A ret by korcsogrita

VIEWS: 176 PAGES: 14

									  A rétek
Készítette: Joó Regina

 Forrás: (wikipédia.org)
  A rét olyan kultúrtáj, amelynek
létrehozása és fenntartása az ember
        műve.
A települések körüli rétek képviselik azt a
  tájtípust, amely a leginkább utal az
   ember tevékenységére. Ebben az
   élettérben növények és állatok
     mesterségesen létrehozott
    életközösségeivel találkozunk.
   Amennyiben a réteket nem kaszálnák,
elbozótosodnának, és nemsokára ritkás elegyes erdő
alakulna ki rajtuk. Természetes rétek már csak kevés
 helyen maradtak fenn eredeti állapotukban mint
 nyirkos rétek, sós rétek, száraz gyepek vagy havasi
            kaszálók.
 A mesterséges és természetes rétek közös
  vonása, hogy fátlanok vagy csak gyéren,
szétszórtan álló fák, cserjék találhatók rajtuk;
 uralkodó elemeik a füvek és más lágyszárú
  növények. A rétek állapotára a kaszálás
mellett az éghajlat, a legeltetés és a trágyázás
  is nagy befolyást gyakorol. Az eredetileg
 paraszti jellegű kultúrtáj még nem is olyan
 régen gazdag változatosságot mutatott: a
 szántóföldtől a parlagig, a sövényektől és
 mezsgyéktől az árkokig és tavakig különféle
    élőhelyek fordultak elő benne..
 A modern mezőgazdaságnak azonban
egyre többet kell a talajból kihoznia,hogy
 versenyképes maradjon: a műtrágyák
 túlzott alkalmazása és a modern gépi
  technológia a mezőséget monoton
 agrársztyeppé változtatta. E fejlesztés
 elhibázottsága az utóbbi időben egyre
érzékelhetőbbé válik. Ezért Európa-szerte
  növekvő erőfeszítéseket tesznek a
   természetközeli és értékmegőrző
mezőgazdasági termesztés kialakításáért.
        Élő világa
• Növények: fák, cserjék, füvek és virágos
 rétek.
• Gombák
• Állatok: rovarok, madarak, hüllők és
 kisemlősök.
 Növények: fák, cserjék, füvek és virágos
         rétek.
A növényekre általában jellemző a fotoszintézis,
 vagyis a napfény energiáját felhasználva építik
 fel a testüket alkotó molekulákat. Találhatunk
 köztük ismerős élőlényeket, mint például a fák,
 a füvek és a páfrányok. Korábban ide sorolták
       a gombákat és a algákat is.
   Mi lehet a fotoszintézis?
A fotoszintézis egy olyan biológiai folyamat,
 melyben az élőlények a napfény energiáját
  felhasználva szervetlen anyagból szerves
      anyagot hoznak létre.
Természetes erdő
Mesterséges erdő
       Gombák
A gombák eukarióta sejtekből álló, egy-
   vagy többsejtű, általában telepes
 felépítésű, fotoszintetizáló pigmenteket
 nem tartalmazó, kitintartalmú sejtfallal
rendelkező élőlények, melyek az élővilág
    egy önálló országát alkotják.
  Szaporodásuk rendszerint a széllel
    szállítódó spórákkal történik.
Pl.: Csiperke gomba
Állatok: rovarok, madarak, hüllők és
       kisemlősök.
  A növényekre általában jellemző a
fotoszintézis, vagyis a napfény energiáját
 felhasználva építik fel a testüket alkotó
molekulákat. Találhatunk köztük ismerős
 élőlényeket, mint például a fák, a füvek
       és a páfrányok.
Állatvilág

								
To top