Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

minidisputas by aravindtechi

VIEWS: 1 PAGES: 61

									         UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS

                Håkon A. Hjortland

                 Institutt for informatikk
                  Universitetet i Oslo


                Minidisputas 15/9-2006
Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  1 / 61
 Innhold


 1  Bakgrunn
     Introduksjon
     UWB
     Radar

 2  Sampler
     Prinsipp
     Systemnivå-simulering

 3  Implementasjon
     Krets
     MålingerHåkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  2 / 61
Bakgrunn
 Introduksjon


  Innhold


   1  Bakgrunn
      Introduksjon
      UWB
      Radar

   2  Sampler
      Prinsipp
      Systemnivå-simulering

   3  Implementasjon
      Krets
      Målinger Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  3 / 61
Bakgrunn
 Introduksjon


  Hva er kortholds UWB impuls-radar?
      Radar, men lavere effekt, kortere rekkevidde og høyere
      oppløsning enn f.eks. flyradar
      Sender ut korte radiopulser (ingen bærebølge), ser på
      refleksjoner fra objekter
 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  4 / 61
Bakgrunn
 Introduksjon


  Hvorfor kortholds UWB impuls-radar?


      Spennende anvendelser
          Medisinsk (hjerte, lunge, hematoma, . . . )
          Politi, militær: Se gjennom dører, vegger, . . .
          Redningsarbeid: Se gjennom kollapsede bygninger,
          snøskred, . . .
          Sikring: Alarm “usynlig gjerde”
          Avstandsmåling: Bil ryggedetektor, krasjdetektor, . . .
          GPR (Ground Penetrating Radar): Landminer, rør, . . .
          Og mye annet . . .
      Enkle systemer
      Lav effekt
      Billig CMOS kjapp nok Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  5 / 61
Bakgrunn
 Introduksjon


  Inspirasjonskilder
      MIR (Micropower Impulse Radar) laget av McEwan
      Kontinuerlig-tid kvantisert amplitude signalbehandling brukt i
      masteroppgavene til Kjetil Meisal og Claus Limbodal
 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  6 / 61
Bakgrunn
 UWB


  Innhold


  1   Bakgrunn
       Introduksjon
       UWB
       Radar

  2   Sampler
       Prinsipp
       Systemnivå-simulering

  3   Implementasjon
       Krets
       Målinger Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  7 / 61
Bakgrunn
 UWB


  “UWB båndet”


      UWB: Ultra Wide Band
      UWB-IR: Ultra Wide Band Impulse Radio
      Ulisensiert bånd nylig frigitt i USA
      3.1–10.6 GHz
      7.5 GHz båndbredde!
      Lav tillatt effekt, max 0.6 mW
      Spektralmasker definert (en for innendørsbruk, en for
      håndholdte enheter)
      Frekvens-skiftede Gaussiske pulser fyller spekteret fint Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  8 / 61
Bakgrunn
 UWB


  Eksempler på frekvens-skiftede Gaussiske UWB-pulser

                             1                 Arbitrary amplitude
                                                 Baseband Gaussian pulse
         Monocycle               0.5                       Frequency shifted
                   Signal (V)
                             0

                            -0.5

                             -1


                             1
                 Arbitrary amplitude
                                                 Baseband Gaussian pulse
                            0.5                       Frequency shifted
         FCC indoor
                   Signal (V)
                             0

                            -0.5

                             -1


                             1
                 Arbitrary amplitude
                 Arbitrary amplitude
                                                 Baseband Gaussian pulse
         FCC handheld
         FCC handheld
                            0.5                       Frequency shifted
                    Signal (V)
                            0.5
                   Signal (V)
                              0
                              0
                            -0.5
                            -0.5
                             -1
                             -1 0  0.2     0.4        0.6       0.8      1
                                          Time (ns)       Figur: Eksempler på frekvens-skiftede Gaussiske UWB-pulser

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)                  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS           Minidisputas 15/9-2006  9 / 61
Bakgrunn
 UWB


  Spektrum for Gaussiske UWB-pulser
                    -20
                                                              FCC indoor
                                                             FCC handheld
                                                            Constraint points
                    -30       7.5 GHz bandwidth
                                                 Center frequency: 6.85 GHz

                    -40                   3.1 GHz        10.6 GHz
                                                          −41.3 dBm/MHz
        EIRP power (dBm/MHz)
                    -50                                     10 dB drop
                                    le
                              o cyc
                    -60      Mon
                                                          20 dB drop


                    -70

                                              ld
                                    or        dhe
                                  do
                                 in
                                           han


                    -80       F  CC
                                           C
                                          FC
                    -90
                         Sweep of center
                         frequency
                         phase
                    -100
                      0.1                1            10        100         1000
                                                Frequency (GHz)                         Figur: Spektrum for Gaussiske UWB-pulser

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)                        UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS            Minidisputas 15/9-2006  10 / 61
Bakgrunn
 Radar


  Innhold


  1   Bakgrunn
       Introduksjon
       UWB
       Radar

  2   Sampler
       Prinsipp
       Systemnivå-simulering

  3   Implementasjon
       Krets
       Målinger Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  11 / 61
Bakgrunn
 Radar


  Grunnleggende om radar      Prinsipp: Send ut radioenergi, observer reflektert energi
      Reflektert energi går med 1/R 4
      Hovedproblem: Lav SNR
      Tradisjonell radar fikser dette ved bruk av høy effekt eller
      pulskoding (f.eks. Barker codes). Begge løsinger krever
      avansert elektronikk.
      Kortholdsradar: R liten ⇒ god nok SNR ⇒ enkel elektronikk
 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  12 / 61
Bakgrunn
 Radar


  Radar / impuls-radar grunnprinsipp


                                     Backscatter
                      Target     Ideal signal     Noisy signal
    Transmitter                            +

                                Noise (σN )
                          (Radio interference / thermal noise)

             Figur: Radar / impuls-radar grunnprinsipp
 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)   UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS    Minidisputas 15/9-2006  13 / 61
Sampler
 Prinsipp


  Innhold


   1  Bakgrunn
      Introduksjon
      UWB
      Radar

   2  Sampler
      Prinsipp
      Systemnivå-simulering

   3  Implementasjon
      Krets
      Målinger Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  14 / 61
Sampler
 Prinsipp


  Samplerens oppgave
       Ingen bærebølge å demodulere ⇒ Er interessert i rå utlesing
       av signalet fra mottakerantennen
       Minimum 2 · 6.85 GHz = 13.7 GHz samplingsrate!
       Alternativt kun deteksjon av f.eks. første ekko (avstandsmåler)
       Sampling f.eks. hvert mikrosekund: Lite endring i de
       observerte objektene. Kan bruke dette til å midle ut støyen.
 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  15 / 61
Sampler
 Prinsipp


  Strobed sampler                                   Backscatter
                    Target     Ideal signal    Noisy signal


                               τ         τ
                                       Vin         Vin (τ )
   SendPulse    Transmitter                   +

                               Noise (σN )
                         (Radio interference / thermal noise)    Sample

                     τ                  Figur: Strobed sampler
 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)   UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS         Minidisputas 15/9-2006  16 / 61
Sampler
 Prinsipp


  PDF (Probability Density Function) for en samplet verdi
               Probability    Ideal Vin (τ )


                                 Noise (σN )


                                  Sampled Vin (τ )

       Figur: PDF (Probability Density Function) for en samplet verdi
 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)       UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS    Minidisputas 15/9-2006  17 / 61
Sampler
 Prinsipp


  Averaging sampler prinsipp


                 Sample
                           Averaging sampler

            Vin        Vin (τ )     1X    Vin  recovered (τ )
                              n n
                 σN                σN  recovered  < σN


                    Averaging reduces noise

                 Figur: Averaging sampler prinsipp
 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)     UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS     Minidisputas 15/9-2006  18 / 61
Sampler
 Prinsipp


  Analog average sampler (referanse-sampler)                 Sample
                           Analog average of
                           multiple samples

             Vin       Vin (τ )   1X      Vin  recovered (τ )
                              Vin (τ )
                            n n


           Figur: Analog average sampler (referanse-sampler)
 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)    UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS     Minidisputas 15/9-2006  19 / 61
Sampler
 Prinsipp


  Thresholded sampler — Passer til CMOS


                  VT


                       Thresholder        Flip-flop
                 Vin
                       +
                                      D  Q
                       −


                    VT
                                      Sample

            Figur: Thresholded sampler — Passer til CMOS
 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)      UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS      Minidisputas 15/9-2006  20 / 61
Sampler
 Prinsipp


  Swept threshold sampler
           Target
                    VT


                                  τ
                  Vin
                          +
                                      EN  Counter
                          −                    Reset
       Transmitter         VT

                                  τ
                                      Sample


                     Sweep
                                1. Reset counter
       PRF = 1 MHz                    2. Send 1000 pulses while sweeping
                                 VT from min to max
                                3. Read counter
                      1 ms

                        Control logic


                 Figur: Swept threshold sampler

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)   UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS       Minidisputas 15/9-2006  21 / 61
Sampler
 Prinsipp


  Swept threshold sampler — detaljer
                                                        Threshold levels (VT )
                                                        ∆VT = 0.1
                           1
                                                           +1σN = +1 · 0.1
                 Vin
                                                           Ideal Vin
                                                           −1σN = −1 · 0.1
                           0
                                                τ         t

                                                “Cross section” at t = τ


                                      Ideal Vin (τ ) = 0.65
                                                        Threshold levels (VT )
                                                        ∆VT = 0.1
                         Probability
                 Vin (τ ) PDF
                                                      Noise (σN = 0.1)


                                0                    1 Noisy Vin (τ )


                  First     run:       1  1  1  1  1  0  1  0  0  = 6/9  =⇒  Vin  recovered  = 0.65
                 Second     run:       1  1  1  1  1  1  1  0  0  = 7/9  =⇒  Vin  recovered  = 0.75
                 Third     run:       1  1  1  1  1  0  0  0  0  = 5/9  =⇒  Vin  recovered  = 0.55
                 Fourth     run:       1  1  1  1  1  0  0  1  0  = 6/9  =⇒  Vin  recovered  = 0.65


                                Sampled values for each of                 Noise in Vin recovered
                                the threshold levels                      (σN recovered )              Figur: Swept threshold sampler — detaljer

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)                   UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS                         Minidisputas 15/9-2006  22 / 61
Sampler
 Prinsipp


  Stochastic resonance sampler              VT = 0.5


                              τ
              Vin
                     +
                                   EN  Counter
                     −


                 VT = 0.5             Sample

                 Figur: Stochastic resonance sampler
 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)     UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS    Minidisputas 15/9-2006  23 / 61
Sampler
 Prinsipp


  Stochastic resonance sampler — detaljer
                 Probability
                             Ideal Vin (τ ) = 0.65

                                      Noise (σN = 0.1)


                        0       0.5      1 Vin (τ )
                                     P(Vin (τ ) > 0.5) = 93%
         P(Vin (τ ) > 0.5)
                                             =⇒
                 100%
                                  (0.65, 93%)    1000 samples:
                 50%                         Counter ≈ 930
                 0%
                        0       0.5      1 Ideal Vin (τ )

            Figur: Stochastic resonance sampler — detaljer Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)           UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS    Minidisputas 15/9-2006  24 / 61
Sampler
 Systemnivå-simulering


  Innhold


   1  Bakgrunn
      Introduksjon
      UWB
      Radar

   2  Sampler
      Prinsipp
      Systemnivå-simulering

   3  Implementasjon
      Krets
      Målinger Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  25 / 61
Sampler
 Systemnivå-simulering


  Simulering
      Støy i signalet som skal samples: σN
      Gjør n repeterte samplinger og midler enkelsamplene
      Støy i gjenskapt signal etter midling: σN       recovered
      Er interessert i hvordan σN og n påvirker σN        recovered
      Systemnivå-simulering gjort i Octave (Matlab-klon)
 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS    Minidisputas 15/9-2006  26 / 61
Sampler
 Systemnivå-simulering


  Simulering: Forklaring av PDF-er


     Translated from counter value
       to Vin recovered (τ )
                   PDF for a given ideal Vin (τ ).
                   For instance: If the ideal Vin (τ ) = 0.65, what is
   max        1       the probability of Vin recovered (τ ) = 0.64,
                   Vin recovered (τ ) = 0.65 or Vin recovered (τ ) = 0.66?
                 recovered (τ )                   White = 0%
    Counter
                   Black = 100%
                 Vin
      0                0
          0    1             0    1
         Ideal Vin (τ )          Ideal Vin (τ )


                 Figur: Simulering: Forklaring av PDF-er


 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)              UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  27 / 61
Sampler
 Systemnivå-simulering


  Simulering: Swept threshold PDF-er
                 σN     PDFs of counter         σN     PDFs of Vin  recovered (τ )
                  3.2                     3.2
                  1                      1
                 0.32                    0.32
                  0.1                     0.1
                 0.032                    0.032
                 0.01                    0.01
                     10  100   1’000  10’000  n      10    100    1’000   10’000  n
              Figur: Simulering: Swept threshold PDF-er

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)      UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS                             Minidisputas 15/9-2006  28 / 61
Sampler
 Systemnivå-simulering


  Simulering: Stochastic resonance PDF-er
                 σN     PDFs of counter         σN     PDFs of Vin  recovered (τ )
                  3.2                     3.2
                  1                      1
                 0.32                    0.32
                  0.1                     0.1
                 0.032                    0.032
                 0.01                    0.01
                     10  100   1’000  10’000  n      10    100    1’000   10’000  n
             Figur: Simulering: Stochastic resonance PDF-er

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)      UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS                             Minidisputas 15/9-2006  29 / 61
Sampler
 Systemnivå-simulering


  σN   recovered                            som funksjon av σN og n

         σN recovered (max RMS error of Vin recovered(τ))
                                    1                Stocha
                                                         stic res
                                   0.1                        ona  nce
                                   0.01
                                  0.001
                                   10-4    An           Sw
                                          alo           ept
                                   10-5       g             thr
                                              ave           esh
                                   10-6           r ag          o ld
                                                  e
                                                                                   1
                                   10-7
                                                                             0.1
                                   10-8
                                      1                                   0.01     σN
                                        10
                                           100                          0.001
                                              1000
                                                  104   5
                                                     10            10-4
                                                         106
                                               n             107
                                                               108


                                      Figur: σN   recovered   som funksjon av σN og n

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)                               UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS             Minidisputas 15/9-2006  30 / 61
Sampler
 Systemnivå-simulering


  Hvis en gitt σN                 recovered       ønskes, hvor høy må n være?

                           Desired σN recovered = 0.001, 0.00316, 0.01 (graphs from top to bottom)
                       8
                      10


                      107


                      106


                      105
         n (Samplings required)
                      104


                      1000


                      100


                      10


                       1                              Stochastic resonance
                                                       Swept threshold
                                                       Analog average
                      0.1
                       10-4   0.001        0.01        0.1         1       10
                                            σN        Figur: Hvis en gitt σN                recovered    ønskes, hvor høy må n være?

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)              UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS                Minidisputas 15/9-2006  31 / 61
Sampler
 Systemnivå-simulering


  Sammenligning av samplingsmetoder

                              Desired σN recovered = 0.001, 0.00316, 0.01 (graphs from top to bottom)
         Ratio of samplings required  1000
                        100
                         10

                              nStochastic resonance / nAnalog average
                                nSwept threshold / nAnalog average                        1.56

                         1
                         10-4     0.001          0.01        0.1        1       10
                                                   σN                            Figur: Sammenligning av samplingsmetoder

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)                   UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS                Minidisputas 15/9-2006  32 / 61
Sampler
 Systemnivå-simulering


  Gode samplere ved mye støy


      Swept threshold / stochastic resonance nesten like bra som
      analog average ved mye støy!
      Disse er relativt enkle, praktiske kretser, så dette resultatet er
      veldig interessant
      Tilfeldig oppdagelse, ikke planlagt eller forutsett
      Videre forskning: Sørge for at samplerne har mye input-støy
      selv om det egentlige input-signalet har lite støy. Gjøre dette
      uten å eksplisitt legge til støy. Idé: Mange parallelle, lav-strøm
      og støyete tersklere koblet på inngangen istedenfor én lav-støy
      LNA som trekker mye strøm. Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  33 / 61
Implementasjon
 Krets


  Innhold


  1  Bakgrunn
      Introduksjon
      UWB
      Radar

  2  Sampler
      Prinsipp
      Systemnivå-simulering

  3  Implementasjon
      Krets
      Målinger Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  34 / 61
Implementasjon
 Krets


  Systemoversikt      Swept threshold sampler implementert i 90 nm CMOS prosess
      64× parallell struktur. Sampler ved 64 forskjellige τ , gir bedre
      utnyttelse av utsendt energi.
      Digital serielt interface (SPI-lignende)
      Pulsgenerator laget av Håvard Moen
      LNA laget av Kjetil Meisal (sponset av Novelda)
      Terskler laget sammen med Claus Limbodal (sponset av
      Novelda)
 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  35 / 61
Implementasjon
 Krets


  Blokkskjema
                                      PulseSelect1
                                      PulseSelect2
                SendPulse                    Pulse generator
                                               AntennaTx
                          MediumTune[6]
                          CoarseTune[6]
                MOSI                 τ
                                          Sample
                SCLK    “SPI”
                 Exec                           64 × τ
                          ResetCounter
                          CounterFirstBit
                          CounterNextBit
                                           64 × sampler
                          SignalOverride
                          SignalOverrideValue
                          ForceDistributeSignal
                                                CounterBit
                            LNAout
                        LNA       Thresholder
                AntennaRx+
                                        Buffer
                AntennaRx−
                            10 kΩ
                Threshold
                        Figur: Blokkskjema

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)        UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS               Minidisputas 15/9-2006  36 / 61
Implementasjon
 Krets


  Common-source terskler
                     8 kΩ     8 kΩ
                               ×8
                     0.6     0.6
                     0.1     0.1                  Gain=2.5 Gain=2.5

                Figur: Common-source terskler
 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)   UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  37 / 61
Implementasjon
 Krets


  Bode-plott for forskjellige forsterkerelementer

           Gain

                Inverter
                Common source amplifier
            2.5

                              13.6 GHz     f

          Figur: Bode-plott for forskjellige forsterkerelementer Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)    UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  38 / 61
Implementasjon
 Krets


  Programmerbart initial delay

                In


                   τ1            τ2

                                      Out
                   τ1            τ2


                   τ1            τ2
                     Medium tune        Coarse tune

                 Figur: Programmerbart initial delay


 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)       UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS   Minidisputas 15/9-2006  39 / 61
Implementasjon
 Krets


  Digital sampler    Sample          τ        τ     τ
    Signal                               To counter
                 Figur: Digital sampler
 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  40 / 61
Implementasjon
 Krets


  Skjematikk (ekskl. pulsgenerator og frontend)
          Figur: Skjematikk (ekskl. pulsgenerator og frontend)

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  41 / 61
Implementasjon
 Krets


  Layout
                                         Pulse generator
                           Serial digital interface
                  Other projects


                         Progammable initial delay

                                Delay line
                  64× sampler                Thresholder  LNA
                        A single sampler and counter
                     Figur: Layout

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS                   Minidisputas 15/9-2006  42 / 61
Implementasjon
 Krets


  Fotomikrograf av chip
                Figur: Fotomikrograf av chip

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)   UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  43 / 61
Implementasjon
 Målinger


  Innhold


  1  Bakgrunn
      Introduksjon
      UWB
      Radar

  2  Sampler
      Prinsipp
      Systemnivå-simulering

  3  Implementasjon
      Krets
      Målinger Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  44 / 61
Implementasjon
 Målinger


  Måleoppsett      Digital IO ved hjelp av TTL IO til USB interface modul
      Power fra USB
      Radaren kontrollert fra PC med ruby-script
      Måling med loop-kabel fra pulsgenerator til input
      Måling med antenne på pulsgenerator-output og på input
      LNA virket ikke, så “LNAout” debug-output ble brukt som
      input
 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  45 / 61
Implementasjon
 Målinger


  Bilde av måleoppsett
                Figur: Bilde av måleoppsett

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  46 / 61
Implementasjon
 Målinger


  Sweep av terskel

                                                 Sorted
                 With pulse    No pulse    Zoom      Zoom  (To compensate LF noise)
         VT (threshold)
                 0 Sample 63


                 Black: Vin > VT
                 White: Vin < VT                            Figur: Sweep av terskel

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)             UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS    Minidisputas 15/9-2006  47 / 61
Implementasjon
 Målinger


  Sweep av initial delay τ for forskjellige kabellengder
                              Cable length
                          68 cm   95.5 cm ≈3 m
                   Reflections
                                      Reflection
         Figur: Sweep av initial delay τ for forskjellige kabellengder

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)   UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS            Minidisputas 15/9-2006  48 / 61
Implementasjon
 Målinger


  Måling av samplingsrate — 23 GHz sampler!

                                                Short cable
                                           Long cable (+27.5 cm)
                   60
                   40
         Vin recovered (mV)
                   20
                    0


                             ∆Samples = 30.0

                   -20                      0  10   20     30      40   50      60    70
                                    Sample                   Figur: Måling av samplingsrate — 23 GHz sampler!

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)            UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS         Minidisputas 15/9-2006  49 / 61
Implementasjon
 Målinger


  Forskjellige pulser fra pulsgeneratoren
                                    Dark: Vin recovered low
                                    Light: Vin recovered high
                Tx/Rx coupling on PCB/chip
                                                                      Strange behavior!
                       No pulse    Pulse 0     Pulse 1    Pulse 2    Pulse 3
                                                    0 Sample 63
                                                             0
                  Correlated interference
                                                            τ (initial delay)
                “Clutter map” subtracted                      Reflection
                                                               255 unit delays


                                     Non-linear behavior
                          (Correlated interference and pulse are not simply linearly added)
             Figur: Forskjellige pulser fra pulsgeneratoren

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)         UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS                                         Minidisputas 15/9-2006  50 / 61
Implementasjon
 Målinger


  Sammenligning oscilloscop-avlesning / radar-sampler

                       Radar sampler curve manually DC-shifted and shifted in time to match oscilloscope curve
                 150
                                                          Oscilloscope
                                                         Radar sampler

                 100                 50
          Signal (mV)
                  0                 -50                 -100                 -150                 -200
                    -1     -0.5      0      0.5        1     1.5      2      2.5
                                           Time (ns)         Figur: Sammenligning oscilloscop-avlesning / radar-sampler

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)                UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS                Minidisputas 15/9-2006  51 / 61
Implementasjon
 Målinger


  Måling av støy

              Measurement:
                CDF                       PDF
     VT (threshold)
                              VT (threshold)
                      Differentiate
              0  Sample 63                  0  Sample 63

              White: P(Vin > VT ) = 100%            Black: High probability
              Black: P(Vin > VT ) = 0%             Grey: Zero probability
                                      White: Negative probability
                                          (erroneous measurement)

                        Figur: Måling av støy


 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)        UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS        Minidisputas 15/9-2006  52 / 61
Implementasjon
 Målinger


  Støy målt til σN = 1.4 mV

                                           Sweep of 64 samples
         Probability density for Vin(τ) > VT offset
                               0
                               -15  -10    -5        0       5  10       15
                                          VT offset from mean (mV)                                  Figur: Støy målt til σN = 1.4 mV

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)                       UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS        Minidisputas 15/9-2006  53 / 61
Implementasjon
 Målinger


  Tidsdomene-måling av støy

             100
             80
             60
         Count
             40
             20
             0
                0  10  20  30   40   50   60  70  80   90
                             Time (s)                  Figur: Tidsdomene-måling av støy

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)      UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS      Minidisputas 15/9-2006  54 / 61
Implementasjon
 Målinger


  FFT av tidsdomene-måling av støy

                                    Average of the FFTs of 10 sequences, each 99.2 s long

                                                             Averaged FFTs
                                                     Averaged FFTs - smoothed curve
                         0
         Normalized FFT magnitude (dB)
                         -10
                         -20
                         -30
                         -40
                          0.001     0.01         0.1          1         10      100
                                               Frequency (Hz)                              Figur: FFT av tidsdomene-måling av støy

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)                      UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS               Minidisputas 15/9-2006  55 / 61
Implementasjon
 Målinger


  Mye støy
      Mye støy i kretsen
      Pga. støyete terskler og manglende LNA
      8 kΩ motstand i terskleren — gir høy støyspenning
      Flicker noise — muligens fra transistor i terskleren med lite
      gate-areal (0.6 × 0.1 µm)
 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  56 / 61
Implementasjon
 Målinger


  Måling med forskjellig n
                                                 n

                                    10    30   100      300     1’000     3’000
              Swept threshold


                          LF-noise removed
              Stochastic resonance
                                                                       100 repeated measurements
                          LF-noise removed
                                                                0 Sample 63
                                                Measuring standard deviation of sample 5
                                                      (σN recovered )
                                   Figur: Måling med forskjellig n

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)                        UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS                 Minidisputas 15/9-2006   57 / 61
Implementasjon
 Målinger


  Swept threshold sampling med forskjellig n

                             σN = 0.0321
                  1
                                           Swept threshold
                                  Swept threshold, LF noise removed
                                          Analytic expression
                 0.1
         σN recovered
                 0.01
                0.001
                    1   10       100           1000        10000
                                n                Figur: Swept threshold sampling med forskjellig n

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)        UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS           Minidisputas 15/9-2006  58 / 61
Implementasjon
 Målinger


  Stochastic resonance sampling med forskjellig n

                            σN = 0.32 (chosen)
                  1
                                         Stochastic resonance
                               Stochastic resonance, LF noise removed
                               Analytic expression (for swept threshold)
                 0.1
         σN recovered
                 0.01
                0.001
                    1   10        100          1000        10000
                                n           Figur: Stochastic resonance sampling med forskjellig n

 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)        UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS           Minidisputas 15/9-2006  59 / 61
Implementasjon
 Målinger


  Måling av hånd i bevegelse foran radaren              Clutter map subtracted,
         Readout   LF noise removed Amplified 50×
   0
                                   Hand inserted in front of antenna
   Time (s)
                                   Moving hand away from antenna
                                   Hand 30 cm away from antenna
                                   Moving hand towards antenna
                                   Removing hand
   350
        0 Sample 63


              Figur: Måling av hånd i bevegelse foran radaren
 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)      UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS    Minidisputas 15/9-2006   60 / 61
Oppsummering  Oppsummering
      Fungerende radar med 23 GHz sampler ble laget
      Oppdagelse: Enkle samplere som er gode ved mye støy
      Mye hvit støy og flicker noise
      Korrelert interferens (Sample output-pinne)
      Ulinearitet
 Håkon A. Hjortland (Ifi, UiO)  UWB Impulse Radar in 90 nm CMOS  Minidisputas 15/9-2006  61 / 61

								
To top