Institutii UE by ajizai

VIEWS: 52 PAGES: 44

									INSTITUTII SI ALTE
 ORGNISME ALE
UNIUNII EUROPENE
STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE
                 2
STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

  Membri fondatori: Franta, Germania, Belgia, Italia, Luxemburg si Olanda
  1 ianuarie 1973: Danemarca, Irlanda, Marea Britanie
  1 ianuarie 1981: Grecia
  1 ianuarie 1986: Spania, Portugalia
  3 octombrie 1990: reintregirea Germaniei
  1 ianuarie 1995: Austria, Finlanda, Suedia (Norvegia refuza sa devina membra
  UE in 1972 si ‘94)
  1 mai 2004 :
  Cipru, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania,
  Malta, Polonia, Republica Ceha, Slovacia,
  Slovenia.
  1 ianuarie 2007: Romania si Bulgaria

                                       3
CONDITIILE PENTRU A FI UN STAT MEMBRU
        AL UE
  Potrivit Tratatului instituind Uniunea Europeana:
    Existenta ca stat, stat european;
    Respectarea principiilor libertatii, democratiei, drepturilor omului si
    libertatilor fundamentale, precum si acela de a fi un stat de drept.
  Potrivit criteriilor de la Copenhaga (Consiliul european, 1993):
    Existenta si mentinerea unor institutii stabile;
    Economie de piata deschisa si concurentiala;
    Aderarea la obiectivele uniunii politice, economice si monetare.
  Integrarea acquis-ului juridic comunitar in dreptul intern al statului
  membru.

  Procedura de aderare la UE:
  - Decizia unanima a Consiliului Uniunii Europene;
  - Dupa consultarea Comisiei Europene;
  - Cu avizul conform al Parlamentului European, care se pronunta cu majoritatea
  absoluta a membrilor sai.
                                         4
INSTITUTIILE UNIUNII EUROPENE

Cele 5 institutiile Europene
constituite prin tratate sunt:

  PARLAMENTUL EUROPEAN

  CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

  COMISIA

  CURTEA DE JUSTITIE

  CURTEA DE CONTURI
-alaturi de
 MEDIATORUL EUROPEAN SI
  CONTROLORUL EUROPEAN
  PENTRU PROTECTIA DATELOR
                 5
  PARLAMENTUL
  EUROPEAN  1/7

                                   ale
  Institutie supranationala ce reprezinta "popoarele statelor membre Strasbourg
  UE"
  Sediul : Strasbourg;
  Reuniuni plenare: Strasbourg (12);
  Reuniuni ale comisiilor si minisesiuni plenare: Bruxelles;
  “Adunare” ulterior “Parlament” .
  Prin AUE si Tratatul de la Maastricht – prerogative reale

  Actualul presedinte: Hans-Gert Pöttering

Presedintele:
    - ales pe 2 ani si jumatate (cu posibilitate de realegere);
    - reprezinta Parlamentul in relatiile internationale, externe UE precum si in
    relatiile cu celelalte institutii ale comunitatii.

                                            6
PARLAMENTUL EUROPEAN 2/7


Alegeri:
                                   Bruxelles
  Vot universal direct
  Primele alegeri directe pentru Parlamentul European: iunie 1979.
  Începând cu 1979, din 5 în 5 ani, ; următoarele alegeri: iunie 2009
  Un cetăţean, un vot. Numarul de mandate este repartizat pe tari, in functie de
  marimea acestora.

  Condiţii pentru a fi parlamentar european: să nu aibă calitate de membru a
  unei alte instituţii comunitare sau a unui guvern.                                           7
PARLAMENTUL EUROPEAN 3/7

Alcătuire:

  Nr de mandate este repartizat pe tari in functie de marimea acestora
  Membri Parlamentului sunt grupati in functie de apartenenta politica si nu de
  nationalitatea lor.
  Aderarea Romaniei si Bulgariei a ridicat numarul la 785 deputati europeni.

  La 13 decembrie 2007, liderii Uniunii Europene au semnat Tratatul de la Lisabona,
  încheind astfel mai mulţi ani de negocieri pe tema aspectelor instituţionale.

  Tratatul de la Lisabona modifică Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatele CE,
  în vigoare în prezent, fără a le înlocui. Tratatul va pune la dispoziţia Uniunii cadrul
  legal şi instrumentele juridice necesare pentru a face faţă provocărilor viitoare şi pentru
  a răspunde aşteptărilor cetăţenilor.


                                               8
  MODIFICARI ADUSE DE TRATATUL DE LA
         LISABONA
  Parlamentul European, ales direct de către cetăţenii Uniunii Europene, va
  avea noi atribuţii privind legislaţia, bugetul Uniunii Europene şi acordurile
  internaţionale. Prin faptul că se va recurge mai des la procedura de codecizie
  în cadrul elaborării politicilor europene, Parlamentul European se va afla pe o
  poziţie de egalitate cu Consiliul, care reprezintă statele membre, în ceea ce
  priveşte adoptarea celei mai mari părţi a legislaţiei Uniunii Europene.

  O mai mare implicare a parlamentelor naţionale: parlamentele naţionale vor
  participa într-o măsură mai mare la activităţile Uniunii Europene, în special
  datorită unui nou mecanism care le permite să se asigure că aceasta intervine
  numai atunci când se pot obţine rezultate mai bune la nivel comunitar
  (principiul subsidiarităţii). Alături de rolul consolidat al Parlamentului
  European, implicarea parlamentelor naţionale va conduce la consolidarea
  caracterului democratic şi la creşterea legitimităţii acţiunilor Uniunii.                                           9
  PARLAMENTUL EUROPEAN 4/7
Numărul de deputati pe ţară:

  Germania…………………………………………………………….........................:                                              99
  Italia, Franţa, MB ………………………………………...…......................................:                                    78
  Spania, Polonia………………………………………………………........................:                                            54
  Olanda…………………………………………………………………....................:                                                27
  Belgia, Grecia, Ungaria, Portugalia, Republica Cehă……………..................................:                             24
  Suedia………………………………………………………………...............……..:                                                 19
  Austria……………………………………………………………..................……..:                                                18
  Danemarca, Finlanda, Slovacia…………………………………….............................:                                      14
  Irlanda, Lituania………………………………………………………......................:                                            13
  Letonia…………………………………………………………………....................:                                                9
  Slovenia…………………………………………………………….....................…..:                                               7
  Cipru, Estonia, Luxembourg…………………………………….........................…...:                                        6
  Romania……………………………………………………………………………:                                                        35
  Bulgaria…………………………………………………………………………….:                                                       18
  Malta………………………………………………………………….......................:                                                5
  Total:.........................................................................................................................................:  785

1999-2004: 626
2004-2007: 732
2007-2009: 785

                                                                               10
  PARLAMENTUL EUROPEAN 5/7
Grupările politice:

  Un deputat nu poate aparţine decât unei grupări politice.

Gruparea Partidului Popular European (crestin-democrati) şi democraţii europeni
 ………………………………………………………………..... : 289

Gruparea Socialistă din Parlamentul European……………….............. : 215

Gruparea Alianţa democraţilor şi liberalilor pentru Europa…….......... : 101

Gruparea Verzilor / Alianta liberala europeana…………………....… : 42

Gruparea confederala a Stangii unite europene / Stanga ecologista a
 Nordului.................................................................................................... : 41

Gruparea Independenta / Democratia…………………………….… : 24

Gruparea « Uniunea pentru Europa natiunilor »……………..………. : 44
                                                           11
PARLAMENTUL EUROPEAN 6/7

Atributiile:
 Atributii legislative
  - alaturi de Consiliul Uniunii Europene.
  - adopta legislatia Uniunii (regulamente, directive, decizii). Participarea sa
  garanteaza legitimitatea democratica a textelor adoptate.

  Control democratic :
  –Parlamentul european exercita un control democratic asupra celorlate
  institutii europene, in special asupra Comisiei europene.
  –aproba Presedintele Comisiei desemnat de catre Consiliu.
  –Aproba desemnarea membrilor Comisiei si are dreptul de a cenzura Comisia

  Autoritate bugetara:
  –imparte autoritatea in domeniul bugetar cu Consiliul Uniunii Europene, prin
  urmare poate modifica cheltuielile bugetare. In ultima instanta, adopta bugetul
  in intregime .
                                           12
PARLAMENTUL EUROPEAN 7/7
  Procedurile legislative:
     Procedura de consultare
     Procedura de cooperare
     Procedura de codecizie
     Avizul conform

  Procedura bugetara
  Premiul Sakharov
     Infiintat in 1988, dupa numele unui celebru dizident rus
     Premiu acordat anual; se atribuie unei personalitati/grupari internationale
  care se distinge in domeniul drepturilor omului. Nelson Mandela, Ibrahim
  Rugova, Aung San Suu Kyi, organizaţia „Reporteri fără Frontiere” şi Alexandr
  Milinkievici se află printre câştigătorii premiului din anii precedenţi.
  Dec. 2007: Salih Mahmoud Osman, avocatul sudanez pentru drepturile
  omului, a fost premiat pentru munca sa in Organizaţia sudaneze împotriva
  torturii (SOAT)
      www.euparl.europa.eu/bucuresti                    13
  CONSILIUL UNIUNII EUROPENE 1/7
Sediul: Bruxelles

Rolul:
 Adopta legislatia europeana (regulamente, directive, decizii, recomandari si avize).
 Coordoneaza orientarile majore ale politicii economice a Statelor Membre.
 Incheie, in numele Comunitatii, acorduri internationale cu alte state si organizatii
 internationale.
 Aproba impreuna cu Parlamentul, bugetul comunitar.


In baza Tratatului instituind Uniunea Europeana:
  - adopta deciziile necesare pentru definirea si punerea in practica a politicii externe si
  de securitate comuna (PESC), pe baza orientarilor generale trasate de Consiliul
  European;
  - coordoneaza activitatile statelor membre si adopta masurile necesare cu privire la
  cooperarea politieneasca si juridica in materie penala.

Alcatuire:
 Un reprezentant/ ministru pentru fiecare stat membru;
 La nivel ministerial, este imputernicit sa-si angajeze guvernul tarii de unde provine.
                                            14
CONSILIUL 2/7

Organizare:

9 formatiuni:
 Afaceri generale si relatii externe;                Consiliul UE
 Afaceri economice si finaciare ("ECOFIN");
 Justitie si afaceri interne(JAI);
 Politica ocupationala, politica sociala, sanatate si consumatori;
 Competitivitate (piata interna, industrie si cercetare);
 Transporturi, telecomunicatii si energie;
 Agricultura si pescuit;
 Mediu;
 Educatie, tinerete si cultura


O singura institutie


                                        15
CONSILIUL 3/7


Presedintiile Consiliului:

  2004 :     Irlanda      urmata de:  Olanda
  2005 :     Luxembourg     urmat de:   Marea Britanie
  2006 :     Austria      urmata de:  Finlanda
  2007 :     Germania      urmata de   Portugalia
  2008:     Slovenia      urmata de   Franta

  Troika:
  Statul membru care detine si exercita presedentia Consiliului este asistat de
  catre Secretariatul General al Consiliului, Inaltul Reprezentant PESC precum
  si de catre Comisie.
                                        16
  CONSILIUL 4/7
Presedintiile Consililui Uniunii Europene incepand din 2007:

  2007: Germania            2016: Olanda
      Portugalia              Slovacia
  2008: Slovenia            2017: Malta
     Franta                Marea Britanie
  2009: Republica Ceha         2018: Estonia
     Suedia                 Bulgaria
  2010: Spania             2019: Austria
     Belgia                 Romania
  2011: Ungaria
     Polonia
  2012: Danemarca
     Cipru
  2013: Irlanda
     Lituania
  2014: Grecia
     Italia
  2015: Letonia
     Luxembourg                       17
  CONSILIUL 5/7
  Secretariatul General (pregateste si asigura buna functionare a lucrarilor
  Consiliului la toate nivelurile): Inaltul Reprezentant pentru PESC. Dl. Javier
  Solana este Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene / Inalt
  Reprezentant pentru Politica Externa si de Securitate Comuna (PESC).

  COREPER
  COREPER I si II
  Punctele A si B de pe ordinea de zi

  Comitologia
  sau « procedura comitetului/telor »                  Javier Solana

  Comitetele specializate, acorda avizele tehnice, sunt alcatuite din reprezentanti ai
  Statelor Membre si sunt prezidate de catre Comisie.
  Procedura consultativa (agricultura, cooperare politieneasca si judiciara, taxare)
  Procedura de gestiune
  Procedura de reglementare
  Procedura de salvgardare

  Modalitatea de vot: simpla, majoritate calificata, unanimitate
                                            18
CONSILIUL 6/7 –MODIFICARI PROPUSE PRIN
TRATATUL DE LA LISABONA
  Un proces decizional eficient: votul cu majoritate calificată din Consiliu va fi
  extins la noi domenii politice, astfel încât procesul decizional să se desfăşoare
  mai rapid şi mai eficient. Începând din 2014, calcularea majorităţii calificate se
  va baza pe sistemul dublei majorităţi, a statelor membre şi a populaţiei,
  reflectând astfel dubla legitimitate a Uniunii. Dubla majoritate se obţine atunci
  când o decizie este luată prin votul a 55% din statele membre, reprezentând
  cel puţin 65% din populaţia Uniunii.

  Un cadru instituţional mai stabil şi mai eficient: Tratatul de la Lisabona
  creează funcţia de preşedinte al Consiliului European, ales pentru un mandat
  de doi ani şi jumătate, introduce o legătură directă între alegerea preşedintelui
  Comisiei şi rezultatele alegerilor europene, prevede noi dispoziţii referitoare la
  viitoarea structură a Parlamentului European şi la reducerea numărului de
  comisari şi include reguli clare privind cooperarea consolidată şi dispoziţiile
  financiare.


                                          19
POLITICA EXTERNA -MODIFICARI PROPUSE
  PRIN TRATATUL DE LA LISABONA

  Numirea unui Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de
  securitate, care va fi şi unul din vicepreşedinţii Comisiei, va creşte impactul,
  coerenţa şi vizibilitatea acţiunii externe a UE.

  Noul Serviciu european pentru acţiune externă va oferi Înaltului Reprezentant
  sprijinul necesar.

  Uniunea va vea o personalitate juridică unică, ceea ce îi va întări puterea de
  negociere determinând-o să fie mai eficientă pe plan mondial şi un partener mai
  vizibil pentru ţările terţe şi organizaţiile internaţionale.

  Progresele în domeniul politicii europene de securitate şi apărare vor menţine
  unele modalităţi decizionale specifice, facilitând totodată o cooperare
  consolidată în cadrul unui grup mai mic de state membre.
                                         20
  CONSILIUL 7/7

  Votul majoritatii calificate:
  Cand decizia este luata la propunerea Comisiei:
     –cel putin 232 voturi (72,3%);
     –si majoritatea statelor membre.

  Cand decizia nu este luata la propunerea Comisiei:
     –232 voturi;
     –si vot favorabil in cel putin 2/3 din nr. statele membre.

  In toate cazurile, statul membru poate cere sa fie verificat daca:
     –daca voturile favorabile reprezinta mai putin de 62% din totalul populatiei
     Uniunii
     Daca aceasta conditie nu este indeplinita decizia nu este adoptata.


www.consilium.europa.eu

                                         21
CONSILIUL EUROPEAN 1/2
  Statut:
  - juridic NU este o institutie;
   « institutionalizat » prin Summit-ul de la Paris din 1974;
  - mentionat pentru prima data: AUE(Actul Unic European);
  - proiectul Tratatului constitutional: sa devina o institutie in sensul instituit de
  tratate.

  Alcatuire:
  - sefii de stat sau de guvern ai celor 25 de state membre;
  + Presedintele Comisiei Europene;
  - lucrarile Consiliului european: gazduite de seful de stat sau guvern a carui tara
  detine la momentul respectiv presedentia UE.

  Rolul:
  - defineste orientarile politice generale si da Uniunii impulsurile necesare
  dezvoltarii sale;
  Adopta « concluzii ».
                                              22
CONSILIUL EUROPEAN 2/2

  Procedura de vot: prin consens

  Locul de intrunire: Bruxelles

  Declaratia nr.22 din Tratatul de la Nisa:
     Din 2002 si in conformitate cu Tratatul de la Nisa, cel putin un Consiliu
     European per Presedintie se tine in Bruxelles. Dupa extinderea Uniunii
     se asteapta ca toate intalnirile Consiliului European sa aiba loc la
     Bruxelles.
  In medie 2 reuniuni pe an (iunie si decembrie)
                                        23
Consiliul european       Consiliul Uniunii Europene
(sefii de stat si de guvern  (institutie a UE – ministri ai
ai celor 27 de state membre)  celor 27 de state membre)
                              24
   ALTE MODIFICARI PROPUSE DE TRATATUL
       DE LA LISABONA (I)
  Retragerea din Uniune: Tratatul de la Lisabona recunoaşte explicit, pentru prima
  dată, posibilitatea ca un stat membru să se retragă din Uniune.

  Valori democratice: Tratatul de la Lisabona specifică şi consolidează valorile şi
  obiectivele care stau la baza Uniunii. Aceste valori sunt menite să servească drept
  punct de referinţă pentru cetăţenii europeni şi să arate ce anume are de oferit
  Europa partenerilor săi din întreaga lume.
  Drepturile cetăţenilor şi Carta drepturilor fundamentale: Tratatul de la
  Lisabona menţine drepturile existente şi introduce altele noi. În mod special,
  garantează libertăţile şi principiile înscrise în Carta drepturilor fundamentale şi
  conferă dispoziţiilor acesteia forţă juridică obligatorie. Se referă la drepturi civile,
  politice, economice şi sociale.
  Libertate pentru cetăţenii europeni: Tratatul de la Lisabona menţine şi
  consolidează cele „patru libertăţi”, precum şi libertatea politică, economică şi
  socială a cetăţenilor europeni.

                                             25
  ALTE MODIFICARI PROPUSE DE TRATATUL
       DE LA LISABONA (II)
  Solidaritate între statele membre: Tratatul de la Lisabona prevede faptul că
  Uniunea şi statele membre acţionează împreună într-un spirit de solidaritate în
  cazul în care un stat membru este ţinta unui atac terorist sau victima unui
  dezastru natural sau provocat de mâna omului. De asemenea, se subliniază
  solidaritatea în domeniul energiei.

  Mai multă siguranţă pentru toţi: Uniunea va beneficia de o capacitate
  extinsă de acţiune în materie de libertate, securitate şi justiţie, ceea ce va aduce
  avantaje directe în ceea ce priveşte capacitatea Uniunii de a lupta împotriva
  criminalităţii şi terorismului. Noile prevederi în materie de protecţie civilă,
  ajutor umanitar şi sănătate publică au, de asemenea, obiectivul de a întări
  capacitatea Uniunii de a răspunde la ameninţările la adresa securităţii
  cetăţenilor europeni.


                                           26
COMISIA EUROPEANA 1/6
Sediul: Bruxelles
 Doua birouri la Luxembourg.
 Reprezentante in toate statele membre UE.
 Delegatii in foarte multe capitale ale unor terte tari .


Rol:
 Gardian al tratatelor: (legislatia UE sa fie corect aplicata de catre Statele Membre,
 iar toti cetatenii si participantii la Piata Unica sa poata beneficia de conditiile unitare
 asigurate).
 Putere de initiativa legislativa:
 –exclusiva pentru pilonul 1
 –partiala pentru pilonul 3
 Executarea politicilor comunitare.


  Negociator al tratatelor internationale.

  Formuleaza recomandari si avize.

  Executa bugetul UE.
                                            27
COMISIA EUROPEANA 2/6

  Alcatuire:

  Pana la 1 mai 2004:
     –20 comisari, unul per stat membru, cu exceptia a celor 5 state membre
  mari: 2

  Din 1 mai 2004 pana in 31 octombrie 2004 (21 noiembrie) 2004 :
     –30 comisari : cei 20 precedenti + inca 1 pentru fiecare nou stat membru.

  Incepand cu 22 noiembrie 2004:
     –Un comisar pentru un stat membru : 25 comisari
     –5 vice—presedinti

  Din la 1 ianuarie 2007: 27 comisari                                          28
COMISIA EUROPEANA 3/6
  Procedura numirii:

  Mandat pe 5 ani, cu posibilitate de renumire.

  Procedura:
  –Consiliul, reunit la nivel de sefi de stat si de guvern nominalizeaza cu
  majoritate calificata un candidat pentru presedentia Comisiei.
  –Parlamentul aproba viitorul Presedinte al Comisiei.
  –Fiecare stat membru propune candidati pentru presedentie din randul
  personalitatilor nationale. Presedintele alege lista viitorilor comisari din randul
  celor propusi de catre statele membre.
  –Consiliul, adopta aceasta lista, prin majoritate calificata.
  –Colegiul Comisarilor, trebuie aprobat la randul sau de catre Parlament.
  –In acest moment, Consiliul va numi, formal, presedintele si comisarii
  Comisiei, cu majoritate calificata.

  Inainte de a-si intra in exercitiul functiei, comisarii trebuie sa depuna juramant
  in fata Curtii de justitie
                                           29
COMISIA EUROPEANA 4/6

  Presedintele Comisiei: José Manuel Barroso

  - Avizeaza alcatuirea Comisiei;
  - Defineste orientarile politice ale Comisiei;
  - Decide cu privire la organizarea interna a Comisiei, structura si repartizarea
     responsabilitatilor ce incumba membrilor Comisiei;
  - Poate decide sa remanieze repartizarea acestor responsabilitati pe parcursul
     mandatului sau;
  - Dupa aprobarea data de Colegiu, Presedintele numeste vice-presedintii
  dintre membri Comisiei.

  –Incepand cu 1 noiembrie 2004 Comisia numara 5 vice-presedinti.
  Presedintele Comisiei poate cere unui membru sa-si prezinte demisia, dupa
  aprobarea data de Colegiu.                                            30
COMISIA EUROPEANA 5/6

Control politic exercitat de catre Parlamentul European:

  Motiune de cenzura: majoritate de 2/3 din voturi si membri prezenti.
  Intrebari scrise si orale.

Control judiciair exercitat de catre Curtea de Justitie:
 Comisarii declarati demisionari.


Modalitati de luare a deciziei:
 Majoritate simpla.


Functionari:
 aproximativ 24 000
 26 de directorate generale
 9 servicii


                                      31
  COMISIA EUROPEANA 6/6
  Care este parcursul unei initiative legislative?

  Schita unei initiative legislative — regulament, directiva sau decizie — este pregatita
  in general de catre serviciul specializat in domeniul respectiv, dupa consultari interne
  cu celelelate servicii din cadrul Comisiei precum si dupa consultari externe cu
  autoritatile nationale.

  Procedura legislativa trebuie sa fie in concordanta cu prevederile Tratatului pe
  domeniul respectiv de activitate. In cele mai multe cazuri se aplica procedura
  codeciziei, ceea ce inseamna ca propunerea formala, adoptata de Colegiul
  Comisarilor este examinata de catre Parlamentul European si Consiliu, care impreuna
  indeplinesc rolul de “legiuitori europeni”. In unele cazuri sunt consultate Comitetul
  Regiunilor si Comitetul Economic si Social.
  In cadrul procedurii codeciziei legiuitorul european, examineaza propunerea in prima
  lectura, a doua lectura sau a treia lectura. Comisia isi joaca aici rolul de mediator ca si
  cel de gardian al interesului european, pana cand respectiva propunere legislativa este
  adoptata.

  Propunerea legislativa este in final adoptata si apoi transpusa in dreptul intern al
  statelor membre (daca este vorba despre directive) si aplicata apoi de Comisie si de
  statele membre.
   www.ec.europa.eu                                  32
    CURTEA DE JUSTITIE A COMUNITATILOR
          EUROPENE
  Sediu: Luxembourg.
  Creata prin Tratatul de la Paris instituind CECO.

  Rol:
  Vegheaza la interpretarea si aplicarea uniforma a dreptului comunitar;
  Judeca litigii intre statele membre, intre institutii europene, persoane fizice si juridice.
  Alcatuire:
  Un judecator pentru fiecare stat membru : 25 judecatori;
  –Curtea poate prezida in totalitatea ei, in "Marea Camera« - 13 judecatori, sau in Camere de
  3 respectiv 5 judecatori.
  –8 avocati generali.
  Procedura numirii judecatorilor:
  Desemnati de comun acord de catre guvernele statelor membre.
  Mandat : 6 ani, cu posibilitate de renumire.
  Numirea Presedintelui:
  Ales de catre judecatori din randul acestora;
  Mandat : 3 ani;
  Vassilios Skouris.

                                              33
      TRIBUNALUL DE PRIMA INSTANTA

  Sediu: Luxembourg
  Creat in 1989, parte integranta a institutiei « Curtea de Justitie »
  Rol:
  TPI poate delibera asupra:
  –Ex. : recursuri introduse de catre persoane fizice, cazuri de concurenta neloiala, daune
  cauzate de catre Comunitate, institutiilor.
  Alcatuire:
  Un judecator pentru fiecare stat membru : 27 judecatori
  Procedura de numire :
   Desemnati de comun acord de catre guvernele statelor membre.
   Mandat : 6 ani, cu posibilitate de renumire (partial o data la 3 ani).
  Numirea presedintelui:
   Ales de catre judecatori din randul acestora
   Presedintele TPI: Marc Jaeger, luxemburghez
  Exista si un Tribunal de functie publica
  Sediul: Luxembourg
  Creat la 2 noiembrie 2004 prin decizia Consiliului, parte integranta a institutiei
  « Curtea de Justitie »


                                                34
  CURTEA EUROPEANA DE
  CONTURI 1/2
  Sediu: Luxembourg, din 1988
  Infiintata in 1977, Tratatul de la Bruxelles;
  Constituita ca institutie dupa intrarea in vigoare a Tratatului de la
  Maastricht.

  Rol:
  - “Constiinta financiara a UE”;
  - Curtea europeana de conturi este independenta, externa si distincta de alte
  institutii.

  Atributii:
  – verifica executia bugetului Uniunii;
  – verifica incasarile si cheltuielile UE (legal si corect);
  - controleaza legalitatea si regularitatea cheltuielilor pentru a asigura o buna
  gestiunea a bugetului Uniunii, a institutiilor si organelor acesteia.

  Mijloace :
  - interogare, raport anual general, rapoarte speciale.
                                            35
    CURTEA EUROPEANA DE CONTURI 2/2

  Mandat : 6 ani, cu posibilitate de realegere.


  Alcatuire :
  - Un membru pentru fiecare stat membru: 27 membri;
    Curtea se poate constitui in « camere ».
  Procedura de numire :
  - Desemnat de catre Consiliu cu majoritate calificata, dupa consultare cu Parlamentul;
  - Curtea alege presedintele din cadrul sau, mandat de 3 ani, cu posibilitate de realegere.  Presedintele actual : Vítor Manuel da Silva Caldeira (nationalitate portugheza).


                                               36
ALTE ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE
                 37
  MEDIATORUL EUROPEAN
  « Ombudsman ».
  Sediul: Strasbourg.
  Creat: prin Tratatul instituind UE.

  Rol:
  Intermediar intre cetateni si autoritatile europene.

  Atributii:
  - persoanele rezidente precum si cele avand domiciliul legal intr-un stat membru, cetatenii,
  firmele, asociatiile sau alte organisme inregistrate in UE, pot adresa plangeri Mediatorului
  european.
  - cazuri de administrare defectuoasa, daca au fost direct vatamati de activitatea defectuoasa a
  unei institutii europene.
  - Mediatorul european deschide anchete in cazurile aflate sub incidenta puterilor sale.
  Nu se ocupa de plangerile ce privesc administratia generala sau locala a UE.

  Procedura de numire:
  de catre Parlamentul European.

Mediatorul european actual: Nikiforos DIAMANDOUROS (grec).
Primul mediator, finlandezul Jacob SÖDERMAN a fost ales in 1995 si reales in 1999.
 Mandat : 5 ani, cu posibilitate de renumire.                         38
    CONTROLORUL EUROPEAN PENTRU
           PROTECTIA DATELOR

  In 2004 dl. Peter Hustinx a fost numit controlor pentru protectia datelor iar
  Dl. Joaquin Bayo Delgado adjunct al acestuia.

  CEPD lucreaza cu ofiteri pentru protectia datelor in fiecare institutie si
  organism al Uniunii Europene pentru a asigura implementarea regulilor
  referitoare la protectia datelor cu caracter personal.

  Prelucarea datelor se refera la activitati cum ar fi colectarea de date,
  inregistrarea, organizarea si stocarea de informatii, consultarea acestora din
  baza de date, transmiterea sau facilitarea accesului pentru alte persoane,
  precum si blocarea, stergerea sau distrugerea datelor.
                                           39
       COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL
  Sediu: Bruxelles
  Creat : prin Tratatul de la Roma.
  Rol :
  - organ consultativ ce reprezinta angajatii, sindicatele si agricultorii, consumatorii si alte
  grupe de interes:
  - apara interesele membrilor sai in discutiile politice cu Comisia, Consiliul si Parlamentul
  european;
  -consultat inainte de orice decizie privind politica economica si sociala.
  -poate da avize din proprie initiativa.

  317 membri.
  Mandat: 4 ani, cu posibilitate de renumire.

  Procedura de numire:
  - de catre guvernele statelor membre;
  - independenti;
  - 1 presedinte si 2 vice-presedinti alesi din cadrul comitetului.
  Mandat: 2 ani
  Presedinte actual: Dimitris Dimitriadis (natioanlitate austriaca) dupa sesiunea din
  octombrie 2006.
                                                 40
           COMITETUL REGIUNILOR
  Sediu: Bruxelles
  Creat in 1994 conform Tratatului instituind UE
  Rol :
  - organ consultativ alcatuit din reprezentanti ai autoritatilor regionale si locale din Europa;
  - garanteaza ca identitatea si prerogativele regionale si locale sunt respectate;
  - trebuie sa fie consultate asupra chestiunilor ce intereseaza autoritatile locale si regionale: ex
  politica regionala, mediu, educatie si transport.

  Alcatuire :
  - 317 membri;
  - dupa Tratatul de la Nisa: membri CR trebuie sa posede un mandat a autoritatilor pe care le
  reprezinta sau sa dovedeasca responsabilitatea politica in fata acestor autoritati.
  Mandat : 4 ani, cu posibilitate de renumire.
  Procedura de numire:
  - Numiti de catre guvernele statelor membre;
  - independenti;
  - Comitetul Regiunilor desemneaza un presedinte din randul membrilor sai pe o perioada de 2
  ani.

  Presedintele actual: Michel DELEBARRE (nationalitate germana) dupa sesiunea din
  2006.
                                                  41
       BANCA CENTRALA EUROPEANA
  Sistemul European de Bănci Centrale (SEBC) este compus din Banca Centrală
  Europeană (BCE) şi toate celelalte bănci centrale naţionale ale celor 25 de State
  Membre. Termenul "Eurosistem" defineşte Banca Centrală Europeană şi băncile
  centrale/naţionale ale statelor care au aderat la zona Euro. Obiectivele acestui
  sistem sunt:
  definirea şi implementarea politicii monetare a zonei Euro;
  derularea operaţiunilor externe;
  păstrarea şi administrarea rezervelor statelor membre;
  promovarea unui sistem eficient de plăţi.

  SEBC este guvernat de structurile de decizie ale BCE, şi anume Consiliul Director
  şi Comitetul Executiv. Consiliul Director este compus din membrii Comitetului
  Executiv şi din guvernatorii băncilor centrale naţionale din statele zonei Euro.
  Comitetul Executiv este compus din Preşedintele BCE, Vice-Preşedintele ei şi alţi
  patru membri, aleşi dintre profesionişti recunoscuţi în domeniul monetar bancar.

  Consiliul General este compus din Preşedintele şi Vice-Preşedintele BCE, precum
  şi din guvernatorii băncilor centrale din cele 27 de State Membre ale UE.

                                          42
 INSTITUTIILE EUROPENE FUNCTIONEAZA
      PE BAZA A 3 PILONI:
                UNIUNEA EUROPEANA
Comunitatile Europene:
Uniune vamala
Piata unica
                   PESC     JAI
PAC
Politici structurale
Uniune economica si monetara


                             43
www.europa.eu.int
www.infoeuropa.ro
www.mie.ro
www.europarl.eu/bucuresti
 INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CLUJ
 SERVICIUL DE INTEGRARE SI COOPERARE INTERNATIONALA
 integrareeuropeana@prefecturacluj.ro
                            44

								
To top