; Trnava
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Trnava

VIEWS: 841 PAGES: 6

 • pg 1
									Titul, meno a priezvisko zamestnanca  e-mail
Ing. Janka Drábiková          janka.drabikova@upsvar.sk
Mgr. Eva Štibraná           eva.stibrana@upsvar.sk
JUDr. Alexandra Kožányiová       alexandra.kozanyiova@upsvar.sk
Mgr. Martina Gádošiová         martina.gadosiova@upsvar.sk
Marta Slobodníková           marta.slobodnikova@upsvar.sk
Mgr. Karin Evinicová Jurečková     karin.jureckova@upsvar.sk
Mgr. Zuzana Varová           zuzka.varova@upsvar.sk
Mgr. Zuzana Bošnáková         zuzana.bosnakova@upsvar.sk
Mgr. Lenka Johanesová         lenka.johanesova@upsvar.sk
Ing. Igor Válek            igor.valek@upsvar.sk
Mgr. Elena Svátková          elena.svatkova@upsvar.sk
Zdena Slamková             zdena.slamkova@upsvar.sk
Mária Petranská            maria.petranska@upsvar.sk
Erika Peterková            erika.peterkova@upsvar.sk
Daniela Hanzelová           daniela.hanzelova@upsvar.sk
Ing. Zuzana Škorcová          zuzana.junasova@upsvar.sk
Marta Lovásiková            marta.lovasikova@upsvar.sk
Ing. Marek Krajčovič          marek.krajcovic@upsvar.sk
Blažena Dobošová            blazena.dobosova@upsvar.sk
Iveta Šipkovská            iveta.sipkovska@upsvar.sk
Marián Kandera             marian.kandera@upsvar.sk
Juraj Bánovec
Hana Kováčová             hana.kovacova@upsvar.sk
Daniela Szitkeyová           daniela.szitkeyova@upsvar.sk
Otto Bunček
Mgr. Milan Horváth           milan.horvath@upsvar.sk
Ing. Zdenko Hambálek          zdenko.hambalek@upsvar.sk
Ing. Miroslav Ölvecký         miroslav.olvecky@upsvar.sk
Mgr. Zuzana Urminská          zuzana.urminska@upsvar.sk
Mgr. Martina Kocánová         martina.kocanova@upsvar.sk
Jozefína Kormúthová          jozefina.kormuthova@upsvar.sk
Ing. Viktória Fogelová         viktoria.fogelova@upsvar.sk
Ing. Pavol Gavalec           pavol.gavalec@upsvar.sk
Mgr. Katarína Jánošová         katarina.janosova@upsvar.sk
Ing. Gabriela Ölvecká         gabriela.olvecka@upsvar.sk
Ing. Mgr. Mária Ružičková       maria.ruzickova@upsvar.sk
Mgr. Stanislava Kočiská        stanislava.kociska@upsvar.sk
Mgr. Katarína Paldanová        katarina.paldanova@upsvar.sk
Mgr. Silvia Gašparovičová       silvia.gasparovicova@upsvar.sk
Ing. Zlatica Slobodová         zlatica.slobodova@upsvar.sk
Mgr. Jana Behúlová           jana.behulova@upsvar.sk
Ľubica Fraňová             lubica.franova@upsvar.sk
Mgr. Blanka Gabrielová         blanka.gabrielova@upsvar.sk
Monika Halenárová           monika.halenarova@upsvar.sk
Mária Kadlubiaková           maria.kadlubiakova@upsvar.sk
Andrea Kanderová            andrea.kanderova@upsvar.sk
Ing. Katarína Krištofiaková      katarina.kristofiakova@upsvar.sk
Štefánia Lukačovičová         stefania.lukacovicova@upsvar.sk
Jana Majerníková            jana.majernikova@upsvar.sk
Mgr. Tatiana Miháliková      tatiana.mihalikova@upsvar.sk
Irena Vantová           irena.vantova@upsvar.sk
Mgr. Priska Andrikovičová     priska.andrikovicova@upsvar.sk
Ing. Mariana Lihánová       mariana.lihanova@upsvar.sk
Bc. Daniela Kvetanová       daniela.kvetanova@upsvar.sk
Bc. Mária Vlkovičová       maria.vlkovicova@upsvar.sk
Ing. Denisa Moncmanová      denisa.moncmanova@upsvar.sk
Ľubica Bíliková          lubica.bilikova@upsvar.sk
Rozália Bachratá         rozalia.bachrata@upsvar.sk
Eva Čapkovičová          eva.capkovicova@upsvar.sk
PhDr. Oľga Antalová        olga.antalova@upsvar.sk
Mgr. Adriana Matúšová       adriana.matusova@upsvar.sk
Mgr. Alena Slahučková       alena.slahuckova@upsvar.sk
Ing. Dana Ulická         dana.ulicka@upsvar.sk
Mgr. Narcis Kremserová      narcis.kremserova@upsvar.sk
Bc. Elena Stanková        elena.stankova@upsvar.sk
Bc. Božena Jacková        bozena.jackova@upsvar.sk
Ing. Alexandra Dzíbelová     alexandra.dzibelova@upsvar.sk
Mgr. Kristína Miháliková     kristina.mihalikova@upsvar.sk
Ing. Alena Musilová        alena.musilova@upsvar.sk
Ing. Monika Makýšová       monika.makysova@upsvar.sk
Mgr. Ľubica Čeledová       lubica.celedova@upsvar.sk
Mgr. Jana Drgoňová        jana.drgonova@upsvar.sk
Mgr. Daniela Hirešová       daniela.hiresova@upsvar.sk
Mgr. Jana Hornáčková       janka.hornackova@upsvar.sk
Bc. Soňa Hrkelová         sona.hrkelova@upsvar.sk
Bc. Mária Šarvaicová       maria.sarvaicova@upsvar.sk
Mgr. Jana Kulifajová       jana.kulifajova@upsvar.sk
Ing. Katarína Mancová       katka.mancova@upsvar.sk
Mgr. Jozefína Pauerová Cigáňová  jozefina.ciganova@upsvar.sk
Mgr. Alžbeta Richtáriková     alzbeta.richtarikova@upsvar.sk
Silvia Nemčeková         silvia.nemcekova@upsvar.sk
Ing. Jarmila Kesslová       jarmila.kesslova@upsvar.sk
Mgr. Eva Fulajtarová       eva.fulajtarova@upsvar.sk
Mgr. Katarína Kinčíková      katarina.kincikova@upsvar.sk
PhDr.Mária Masarovičová      maria.masarovicova@upsvar.sk
Mgr. Ivana Nošková        ivana.noskova@upsvar.sk
Mgr. Margita Pisarčíková     margita.pisarcikova@upsvar.sk
Mgr. Daniela Remenárová      daniela.remenarova@upsvar.sk
Mgr. Jarmila Rožičová       jarmila.rozicova@upsvar.sk
Mgr. Jarmila Selnekovičová    jarmila.selnekovicova@upsvar.sk
Mgr. Adriana Zvolenská      adriana.zvolenska@upsvar.sk
Marta Buršíková          marta.bursikova@upsvar.sk
Zuzana Humajová          zuzana.humajova@upsvar.sk
Anastázia Obalová         anastazia.obalova@upsvar.sk
PaedDr. Jana Marčanová      jana.marcanova@upsvar.sk
Ing. Mária Bednárová       maria.bednarova@upsvar.sk
Bc. Žaneta Bíla          zaneta.bila@upsvar.sk
Mgr. Gabriela Igazová       gabriela.igazova@upsvar.sk
Mgr. Tatiana Krišicová      tatiana.krisicova@upsvar.sk
Mgr. Jana Magyarová    jana.magyarova@upsvar.sk
Mgr. Andrea Miková    andrea.mikova@upsvar.sk
Mgr. Eva Nemčeková    eva.nemcekova@upsvar.sk
Mgr. Darina Ondrúšová   darina.ondrusova@upsvar.sk
Ing. Dana Petržalová   dana.petrzalova@upsvar.sk
Mgr. Alena Slanicayová  alena.slanicayova@upsvar.sk
Mgr. Zuzana Sušienková  zuzana.susienkova@upsvar.sk
Mgr. Anna Vitteková    anna.vittekova@upsvar.sk
Ivana Chnápková      ivana.chnapkova@upsvar.sk
Ing. Jana Machová     jana.machova@upsvar.sk
PhDr. Jana Hluchá     jana.hlucha@upsvar.sk
Mgr. Mária Harachová   maria.harachova@upsvar.sk
Mgr. Lívia Širůčková   livia.siruckova@upsvar.sk
Mgr. Elena Slatinová   elena.slatinova@upsvar.sk
Jana Jordánová      janka.jordanova@upsvar.sk
Mgr. Alena Kelešiová   alena.kelesiova@upsvar.sk
Mgr. Gabriela Michalová  gabriela.michalova@upsvar.sk
Mgr. Darina Varačková   darina.varackova@upsvar.sk
Mgr. Alena Hincová    alena.hincova@upsvar.sk
Mgr. Katarína Jurišová  katarina.jurisova@upsvar.sk
Mgr. Eva Križanová    eva.krizanova@upsvar.sk
Mgr. Mária Križanová   marika.krizanova@upsvar.sk
Bc. Monika Bolerázska   monika.bolerazska@upsvar.sk
Mgr. Jitka Moravčíková  jitka.moravcikova@upsvar.sk
Mgr. Ivana Sláviková   ivana.slavikova@upsvar.sk
Mgr. Narcisa Ševčíková  narcis.sevcikova@upsvar.sk
Mgr. Zuzana Záhoráková  zuzana.zahorakova@upsvar.sk
PhDr. Erika Zemková    erika.zemkova@upsvar.sk
Marta Kolevová      marta.kolevova@upsvar.sk
Jana Strapáková      jana.strapakova@upsvar.sk
PhDr. Petra Kubičková   petra.kubickova@upsvar.sk
Mgr. Jana Šléšková    janka.sleskova@upsvar.sk
Mgr. Martina Paveleková  martina.pavelekova@upsvar.sk
organizačný útvar
riaditeľka a vedúca služobného úradu
sekretariát riaditeľky a vedúcej služobného úradu
osobný úrad
osobný úrad
osobný úrad
oddelenie kontroly
oddelenie kontroly
oddelenie kontroly
oddelenie kontroly
oddelenie finančné
oddelenie finančné
oddelenie finančné
oddelenie finančné
oddelenie finančné
oddelenie finančné
oddelenie finančné
oddelenie finančné
oddelenie hospodárskej správy
oddelenie hospodárskej správy
oddelenie hospodárskej správy
oddelenie hospodárskej správy
oddelenie hospodárskej správy
oddelenie hospodárskej správy
oddelenie hospodárskej správy
oddelenie hospodárskej správy
referát informatiky, analýz a štatistických zisťovaní
referát informatiky, analýz a štatistických zisťovaní
referát informatiky, analýz a štatistických zisťovaní
vecný správca
oddelenie finančné
oddelenie finančné
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti
oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb a EURES
oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb a EURES
oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb a EURES
oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb a EURES
oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb a EURES
oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb a EURES
oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb a EURES
oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb a EURES
oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb a EURES
oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb a EURES
oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb a EURES
oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb a EURES
oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb a EURES
oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb a EURES
oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb a EURES
oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb a EURES
oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb a EURES
oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb a EURES
oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb a EURES
oddelenie služieb zamestnávateľom
oddelenie služieb zamestnávateľom
oddelenie služieb zamestnávateľom
oddelenie služieb zamestnávateľom
oddelenie služieb zamestnávateľom
oddelenie služieb zamestnávateľom
oddelenie služieb zamestnávateľom
oddelenie služieb zamestnávateľom
oddelenie služieb zamestnateľnosti
oddelenie služieb zamestnateľnosti
oddelenie služieb zamestnateľnosti
oddelenie služieb zamestnateľnosti
oddelenie služieb zamestnateľnosti
oddelenie služieb zamestnateľnosti
oddelenie služieb zamestnateľnosti
oddelenie služieb zamestnateľnosti
oddelenie služieb zamestnateľnosti
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny
oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
oddelenie štátnych sociálnych dávok
oddelenie štátnych sociálnych dávok
oddelenie štátnych sociálnych dávok
oddelenie štátnych sociálnych dávok
oddelenie štátnych sociálnych dávok
oddelenie štátnych sociálnych dávok
oddelenie štátnych sociálnych dávok
oddelenie štátnych sociálnych dávok
oddelenie štátnych sociálnych dávok
oddelenie štátnych sociálnych dávok
oddelenie štátnych sociálnych dávok
oddelenie štátnych sociálnych dávok
oddelenie štátnych sociálnych dávok
oddelenie štátnych sociálnych dávok
oddelenie štátnych sociálnych dávok
oddelenie posudkových činností
oddelenie posudkových činností
oddelenie posudkových činností
oddelenie posudkových činností
oddelenie posudkových činností
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

								
To top