PRESENTATION NAME by BW1JQy

VIEWS: 3 PAGES: 21

									  INTERNET TEHNOLOGIJE
SEO analiza top deset sajtova u
       Srbiji
           Vojimirović Vladan
Uvod

• Šta je SEO?
• SEO ili Search Engine Optimisation(SEM)
• Aktivnosti(struktura) SEO:
   Ciljevi koje treba postići optimizacijom
   Uzimanje uzorka ključnih reči ili fraza
   Analiza i istraživanje ključnih reči ili fraza
   Analiza i izveštaj rangiranja konkurencije
Uvod – Struktura SEO
  Izveštaj o stanju rangiranja pre
  optimizacije
  Postavljanje tehničkog plana
  optimizacije
  Primena plana i sama implementacija
  Prijava sadržaja na postojeće
  pretraživače
  Analiza postojećih sadržaja slične
  tematike
Uvod – Struktura SEO


  Praćenje i analiza stanja nakon optimizacije
  Izrada plana daljih aktivnosti za održavanje ranga
  Završni izveštaj optimizacije
Uvod – Struktura HTML za
SEO
• Validni dokumenti
• Obavezna upotreba:
 >Zaglavlja    >Meta tag-ova
 >Title tag-ova  >P tag-ova
 >Alt tag-ova   >H1,2,3 tag-ova
• Div / Table tag + CSS(odnos 3:1)
• Kombinacija Alata za kodiranje i
 HTML koda
Tehnološki aspekti

• Vrste hostinga i SEO
  Multiple ip hosting
  Multiple DNS hosting
  Poddomeni i domeni
• Administracija WEB servera u SEO svrhe
• XML i SEO
  Google site map
  XML kompletni sajtovi
• Dinamičke tehnologije i SEO
Strategija linkovanja
•  Tekst u dolaznim linkovima
•  Razmena linkova
•  Zahtevanje linkova
•  Vrednovanje kvaliteta linka
•  Besplatni i kupljeni linkovi
•  Interno linkovanje
•  Čekanje rezultata
SEO Faktori rangiranja

• SEOmoz.org podela:
• Pozitivni, negativni i najkontraverzniji
 faktori
• Pozitivni:
    Upotreba ključne reči u TITLE tagu
    Linkovanje ka sajtu u vidu teksta
    Globalna popularnost linkova sajta
    Starost sajta
    Populatnost linkova unutar interne strukture
    linkova
SEO Faktori rangiranja –
pozitivni faktori
   Relevantnost linkova ka sajtu
   Popularnost sajta u tematski sličnim
   zajednicama
   Ključna reč upotrebljena u tekstu u telu
   sajta
   Globalna populatnost na sajtovima za
   linkovanje
   Tematska povezanost linkovanih
   strana
SEO Faktori rangiranja – negativni

• Negativni SEO faktori rangiranja:
    Nedostupnost servera za botove
    Sadržaji slični ili isti postojećim sadržajima koji su
    indeksirani
    Linkovi od sajta ka sajtovima lošeg kvaliteta ili
    spam sajtovima
    Participacija u šeme linkovanja ili aktivna prodaja
    linkova
SEO Faktori rangiranja –
najkontraverzniji faktori
• Najkontraverzniji faktori:
    Relevantnost sajta zavisi od odgovora
    na zahtev posetioca
    Participacija u šeme linkovanja ili
    aktivna prodaja linkova
    Globalna populatnost na sajtovima za
    linkovanje
    Kvalitet sadržaja strane(meren
    algoritamskim putem)
    Ekstenzija domena sajta za linkovanje
    ka sajtu
    Dostupnost servera za botove
SEO analiza top 10 sajtova u Srbiji

• Prikaz trenutnog stanja
  Pozicija       Web sajt
   1    b92.net
   2    blic.co.yu
   3    krstarica.com
   4    burek.co.yu
   5    serbaincafe.com
   6    mtsmondo.com
   7    karike.com
   8    elitesecurity.org
   9    anaivanovic.com
   10    domaci.de
SEO analiza top 10 sajtova
u Srbiji
                Google
Pozicija    Web sajt    page     Alexa    Sajt postoji  Broj
                rank     page rank  od       poseta
  1    b92.net           6    2980 11.11.1998.   31952
  2    blic.co.yu          6    5380 16.01.1999.   25137
  3    krstarica.com        6    5901 29.02.2000.   22641
  4    burek.co.yu         5    7881 23.05.2002.    6684
  5    serbaincafe.com       4   409885 12.10.1999.    28017
  6    mtsmondo.com         6    17848 01.12.2005.    2021
  7    karike.com          4    18593 11.10.2007.     487
  8    elitesecurity.org      3    19595 08.04.2000.    2618
  9    anaivanovic.com       5    20866 03.07.2004.   14748
 10    domaci.de          5    21309 22.01.2002.    7196
SEO analiza top 10 sajtova u Srbiji

                       Broj poseta i rang sajtova

               35000
 Broj poseta u julu mesecu
               30000
               25000
               20000
               15000
               10000
               5000
                 0
                   1  2  3   4     5     6    7  8  9  10
                         Pozicija po Alexa w eb sajtu
SEO analiza top 10 sajtova
u Srbiji
SEO analiza top 10 sajtova u Srbiji
SEO analiza top 10
sajtova u Srbiji
                            Broj
                Srednje         poseta
Pozicija    Web sajt
                vreme   Broj poseta (jedinstve
                poseta   (ukupnih)   nih)
  1    b92.net        10:57   248,899   31952
  2    blic.co.yu      12:32   203,906   25137
  3    krstarica.com     6:26   124,464   22641
  4    burek.co.yu      1:04    7,307    6684
  5    serbaincafe.com    0:19   411,903   28017
  6    mtsmondo.com      4:14    2,759    2021
  7    karike.com       6:29     637    487
  8    elitesecurity.org   0:57    4,077    2618
  9    anaivanovic.com    6:09    25,644   14748
 10    domaci.de       16:11   13,296    7196
SEO analiza top 10 sajtova u
Srbiji
                                             Gov
                                        Edu   linko   Ostali
Pozicij            Google   Google   Yahoo!   Yahoo!
        Web sajt                            linkovi   vi   linkovi
 a              backlinks  indeks  backlinks  indeks
                                       (Yahoo!)  (Yah  (Yahoo!)
                                             oo!)

 1    b92.net        1400   674000  100900   611223      41    3    747
 2    blic.co.yu        773   356000  191847   209210      18    5    659
 3    krstarica.com      632   20600   77926       0    13    3    749
 4    burek.co.yu       470     99   78967    151       1    0    717
 5    serbaincafe.com     301   222000   24258   70026      14    0    500
 6    mtsmondo.com       459   191000  102477   290579       1    0    342
 7    karike.com        19   581000   1744   188214       0    0     88
 8    elitesecurity.org    306   914000  128023   1784636      3    3    706
 9    anaivanovic.com     306   12900   16933   15320       9    0    738
 10   domaci.de         31   567000   41869   597262       1    0    172
SEO analiza top 10
sajtova u Srbiji
   domaci.de   € 3,50

anaivanovic.com           € 53,40

elitesecurity.org          € 55,57

   karike.com     € 18,91

 mtsmondo.com                        € 113,09

serbaincafe.com               € 69,63

  burek.co.yu          € 47,55

 krstarica.com                       € 113,12

    blic.co.yu                            € 153,51

    b92.net                                 € 174,09

        € 0,00     € 50,00      € 100,00     € 150,00    € 200,00
SEO analiza top 10 sajtova u
Srbiji
                Tehnički    Osnovne
                                SEO    SEO
                 SEO      SEO                 Ukupan
Pozicija    Web sajt                    performan  statistik
                karakteristi  karakteristik              rezultat
                                 se     e
                  ke       e
  1    b92.net          66,67      70,91    91,82   76,43   76,46
  2    blic.co.yu        86,67      8,18    89,76   73,57   64,55
  3    krstarica.com       66,19      41,82      30   73,57   52,90
  4    burek.co.yu        90,71      1,82    31,82   52,38   44,18
  5    serbaincafe.com      68,81      20,91      30   51,25   42,74
  6    mtsmondo.com       68,57      1,82    43,64   61,79   43,96
  7    karike.com        75,24      0,91    60,91   27,63   41,17
  8    elitesecurity.org     52,38      20,91    43,64   38,93   38,97
  9    anaivanovic.com      95,24       20    52,73   51,43   54,85
 10    domaci.de         67,86      19,09    86,36   48,11   55,36
Zaključak
• Sadržaj ispred SEO
• Domaća scena i SEO(<80%)
• Najvažnije SEO tehnike:
   Sadržaj
   Strategija linkovanja
   On i Off page optimizacija
   Tehnički SEO aspekti
   Zatim sve ostale...

								
To top