prezentacia chovryb by 2bEj7R5

VIEWS: 0 PAGES: 15

									NAŠE RYBY – CHOV RÝB
  Obsah prezentácie
•  Ciele vyučovacej hodiny
•  Naše ryby – základná charakteristika
•  Pstruh potočný
•  Lipeň tymianový
•  Úhor európsky
•  Šťuka severná
•  Sumec západný
•  Ostriež zelenkastý
•  Zhrnutie poznatkov - druhy
•  Význam rýb
•  Podmienky života rýb v našich vodách
•  Zoznam informačných zdrojov
•  Kontakt
Ciele vyučovacej hodiny

• poznať naše najznámejšie druhy rýb, ich
 nároky na životné prostredie
• význam rýb pre výživu
• ochrana prírody
• aplikácia IKT do
 predmetu
Naše ryby
  Základná charakteristika
•  studenokrvné čeľustnaté stavovce
•  majú plutvovité párové končatiny
•  dýchajú žiabrami

  U nás žijú zástupcovia triedy kostnatých rýb.
  Majú:
•  skostnatenú kostru
•  žiabrovú dutinu prikrytú skrelami
•  telo pokryté šupinami alebo holé
•  rozmanitý tvar a farbu
Pstruh potočný
• obýva horské potoky a bystriny so studenou vodou
  bohatou na kyslík
•  je dravý, živí sa menšími rybami a hmyzom
•  dorastá do dĺžky 50-60 cm a hmotnosti 2 až 5 kg
•  chová sa v umelých liahňach, ako mnoho ďalších
  druhov našich rýb
  Lipeň tymianový
• obýva podhorské potoky a rieky s čistou, na kyslík bohatou
  vodou
•  telo má pestrofarebné s vysokou chrbtovou plutvou
•  živí sa hmyzom, dorastá do dĺžky 50 cm a hmotnosti 1kg
•  má výborné chutné mäso
•  je obľúbenou športovou rybou
Úhor európsky
     • obýva dolné toky riek,
       priehrady
     •  dlhé hadovité telo pokrýva
       slizká koža s drobnými
       šupinami
     •  nepárne plutvy tvoria súvislý
       lem, brušné chýbajú
     •  rozmnožuje sa v mori, do riek
       vplávajú malé, asi trojročné
       úhory
Šťuka severná• naša najznámejšia dravá ryba, s valcovitým
  telom, sivozeleným chrbátom a zelenými bokmi
  so žltými pruhmi
•  chrbtová plutva je posunutá dozadu
•  žije v pomaly tečúcich a stojatých vodách
•  dorastá do dĺžky až 150 cm a hmotnosti 35 kg
Sumec západný
• naša najväčšia ryba,
  dorastá do dĺžky 2 m a
  hmotnosti 100 kg
•  obýva hlboké, pomaly
  tečúce a stojaté vody
•  má dlhé čierne telo s
  veľkou hlavou, pokryté
  hladkou kožou bez šupín
•  chrbtová plutva je malá,
  spodný okraj tela lemuje
  dlhá análna plutva
•  živí sa rybami a menšími
  stavovcami
Ostriež zelenkastý
• menšia dravá ryba
• má vysoké telo s predelenou chrbtovou plutvou, so
  zvislými tmavými pásmi po bokoch
•  vyskytuje sa takmer vo šetkých tečúcich a stojatých
  vodách
•  nežiadúci druh v chovných rybníkoch, požiera mlaď a
  ikry rýb
    pstruh potočný
    lipeň tymiánový
    úhor európsky
Druhy  šťuka severná
    sumec západný
    ostriež zelenkastý
Význam rýb
• dôležitý zdroj potravy
• chov rýb – umelé liahne
• rybnikárstvo
• športový lov rýb
 Podmienky života rýb v našich vodách
Prirodzené rozmnožovanie rýb je v súčasnosti veľmi sťažené:

• znemožnením ťahu rýb na neresiská /priehradné múry,
 vodné stavby/
• znečisťovaním vôd
• rušením rýb na neresiskách
• pytliactvom
Opatrenia:
• budovanie rybochodov pri vodných stavbách

• ochrana čistoty vôd
• umelý odchov rýb v umelých liahňach
• o zarybňovanie vôd sa stará Slovenský rybársky zväz,
 ktorý združuje športových rybárov
Zoznam informačných zdrojov
• I. Hantabálová a kol.: Prírodopis pre 6.roč. ZŠ
• Ľ.Brtek a kol.: Veľká kniha živočíchov
• J. Holčík, F.Klimáček: Naše ryby


•  Internet www.google.sk
•  WordArt
•  Clip Art
•  scanner

								
To top