serif yenen cv tr by 9oiuwiRH

VIEWS: 43 PAGES: 6

									                          Şerif Yenen
                         Başkurt Sok. No 47/6,
                          Cihangir - Istanbul

                         İş Tel: 212-2920520
                        Ev Tel: 212-2927030
                        Mobil: 0533-591-1303
                       E-posta: sy@serifyenen.com
                       Web: www.serifyenen.com


KİŞİSEL ÖZELLİKLER:

    Mükemmel iletişim becerisi - etkili iletişim, liderlik ve yüksek sorumluluk anlayışı,

    Güvenilirlik - yüksek bireysel standartlar ve detayları önemseme,

    Görev ve hedeflere ulaşmada sonuç alıcı, mantıklı ve metodik yaklaşım,

    Kararlılık; sorunlara etkili çözümler geliştirmede insiyatif kullanımı,

    Göreve bağlılık, başladığı işi bitirme.

İŞ DENEYİMİ:

IRO - Istanbul Rehberler Odası                   2002 Mart – Günümüze kadar
TUREB – Turist Rehberleri Birliği                 2002 Mart – Günümüze kadar
TUREV – Turist Rehberleri Vakfı                     2002 Mart – 2009 Mart
Yönetim Kurulu Başkanı (Yukarıdaki her bir organizasyonda 2 seçim dönemi)

  Toplam üye sayıları İstanbul’da 2600, ülke çapında 5500-6000 olan bu organizasyonların yönetim sorumluluğu.

  Başlangıçta üniversitelerle işbirliği içinde yürütülen kapsamlı bir bilimsel çalışma ile ülkemizdeki turist rehberi
  profilinin çıkarılması, rehber imajının yükseltilmesi ve rehberliği meslek olarak kabul ettirmek amacıyla
  rehberlik meslek yasası çıkartılmasının ana hedef olarak belirlenmesi.

Sektör Temsilcisi - Kanaat Önderi
Turizm sektörünün temel aktörleri olan seyahat acenteleri ve otelcilerin temsilcilerinin bulunduğu her platformda
profesyonel turist rehberliği mesleğinin temsilcisi olarak kanaat önderi.

  Kültür ve Turizm Bakanı tarafından kurulan Turizm Danışma Kurulu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  ‘Turizm Atölyesi’ adı altında çalışan Turizm Platformu; İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Danışma
  Kurulu; İstanbul Valiliği Turizm Komisyonu, Turizm Yatırımcıları Derneği Danışma Kurulu; İKV
  bünyesindeki Türkiye Platformu üyesi; düzenli aralıklarla sektör temsilcisi olarak bu toplantılara katılım;

  Kültür ve Turizm Bakanlığı, üniversiteler ve sektörün ilgili birimlerinin düzenlediği her türlü şura, çalıştay,
  sempozyum, kongre, kurultay, toplantı, vb. etkinliklere turist rehberlerini temsilen faal olarak katılım;

  Kültür ve turizm alanında yapılan haberler, söyleşiler, paneller, dosyalar ve röportajlarda medyaya bilgi ve
  görüş aktarma, radyo ve TV programlarında canlı yayınlara katılım;

  Turist Rehberleri, TOBB bünyesinde yeni girişimlerle ilk defa sektör meclisine davet edilmiş ve “Seyahat
  Acentaları ve Turist Rehberleri Sektör Meclisi” kurulmuştur. Şerif Yenen de bu mecliste Başkan
  Yardımcısıdır.
Sosyal Sorumluluk Projeleri

     Çocuk ve Müze Projesi

Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanarak hayata geçirilen bu projeyle, ilköğretim öğrencilerinin yaşadığımız
topraklardaki tarihi zenginliğin farkına varmalarının sağlanması, onlarda tarih ve çevre bilincinin yerleşmesi.
Pedagoji, drama, çevre ve ilk yardım eğitimi almış rehberlerin, çocuklara müze ve ören yerlerini gezdirmesi. Şu ana
kadar bu proje çerçevesinde 3 bin 500 ilköğretim öğrencisi ücretsiz olarak gezdirilmiştir.

     TUREB Ödülleri

Kültür ve Turizm dalında en iyilere verilen TUREB Ödülleri, 2004 yılından bu yana medyada 'Turizm Oskarları'
adı altında geniş yer bulmakta. Tarih ve kültür mirasımızın önemi, korunması ve sürdürülebilir turizm konularına
dikkat çekilmesi ve rehberlik mesleğinin kamuoyu nezdinde imajının yükselmesi amaçlanmaktadır. Dört yıldan bu
yana her yıl 21 Şubat Dünya Turist Rehberleri gününde yüzlerce katılımcının yer aldığı bir ödül töreni ve şölen ile
gerçekleştirilmektedir. Şölenin bütçesi ise bulunan fonlarla gerçekleştirilmekte, kuruma ve üyelere ek maliyet
getirmemektedir.

     Bulgaristan-Kırklareli Projesi

Gelişmemiş alanların turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak uluslararası fonlardan yararlanarak
Türkiye ve Bulgaristan'daki sivil toplum kuruluşları ile çalışarak Bulgaristan’a komşu ilimiz Kırklareli’nin tanıtımı
amacıyla, bu proje kapsamında karşılıklı geziler düzenlendi, eğitimler verildi ve Kırklareli Tanıtım Broşürü
hazırlandı.

     Kartpostal Kampanyası (Aralık 2003)

Ülkemiz ve bölgemizde yaşanan krizler sonrasında ülkemize olan güvenin ve dolayısıyla turistin azalmasından
sonra, rehberlerin turistlerle olan geçmiş iyi ilişkilerini gündeme getirmek amacıyla 50 bin kartpostal ve e-kart
yabancı ülkelere gönderildi, dünya çapında barış ve güven mesajları verildi.

     Turizm Tüketicilerine Destek Çalışmaları

Turizm tüketicilerini bilinçlendirme amacıyla, basına açık bir Tüketici Paneli, Galata Yürüyüş Haritası, değişik
ülkelerden gelen turistlerin profil çalışması ve yeni destinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

     Arkeolojik Çalışmalara Destek

İstanbul Tarihi Yarımada, Frig Vadisi, Perge ve Troya’ya maddi ve manevi destek.

Mesleki Eğitim Çalışmaları ve Kültür-Sanat Etkinlikleri

     Sertifika Programları

Değişen turizm anlayışına ayak uydurmak, tüketici taleplerinin tümüne yanıt vermek ve turizm ürünlerinin
çeşitlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla üniversiteler ve ilgili uzman kuruluşlarla işbirliği yaparak düzenlenen
'Rehberlikte Uzmanlık Eğitim Programları’.

     Eğitim Gezileri, Konferanslar, Hizmetiçi Eğitim Seminerleri

Mesleki gelişim programları dahilinde yapılan hizmetiçi eğitim ve konferanslar ile yurtiçi ve yurtdışında
gerçekleştirilen birçok eğitim ve uygulama gezisi.

     Sergiler

TUREB merkezindeki sergi ve konferans salonunda ressam, heykeltraş, fotoğraf sanatçısı, vb. rehberlerin sergi
açmalarına destek sağlanması, böylece toplum içindeki rehber imajının yükseltilmesi.
     ROL- Rehberler Odası Lokali

TUREB'in Cihangir’de bulunan merkez ofisinin üst katında rehberler için 2004-2009 yılları arasında kafe-bar
niteliğinde, ROL adında bir lokal açılması.

Ulusal Sempozyum ve Çalıştaylar

     Çeşme Turist Rehberliği Çalıştayı (9-10 Ağustos 2003)

Turist rehberliği eğitimi, sorunları, rehberlik hizmetinin kalitesinin arttırılması, rehberlik yönetmeliğinin
güncellenmesi yönündeki çalışmalar ve benzeri konuların işlendiği bu çalıştay, Ege, Balıkesir, Anadolu ve Gazi
Üniversitelerinin işbirliği ile yaklaşık 40 katılımcı ile gerçekleştirildi.

     İstanbul Turist Rehberliği Çalıştayı (3-4 Şubat 2007)

Yaklaşık 40 katılımcı ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TUREB ve Balıkesir Üniversitesi işbirliği ile “Turist
Rehberliği Eğitimi Çalışma Toplantısı” gerçekleştirildi.

Uluslararası Sempozyum ve Konvansiyonlar

     Uluslararası Turist Rehberliği Sempozyumu (14-16 Ocak 2005)

14 ülkenin rehberlik örgütü temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen bu sempozyum, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve
turizm sektöründen ilgili kurumlardan sağlanan destek ile katılımcılara ücretsiz düzenlendi. Katılımcıların sunduğu
bildiriler İngilizce dilinde Sempozyum Kitapçığı olarak yayımlandı.

     Avrupa Rehberler Birliği (FEG) Toplantısı (2-7 Kasım 2006)

FEG, yıllık olağan toplantısını TUREB’in ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirdi. Toplantıya 18 Avrupa
ülkesinden 70 rehber temsilcisi katıldı. Toplantının masrafları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kurumlardan
sağlanan destekle karşılandı.

Kurumsal Yayınlar

     Crossroads / Heritage Dergisi

Anadolu'yu rehberlerin gözünden tanıtan, İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanan derginin 30 bine yakın tirajı var.
Geniş bir yerli ve yabancı okur kesimi tarafından beğeniyle takip ediliyor.

     Rehber Dünyası Bülteni

Rehberler arası iletişim yayını olan bu dergide, deneyimler paylaşılıyor, mesleki konular, söyleşiler, duyurular,
özgün incelemeler ve rehberlerin vermek istediği mesajlar yer alıyor.

     Seyahat İpuçları

Profesyonel turist rehberlerinin yıllardır biriktirdiği tecrübeleri ile, tatile çıkanlar için bir başvuru kaynağı olması
amacıyla hazırlanan bu kitapçıkla, yerli turistler seyahat konusunda bilinçlendirirken, tur öncesi ya da tur sırasında
akıllarına takılacak her türlü soru yanıtlanıyor.

     Rehber El Kitabı

Rehberlik mesleğini icra ederken dikkat edilmesi gereken hususların ayrıntılarıyla anlatıldığı, rehberler için bir
başvuru kaynağı niteliğinde bu kitapçıkta rehberlere gerekli bilgilerin yanısıra mesleki etik ilkeler de yer almakta.

     www.turizmhabercisi.com
Özellikle turizm sektörüne hitap eden ‘online turizm gazetesi’, günde 5 bin kişilik 'hit'e sahip.

      www.tureb.net

TUREB'in kurumsal ve dinamik web sitesi, hergün güncelleniyor.

      Rehber Katalogları (Online ve Basılı)

Seyahat acentesi ve turistlerin rehberlere kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla www.turkishguides.org
sitesi; yine aynı amaçla rehberler konusunda güvenilir bir veri tabanı ve başvuru kaynağı olarak basılı bir 'Rehber
Kataloğu' yayımlanmakta.

      TUREB Duyuru ve Tartışma Platformları

Biri bin, diğeri beş bin üyeli bu iki yazışma grubu ile rehberler arasında interaktif paylaşım sağlanıyor.

      ‘Konuk Ağırlamak Sanattır’ - Rehberlik Belgeseli

İstanbul Rehberler Odası’nın kuruluşunun 50. yılını kutlama programı çerçevesinde, Türkiye'deki rehberlik
mesleğinin tarihçesi, gelişimi ve sorunları konularının ele alındığı 30 dakikalık bir belgesel çekildi. Rehberlik
mesleğinde bir ilk olan belgeselin masrafları sağlanan desteklerle karşılandı.

      Çocuk Müze Projesi Belgeseli

Rehber imajını yükseltmek, ‘Çocuk ve Müze Projesi’ni tanıtmak ve yaygınlaştırmak, projeye fon sağlayabilmek
amaçlarıyla, masrafları sağlanan desteklerle karşılanan bir belgesel daha çekildi.

Dünya Rehberler Birliği (WFTGA) Yönetim Kurulu Üyeliği
                        Ocak 2003 – Ocak 2007
Halkla İlişkiler ve Yayın Sorumluluğu

      Dünya Rehberler Birliği’nde iki dönem süren yönetim kurulu üyeliği boyunca Şerif Yenen, Birliğin halkla
       ilişkilerinden ve yayınlarından sorumlu oldu. www.wftga.org isimli web sitesi, ‘Guidelines
       Internetion@l' bültenini ve tanıtım materyallerini hazırlayıp yayımladı.

      Birliğin düzenli aralıklarla yapılan uluslararası konvansiyon ve toplantılarına aktif katıldı.

Turist Rehberliği ve Konferanslar                        1989 – günümüze kadar
Şerif Yenen’in özellikle son yıllarda Amerikalı misafirlere yoğunlaşan hizmeti başarıyla sürmekte. Çalıştığı firmadan
sürekli olarak ödül ya da teşekkür belgeleri almakta.

      SKALİTE 2006 En İyi Profesyonel Turist Rehberi Ödülü

      VIP Rehber

Şerif Yenen, aralarında Papa XVI. Benedict, Oprah Winfrey, Britanya-Kent Prensesi Michael, Robert Davis
(Westminster Kent Meclisi Başkan Yardımcısı, 2008), Sir Simon Milton (Londra Belediye Başkan Yardımcısı ve
ASTA Başkanı, 2008), Chris White (Global Events Partners-GEP Başkanı ve CEO, 2008), Dr. George Friedman
(STRATFOR-Stratejik Araştırmalar Başkanı, 2009), Mojo TV, Matt Lauer ve Lester Holt (Today Show, NBC
televizyonu, 2008), Vince Cook (Grand Circle Seyahat Acentesi-GCT CEO’su, 2008), Lord John Brown (BP
Başkanı), Pink Floyd, yabancı ülke temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda devlet adamı, özel sektör üst düzey
yöneticileri, iş ve sanat dünyasının tanınmış isimlerine VIP rehberlik hizmeti sunmaktadır.

      Konferanslar
Şerif Yenen, rehberlik hizmetine ek olarak, ülkemizin tanıtımına yönelik konferans ve sunumlar da yapıyor. Seyahat
uzmanı olarak Şerif Yenen, yüksek okullar, üniversiteler, müzeler, kruvaziyerler, seyahat acentelerinde Anadolu
Medeniyetleri ve Türkiye üzerine konferanslar vermekte. Konferans verdiği yerler arasında Smithsonian Enstitüsü
de bulunuyor (31 Ocak 2009, Washington D.C.).

Turizm Yazarlığı ve Yayıncılığı                          1997 – günümüze kadar
Turkish Odyssey / Kitap, Web Sitesi ve CD-ROM

      Türkiye hakkında genel bilgiler, ilgi çekici yerler, fotoğraf arşivi, haritalar, iyi bir gezi için ipuçları ve en iyi
       seçeneklerden oluşan bölümleriyle 560 sayfalık eksiksiz bir turizm rehber kitabı. Yayımlandığı tarihte ‘İlk
       defa bir Türk tarafından hazırlanmış olan kültürel rehber kitabı’ niteliğini kazandı. İngilizce, Almanca,
       İtalyanca ve Türkçe dillerinde yayımlandı. Ülkemizdeki üniversitelerin hemen hemen tüm turizm
       bölümlerinde ya ders kitabı ya da kaynak kitap olarak kullanılmaktadır. Üçüncü baskısı tükenmek
       üzeredir.

      Türkiye tanıtım sitesi olan www.turkishodyssey.com, aynı isimli kitapta yer alan tüm bilgileri ve görselleri
       en güncel şekliyle kapsamaktadır.

      "TURKISH ODYSSEY" adlı kitap, multimedia teknolojisinden yararlanarak standart kitap kalıplarından
       dışarı çıkarılarak interaktif bir CD-ROM versiyonu haline getirilmiştir.

Quick Guide İstanbul / Kitap

      İstanbul hakkında kültürel ve pratik bilgiler içeren 384 sayfalık özgün bir rehber kitap. İngilizce dilinde
       yayımlandı.

Quick Guide Turkey Serisi / Broşürler

      Türk kültürü ve tarihi eserler hakkında kolayca anlaşılır bilgiler ve çok sayıda çizim içeren katlanır
       broşürler.


Gazete Köşe Yazarlığı ve Dergilerde Seyahat Yazıları

      Akşam gazetesinin Akdeniz ekinde, üç yıldan uzun bir süre (2006-2009) aralıksız olarak her hafta
       'Rehberin Gözüyle' adı altında turist rehberlerinin bakış açısıyla kültür ve turizm üzerine güncel yazılar.

      Süreli yayınlarda, dergilerde, gazetelerde sık sık kültür, turizm ve tanıtım üzerine yazılar.

Jüri Üyelikleri

      Hürriyet gazetesinin Cuma günleri yayınlanan ekinde ‘En İyi 10’ bölümünde jüri üyeliği,

      Sabah gazetesinin Cuma günleri yayınlanan ekinde ‘Kare As’ bölümünde jüri üyeliği,

      Kış turizmi dalında verilen Beyaz Kristal Basın Ödülleri jüri üyeliği.

Eğitmenlik                                     1989 – günümüze kadar
      Askom Dil Okulu’nda Eğitim Müdürlüğü (1989-1992)

      Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açtığı ‘Rehberlik Kursları’nda Turist Rehberliği Meslek Dersleri

      Rehberlik Uzmanlaşma Programlarında Rehberlik Dersleri

      Üniversitelerin turizm ile ilgili bölümlerinde eğitmenlik
Türk Silahlı Kuvvetleri – Öğretmen Subay                          1985 - 1989
    İzmir - Maltepe Askeri Lisesi’nde İngilizce Öğretmenliği


EĞİTİM:

 İstanbul Üniversitesi                                    1981 - 1985
 Edebiyat Fakültesi, İngiliz Filolojisi
 Kuleli Askeri Lisesi, İstanbul                                1977 - 1981


KİŞİSEL BİLGİLER:
   Doğum Tarihi : 17 Mayıs 1963
   Medeni Durum : Evli (2004 ve 2009 doğumlu iki erkek çocuk sahibi)
   Dil        : Türkçe ve İngilizce
   Üyelikler     : ATURJET, TUYED, TAÇ Vakfı
   Hobiler      : Seyahat, Seyahat Yazıları, Fotoğrafçılık, Yeni Medya Yayıncılık, Tenis

								
To top