ΔΟΜΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ - ΚΕΝΟ

Document Sample
ΔΟΜΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ - ΚΕΝΟ Powered By Docstoc
					              ΔΟΜΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Τόπος στον  Χρόνος στον  Ήρωες της       Εξέλιξη της        Σκέψεις και
οποίο     οποίο     ιστορίας       ιστορίας          συναισθήματα
συμβαίνουν  συμβαίνουν                           του ήρωα ή του
τα γεγονότα  τα γεγονότα                          αφηγητή                    Αιτία ή  Εξέλιξη της  Αποτελέ-
                    αφορμή   ιστορίας   σματα ή
                                 συνέπειες

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:209
posted:9/19/2012
language:Greek
pages:1