Viti IO rari i Tregje Financiare dhe Banka 14 12

Document Sample
Viti IO rari i Tregje Financiare dhe Banka 14 12 Powered By Docstoc
					                            ORARI MSC TREGJET FINANCIARE DHE BANKAT Semestri i parë 2011/2012

                 EC      E Hënë      E Martë     E Mërkurë      E Enjte      E Premte     E Shtunë
                 TS
1  Bankat Bashkëkohore      8  Oblig
                   ative
  Prof. Dr. Shkëlqim Cani
  Bllok sistem ligjeratash


                 8  Oblig
2  Tregu Financiar dhe        ative                   17:15-19:30
  Kreditor Ndërkombëtar                           Amfiteatri nr 8,
                                         Objekti 2
  Prof. Dr. Fadil Govori
  Prof. Dr. Valentin Toçi

                 8  Oblig
3  Financat e Avancuara       ative                            17:15 - 19:30
  të Korporatës                                         Amfiteatri nr 8,
  Prof. Dr. Fadil Govori                                      Objekti 2
  Prof. Dr. Ahmad Mlouk


  Analiza dhe         6  Zgjed
4  Kontabiliteti Financiar      hore                                      17:15 - 19:30
  Prof. Dr. Skender Ahmeti                                             Amfiteatri nr 8,
  Prof. Dr. Vjollca Karapici                                             Objekti 25  Mjedisi Biznesor dhe     6  Zgjed
  Aspektet Legale          hore
                               18:00 - 20:30
  Prof. Dr. Muhamet Sadiku                Amfiteatri nr 7,
  Prof. Dr. Korab Sejdiu                   Objekti 2

         Minimum ECTS  30

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:36
posted:9/21/2012
language:Unknown
pages:1