Docstoc

PITESTI- FILIALA SLATINA

Document Sample
PITESTI- FILIALA SLATINA Powered By Docstoc
					    GRADUL I                                Specializarea   Anul
       Numele     Unitatea de
Nr.                       Specializarea   la care   obţinerii  Media
     şi prenumele    învăţământ
crt.                      de pe diplomă   susține    gradului  obţinută
                                 examenul     II    FILCA (STOICA) C.  G.P.N. Coloneşti,
 1                        Institutor  Educatoare    2008    9,50
      CARMEN       judeţul Olt
     POPESCU (căs.
               G.P.P. NR. 2-
 2   PANTILIE) ADELA             Educatoare   Educatoare    2006    9,46
                Slatina
      PETRINA                G.P.N.
     ROŞCA (căs.
              Cucuieţi,localitat
 3    OŢELEANU) C.               Institutor  Educatoare    2005    7,63
               ea Poganu,
      DANIELA
               judeţul Olt                G.P.P.
    ROTARU (BÂGIU) M.             Învăţător-
 4              Şerbăneşti,            Educatoare    2007    9,45
    IONELA-MIHAELA               educator
               judfeţul Olt


                 GPN
     SNOP (căs.)    "DUMBRAVA
 5    STUPARU F.     MINUNATĂ",     Educatoare   Educatoare    2008    9,71
      FLORINA      localitatea
              Drăgăneşti Olt,
               judeţul Olt

     ŞTIRBU (căs.   G.P.N. Hotărani-
 6     CĂPRIŢĂ) I.    Grojdibodu,     Institutor  Educatoare    2008    8,92
      VERONICA     judeţul Olt
   VASILE M.
         G.P.N. Vişina   Învăţător-
7  FLORIANA                   Educatoare  2005  8,93
         Nouă, judeţul Olt  educator
   GABRIELA   VLĂDOI M.    G.P.N. -
                   Învăţător-
8  MARGARETA-   Grojdibodu,          Educatoare  2007  9,78
                   educator
   MIHAELA    judeţul Olt
             Anul
  Centrul de      /seria
 perfecţionare    susţinerii
   vizat      examenul
             ui
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina      2012
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de       2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de       2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de       2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de       2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de       2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
                   MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII
                    INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI OLT
                            Adresa: str. Ec. Teodoroiu, nr. 64 B, loc. Slatina, jud. Olt
                            Telefon: 0249-410927, 0249-412314; Fax: 0249-412801
                       Web: http://isjolt.ot.edu.ro, E-mail: secretariat@isjolt.edu.ro
    GRADUL DIDACTIC I/ 2009-2012
      Numele     Unitatea de                 Specializarea la
Nr.                       Specializări-                    Anul obţinerii
     şi prenumele   învăţământ                  care susține
crt.                        diplomă                       gradului II
                                     examenul

              G.P.N. Nr.
     BĂDIŢĂ (căs.
             1,localitatea
 1    SULGER) P.                Institutor         Învăţător           2008
             Slatina, judeţul
    VIORICA-VIOLETA
                Olt

             Şc. Cu clasele I -
    BĂLĂNESCU (căs.     VIII
 2   ŞTEFĂNESCU) C.  Corbu,localitate     Învăţător         Învăţător           2008
     CARMEN     a Corbu, judeţul
                Olt


             Şc. Cu clasele I -
    BORCAN (căs.)
 3            VIII Fărcaşu De     Institutor         Învăţător           2008
    DOBRE EUGENIA
                 Jos
              S.A.M."Ion
    BULIE (căs.    Popescu"-
               Cilieni,    Învăţător-
4   DEGERATU) I.                   Învăţător  2004
              localitatea    educator
   IONELA-FLORICICA
             Cilieni, judeţul
                Olt
              S.A.M."Ion
    CAZACU (căs.    Popescu"-
               Cilieni,    Învăţător-
5   PAŞALICĂ) I.                   Învăţător  2005
              localitatea    educator
     ILEANA
             Cilieni, judeţul
                Olt

              Şcoala cu
    CREŢEANU
             clasele I-VIII  Învăţător-
6   (căs.TORBĂ)                    Învăţător  2006
             Gura Padinii,   educator
    M.MIHAELA
              judeţul Olt

              S.A.M."Ion
              Popescu"-
7   FICIU P. STANCU    Cilieni,    Institutor  Învăţător  2008
              localitatea
             Cilieni, judeţul
                Olt
              Şcoala cu
             clasele I-VIII
   MIREA (căs. POPA)    Orlea,
8                      Institutor  Învăţător  2008
   N. MARGARETA     localitatea
             Orlea, judeţul
                Olt

              Şcoala cu
   NEDELCU (căs.    clasele I-VIII  Învăţător-
9                            Învăţător  2008
   VLADU) P. FELICIA  Gîrcov, judeţul   educator
               Olt    NICORESCU F.    C.N. "Ioniţă
10   ANTONELA-    Asan"+ Caracal,  Învăţător  Învăţător  2008
     VERONICA     judeţul Olt


              Şcoala cu
   PĂSCULESCU (căs.   clasele I-VIII
11    ŞIŞOE) M.    Grojdibodu,    Institutor  Învăţător  2008
    CORNELIA      localitatea
             Grojdibodu,
              judeţul Olt
               Şcoala cu
   PETRICICĂ (căs.
              clasele I-VIII  Învăţător-
12   SLĂVOIU) I.                    Învăţător  2005
              Vişina, judeţul   educator
     ANGELA
                 Olt

               Şcoala cu
              clasele I-VIII
   POPA (căs. DINICĂ)  Alimăneşti,    Învăţător-
13                             Învăţător  2008
    E. FLORINA     localitatea    educator
               Izvoarele,
              judeţul Olt
               Şcoala cu
              clasele I-VIII
    SFĂTOSU I.    "N.Titulescu",
14                      Învăţător  Învăţător  2008
     VIORICA     localitatea N.
               Titulescu,
              judeţul Olt
               Şcoala cu
              clasele I-VIII
15  SMĂRĂNDESCU      Scărişoara    Învăţător  Învăţător  2008
     M. NELU      localitatea
              Scărişoara
              judeţul Olt
               Şcoala cu
              clasele I-VIII
    SPĂTARU G.       Comani,     Învăţător-
16                             Învăţător  2008
    MARINELA      localitatea    educator
              Drăgăneşti,
              judeţul Olt
               Şcoala cu
            clasele I-VIII, Gh.
            Popescu,Mărgin
    TOMESCU E.               Învăţător-
17            eni-Slobozia,          Învăţător  2007
     DANIELA                educator
              localitatea
              Scorniceşti,
              judeţul Olt
               Şcoala cu
   TRĂISTARU (căs.    clasele I-VIII
18  VOINEA) I. MARIA-    Izbiceni,    Institutor  Învăţător  2008
     ALINA       localitatea
             Izbiceni, judeţul
                 Olt

               Şcoala cu
   TUDORAN (căs.
              clasele I-VIII,
19  DOBRESCU) D.              Institutor  Învăţător  2008
               Drăghiceni,
    GHEORGHIŢA
               judeţul Olt
              Şcoala cu
             clasele I-VIII
20
     VOINEA P.    Giuvărăşti,    Institutor  Învăţător  2008
   ALEXANDRU - GINU   localitatea
             Giuvărăşti,
             judeţul Olt
              G.P.N. -
            Bucinişu,localita
    BARBU (căs.             Învăţător-
21              tea            Învăţător  1997
   ANTONIE) T. MARIA            educator
            Bucinişu,judeţul
               Olt
              Şcoala cu
    FLOREA (căs.    clasele I-VIII
              Cezieni,    Învăţător-
22  IANCU) ANDREEA                   Învăţător
              localitatea    educator
     ADRIANA
             Cezieni, judeţul
                Olt
 II SI INOVĂRII
EŢULUI OLT


t@isjolt.edu.ro
       Elaborat: prof. drd. Gabriela ȘERBAN
       Inspector Școlar Perfecționare și Formare continuă
                 Centrul de     Anul /seria
          Media
                perfecţionare     susţinerii  Observaţii
         obţinută
                  vizat      examenului
               Universitatea din
               Piteşti, Facultatea
          9,75       de        2012
                 Ştiinţe ale
               Educaţiei, Filiala-
                  Slatina
               Universitatea din
               Piteşti, Facultatea
          8,02       de        2012
                 Ştiinţe ale
               Educaţiei, Filiala-
                  Slatina
               Universitatea din
               Piteşti, Facultatea
          8.52       de        2012
                 Ştiinţe ale
               Educaţiei, Filiala-
                  Slatina
    Universitatea din
    Piteşti, Facultatea
8,84      de      2012
      Ştiinţe ale
    Educaţiei, Filiala-
       Slatina
    Universitatea din
    Piteşti, Facultatea
8,86      de      2012
      Ştiinţe ale
    Educaţiei, Filiala-
       Slatina
    Universitatea din
    Piteşti, Facultatea
9,75      de      2012
      Ştiinţe ale
    Educaţiei, Filiala-
       Slatina
    Universitatea din
    Piteşti, Facultatea
8,75      de      2012
      Ştiinţe ale
    Educaţiei, Filiala-
       Slatina
    Universitatea din
    Piteşti, Facultatea
8,75      de      2012
      Ştiinţe ale
    Educaţiei, Filiala-
       Slatina
    Universitatea din
    Piteşti, Facultatea
8,67      de      2012
      Ştiinţe ale
    Educaţiei, Filiala-
       Slatina
    Universitatea din
    Piteşti, Facultatea
8,82      de      2012
      Ştiinţe ale
    Educaţiei, Filiala-
       Slatina
    Universitatea din
    Piteşti, Facultatea
9,61      de      2012
      Ştiinţe ale
    Educaţiei, Filiala-
       Slatina
    Universitatea din
    Piteşti, Facultatea
7,48      de      2012
      Ştiinţe ale
    Educaţiei, Filiala-
       Slatina
    Universitatea din
    Piteşti, Facultatea
9,17      de      2012
      Ştiinţe ale
    Educaţiei, Filiala-
       Slatina
    Universitatea din
    Piteşti, Facultatea
8,17      de      2012
      Ştiinţe ale
    Educaţiei, Filiala-
       Slatina
    Universitatea din
    Piteşti, Facultatea
9.53      de      2012
      Ştiinţe ale
    Educaţiei, Filiala-
       Slatina
    Universitatea din
    Piteşti, Facultatea
9,73      de      2012
      Ştiinţe ale
    Educaţiei, Filiala-
       Slatina

    Universitatea din
    Piteşti, Facultatea
        de
9,60             2012
      Ştiinţe ale
    Educaţiei, Filiala-
       Slatina

    Universitatea din
    Piteşti, Facultatea
7,98      de      2012
      Ştiinţe ale
    Educaţiei, Filiala-
       Slatina
    Universitatea din
    Piteşti, Facultatea
9,07      de      2012
      Ştiinţe ale
    Educaţiei, Filiala-
       Slatina
    Universitatea din
    Piteşti, Facultatea
9,01      de      2012
      Ştiinţe ale
    Educaţiei, Filiala-
       Slatina
    Universitatea din
    Piteşti, Facultatea
8,25      de      2012
      Ştiinţe ale
    Educaţiei, Filiala-
       Slatina
    Universitatea din
    Piteşti, Facultatea        amânare examen
        de      2012    conform Adresei
      Ştiinţe ale       Nr. 4669/18.06.2009-MECI
    Educaţiei, Filiala-
       Slatina
    GRADUL I                              Specializarea   Anul
      Numele     Unitatea de
Nr.                     Specializarea   la care   obţinerii  Media
     şi prenumele    învăţământ
crt.                    de pe diplomă   susține    gradului  obţinută
                               examenul      II


    POPESCU (căs.
              G.P.P. NR. 2-
 1   PANTILIE) ADELA            Educatoare   Educatoare    2006    9.46
               Slatina
     PETRINA     SNOP (căs.)      GPN
 2    STUPARU F.    "DUMBRAVA     Educatoare   Educatoare    2008    9,71
     FLORINA      MINUNATĂ"


               Şcoala cu
              clasele I-VIII
     SFĂTOSU I.   "N.Titulescu",
 3                      Învăţător    Învăţător    2008    8,17
      VIORICA    localitatea N.
               Titulescu,
              judeţul Olt

    NICORESCU F.    C.N. "Ioniţă
 4    ANTONELA-    Asan"+ Caracal,   Învăţător    Învăţător    2008    8,82
     VERONICA     judeţul Olt


               Şcoala cu
              clasele I-VIII
 5   SMĂRĂNDESCU     Scărişoara    Învăţător    Învăţător    2008    9.53
     M. NELU      localitatea
              Scărişoara
              judeţul Olt

    BĂLĂNESCU (căs.)
              Şcoala cu
 6   ŞTEFĂNESCU C.             Învăţător    Învăţător    2008    8,02
               clasele
      CARMEN
7            Şc. Cu clasele I -         Învăţător
    BORCAN căs     VIII Fărcaşu De
   DOBRE EUGENIA       Jos     Institutor        2008  8.52


               G.P.N.
   FILCA (STOICA) C.
8              Coloneşti,    Institutor  Educatoare  2008  9,50
     CARMEN
              judeţul Olt               G.P.P.
   ROTARU (BÂGIU) M.            Învăţător-
9             Şerbăneşti,           Educatoare  2007  9,45
   IONELA-MIHAELA              educator
              judfeţul Olt     POPESCU     G.P.P. Nr. 2-
10   (PANTILIE) A.   Slatina, judeţul   Institutor  Educatoare  2006  9,46
   ADELA- PETRINA      Olt               G.P.N.
     SNOP (căs.
             "Dumbrava
11   STUPARU) F.              Institutor  Educatoare  2008  9,71
              Minunată"-
     FLORINA
             Drăgăneşti-Olt,    ŞTIRBU (căs.   G.P.N. Hotărani-
12    CĂPRIŢĂ) I.    Grojdibodu,    Institutor  Educatoare  2008  8,92
     VERONICA     judeţul Olt    VLĂDOI M.      G.P.N. -
                       Învăţător-
13   MARGARETA-     Grojdibodu,           Educatoare  2007  9,78
                        educator
    MIHAELA      judeţul Olt     VASILE M.    G.P.N. Vişina
                       Învăţător-
14    FLORIANA     Nouă, judeţul          Educatoare  2005  8,93
                        educator
     GABRIELA       Olt
               Şcoala cu
   TUDORAN (căs.
              clasele I-VIII,
15  DOBRESCU) D.               Institutor  Învăţător  2008  9,07
              Drăghiceni,
    GHEORGHIŢA
              judeţul Olt

               Şcoala cu
             clasele I-VIII, Gh.
             Popescu,Mărgin
    TOMESCU E.               Învăţător-
16             eni-Slobozia,           Învăţător  2007  9,60
    DANIELA                 educator
               localitatea
              Scorniceşti,
               judeţul Olt

               G.P.N.
    ROŞCA (căs.
             Cucuieţi,localita
17  OŢELEANU) C.               Institutor  Educatoare  2005  7,63
             tea Poganu,
    DANIELA
              judeţul Olt

               Şcoala cu
              clasele I-VIII
    SPĂTARU G.       Comani,     Învăţător-
18                              Învăţător  2008  9,73
    MARINELA      localitatea     educator
              Drăgăneşti,
              judeţul Olt

              G.P.N. Nr.
    BĂDIŢĂ(căs.
             1,localitatea
19   SULGER) P.               Institutor  Învăţător  2008  9,75
             Slatina, judeţul
   VIORICA-VIOLETA
                Olt


              Şcoala cu
   PETRICICĂ (căs.
              clasele I-VIII   Învăţător-
20   SLĂVOIU) I.                     Învăţător  2005  7,48
             Vişina, judeţul    educator
     ANGELA
                Olt


               Şcoala cu
    CREŢEANU
              clasele I-VIII   Învăţător-
21   (căs.TORBĂ)                      Învăţător  2006  9,75
              Gura Padinii,    educator
    M.MIHAELA
              judeţul Olt


              Şcoala cu
   NEDELCU (căs.    clasele I-VIII   Învăţător-
22                              Învăţător  2008  8,67
   VLADU) P. FELICIA  Gîrcov, judeţul    educator
                Olt
               Şcoala cu
              clasele I-VIII
   POPA (căs. DINICĂ)   Alimăneşti,   Învăţător-
23                             Învăţător  2008  9,17
    E. FLORINA      localitatea    educator
               Izvoarele,
               judeţul Olt
               Şcoala cu
              clasele I-VIII
24
     VOINEA P.      Giuvărăşti,   Institutor  Învăţător  2008  9,01
   ALEXANDRU - GINU    localitatea
               Giuvărăşti,
               judeţul Olt
               Şcoala cu
   PĂSCULESCU (căs.    clasele I-VIII
25   ŞIŞOE) M.      Grojdibodu,    Institutor  Învăţător  2008  9,61
    CORNELIA       localitatea
              Grojdibodu,
               judeţul Olt
               S.A.M."Ion
    BULIE (căs.     Popescu"-
                Cilieni,   Învăţător-
26   DEGERATU) I.                    Învăţător  2004  8,84
               localitatea    educator
   IONELA-FLORICICA
              Cilieni, judeţul
                 Olt
               Şcoala cu
              clasele I-VIII
   MIREA (căs. POPA)      Orlea,
27                      Institutor  Învăţător  2008  8,75
   N. MARGARETA      localitatea
              Orlea, judeţul
                 Olt
               S.A.M."Ion
    CAZACU (căs.     Popescu"-
                Cilieni,   Învăţător-
28   PAŞALICĂ) I.                    Învăţător  2005  8,86
               localitatea    educator
     ILEANA
              Cilieni, judeţul
                 Olt
               S.A.M."Ion
               Popescu"-
29  FICIU P. STANCU      Cilieni,   Institutor  Învăţător  2008  8,75
               localitatea
              Cilieni, judeţul
                 Olt
               Şcoala cu
   TRĂISTARU (căs.    clasele I-VIII
30  VOINEA) I. MARIA-     Izbiceni,   Institutor  Învăţător  2008  7,98
     ALINA       localitatea
             Izbiceni, judeţul
                 Olt
             Anul
  Centrul de      /seria
 perfecţionare    susţinerii
   vizat      examenul
             ui
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de       2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de       2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de       2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de       2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de       2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de       2013
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina     2012
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina     2012
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina

Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de
           2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina

Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina
Universitatea din
Piteşti, Facultatea
     de      2012
  Ştiinţe ale
Educaţiei, Filiala-
   Slatina

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:209
posted:9/19/2012
language:Romanian
pages:20