Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

proba_de_sinteza_auditiva

VIEWS: 12 PAGES: 8

									    Proba de Sinteză Auditivă (PSA)

Sinteza auditivă = componentă importantă a cititului

PAS:
• evaluează măsura în care copiii pot uni în cuvinte
 sunetele rostite separat;
• indicator al capacităţii de discriminare fonetică
 (una din cele mai importante achiziţii preliminare
 ale dobândirii cititului şi scrisului)
 Cui se adresează proba PAS?

• PAS se aplică în special copiilor din clasa I, în luna ianuarie
 sau luna mai (la patru, respectiv şapte luni de la începerea
 şcolii).
• PAS vine în completarea Testului de Trei Minute (TTM) şi
 se administrează în special elevilor care la toate nivelele de
 dificultate ale TTM (1, 2, 3) au obţinut o performanţă de
 nivel slab (D) sau foarte slab (E);
• nu există nicio interdicţie pentru ca testul să fie administrat
 şi altor elevi;
• PAS se administrează individual.
• Modalitatea de administrare a PAS

 a) Materiale necesare
 - formular de calcul al scorului pentru fiecare elev
 - creion/pix

 b) Instrucţiunea
 - sarcina elevului este să unească sunetele spuse de examinator într-un cuvânt.
 Se vor prezenta oral, pe sunete, 20 de cuvinte.
 - examinatorul spune:
     „O să-ţi spun un cuvânt, dar trebuie să fii foarte atent pentru că o să-l
 spun pe sunete/părţi. Tu va trebui să recunoşti ce cuvânt am spus şi să-l spui
 cu voce tare. Iată primul cuvânt: c-a-l. Ce cuvânt a fost? Cal. Foarte bine.
 Acum vine cuvântul următor: s-a-c. Ce cuvânt am spus acum? Corect, sac!
 Ce cuvânt spun acum: a-ţ-ă? Foarte bine, aţă!”

 - dacă copilul nu a înţeles sarcina, se repetă exemplele până ce acesta înţelege
 ce are de făcut.
 - este important să se pronunţe sunetele cuvântului, adică să se rostească aşa
 cum se aud în cuvânt. Exemplu: „râu” devine /rrr/-/âââ/-/u/.
c) Testarea propriu-zisă

     Instrucţiune: „Începem acum. Eu voi spune câte un cuvânt pe sunete
  şi tu trebuie să recunoşti şi să spui cuvântul întreg”.

    Se notează pe formularul de calcul al scorului:
• cuvintele sintetizate greşit
• cuvintele peste care elevul a trecut fără să răspundă
1.   om   /o/ - /mmm/
2.   an   /a/ - /nnn/
3.  ger   /ge/ - /rrr/
4.   oră   /o/ - /rrr/ - /ă/
5.   vas   /v/ - /a/ - /sss/
6.  din   /d/ - /i/ - /nnn/
7.  moş   /mmm/ - /o/ - /şşş/
8.  stai   /sss/ - /t/ - /a/ - /i/
9.  plic   /p/ - /lll/ - /i/ -/c/
10.  bloc   /b/ - /lll/ - /o/ - /c/
11.  praf   /p/ - /rrr/ - /a/ - /fff/
12.  alb   /a/ - /lll/ - /b/
13.  opt   /o/ - /p/ - /t/
14.  mult   /mmm/ - /u/ - /lll/ - /t/
15.  circ   /ci/ - /rrr/ - /c/
16.  tors   /t/ - /o/ - /rrr/ - /sss/
17.  banc   /b/ - /a/ - /nnn/ - /c/
18.  corn   /c/ - /o/ - /rrr/ - /nnn/
19.  strop   /sss/ - /t/ - /rrr/ - /o/ - /p/
20.  bronz   /b/ - /rrr/ - /o/ - /nnn/ - /zzz/
• Înregistrarea rezultatelor la PAS
 - pentru fiecare cuvânt corect sintetizat elevul primeşte câte un punct;
 - scorul se calculează prin însumarea punctelor obţinute, stabilindu-se
 astfel capacitatea de sinteză auditivă a copilului.


• Interpretarea rezultatelor
  PROCENT DE     CUVINTE CORECTE     NIVELUL CAPACITĂŢII
   REUŞITĂ                  DE SINTEZĂ AUDITIVĂ
  Peste 90%         18 - 20          Bun


  80 % - 90%         16 - 17         Mediu


   Sub 80%        mai puţin de 16        Slab
• Câteva sugestii pentru intervenţii de remediere

 -  exerciţii cu ajutorul planşelor sunet-literă sau a alfabetarului;

 - oferirea unor cuvinte de tipul “ccvc”, “ccvv”, “cvcv” sau “cvcc” ( de exemplu:
 “prag”, “cald”, “corp”, “timp”, “stop”, “melc”, etc.) şi trasarea ca sarcină
 elevului să plaseze în poziţia corectă una din litere. De exemplu: “Unde auzi /l/
 în “calc”?

 - exerciţiile pot fi aplicate în cadrul momentelor de citire a unor poveşti. De
 exemplu, se spune elevilor o poveste şi, în diverse momente, sunt selectate
 cuvinte importante pentru înţelegerea textului şi sunt oferite pe sunete (“Printre
 crengile copacilor se zărea un u-r-s. Copiii au luat-o la fugă spre cabană”),
 forţând astfel elevii să le unească singuri în cuvânt (urs) pentru a înţelege
 povestea.
   PROBA DE SINTEZĂ AUDITIVĂ
                               om
                               an
                               ger
FORMULAR DE CALCUL AL SCORULUI                oră
                               vas
                               din
     Nume.........................................
                              moş
     Clasa ........................................
     Data ..........................................  stai
     Răspunsuri corecte ...............         plic
                              bloc
                              praf
                               alb
                               opt
                              mult
                              circ
                              tors
                              banc
                              corn
                              strop
                              bronz

								
To top