US DEL MICRONES by ajizai

VIEWS: 6 PAGES: 1

									US D’EL MICROONES.
Amb els anys el microones s'ha convertit en un electrodomèstic comú en la majoria de les
llars espanyoles.

La seva utilització, a més, ha evolucionat de mer artefacte per a escalfar i descongelar
aliments cap a un instrument de cuina capaç d'ajudar-nos a preparar plats ràpids i sans
(ja que el cuinat en microones sol requerir menys grassa ), i que és totalment segur si
s'utilitza amb correcció.

El fonament del microones és la seva capacitat per a fer vibrar les molècules dels
aliments, que s'escalfen gràcies al moviment ràpid de les seves molècules d'aigua, grassa
i sucre.

Una de les dificultats que planteja el seu ús és que la cocció no sempre és uniforme.

Aquest és un dels aspectes a tenir en compte per a usar amb seguretat aquest
electrodomèstic, ja que en aquestes zones "fredes" poden sobreviure bacteris o altres
elements patògens que poden perjudicar la nostra salut.

D'aquí la conveniència de seguir els següents consells:

• No cuini porcions grans d'aliment: el centre pot quedar-se "sense fer" i l'exterior
excessivament "fet".

• Remogui els aliments a la meitat del temps previst de cocció per a eliminar aquestes
zones fredes i per tant els bacteris que poguessin contenir.

• Mai cuini parcialment un aliment en el microones i ho guardi per a més tard. Si ha de
reservar el plat, que els aliments estiguin perfectament fets.

• Si ho prefereix, pot usar un termòmetre per a aliments i així comprovar que l'interior
del producte estigui perfectament fet (això pot ser molt convenient si es cuina carn o
au).

• Retiri sempre els embolcalls plàstics dels productes abans de descongelar-los (si
arribessin a fondre's o danyar-se podrien emetre substàncies tòxiques)..

• Si utilitza borses especials de cuinat al microones o embolcalls de plàstic per a
evitar esquitxades no permeti que el plàstic entre en contacte amb l'aliment. En el cas
de les borses, sigui prudent per a evitar cremades.

• Recordi que el menjar pot continuar "coent" uns minuts una vegada fora del microones.
Deixi reposar els seus guisats perquè s'acabin de "fer".

• Si al descongelar un aliment li ocorre que part del producte no només s'ha descongelat
sinó que ha començat a "coure's", cuini'l del tot immediatament.

• Vagi amb compte amb els aliments que tinguin peles o membranes que puguin explotar.

• Mai utilitzi recipients metàl·lics per a cuinar o escalfar.

• No encengui el microones quan estigui buit.

								
To top