Cytujemy list Ambasadora RP z Ammanu do polskich firm

Document Sample
Cytujemy list Ambasadora RP z Ammanu do polskich firm Powered By Docstoc
					     BIULETYN INFORMACYJNY
    Międzynarodowe Stowarzyszenie Edukacyjno – Gospodarcze POLARAB
    Ul. Magazynowa 7, 02-652 Warszawa, POLAND. E-mail: polarab@wp.pl

          Nr 2/06/(2)                        2012-09-21


Od redakcji
     Biuletyn nr 2 zawiera informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym
sposobu wypełniania e-katalogu przez importera i eksportera na podstawie wzajemnych porozumień
i uzgodnień.
     Aby uniknąć zbędnych zapytań i bardziej efektywnego zbierania i uzgadniania ofert dotyczących
obrotu towarowego w handlu zagranicznym wprowadzono druki dotyczące uzgodnienia zakupu i sprzedaży
towaru, których wzór jest zapisany w e-katalogu. Biuletyn nie określa metody organizacyjnej, celu
sporządzania uzgodnień handlowych ani innych związanych z eksportem dokumentów – wymaga to
oddzielnych szkoleń, seminariów i konferencji.
    W kolejnych biuletynach zawarte będą informacje związane ze sporządzaniem ofert, kontraktów,
ubezpieczeniami transakcji – wykładnia Incoterms, płatnościami, akredytywami, warunkami jakościowymi
towarów, tabelami dewizowymi, relacjami pomiędzy importerem (kupującym) a eksporterem (sprzedającym)
itp. W biuletynie nr 3 wydrukujemy oferty Syryjskiej Republiki Arabskiej oraz oferty turystyczne
przedsiębiorstw stowarzyszonych w MSEG POLARAB.


List Ambasadora RP w Ammanie przysłany do MSEG POLARAB

Do PT Przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem jordańskim
Szanowni Państwo,
Pragnę niniejszym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w czwartej już edycji Polsko-Jordańskiego Forum
Biznesu "Polska Bliżej". Odbędzie się ono w Ammanie w dniach 4-8 września br. Naszym jordańskim
kooperantem w organizacji spotkania będzie - jak poprzednio - Stowarzyszenie Biznesu Jordania-Europa
(Jordan Europe Business Association - JEBA). Polscy przedsiębiorcy będą mieli możliwość
przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z partnerami jordańskim oraz z innych państw regionu. Będzie to
możliwe zarówno podczas oficjalnej inauguracji forum 5 września w hotelu Radisson SAS - gdzie polskie
firmy będą miały do dyspozycji odrębne stoiska, jak i później na terenie ambasady, z udziałem tłumaczy.
Termin imprezy został wybrany z uwzględnieniem odbywających się w tych dniach w Ammanie
wielobranżowych międzynarodowych targów FOOD EXPO 2007. Sektorem wiodącym tej imprezy
wystawienniczej będzie przetwórstwo spożywcze. Niemniej, na forum "Polska Bliżej 2007" inne branże są
również mile widziane. Placówka będzie starać się poszukiwać wcześniej odpowiednich partnerów w
Jordanii (w tym wśród przebywających tu czasowo i na stałe przedsiębiorców irackich), o ile wcześniej
zgłosicie nam Państwo takie życzenie. W ramach programu pobytu w Jordanii przewidujemy również
odwiedzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w portowym mieście Akaba nad Morzem Czerwonym.
Polscy przedsiębiorcy zainteresowani odwiedzeniem Jordanii w dniach 4-8 września br. będą mogli
skorzystać z możliwości uczestnictwa w misji handlowej organizowanej na tę okoliczność przez Krajową
Izbę Gospodarczą, co umożliwi uzyskanie refundacji części poniesionych kosztów. Pytania w sprawach
organizacyjnych proszę kierować do Krajowej Izby Gospodarczej1 – pani Agnieszka Salomończyk, tel. +48
22 630 97 73, faks: +48 22 630 99 74, email: asalamonczyk@kig.pl, natomiast w sprawach merytorycznych
–   bezpośrednio    do   naszej  placówki.   Właściwy    adres   poczty   elektronicznej:
commercial@amman.polemb.net. Inne informacje o działalności Ambasady RP w Ammanie, jak również
o samej Jordanii, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: http://www.amman.polemb.net.

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Biera
Ambasador RP1
 Cytujemy pełny tekst listu Ambasadora RP w Ammanie. Oprócz informacji w KIG, możną ją otrzymać także w MSEG
POLARAB tel. 022 899 16 85 (1100- 1500) lub e-mail: polarab@wp.pl.
                                                     1
                       Biuletyn informacyjny
                        MSEG POLARAB
Ambasada RP w Ammanie przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 r. zmieniającą
ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności
gospodarczej (DZ.U z 05.11.2002 NR 183 POZ.1522) z dniem 31.12.2007 upływa termin wymiany
książeczkowych dowodów osobistych.


Królestwo Jordanii ogólne informacje i charakterystyka                       Flaga
Stolica: Amman
Kontynent: Azja
Ludność: 5,6 mln
Powierzchnia: 97,7 tys. km²
Ustrój polityczny: Monarchia konstytucyjna
Głowa państwa: Król Abd Allah ibn Husajn
Waluta: Dinar jordański (JD); 1 JD = 1000 filsów;
Języki: Arabski
Niezbędne szczepienia: brak obowiązkowych szczepień.
Obowiązek wizowy: obowiązek posiadania wizy na przejazd

WARUNKI NATURALNE

Jordania położona jest w południowo-zachodniej Azji, na Półwyspie
Arabskim. Graniczy z: Syrią, Irakiem, Izraelem oraz Arabią Saudyjską. Na
zachodnim brzegu Jordanii wznoszą się wapienne wzgórza osiągające
wysokość około 900 m n.p.m.. Zachodnią granicę wyznacza dolina rzeki
Jordan, która stanowi części wielkiego zapadliska tektonicznego oraz
Morze Martwe (położone na depresji 394 m p.p.m.) i koryto wyschniętej
rzeki Wadi al-Araba. Południowe krańce zachodnie granicy Jordanii stanowi
20 km wybrzeża nad Zatoką Akabą, która również jest częścią wielkiego
zapadliska. Przesuwając się w kierunku wschodnim góry obniżają się i
przechodzą w kamienistą pustynię, która zajmuje aż dwie trzecie
powierzchni kraju. Południe kraju zajmuje Pustynia Południowa, natomiast
północ - Pustynia Syryjska. Jordania charakteryzuje się ubogą siecią
rzeczną: główną rzeką jest Jordan (w granicach Jordanii jedynie 134 km) z dopływami Jarmuk (na granicy
z Syrią) i Nahr az-Zarka. We wschodniej części kraju liczne suche doliny (wadi).

KLIMAT

Klimat Jordanii nie jest taki sam na całym jej terytorium. Na zachodzie klimat śródziemnomorski, który
przechodzi do pustynnego na wschodzie. Na terenach pustynnych opady bardzo niskie. Okolice górskie
charakteryzują się dużą wilgotnością, ponieważ pozostają pod wpływem mas powietrza znad Morza
Śródziemnego.

Średnie temperatury w Jordanii (w °C)


  I    II   III    IV   V    VI    VII   VIII  IX  X   XI   XII

 21°   22°   34°    35°  34°    29°   28°   29°  28°  27°  26°   22°                                                   2
                       Biuletyn informacyjny
                        MSEG POLARAB
Średnie opady - suma opadów mierzona w milimetrach

  I    II   III   IV   V    VI   VII   VIII  IX    X    XI   XII

 10    20   40   80   140   150   170   175  210   225   140   50

WIZY

Obywatele RP mają obowiązek posiadania wizy na przejazd i pobyt. W Polsce nie działa żadne
przedstawicielstwo dyplomatyczno-konsularne Jordanii. Najbliższa placówka, która jest też akredytowana
na Polskę, znajduje się w Berlinie. Obywatele polscy mogą otrzymać wizy pobytowe uprawniające do
jednokrotnego wjazdu na terytorium Jordanii na międzynarodowych przejściach granicznych, z wyjątkiem
izraelsko-jordańskiego przejścia granicznego na moście Króla Husajna (Allenby Bridge). Wizy te wydawane
są na jeden miesiąc, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy. Opłata za wizę wynosi 10 JOD (ok. 14
USD). Obowiązuje opłata wyjazdowa, której wysokość często się zmienia (obecnie 5 JOD). Z tych opłat
zwolnieni są wyłącznie dyplomaci akredytowani w Jordanii. Nie wymaga się określonego terminu ważności
paszportu przy wjeździe. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego. Nie wymaga się też posiadania
określonej kwoty pieniędzy.

MELDUNEK

Istnieje obowiązek meldunkowy. Obcokrajowiec, który nie zatrzymał się w hotelu, powinien w ciągu
2 tygodni od daty wjazdu zgłosić się na komendę policji.

PRAWO JAZDY

W zasadzie wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy, choć przy pobytach krótkoterminowych
akceptowane jest również polskie. Wymagane jest ubezpieczenie OC. Polskie polisy ubezpieczeniowe nie
są uznawane.

OPIEKA MEDYCZNA

Jordania należy do krajów w miarę bezpiecznych pod względem sanitarno-epidemiologicznym. Istnieje
jednak zagrożenie zakażeniem amebą oraz zatruciami pokarmowymi. Należy dokładnie płukać owoce
i warzywa oraz unikać spożywania posiłków w restauracjach i barach o wątpliwym standardzie. Od
obcokrajowców nie wymaga się szczepień. Opieka medyczna w miastach (zwłaszcza w Ammanie) stoi na
wysokim poziomie. Opłata za wizytę lekarską wynosi od 10 do 20 JD, a pobyt w szpitalu od 8 do 60 JD
dziennie. Opłaty za wszystkie usługi medyczne i zastosowane leki naliczane są oddzielnie. Osoby, które
zamierzają przebywać w Jordanii dłużej niż 3 miesiące, muszą na miejscu wykonać badania lekarskie.

BEZPIECZEŃSTWO

Jordania pozostaje krajem szczególnie narażonym na ataki terrorystyczne. Wzmocnione zostały środki
bezpieczeństwa na przejściach granicznych, w hotelach i głównych miejscowościach turystycznych. Turyści
powinni więc na bieżąco informować się w razie zagrożenia, m.in. za pośrednictwem Ambasady RP
w Ammanie. Jordania należy do krajów przyjaznych dla turystów. Zagrożenie przestępczością pospolitą jest
niewielkie. Niemniej zaleca się, by nie odwiedzać obozów uchodźców palestyńskich, a w okolicach
meczetów – szczególnie podczas zgromadzeń na piątkową modlitwę – nie zachowywać się w sposób
wyzywający

OGRANICZENIA DEWIZOWE

Nie ma limitu kwot wwożonych. Walutę można wymieniać w kantorach lub w bankach. Obowiązuje zakaz
wwozu pontonów gumowych. Pozostałe restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych
standardów. Zakazany jest nie tylko handel, ale również posiadanie narkotyków do celów własnych. Za
łamanie tych przepisów grozi kara nawet kilkunastu lat więzienia.

                                                   3
                     Biuletyn informacyjny
                      MSEG POLARAB
OBYCZAJE

Należy zwracać szczególną uwagę na normy zachowania publicznego. Dotyczy to przede wszystkim
obyczajów, muzułmańskich norm religijnych oraz stosunku do kobiet. Niedopuszczalne jest np. całowanie
się w miejscu publicznym, pokazywanie się w zbyt skąpym stroju, zwłaszcza w sąsiedztwie miejsc modlitwy.
Niewskazane jest podróżowanie w pojedynkę autostopem - dotyczy to szczególnie kobiet. W miesiącu postu
(ramadan) należy unikać spożywania posiłków i palenia tytoniu w miejscach publicznych. Turyści
przyjeżdżający do Jordanii przez Syrię i powracający również przez Syrię powinni uzyskać wcześniej co
najmniej dwukrotną wizę syryjską, ponieważ Ambasada Syrii w Ammanie wydaje wizy tylko tym
obcokrajowcom, którzy posiadają jordańskie roczne wizy pobytowe. W Jordanii dniem wolnym od pracy jest
piątek (w instytucjach państwowych także sobota).

PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE W POLSCE

Ambasada Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego
Heerstrasse 201, D-13595 Berlin
tel. (0-0 49 30) 36 99 60-0
fax (0-0 49 30) 36 99 60-11
e-mail: jordan@jordanembassy.de
ww.jordanembassy.de

PLACÓWKI POLSKIE ZA GRANICĄ

Ambasada RP
No 3 Mahmoud Seif Al-Din Al-Irani St.
P.O.Box 942050, Amman 11194
tel. (009626) 551 25 93, 551 25 94, 551 25 96
fax. 551 25 95
e-mail: polemb@nol.com.jo
www.amman.polemb.net


Piłkarska reprezentacja Polski do lat 20 w Jordanii

 W dniach 5-12 czerwca 2007 roku w Jordanii gościła młodzieżowa   reprezentacja Polski w piłce nożnej
do lat 20. Drużyna wzięła udział w międzynarodowym turnieju, w którym zagrały również zespoły Jordanii
i Syrii. Był to jeden z ostatnich etapów przygotowań do Mistrzostw Świata Under-20, które odbędą się
w Kanadzie (w dniach od 30 czerwca do 22 lipca). Piłkarze swój pobyt rozpoczęli od spotkania z jordańską
polonią. Okazja nadarzyła się już 6 czerwca, podczas zorganizowanego przez attaché kulturalnego
wspólnego oglądania meczu reprezentacji Polski seniorów...
Sprawy handlowe w Jordanii: e-mail: commercial@amman.polemb.net                                                    4
                     Biuletyn informacyjny
                       MSEG POLARAB
               Polsko-jordańskie obroty handlowe

 W 2006 roku w obrotach handlowych Polski z Jordanią kolejny raz odnotowano dodatnie saldo wymiany
osiągając wartość 15 mln USD. Uzyskanie dodatniego salda wymiany handlowej z Jordanią było możliwe
dzięki wzrostowi eksportu towarów rolnych i spożywczych oraz utrzymaniu odnotowanego w 2005 roku
wzrostowi zapotrzebowania na eksportowane z Polski maszyny i urządzenia oraz wyroby ze stali.
Dominującymi pozycjami w eksporcie są: cukier (6,7 mln USD), opony (4,3 mln USD), sery i twarogi (2,8
mln USD). Nie odnotowano istotnych wartości w odniesieniu do wyrobów stalowych (kątowniki, profile,
kształtowniki - 217 tys. USD) oraz łączników rur lub przewodów rurowych (949 tys. USD), które należały do
pozycji dominujących w eksporcie w 2005 roku. Natomiast w imporcie dominowały: fosforyty -(9,4 mln
USD), produkty pochodzenia roślinnego: melony i arbuzy (135 tys. USD) oraz klimatyzatory (82 tys. USD).
Głównymi odbiorcami polskiego eksportu są firmy prywatne. Polska z obrotami na poziomie 38,6 mln USD
plasuje się wśród średnich partnerów gospodarczych Jordanii.

                                              mln USD

          2001     2002      2003       2004     2005      2006
Obroty        8,4     13,0      23,9       35,5     50,3      38,6
Eksport       4,6      5,7     10,4       15,2     35,4      26,8
Import        3,8      7,3     13,5       20,2     14,9      11,8
Saldo        0,8      -1,6      -3,1       -5,0    20,5      15,0
 W 2006 roku najważniejsze pozycje w polskim imporcie z Jordanii (o wartości powyżej 40 tys. USD)
stanowiły:                                    w tys. USD


   Lp.             Pozycja towarowa                  wartość
1.      Fosforyty                                     9.379,9
2.      Melony i arbuzy                                    135,0
3.      Klimatyzatory                                      82,6
4.      Leki                                          58,2
5.      Tekstylia                                        42,3
 W 2006 roku najważniejsze pozycje w polskim eksporcie do Jordanii (o wartości powyżej 1 mln USD)
stanowiły:                                         w tys. USD
                                                     5
                     Biuletyn informacyjny
                       MSEG POLARAB
Lp.      Pozycja towarowa                             Wartość
1.      Cukier                                  6.736
2.      Opony                                   4.282
3.      Sery i twarogi                              2.823
4.      Wyroby tytoniowe                             1.722
5.      Elektrody i szczotki węglowe                       1.230

Struktura towarowa polskiego eksportu do Jordanii

Dziesięć najważniejszych pozycji polskiego eksportu do Jordanii obejmowało następujące towary w tys.
USD

                                            Udział w
   Lp.         Pozycja towarowa             Wartość
                                          eksporcie w %
   1.  Cukier                             6.736        27,8
   2.  Opony                              4.282        17,7
   3.  Sery i twarogi                         2.823        11,6
   4.  Wyroby tytoniowe                        1.722         7,1
   5.  Elektrody i szczotki węglowe                  1.230         5,0
   6.  Części do silników                        975         4,0
   7.  Łączniki rur i przewodów rurowych                 949         3,9
   8.  Aparaty telefoniczne                       876         3,6
   9.  Mleko i śmietana                         875         3,6
   10.  Leki                               705         2,9

Struktura towarowa polskiego importu z Jordanii

Dziesięć najważniejszych pozycji polskiego importu z Jordanii obejmowało następujące towary w tys. USD

                                            Udział w
   Lp.        Pozycja towarowa              Wartość
                                           eksporcie w %
  1.   Fosforyty                            9.379,9       94,5
  2.   Melony i arbuzy                          135,0        1,4
  3.   Klimatyzatory                            82,6        0,8
  4.   Leki                                58,2        0,6
  5.   Sól z Morza Martwego                        42,3        0,4
  6.   Tekstylia                              41,3        0,4
  7.   Akumulatory                             38,3        0,4
  8.   Kosmetyki, preparaty do kąpieli                   30,4        0,3
  9.   Zestawy ubraniowe                          29,4        0,3
  10.  Winogrona                              23,1        0,2
Czytelników odsyłamy na stronę WWW.amman.plemb.net.

         MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-GOSPODARCZE
                       POLARAB
                Ul. Magazynowa 7, 020-652 WARSZAWA
          Tel./Fax. + 48 22 899 16 85 (11:00 – 15:00), E-mail: polarab@wp.pl


                                                     6
                     Biuletyn informacyjny
                       MSEG POLARAB
              e-KATALOG
              OFERT HANDLOWYCH
           I INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH
L.p.           Trade                   Branża
 1   Motorization                Motoryzacyjna

 2   Machine                   Maszynowa

 3   Building                  Budowlana

 4   Touristic - sanatorium           Turystyczno-sanatoryjna

 5   Market articles               Wyroby rynkowe

 6   Agriculture - food             Rolno-spożywcza

 7   Medical                   Medyczna

 8   Education                  Edukacyjna
          RZECZPOSPOLITA POLSKA,     WARSZAWA 2007
                                       7
                 Biuletyn informacyjny
                  MSEG POLARAB
Branża: 1. MOTORYZACJA
Trade:  1. MOTORIZATION
1
         Nazwa wyrobu:        Zastosowanie – przeznaczenie:
         Name of artickle:
         Lanos - sedan        Use (adaptation) – destination:
                       Polskie samochody osobowe.
                       Na życzenie klienta można zamontować instalację na
                       gaz propan-butan LPG,     z zachowaniem
         Lanos - Hatchback      gwarancji.

                       Polish personal cars.
                       It it on the customer's wish was it been possible was to
         Matiz            install on gas installation promulgation - the butane
                       LPG, with behaviour of guarantee.
2
3
         Ciągnik – Tractor: 2812 -
         3502 -           Ciągniki rolnicze, lekkie, średnie i ciężkie do prac
         4502 -           rolniczych, leśnych i transportowych
         3512 -
         4512 -           Agricultural tractors, light, average and heavy to
         5312 -           agricultural prac, forest and forwarding
         5314 -
         5712/5714 -
         1224 -
         1614 -
         1234 -
         1614 -
         1934 -

3
3
                                                    8
             Biuletyn informacyjny
              MSEG POLARAB
Branża: 2. MASZYNOWA
Trade:  2. MACHINE
Logo:          Nazwa firmy:
            Name of firm:


AND
            Agregat prądotwórczy  Wszystkie zespoły prądotwórcze dostępne w
                        różnych wersjach: stacjonarne, przewoźne, do
            ZETJ175D        pracy indywidualnej i awaryjnej oraz w
                        obudowach dźwiękochłonnych. Zarówno
            Silnik: DEUTZ     masy jak i gabaryty podane są dla wersji
            BF6M1013EC       podstawowych (zespoły z manualnym
            Moc ciągła       uruchomieniem i bez obudowy).
            kVA/KW-165/132
                        Andoria-Mot oferuje również zespoły
                        prądotwórcze z silnikami benzynowymi,
                        jedno- i trój-fazowe oraz generatory
                        napędzane z wałka odbioru mocy w
                        ciągniku, spawarki i motopompy.

                        All available generating sets in different
ZE400                     versions: stationary, transportable, to the
                        individual and emergency work and in sound-
                        absorbent casings. Both mass and dimensions
                        are given for basic versions (teams with
                        manual starting and without the casing).

                        Andoria-Mot he also offers generating sets
                        with petrol engines, jedno- and trój-fazowe
                        and generators driven from the roller of the
                        receipt of power in the tractor, welders and
                        motor pumps.
                                               9
           Biuletyn informacyjny
             MSEG POLARAB
   1. W rubryki e-katalogu, wklejamy fotografię wyrobu.
   2. Opisujemy krótko w j. polskim i angielskim zastosowanie wyrobu.
   3. Dla przyśpieszenia transakcji lub podjęcia decyzji przez importera, wpisujemy cenę sprzedaży
     wyrobu w € lub USD z zachowaniem kosztów eksportu, prowizji itp. Cena ta powinna być
     negocjowana.
   4. Jeżeli pozycji z branży jest bardzo dużo, wpisujemy do e-katalogu kilka najatrakcyjniejszych.
     Pozostałe wymieniamy na oddzielnym arkuszu z danymi j.w.

   1. Into columns of the e-catalogue, we are gluing the photograph of the product in.
   2. We are describing applying the production briefly in the Polish and English lk..
   3. For precipitating the transaction or making a decision by the importer, we are writing the
     selling price of the product down in € or with keeping costs of the export, the
     commission and the like this Price should be negotiated by the USD.
   4. If of position it is from the business very much, we are writing down in the e-catalogue
     a few most attractive. Remaining we are exchanging on the separate j.w data sheet.


Państwa objęte współpracą gospodarczą:
   During the verification of the organization plan of MSEG POLARAB, it was decided to seek
cooperation of 14 countries of the Middle East and South Africa:
     1. People's Democratic Republic of Algeria – Ludowo demokratyczna Republika Algierii
     2. Kingdom of Saudi Arabia – Królestwo Arabii Saudyjskiej
     3. State of Kuwait – Państwo Kuwejt,
     4. Lebanese Republic – Republika Libańska,
     5. United Arabic Emiratem – Zjednoczone Emiraty Arabskie,
     6. Kingdom of Morocco – Królestwo Maroka,
     7. Palestine – Palestyna,
     8. Arab Republic of Egypt – Arabska Republika Egiptu,
     9. Syrian Arab Republic – Syryjska Republika Arabska
     10. Republic of Iraq – Republika Iraku,
     11. Tunisian Republic – Republika Tunezji,
     12. Republic of Yemen – Republika Jemenu,
     13. Great Socialist People's Libyan Arab – Ludowo Socjalistyczna Arabska Dżamahirija Libii,
     14. Hashemite Kingdom of Jordan – Haszymidzkie Królestwo Jordoanii.
                                                     10
                     Biuletyn informacyjny
                       MSEG POLARAB
                 Trade agreements of purchase of commodities
                          by MSEG POLARAB
                    Uzgodnienia handlowe sprzedaży towaru
                      przez MSEG POLARAB1. Seal – name of exporting firm – selling firm:
  (Pieczątka firmy sprzedającej):2. Tax Identification Number of company (NIP Firmy):

3. Name of sold commodity:
  (Nazwa sprzedawanego towaru):


4. Required freight certificates, certificates of origins, etc:
  (Wymagane certyfikaty towarowe, świadectwa pochodzenia, itp.):


5. Cost ol delivery (transport, freignt)
  Koszt dostawy: (przeładunki i transport):


6. Date of delivery (termin dostaw):


7. Sell price (Cena sprzedaży):


8. Value of brokerage and date o payment in % according to agreement:
  (wysokość prowizji i termin wypłaty (w % wg umowy)):


9. Conditions of payment (warunki płatności):


10. Cost’s carmen transaction (koszty prowadzonej transakcji):


11. Date of validity of agreement (termin ważności uzgodnień):


12. Person responsible for transaction- phone number (osoba prowadząca transakcje tel.):   ........……………………          .......……………..       …...………………….
     Buyer signature         Place and date       Receipent signature
    Podpis kupującego        Miejscowość i data      Podpis przyjmującego
                                              11
                    Biuletyn informacyjny
                      MSEG POLARAB
                  Trade agreements of purchase of commodities
                         by MSEG POLARAB
                         Uzgodnienia handlowe
                     zakupu towaru przez MSEG POLARAB1. Seal – name of importing firm – buying firm:
  Pieczątka firmy kupującej:


2. Tax Identification Number of company (NIP Firmy):


3. Name of purchased commodity (nazwa kupowanego towaru):


4. Required freight certificates, certificates of origins, etc:
  (Wymagane certyfikaty towarowe, świadectwa pochodzenia, itp.):


5. Describtion of commodities (requirements, equipment, adaptations/adjustments):
  (Opis towaru (wymagania, wyposażenie, dostosowanie itp.)):

6. Packing – opakowanie:

7. Delivery according to the Incoterms 2000 interpretation(handlings, transport, customs):
  Dostawa wg wykładni Incoterms 2000: (przeładunki, transport, odprawa celna itp.):8. Place of supply – ( kind of transport – route of transport (freight):
  Miejsce dostawy – rodzaj transportu – trasa transportu(frachtu):


9. Date of delivery (termin dostaw):


10. Purchase price can not surpass value ( currency EURO or USD ):
  Cena zakupu nie może przekraczać wartości (waluta EURO):


11. Conditions of payment (warunki płatności):


12. Value of brokerage and date o payment in % according to agreement (wysokość prowizji i termin
  wypłaty (w % wg umowy)):

13. Date of validity of agreement (termin ważności uzgodnień):

14. Osoba prowadząca transakcje – tel.; person leading-responsible for transaction phone number:   ........……………………          ......……………..        …...………………….
      Buyer signature         Place and date       Receipent signature
     Podpis kupującego        Miejscowość i data      Podpis przyjmującego                                                  12
                     Biuletyn informacyjny
                       MSEG POLARAB
ADRES:


            MSEG POLARAB
         Ul. Magazynowa 7 pok. 2 (SBT)
           02-652 WARSZAWA
      Tel./Fax +48 22 899 16 85 (11.00 – 15.00)
           E-mail: polarab@wp.plREDAKCJA i WYDAWCA BI: Centralny Zarząd MSEG POLARAB.
      Biuletyn opracował: Stanisław Popiołek
ADRES DO KORESPONDENCJI:

            MSEG POLARAB
            Ul. Szwedzka 43/9
           03-420 WARSZAWA
          Tel./Fax +48 692 386 313
           E-mail: polarab@wp.pl
                            13
            Biuletyn informacyjny
              MSEG POLARAB

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:35
posted:9/21/2012
language:Polish
pages:13