Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Đệm lót sinh thái - lời giải cho ô nhiểm trong chăn nuôi

Document Sample
Đệm lót sinh thái - lời giải cho ô nhiểm trong chăn nuôi Powered By Docstoc
					    Đệm lót sinh thái – lời giải cho ô nhiễm trong chăn nuôi
    Từ 2 mô hình trình diễn do trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội giúp triển
khai từ tháng 06/2009 tại các huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng (Nam Định), đến nay
phương pháp chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh thái bước đầu đã được một số hộ gia
đình ở tỉnh Nam Định áp dụng, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi
trường, nhất là các chuồng trại chăn nuôi tập trung.
    Ngoài tỉnh Nam Định, mô hình này còn được triển khai thí điểm tại Hà Nội
và Hưng Yên với tổng kinh phí 100 triệu đồng do Trung tâm Khuyến nông Quốc
gia hỗ trợ. Các hộ dân tham gia triển khai mô hình thí điểm được hỗ trợ kỹ thuật và
chi phí xây dựng đệm bằng mùn cưa hoặc trấu được ủ lên men bằng chế phẩm sinh
học, cũng như được tham gia các khoá tập huấn do các chuyên gia chăn nuôi tổ
chức.
    Theo cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần Hải Nguyên, nơi đang hướng
dẫn, hỗ trợ nông dân áp dụng mô hình chăn nuôi trên đệm sinh thái và trực tiếp
phân phối loại chế phẩm sinh học trên, tại Nam Định hiện có khoảng 50 trang trại
áp dụng chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh thái với quy mô 1.000-7.000 con lợn, tập
trung chủ yếu tại các huyện Hải Hậu, Trực Ninh và Nam Trực.
    Từ năm 2009 đến nay, Công ty Cổ phần Hải Nguyên cũng đã phối hợp với
một số giảng viên của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã tổ chức trên 10 khoá
tập huấn, hội thảo giới thiệu công nghệ đệm lót sinh thái trong chăn nuôi cho
khoảng 500 hộ nông dân tại tỉnh Nam Định và Hà Nam.
   Được biết, chi phí làm đệm lót cho 1 ô chuồng 10 m2 vào khoảng 600-700
nghìn đồng. Nguyên liệu để làm đệm lót sinh thái là các nguồn chất xơ, mùn cưa,
bột ngô, bã sắn… Mỗi nền chuồng trộn men vi sinh có thể sử dụng được 4 năm.
Thực tế cho thấy đệm lót sinh thái có nhiều ưu điểm như giảm các loại bệnh tiêu
hoá và hô hấp cho vật nuôi ; tiết kiệm chi phí chăn nuôi; giữ ẩm tốt cho gia súc vào
mùa rét. Đặc biệt, loại đệm này giúp giảm tối đa ô nhiễm, mùi hôi thối từ chất thải
chăn nuôi vốn gây nên tình trạng bức xúc ở nhiều khu dân cư hiện nay.
   Theo một nghiên cứu của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, phương
pháp này tiết kiệm 10% chi phí thức ăn, tăng 5% trọng lượng lợn so với chăn nuôi
thông thường, đồng thời tiết kiệm được 80% nước do hoàn toàn không phải tắm,
rửa chuồng mà chỉ cho lợn uống nước bằng vòi nước tự động. Chăn nuôi bằng đệm
lót sinh thái còn giúp tiết kiệm 60% chi phí lao động do giảm được công tắm rửa,
nền và dọn chuồng. Với phương pháp này một lao động có thể nuôi được 800 con
lợn. Đặc biệt, đệm lót chứa các vi sinh vật có lợi tạo ra được “bức tường lửa” rất
hiệu quả trong việc phòng chống các bệnh dịch có hại như lở mồm long móng, tai
xanh, cúm…
   Những kết quả trên cho thấy đệm lót sinh thái là một giải pháp hiệu quả góp
phần giải quyết vấn nạn chất thải chăn nuôi đang không ngừng gia tăng ở nước ta.
Tuy nhiên, để triển khai rộng mô hình này trong thời gian tới, Nhà nước cần có
chính sách hỗ trợ thêm về kinh phí và kỹ thuật cho người chăn nuôi.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:19
posted:9/21/2012
language:Vietnamese
pages:2
Description: Từ 2 m� h�nh tr�nh diễn do trường Đại học N�ng nghiệp H� Nội gi�p triển khai từ th�ng 06/2009 tại c�c huyện Hải Hậu v� Nghĩa Hưng (Nam Định), đến nay phương ph�p chăn nu�i sử dụng đệm l�t sinh th�i bước đầu đ� được một số hộ gia đ�nh ở tỉnh Nam Định �p dụng, g�p phần giảm thiểu t�nh trạng � nhiễm m�i trường, nhất l� c�c chuồng trại chăn nu�i tập trung.