PowerPoint-presentation by JZaRVc

VIEWS: 0 PAGES: 17

									Seminarium
Poster, Muntlig redovisning etc.

Inför Exjobbs-redovisningarna   Patrik Aronsson
                  Martin Johnsson
                  Mike Andersson
                  Gunnar Tobin
Poster allmänt
STÅENDE POSTER!
Höjd: 115 cm
Bredd: 84 cm

 Detta motsvarar ISO A0

 Mallar finns att ladda ner från hemsidan:
 http://www.pharmguse.net/pharm/exjobb/slutet.html
Poster – obligatoriskt innehåll
  Uppsatsens titel
  Ditt namn
  Handledare
  Institution
  GU:s logotype
   (observera att universitetet på engelska heter
   University of Gothenburg,
   INTE Göteborg University)

  Lite om det du gjort...
Posterdesign - allmänt
 Poster är ett sätt att marknadsföra din
  forskning
 Skall visa varför dina resultat är värda
  uppmärksamhet
 Budskapet skall anpassas till publiken
 Helt olika posters om man vänder sig till
  forskare inom samma fält, andra
  forskare eller allmänheten
Posterdesign – huvudpunkter
 Poster skall vara läsbar i sin helhet från
  2 meter
 Bilder är bättre än text
 Rubrik skall vara mycket väl synlig,
  liksom namn
 Logotype vid rubrik
Posterdesign – utseende
 Välj stort typsnitt utan serifer
 Ha god kontrast mellan text och
  bakgrund
 Undvik plottrig bakgrund
 Undvik tabeller
 Framhäv slutsatser
Posterinnehåll
 En poster framhäver dina väsentliga
  data och slutsatser
 En poster kan aldrig vara självbärande
  och förklara allt
 Framförallt metoder kan beskrivas
  kortfattat
 Man klarar sig oftast på 200-300 ord
     Dead-line för inskick av poster är 8:e
     januari 2012.
Posters - sammanfattning
 Fånga läsarens intresse
 Ha med dina mest intressanta fynd
 Lättläst med mycket bilder
 Försök inte ha med ”allt”
Postermallar
Postermallar
Redovisningarna

 Redovisning 12-13 januari 2012!
 Önska dag?
  När kommer schemat?
 Medverka båda dagarna!
När du Redovisar
 Ca: max 8 minuter + lika lång opponering
 Svenska / engelska
 Introducera dig och ditt ämne
 Gå igenom de olika delarna i ditt arbete kort,
  metodiskt
 Inte så mycket info på varje slide, gärna
  bilder
 Ta med det viktigaste
När du redovisar

 Ta det lugnt
 Var påläst
 Ögonkontakt
När du får frågor

 Ibland är det bra att omformulera
  frågan
 Viktigt ge någon slags svar
 Börja med det du kan, var ödmjuk
Opponering
 Ge:
  generellt omdöme +
  5 frågor +
  konstruktiv kritik.
Moderatorsintyg
Frågor?

								
To top