Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

outsourcing

VIEWS: 0 PAGES: 4

									-OUTSOURCING-
   (Seminarski rad)
 http://www.maturskiradovi.net/
                                                              Outsourcing


                             SADRŽAJ

1. UVOD ............................................................................................................................str.3

2. POJAM OUTSOURCINGA ..........................................................................................str.4

3. RAZLOZI KORIŠTENJA OUTSOURCINGA .............................................................
                                                str.5

   3.1. Coaseov zakon ........................................................................................................str.5

                                              str.6
4. PREDNOSTI I NEDOSTACI OUTSOURCINGA ........................................................

5. PRIMJERI OUTSOURCINGA .....................................................................................

   5.1. Indija – magnet za američke kompanije ..................................................................         str.7
     5.1.1. IBM – od igle do lokomotive ..........................................................................       str.8
     5.1.2. Microsoft .........................................................................................................str.8
                                                                 .str.8
     5.1.3. Apple ...............................................................................................................
     5.1.4. Wipro – Brillian...............................................................................................  str.9

                                                             str.
   5.2. Outsourcing u Hrvatskoj ......................................................................................... 9

6. BACKSOURCING ........................................................................................................str.10

7. ZAKLJUČAK ............................................................................................................... str.11

                                                               str.
8. LITETATURA................................................................................................................. 12
                                  2
                                            Outsourcing


                       1. UVOD
  Outsourcing, kao vrsta poslovnog procesa, je zastupljen kod većine uspješnih multinacionalnih
kompanija, koje su nastojale pravilnom poslovnom politikom odgovarati na sve veće zahtjeve
tržišta i postići poslovni uspjeh u nemilosrdnom konkurentskom okruženju. Kao rezultat
globalizacije, multinacionalne kompanije su prve počele koristiti razlike u cijenama širom svijeta i
to na način da sele proizvodnju u države s jeftinom radnom snagom, istraživanje i razvoj u zemlje
koje ih finansijski podstiču, prodaju i marketing u zemlje visokog standarda, a centre uprave u tzv.
poreske „rajeve“.
Ovo je ujedno i suština outsourcing poslovnog procesa koji podrazumijeva prepuštanje dijela
poslovnih aktivnosti, koje nisu od suštinske važnosti vanjskom partneru, odnosno dobavljaču, o
čemu detaljnije govorimo u prvom dijelu rada.

Svjedoci smo enormnog rasta IT industrije i kompleksnosti informacionih sistema, bez kojih je u
savremenim uslovima poslovanje nezamislivo. Outsourcing je u ovom slučaju idealno rješenje, što
pokazuju i podaci da se najčešće korištene usluge ovog tipa upravo odnose na segment IT.

U idućem dijelu rada govorimo o motivima kompanija, preciznije o pozitivnim i negativnim
stranama ovog poslovnog procesa. Kompanije se sve više suočavaju sa dilemom da li povjeriti neke
poslovne dužnosti drugom ili ne, što nije nimalo jednostavna odluka. Svaka kompanija je individua
za sebe, pa ono što jednoj predstavlja objektivno rješenje, za drugu može rezultirati nepovratnim
gubitkom.

Temu smo upotpunili konkretnim primjerima vezanim za najuspješnije svjetske kompanije kao što
su Apple, Dell, Microsoft, IBM i mnoge druge, koje su proširile svoje poslovanje u Indiji upravo
koristeći outsorcing. Inelektualni kapital Indije je osnovni izvor koji crpe američke kompanije u
ovom slučaju, u nastojanju postizanja vrhunskih rezultata i maksimalne fleksibilnosti u odgovaranju
na izazove tržišta. Također, navodimo prisutnost i sve veći rast outsorcinga u Hrvatskoj, gdje to
postaje sve aktualnija tema na mnogim konferencijama od internacionalne važnosti.

Na kraju rada govorimo o backsourcingu, kao obrnutom procesu outsourcinga, koji ne mora
neminovno biti rezultat određenih sukoba i neslaganja među ugovornim partnerima, već može biti
rerzultat nove poslovne filozofije kompanije.
                         3
---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI
       NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ----

         BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST
                 RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA
       RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.


           WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
            WWW.MAGISTARSKI.COM
           WWW.MATURSKIRADOVI.NET
 NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD,
POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA
 POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO
  ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI
 RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI
 NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI,
 UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA. PITANJA I ODGOVORE MOŽETE

  DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA  maturskiradovi.net@gmail.com
                          4

								
To top