEER GÜVENLİK ANALİZİ
   (HHA)
43  İNSAN HATA ANALİZİ         58  NÜKLEER GÜVENLİK ÇAPRAZ-KONTROL ANALİZİ

44  İNSAN FAKTÖRLERİ ANALİZİ      59  İŞLEM VE DESTEK TEHLİKE ANALİZİ

45  İNSAN GÜVENİLİRLİĞİ ANALİZİ (HRA)  60  OPERASYONEL HAZIRLIĞIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
      TEHLİKE ANALİZ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ
62  PETRİ AĞ ANALİZİ         77  SENARYO ANALİZİ

63  ÖN TEHLİKE ANALİZİ (PHA)     78  SİSMİK ANALİZ

64  ÖN TEHLİKE LİSTESİ        79  ARDIŞIK ZAMANLI OLAYLAR PLANI (STEP)

65  MUHTEMEL HİBRİD ANALİTİK SİSTEM  80  TEK NOKTA HATA ANALİZİ
   DEĞERLENDİRME

66  MUHTEMEL RİSK DEĞERLENDİRME    81  GİZLİ AKIM ANALİZİ

67  PROSEDÜR ANALİZİ         82  YAZILIM HATA MODU VE ETKİLERİ ANALİZİ (SFMEA)

68  PROSES TEHLİKE ANALİZİ      83  YAZILIM HATA AĞACI ANALİZİ (SFTA)

69  ÜRETİM SİSTEM TEHLİKE ANALİZİ   84  YAZILIM TEHLİKE ANALİZİ

70  PROTOTİP GELİŞTİRME        85  YAZILIM GİZLİ AKIM ANALİZİ (SSCA)

71  RADYOLOJİK TEHLİKE GÜVENLİK    86  İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ
   ANALİZİ
72  GÖRECE SINIFLANDIRMA       87  YAPISAL GÜVENLİK ANALİZİ

73  TEKRARLANMIŞ TEHLİKE ANALİZİ   88  ALT SİSTEM TEHLİKE ANALİZİ

74  RİSK TABANLI KARAR ANALİZİ    89  SİSTEM TEHLİKE ANALİZİ (SHA)

75  KÖK NEDEN ANALİZİ         90  SİSTEMATİK TEFTİŞ

76  GÜVENLİK TEFTİŞİ         91  SİSTEMATİK İŞ GÜVENLİĞİ ANALİZİ
      TEHLİKE ANALİZ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ

92  İŞ ANALİZİ              107  MOND İNDEKSİ (ICI)
93  İNSAN HATASI TAHMİN TEKNİĞİ (THERP)  108  İTALYAN İNDEKSİ (ISPESL )

94  TEST GÜVENLİĞİ ANALİZİ        109  KİMYASAL MARUZİYET İNDEKSİ (CEI)


95  BEKLENEN(DÜŞMAN) TEHLİKE ANALİZİ   110  SPIRS TEHLİKE İNDEKSİ-İSVEÇ ÇEVRE KAZA İNDEKSİ


96  ACİL MÜDAHALE             111  IAEA-HIZLI RİSK SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ
   DEĞERLENDİRMESİNDE ZAMAN KAYBI
   ANALİZİ (T/LA)
97  BELİRSİZLİK ANALİZİ          112  İTALYAN İNDEKSİ (ISPESL)

98  İŞ ANALİZİ SÜRESİNCE-İLERLE      113  KİMYASAL MARUZİYET İNDEKSİ (CEI)


99  OLURSA NE OLUR ANALİZİ (WHAT-İF)   114  SPIRS TEHLİKE İNDEKSİ-İSVEÇ ÇEVRE KAZA İNDEKSİ
100  OLURSA NE OLUR ÇEKLİST ANALİZİ    115  IAEA-HIZLI RİSK SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ
101  RÜZGAR/TORNADO ANALİZİ        116  MARKOV MODELLEME

102  SÜREÇ-SİSTEM KONTROL LİSTELERİ    117  MONTE CARLO VE HİPERKÜP ÖRNEKLEME

103  İŞLEMLERİ İNCELEME TEKNİĞİ      118  BAYESİEN ANALİZ

104  GÜVENLİK AĞIRLIKLI TEHLİKE İNDEKSİ  119  KRİTİKLİK ANALİZİ
   (SweHI)
                      120  ZÜRİH TEHLİKE ANALİZİ (ZHA)


105  KAZA TEHLİKE İNDEKSİ (AHI)
106  DOW YANGIN VE PATLAMA İNDEKSİ
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi      ISO 17776:2000(E) Petrol ve Doğalgaz endüstrilerinde Tehlikenin Tanınması ve Risk
Council Directive 96/82/EC (SEVESO II)     Değerlendirme
ILO, (1990) Uygulama Kodu- Büyük Endüstriyel  ISO 9000 –9001 (2000) Kalite Yönetim Sistemleri ISO 14000 Çevre Yönetimi
Kazaların Önlenmesi               TS 18001 (OHSAS-18001) TS 18002 (OHSAS 18002) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
ILO-OSH 2001 İSİG Yönetim Sistemleri      Sistemleri ve Uygulama Kılavuzu
                        TS EN 1050 Makinalarda Güvenlik-Risk Değerlendirmesi
                        TS EN 292-1-2 Makinalarda Güvenlik
                        TS EN 1441 Tıbbı Cihazlar-Risk Analizi
                        TS IEC 60300 Güvenebilirlik Yönetimi
                        TS 13001(HACCP)
                        TS IEC 62198 Proje Risk Yönetimi
INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC     AS/NZS 4360 (1999) Risk Management
ENGINEERS                    AS/NZS 4804:2001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
IEEE Standard 1074 - IEEE standard 1058     Queensland Rail Standard STD/0007/WHS: Güvenlik Risk Yönetimi,"
U.S. DoD standard 2167A             International Electrotechnical Commission
1910 Occupational Safety and Health Standards  IEC/ISO standard 15504, SPICE model
(OSHA)                     (IEC) 61025: 1990, (FTA)
21 CFR 807.90 29 CFR 1910.119          IEC 60812 (1985-07) (FMEA)
29 CFR 1910.146 29 CFR 1926.64         IEC 61025 (1990-10) (FTA)
DODI 5000.36  NASA NHB 1700.1         IEC 61165 (1995-01) Markov tekniği
ANSI/ISA S84.01-1996.              IEC 62308 Güvenilirlik analizi
MIL-STD1629A (FMEA)               IEC 61882 (2001-05) (HAZOP)
MILSTD- 882B SİSTEM GÜVENLİĞİ          IEC 61508,
MILSTD- 882C SİSTEM GÜVENLİĞİ          IEC 61882 (HAZOP)—Uygulama rehberi (2001).
                        IEC 60300-3-9 (1995-12) Teknolojik sistemlerin risk analizi
                        IEC 812 - FMEA
                        CEI/IEC International Standard (1998): IEC 61508 - Functional Safety of Electrical/
                        Electronic/ Programmable Sytems
British Standards Institute (1996) BS 8800   Zürih Tehlike Analizi (ZHA)
BS 5760 (1988) BS EN-954 BS EN-1037       Risk tolerability, ALARA (HSE)
IChemE, Institution of Chemical Engineers    Safety Weighted Hazard Index (SWeHI): Petroleum and Petrochemical Industries
                        American Institute of Chemical Engineers Dow's fire and explosion index
                        The Mond Fire, Explosion & Toxicity Index
NATO [1997] (STANAG) 4404, Document AC/310-
D/139.
                                                         KAYNAKLAR
                RİSK MATRİSİ  R: Risk      O: Olasılık   D: Zarar verme derecesi (Şiddet)


               R= O X Ş

Olasılık               Ortaya çıkma olasılığı / frekans için
                   derecelendirme basamakları
-------------------         --------------------------------------------------
ÇOK KÜÇÜK               Yılda bir
KÜÇÜK                 Üç ayda bir
ORTA                  Ayda bir
YÜKSEK                 Haftada bir
ÇOK YÜKSEK               Her gün
                  RİSK MATRİSİ
SONUÇ               DERECELENDİRME
---------------      -----------------------------------------
ÇOK HAFİF: İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren
HAFİF     : İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren
ORTA     : Hafif yaralanma, tedavi gerekir
CİDDİ    : Ölüm, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı
ÇOK CİDDİ: Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik
R= O X Ş    RİSK DÜZEYİ VEYA RİSK SKORU

              SONUÇ
             ZARARIN AĞIRLIĞI

   OLASILIK ÇOK CİDDİ Hafif
        Çok    CİDDİ  ORTA
                 Orta    HAFİF
                       Ciddi  ÇOK Ciddi
                            Çok HAFİF
  OLASILIK
        Hafif
          5
            (2) 4   (3)3    (4)
                        2    (5)  1
         (1)
   ÇOK
   Çok  Anlamsız  Düşük  Düşük    Düşük  Düşük
                            DÜŞÜK
   YÜKSEK YÜKSEK
   Küçük   1
            YÜKSEK
             2
                 YÜKSEK
                 3
                       ORTA
                        4    5
    5
    (1)   25     20   15     10       5
   Küçük   Düşük  Düşük  Düşük    Orta   Orta
   YÜKSEK  YÜKSEK
         2   YÜKSEK
             4    ORTA
                  6     ORTA
                        8   DÜŞÜK
                            10
    (2)
    4     20    16   12     8     4
   Orta   Düşük  Düşük  Orta    Orta   Orta
   ORTA   ORTA   ORTA   ORTA    DÜŞÜK  DÜŞÜK
    (3)   3    6    9      12    15
    3    15    12      9    6     3
   Yüksek  Düşük  Orta   Orta    Yüksek  Yüksek
   KÜÇÜK  ORTA
         4    ORTA
             8    DÜŞÜK
                 12     DÜŞÜK
                        16   DÜŞÜK
                            20
    (4)
         10    8      6    4     2
    2
   ÇOK
   Çok    Düşük  Orta   Orta    Yüksek  Tolore
   KÜÇÜK   DÜŞÜK
         5    DÜŞÜK
             10   DÜŞÜK
                 15     DÜŞÜK
                        20   DÜŞÜK
                           Edilemez
   Yüksek
    1
   (5)    5     4      3   2     1
                             25
     KABUL EDİLEMEZ RİSK
                         5  4  3  2  1
                       5

     DİKKATE DEĞER RİSK         4
                       3
                       2

     KABUL EDİLEBİLİR RİSK        1
SONUÇ             EYLEM

       KABUL EDİLEMEZ RİSK
15,16,20,25
       Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapın
       DİKKATE DEĞER RİSK
8,9,10,12,15 Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk
       müdahale edin
       KABUL EDİLEBİLİR RİSK
1,2,3,4,5,6
       Acil tedbir gerektirmeyebilir
     FMEA
   KATEGORİ    DERECE                 TANIM

                Yaralanma yok. Makine yada proseste önemsiz hasarla
      I     Önemsiz
                sonuçlanacak hata
                Ciddi yaralanma yok. Makine yada sistemde çok önemli hasar
     II     Önemli
                olmaksızın oluşabilecek hata
            Çok   Çok önemli yaralanma. Makine yada sistemde çok önemli hasara yol
     III     Önemli  açacak hata
                Ölümlü yaralanma. Tüm makine yada sistemin kaybına yol açacak
     IV     Felaket
                hata Düzey İhtimal Tanım
                            A
   A     10-1    Çok Sık
   B     10-2    Sık             B
   C     10-3    Arada sırada        C
   D     10-4    Düşük            D
   E     10-5    Çok düşük
                            E
Düşük Risk    Yüksek Risk      Orta Risk            I      II    III  IV
OLASILIK
               ÇİZGİ                           ÇİZGİ
                                                    DOĞRULAMA SKORU
                                 RİSK SKORU

   Hemen Hemen Kesin
     MARUZİYET
                  MUHTEMEL SONUÇLAR           RİSK AZALTMA
  Oldukça
  Muhtemel
          Çık Nadir (Yılda
                   Pek Çok ölüm    Felaket
          Bir Yada Az)
  Nadir
  Fakat      Nadir
  Mümkün                Çok Ölüm   Çok Kötü               DÜZELTME MALİYETİ
          Seyrek
          (Ayda Bir)
                                                         Yüksek
          Ara Sıra         Ölüm   Çok Ciddi                        Oranda
                                                         Doğrulandı
  Oldukça     Sık Sık        Ciddi
  Az ihtimal              Yaralanma  Ciddi
          Sürekli (Günde Bir)
                                                         Doğrulandı
                       Kazalı
  Çok zor tasavvur                  Önemli
                       Durum
  Edilebilir
  Fakat Kuvetle             İlk Yardım                               Şüpheli
  İhtimal Dahilinde Değil        Gerektiren  Dikkate                          Belirsiz
                     Durum    Alınmalı                          Değer

  Pratik Olarak
  İmkansız
RİSK NOMOGRAFİSİ
Kaynak:G. F.Kinney ve A. D. Wiruth
RİSK DOĞRULAMA NOMOGRAFİSİ
                   RİSK NOMOGRAFİSİ

                         ÇİZGİ
          OLASILIK DÜZEYİ
                                      RİSK DÜZEYİ
    SIK SIK
              TEHLİKEYE MARUZİYET      RİSK SONUÇLARI
    10-1           % ZAMAN
                                          YÜKSEK
    ARA SIRA
    10-2
                                           ÖNEMLİ
    AZ İHTİMAL
     10-3
    OLDUKÇA AZ
     İHTİMAL
                                          ORTA
     10-4
  OLDUKÇA ÇOK
   AZ İHTİMAL          24 SAAT
                  GÜN
    10-5                                    DÜŞÜK

   HEMEN HEMEN
    İMKANSIZ
     10-6Kaynak: Hani RAAFAT
                                         Kaynak: Hani RAAFAT

RİSK ÇEŞİDİ  KATEGORİ   KATEGORİ   KATEGORİ   KATEGORİ   KATEGORİ     KATEGORİ
         I      II      III     IV      V         VI

 EKONOMİK   <£1000   < £10,000   <£100,000   < £1m.     >£1m.     Tam Kayıp
 ZARAR    Çok Düşük  Kayda Değer   Önemli   Büyük Kayıp  Çok Büyük
                                   Kayıp
  KİŞİ    Önemsiz    Önemli     Ciddi    Çok Ciddi   Ölümlü    Pek Çok Ölüm
ÜZERİNDEKİ
 ETKİLER
       3 Günden  3-56 gün İş   2 Aylık   Sürekli İş   Ölüm       Ölüm
       Az İşgünü  Günü Kaybı   İşgünü   görememezlik
        Kaybı           Kaybı
  HALK    Sıkıntı   Şikayet -   Ayakta   Hastanede   Potansiyel     Ölümlü
ÜZERİNDEKİ   verici   Yakınma    Tedavi    Bakım     Ciddi
 ETKİLER
                                  Yaralanma
  HALK     Ilımlı   Önemsiz    Önemli   Çok Büyük   Çok Büyük     İşin
REAKSİYONU   Mutedil   Yerel     Yerel ve  Oranda Yerel   Ulusal    Durdurulması
              Protesto    Ulusal  ve Önemsiz   Medya     Yönünde Çok
                     Medya    Tepkisi    Tepkisi    Büyük Ulusal
                     Tepkisi                 Medya Tepkisi
 ÇEVRE    Önemsiz   Geçici Kısa   Önemli   Çok Önemli    Geniş      Felaket
ÜZERİNDEKİ        Süreli Hasar  Kirlilik   Kirlilik    Alana
 ETKİLER
                                   Yayılmış
                                   Zarar

        I      II       III     IV      V          VI
             DAİRE TESTERE TEZGAHLARINDA RİSK DEĞERLENDİRME


        İŞYERİ:                 BÖLÜM:       TARİH-DEĞERLENDİREN
TANIMLANMIŞ TEHLİKE      OLASILIK     SONUÇ       RİSK   KONTROL ŞEKLİ      RİSK
                                 DERECESİ  VE SÜRESİ        AZALTMA

              5- Çok Yüksek  5-  Çok Ciddi  •Yüksek    1.KISA          1.KÜÇÜK
              4- Yüksek    4-  Ciddi    •Orta     2.ORTA          2.ETKİN
              3- Orta     3-  Orta     •Düşük     3.UZUN          3.ORTADAN
              2- Küçük    2-  Hafif                        KALDIRILDI
              1- Çok küçük  1-  Çok Hafif
  KORUYUCU                                1    2    3    1    2    3
    YOK             5        4      YÜKSEK                   


   ELEKTRİK   GÖREV
                                             5  4  3    2    1

  OPERATÖR                                   5
                                         4
                                         3
   ÇEVRE
                                         2
                                         1

								
To top