Preallocation List Sem 2 AY1112 by ajizai

VIEWS: 63 PAGES: 16

									MODULE REGISTRATION FOR BIOENGINEERING STUDENTS
LSM2103 AY2011/2012, Semester 2


 NO. MATRIC NO. NAME
 1  A0073619Y  ALEX CHOH CHAW TAT
 2  A0002571W  ALEX TAY SHENG RU
 3  A0073279W  ALON RAMOS MENDEZ
 4  A0078255X  ANKSHITA PRASAD
 5  A0067170J  ARJUN SUBRAMANIAN
 6  A0072929U  AZMALL FRAISZUDEEN
 7  A0070739Y  BERNICE ONG JIA HUI
 8  A0071371M  CHAN HOW YAN MELANIE
 9  A0072262M  CHAN KIAN PING
 10  A0071452M  CHEE PEI LIN
 11  A0070314W  CHEN SHANSHAN
 12  A0071188B  CHEONG YUAN TING
 13  A0067245A  CHONG ZHENGTAO KEITH
 14  A0074354E  CHRISTABELLA ADINE
 15  A0069642X  DUMPALA LAKSHMI SAMEERA
 16  A0069915R  FAHIMA JALEEL KHAN
 17  A0071858U  FANG XIAOTIAN
 18  A0067222M  FUNG KA SHUN
 19  A0070770J  GOH PEI YI
 20  A0074276Y  GOH SUZANNE
 21  A0073326J  GOH YINHAO KENNETH
 22  A0070301A  HASLINA BTE ITHNIN
 23  A0071933E  HO SIN CHI
 24  A0077172A  HONG HENG LENG SHERYL
 25  A0004802X  HSU MYAT NOE
 26  A0078021N  HU ZHULIN
 27  A0069675L  HUSENA MAHAMEDI JADLIWALA
 28  A0071598R  ILLY DINAH BTE SAMSUDDIN
 29  A0074417E  JASON JUWONO
 30  A0078248U  KAYATHIRE D/O RAJA NAYAGAM
 31  A0073069B  KOH YONG CHUN
 32  A0073313R  LEONG XUEHENG
33  A0069992H  LEOW YUE'AN
34  A0067227A  LIEW XUAN KAI JUSTIN
35  A0072479U  LIM JUN HUI JOSHUA
36  A0072708A  LIM YEE WEE
37  A0070135U  LIM YING BENA
38  A0067136E  LIN DINGZHOU
39  A0078692M  LIU BOYUAN
40  A0078694J  LIU QUANYI
41  A0072645A  LO CHIH HUNG
42  A0072718B  LOKE MUN KITT AUSTIN
43  A0073372H  LOW FANZHE
44  A0069684L  LOW SHIN YI
45  A0073076E  LOW TING EN JEREMY
46  A0073267B  MA KHIN PHONE MAY
47  A0070603U  MANOHAR SHAMBAVI
48  A0074564Y  MIKO CHANG MAY LEE
49  A0073031X  MUHAMMED ABDURRAHIEM B ABDUL R
50  A0071456E  NEO JING HUI DAWN
51  A0073303U  NG YAN CHENG
52  A0071259A  NG YUWEI RACHEL
53  A0071768U  P V KANMANI
54  A0071469X  SIM YI LING SHERLYNN
55  A0073462H  SIMEON CHOO ENYI
56  A0071111A  SOH YUPEI NICOLE
57  A0070724L  SU XU
58  A0067283Y  TAN JIAN'AN DARYL
59  A0073025R  TAN JING JIAT
60  A0002785H  TAN KOK SOON JUSTIN
61  A0070491J  TAN PEI TING
62  A0070411Y  TAN SZE HUI STACEY
63  A0070247L  TAN XIN YI GERMAINE
64  A0071978M  TAN YI XIANG
65  A0073170N  TAN YUAN YU DAVID
66  A0071329H  TANG XUE LI SHERRY
67  A0074018L  TANG YEW MING
68  A0002820B  TAY KIAT AUN AARON
69  A0072334M  TEO KAH HUI BRIAN
70  A0074186Y  THANADET CHUANGSUWANICH
71  A0073434J  THONG WAI KEONG RYAN
72  A0067220R  THOR VEI JYE
73  A0002745N  TWAN CHER KUAN DARREN
74  A0067239X  WANG CHANGQING
75  A0073236J  WANG ZHEN ZHANG
76  A0073168B  WONG CHEE FOONG, WINSTON
77  A0073077A  WONG WEI SHEN AARON
78  A0070650N  XIE YI
79  A0070210E  XU SIMIN
80  A0073310X  XUE XIALAN
81  A0071388X  YAO JIA YI
82  A0070714M  YEO JING JING VALERIE
83  A0071572H  YUE KHA MUN JANICE
84  A0070687W  ZENG JIALIU
MODULE REGISTRATION FOR BIOENGINEERING STUDENTS
BN2201 AY2011/2012, Semester 2


 NO. MATRIC NO. NAME
 1  A0073619Y  ALEX CHOH CHAW TAT
 2  A0002571W  ALEX TAY SHENG RU
 3  A0073279W  ALON RAMOS MENDEZ
 4  A0078255X  ANKSHITA PRASAD
 5  A0067170J  ARJUN SUBRAMANIAN
 6  A0072929U  AZMALL FRAISZUDEEN
 7  A0070739Y  BERNICE ONG JIA HUI
 8  A0071371M  CHAN HOW YAN MELANIE
 9  A0072262M  CHAN KIAN PING
 10  A0071452M  CHEE PEI LIN
 11  A0070314W  CHEN SHANSHAN
 12  A0071188B  CHEONG YUAN TING
 13  A0067245A  CHONG ZHENGTAO KEITH
 14  A0074354E  CHRISTABELLA ADINE
 15  A0069642X  DUMPALA LAKSHMI SAMEERA
 16  A0069915R  FAHIMA JALEEL KHAN
 17  A0071858U  FANG XIAOTIAN
 18  A0067222M  FUNG KA SHUN
 19  A0070770J  GOH PEI YI
 20  A0074276Y  GOH SUZANNE
 21  A0073326J  GOH YINHAO KENNETH
 22  A0070301A  HASLINA BTE ITHNIN
 23  A0071933E  HO SIN CHI
 24  A0077172A  HONG HENG LENG SHERYL
 25  A0004802X  HSU MYAT NOE
 26  A0078021N  HU ZHULIN
 27  A0069675L  HUSENA MAHAMEDI JADLIWALA
 28  A0071598R  ILLY DINAH BTE SAMSUDDIN
 29  A0074417E  JASON JUWONO
 30  A0078248U  KAYATHIRE D/O RAJA NAYAGAM
 31  A0073069B  KOH YONG CHUN
 32  A0073313R  LEONG XUEHENG
33  A0069992H  LEOW YUE'AN
34  A0067227A  LIEW XUAN KAI JUSTIN
35  A0072479U  LIM JUN HUI JOSHUA
36  A0072708A  LIM YEE WEE
37  A0070135U  LIM YING BENA
38  A0067136E  LIN DINGZHOU
39  A0078692M  LIU BOYUAN
40  A0078694J  LIU QUANYI
41  A0072645A  LO CHIH HUNG
42  A0072718B  LOKE MUN KITT AUSTIN
43  A0073372H  LOW FANZHE
44  A0069684L  LOW SHIN YI
45  A0073076E  LOW TING EN JEREMY
46  A0073267B  MA KHIN PHONE MAY
47  A0070603U  MANOHAR SHAMBAVI
48  A0074564Y  MIKO CHANG MAY LEE
49  A0073031X  MUHAMMED ABDURRAHIEM B ABDUL R
50  A0071456E  NEO JING HUI DAWN
51  A0073303U  NG YAN CHENG
52  A0071259A  NG YUWEI RACHEL
53  A0071768U  P V KANMANI
54  A0071469X  SIM YI LING SHERLYNN
55  A0073462H  SIMEON CHOO ENYI
56  A0071111A  SOH YUPEI NICOLE
57  A0070724L  SU XU
58  A0067283Y  TAN JIAN'AN DARYL
59  A0073025R  TAN JING JIAT
60  A0002785H  TAN KOK SOON JUSTIN
61  A0070491J  TAN PEI TING
62  A0070411Y  TAN SZE HUI STACEY
63  A0070247L  TAN XIN YI GERMAINE
64  A0071978M  TAN YI XIANG
65  A0073170N  TAN YUAN YU DAVID
66  A0071329H  TANG XUE LI SHERRY
67  A0074018L  TANG YEW MING
68  A0002820B  TAY KIAT AUN AARON
69  A0072334M  TEO KAH HUI BRIAN
70  A0074186Y  THANADET CHUANGSUWANICH
71  A0073434J  THONG WAI KEONG RYAN
72  A0067220R  THOR VEI JYE
73  A0002745N  TWAN CHER KUAN DARREN
74  A0067239X  WANG CHANGQING
75  A0073236J  WANG ZHEN ZHANG
76  A0073168B  WONG CHEE FOONG, WINSTON
77  A0073077A  WONG WEI SHEN AARON
78  A0070650N  XIE YI
79  A0070210E  XU SIMIN
80  A0073310X  XUE XIALAN
81  A0071388X  YAO JIA YI
82  A0070714M  YEO JING JING VALERIE
83  A0071572H  YUE KHA MUN JANICE
84  A0070687W  ZENG JIALIU
MODULE REGISTRATION FOR BIOENGINEERING STUDENTS
BN2203 AY2011/2012, Semester 2


 NO. MATRIC NO. NAME
 1  A0073619Y  ALEX CHOH CHAW TAT
 2  A0002571W  ALEX TAY SHENG RU
 3  A0073279W  ALON RAMOS MENDEZ
 4  A0078255X  ANKSHITA PRASAD
 5  A0067170J  ARJUN SUBRAMANIAN
 6  A0070739Y  BERNICE ONG JIA HUI
 7  A0071371M  CHAN HOW YAN MELANIE
 8  A0072262M  CHAN KIAN PING
 9  A0071452M  CHEE PEI LIN
 10  A0070314W  CHEN SHANSHAN
 11  A0071188B  CHEONG YUAN TING
 12  A0067245A  CHONG ZHENGTAO KEITH
 13  A0074354E  CHRISTABELLA ADINE
 14  A0069642X  DUMPALA LAKSHMI SAMEERA
 15  A0069915R  FAHIMA JALEEL KHAN
 16  A0071858U  FANG XIAOTIAN
 17  A0067222M  FUNG KA SHUN
 18  A0070770J  GOH PEI YI
 19  A0074276Y  GOH SUZANNE
 20  A0073326J  GOH YINHAO KENNETH
 21  A0070301A  HASLINA BTE ITHNIN
 22  A0071933E  HO SIN CHI
 23  A0077172A  HONG HENG LENG SHERYL
 24  A0004802X  HSU MYAT NOE
 25  A0078021N  HU ZHULIN
 26  A0069675L  HUSENA MAHAMEDI JADLIWALA
 27  A0071598R  ILLY DINAH BTE SAMSUDDIN
 28  A0074417E  JASON JUWONO
 29  A0078248U  KAYATHIRE D/O RAJA NAYAGAM
 30  A0073069B  KOH YONG CHUN
 31  A0073313R  LEONG XUEHENG
 32  A0069992H  LEOW YUE'AN
33  A0067227A  LIEW XUAN KAI JUSTIN
34  A0072479U  LIM JUN HUI JOSHUA
35  A0072708A  LIM YEE WEE
36  A0070135U  LIM YING BENA
37  A0067136E  LIN DINGZHOU
38  A0078692M  LIU BOYUAN
39  A0078694J  LIU QUANYI
40  A0072645A  LO CHIH HUNG
41  A0072718B  LOKE MUN KITT AUSTIN
42  A0073372H  LOW FANZHE
43  A0069684L  LOW SHIN YI
44  A0073076E  LOW TING EN JEREMY
45  A0073267B  MA KHIN PHONE MAY
46  A0070603U  MANOHAR SHAMBAVI
47  A0073031X  MUHAMMED ABDURRAHIEM B ABDUL R
48  A0071456E  NEO JING HUI DAWN
49  A0073303U  NG YAN CHENG
50  A0071259A  NG YUWEI RACHEL
51  A0071768U  P V KANMANI
52  A0071469X  SIM YI LING SHERLYNN
53  A0073462H  SIMEON CHOO ENYI
54  A0071111A  SOH YUPEI NICOLE
55  A0070724L  SU XU
56  A0067283Y  TAN JIAN'AN DARYL
57  A0073025R  TAN JING JIAT
58  A0002785H  TAN KOK SOON JUSTIN
59  A0070491J  TAN PEI TING
60  A0070411Y  TAN SZE HUI STACEY
61  A0070247L  TAN XIN YI GERMAINE
62  A0071978M  TAN YI XIANG
63  A0073170N  TAN YUAN YU DAVID
64  A0071329H  TANG XUE LI SHERRY
65  A0074018L  TANG YEW MING
66  A0002820B  TAY KIAT AUN AARON
67  A0072334M  TEO KAH HUI BRIAN
68  A0074186Y  THANADET CHUANGSUWANICH
69  A0073434J  THONG WAI KEONG RYAN
70  A0067220R  THOR VEI JYE
71  A0002745N  TWAN CHER KUAN DARREN
72  A0067239X  WANG CHANGQING
73  A0073236J  WANG ZHEN ZHANG
74  A0073168B  WONG CHEE FOONG, WINSTON
75  A0073077A  WONG WEI SHEN AARON
76  A0070650N  XIE YI
77  A0070210E  XU SIMIN
78  A0073310X  XUE XIALAN
79  A0070714M  YEO JING JING VALERIE
80  A0071572H  YUE KHA MUN JANICE
81  A0070687W  ZENG JIALIU
MODULE REGISTRATION FOR BIOENGINEERING STUDENTS
MA3501 AY2011/2012, Semester 2


 NO. MATRIC NO. NAME
 1  U095229W  AKSHAYA SRINIVASAN
 2  U095235W  AVIK SARKAR
 3  U095138H  CHAMINDIKA SHEHANI KONARA
 4  U090368W  CHAN JUN YUAN
 5  U094019J  CHIT SU YI MON
 6  U094016Y  GAO YANG
 7  U095086R  TAN WEI LIANG DANIEL
 8  U094024X  YANG JINGYI
MODULE REGISTRATION FOR BIOENGINEERING STUDENTS

BN3401 AY2011/2012, Semester 2


 NO. MATRIC NO. NAME

 1  U095229W  AKSHAYA SRINIVASAN
 2  U094011R  ANDY SIM TIH SIE
 3  U095235W  AVIK SARKAR
 4  U095138H  CHAMINDIKA SHEHANI KONARA
 5  U093977B  CHAN HUI QIAN SHELIA
 6  U090368W  CHAN JUN YUAN
 7  U095061R  CHIA KIAN LIM
 8  U093964W  CHIAM MUN YEE
 9  U094019J  CHIT SU YI MON
 10  U093988J  DEBRA SANGEETHA NAIR
 11  U093993X  FOO YONG JIE CHARLTON
 12  U094015M  FOONG YEW JIN
 13  U094016Y  GAO YANG
 14  U095137W  GRACE POHAN
 15  U094003U  KOH YOUNG SENG, SHERMAN ADAM
 16  U093998E  KOK JUN LOONG ALVIN
 17  U093959H  LEE JIE WEI
 18  U093960Y  LEE LIEBIN DARYL RENICK
 19  U095149N  LEE REY JUN
 20  U093966U  LEE YING YU
 21  U093992L  LIM CHUN MEI MABEL
 22  U093994J  LIM FANG MING
 23  U094013N  LIM FUI YAU
 24  U093972U  LIM JIN YIN
 25  U093976N  LIM WAN CHENG
 26  U093952B  LIM YONG MONG ANDY
 27  U094002H  LIM ZI KAI
 28  U094000J  LOO YONG EN MATHIAS
 29  U093970W  MARSHELLA TANIA
 30  U093978M  MICHELLE CHEW MEI XIAN
 31  U095158Y  MOHAMMED AMANUR RAHMAN
 32  U095066Y  NEO BOON WEE EDWIN
33  U094008B  NG EE XIEN
34  U093989W  NG JIA YING
35  U095145U  NGUYEN THI THANH HA
36  U095151U  NGUYEN YEN NGOC
37  U095128L  OOI JUNMING RONALD
38  U093973E  PAN SHIYING
39  U093981A  PEH KAH YIM
40  U094006A  PHAN THI NAM MAI
41  U093985Y  PNG SI NING
42  U093954Y  QU KUI
43  U093975A  QUEK LI TING
44  U093996H  QUEK YU XUAN JANE
45  U093983B  SARASWATHY D/O GUNASEGAREN
46  U094004E  SEOW JIE YING
47  U094001W  SHEN JIEXIANG, NATHANIEL
48  U093951N  SIM SIANG LOONG GABRIEL
49  U094018X  SONG XUEZHEN
50  U090091J  SOO SHENG LI
51  U093963J  STELLA NATHANIA WIBOWO
52  U093974R  SUMITRA RAI
53  U093965H  TAN BAO ZHU
54  U090373J  TAN BENG HAO, JASPER
55  U095063N  TAN JING HAO JEREMY
56  U093995W  TAN SHI MIN
57  U095086R  TAN WEI LIANG DANIEL
58  U093997U  TAN YUNG LIANG JONATHAN
59  U093968R  TEO SING HUI
60  U094007N  TEO ZHEN YI
61  U093953M  THOW XIN YUAN
62  U093987X  TIAN XINYING
63  U093957J  TOH SOON LENG
64  U093980R  WAN YEE LING JACQUELYN
65  U093982N  WANG AI JIA
66  U094012A  WANG MING
67  U090125E  WILLIAM LIM
68  U094020B  WU KEYU
69  U094017L  XIAO YUE
70  U094021M  XUE YANG
71  U094024X  YANG JINGYI
72  U094010E  YAP HONG KAI
73  U093958W  YEAP WEI YANG
74  U093984M  YEO XIU XIAN REDONNIA
75  U093969A  YUDHI INDRA HADISANTOSO
76  U093979Y  ZHANG QIU PING
MODULE REGISTRATION FOR BIOENGINEERING STUDENTS

BN4101R AY2011/2012, Semester 2


 NO. MATRIC NO. NAME
 1  U083447Y  AKSHAYA BANSAL

 2  U083433H  APURVA PARTHASARATHI

 3  U083392Y  CHAN ZHI WEI

 4  U083443A  CHEONG JEN-GHIS

 5  U083463W  CHIA SU SHIN

 6  U094019J  CHIT SU YI MON

 7  U083393L  CHONG GIM HONG

 8  U083453Y  CHONG JIA LOON

 9  U083399E  CHOO KWAN TIEN ROYDEN

 10  U083402H  CHUA JIE SHI

 11  U083421M  DAVIN MAHARDHIKA WANGSA

 12  U083438N  DIAO BISHUO

 13  U083464H  DING WEI YUNG

 14  U084221L  FATIN ZUNAIRAH BTE ZULKIFLI

 15  U083448L  FERDINAND CHAN WAI KIT

 16  U083401W  GAO CONGER

 17  U083440U  GOVIN DASS NAIDU

 18  U083434U  HO PEI-YI HEIDI          Jan-12

 19  U083441E  HO YAN TECK            Jan-12

 20  U083459U  JANE ANTONY

 21  U083452M  JESSIE CHEAH PHAIK EAN

 22  U083414B  JOO WEI XIN

 23  U083457W  JOSHUA CH'NG YA SONG

 24  U083418X  KHOO WEI LING

 25  U084241A  KOH CUI FEN

 26  U083451B  KRITIKA KUMAR

 27  U083413N  LEE MEI HUI PETRINA (LI MEIHUI)

 28  U083396W  LEE SOON AIK

 29  U083395J  LEOW THIAM AIK

 30  U083468A  LI GONGCHAO

 31  U075249R  LI LU

 32  U075250J  LI YUE
33  U083456J  LIEW MIN

34  U083419J  LIM HUI XIN CYNTHIA

35  U083430X  LIM QI XIANG TERENCE

36  U083422Y  LIN YIJUN

37  U084222X  LOW ENG JOCK MARISA

38  U083461X  LOW JIN HUAT

39  U081793N  LUM WEY RUN

40  U083394X  LUO YONGQIANG

41  U083437A  MABEL YAP WAN CHING

42  U083474A  MALATHI D/O PANNIR SELVAN

43  U083404E  MELISSA WIRAWAN

44  U083424X  MUHAMMAD FAIZAL B ZULKIFLI

45  U083465U  NG CHAN WAY

46  U083435E  NG WEE SUAN

47  U087724U  NITHYA RAMAKRISHNAN

48  U080428L  ONG XUE GUANG JOHN

49  U084899N  PENG HAN

50  U083436R  PHANG JIE MIN

51  U075219A  PHOONG YOKE XI

52  U083449X  PHYLLICIA SEE YEE LIN

53  U083407N  QIN YUNQUAN

54  U084296R  SHENG JIE

55  U084267N  SONG XIA

56  U094018X  SONG XUEZHEN

57  U083411R  SYAFIQAH BTE BADERULSHAH

58  U083405R  TAI LIWEI

59  U080383H  TAN GUANG RONG

60  U083400J  TAN MING ZHEN

61  U083432W  TAN WEN WEI

62  U083475N  TAN YUE EN JONATHAN

63  U083439B  TANN YONG YOU, JASON

64  U075239W  TANG WENLUE         Jan-12

65  U084325E  TJOKRO GUNAWAN

66  U083420B  VANESSA WOO HUI TING

67  U083416Y  WNAG ENYI

68  U083467R  XIE BINGYING

69  U087716W  YACINCHA SELUSHIA

								
To top