uppropsanslag fsl 12 09 03 by BW1JQy

VIEWS: 0 PAGES: 1

									                Sahlgrenska akademin
                VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
                Sektionen för farmakologi
 UPPROP

 Apotekarprogrammet (MAPTY/F2 APO)
 Termin 5-6:


 Kursen i
 ”Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi, FSL 561”
 (37,5 hp, 2012-09-03 – 2013-02-XX)

 inleds med obligatoriskt upprop och kursintroduktion

 Måndagen den 3 september 2012, kl 13.00 (prick)

 i hörsal Karl Kylberg (K 2320), Medicinaregatan 9
 Göteborg, 2012-06-29

 Britt-Marie Benbow
 kurssekreterare
U N I V E R S I T Y O F G O T H E N B U R G  The Sahlgrenska Academy, Department of Pharmacology
B e s ö k s a d r e s s : M e d i c i n a r e ga t a n 1 3 P o s t a d r e s s : B o x 4 3 1 , S E 4 0 5 3 0 Gö t e b o r g, S we d e n
T e l + 4 6 ( 0 ) 3 1 7 8 6 3 4 1 5 , F a x + 4 6 ( 0 ) 3 1 7 8 6 3 0 6 5 , E - p o s t : b r i t t - ma r i e . b e n b o w@ p h a r m. gu . s e

								
To top