Pn Halimah by 9oiuwiRH

VIEWS: 0 PAGES: 8

									                 Kajian saintifik tentang struktur dan
                 proses sosial dalam masyarakat


Sesuatu yang teratur,
empirikal(dalam sains dan metode
ilmiah, empiris berarti suatu keadaan
yang bergantung pada bukti atau
konsekuensi yang teramati oleh indera


                 Suatu organisasi yang wujud dalam
                 masyarakat mikro dan makro seperti
                 individu, seorang pelajar, seorang atlit
                 dan seorang guru. Makro pula
                 kumpulan pelajar atau satu unit
                 pasukan


Interaksi yang berlaku antara individu
dan kumpulan dalam masyarakat dalam
bentuk komunikasi, konflik,
komersialisasi, birokratik,
sosialisasi,proses mengistitutsikan dan
yang lain berkaitan
Menyatukan dugaan dan harapan seseorang melalui
tindakannya semasa sukan. Bermain
menggambarkan keadaan dalam fikiran dan
perasaan hasil daripada penglibatan dalam sukan


      Merujuk reka bentuk struktur, dan
      format sesuatu aktiviti sukan.
      Komponen-komponen ini meliputi
      peraturan, strategi, kemudahan dan
      peralatan sukan


Merujuk cara atau gaya tindakan dalam sukan.
Koperatif (saling bekerjasama) dan kompetitif
(sifat pertandingan) merupakan tingkah laku asas
manusia yang biasa timbul semasa mereka
berinteraksi. Kedua-duanya merupakan pengalaman
yang diperoleh semasa bersukan walaupun mungkin
satu daripadanya lebih dirasai daripada satu lagi
1. Penglibatan penonton dan penyertaan
Penyokong
Sumber pendapatan

2. Impak ekonomi
Perniagaan yang memberi keuntungan
Penganjuran

3. Budaya
Budaya bersukan
Masyarakat sihat dan cergas

4. Integrasi kaum
Sukan untuk semua
Sukan prestasi tinggi dan sukan Massa
                a. Konsep budaya dan nilai
                • Budaya sebagai cermin masyarakat
                • Nilai sebagai idea atau pegangan sesuatu masyarakat

                b. Nilai sukan dalam masyarakat berdasarkan
                • Kaum
                • Negara
                • Serantau
                • Global


1.Sosialisasi ke dalam sukan
Individu memilih untuk melibatkan diri ke dalam sukan kesan
dari pengaruh, dorongan serta impak agen-agen sosialisasi
sukan. Pengaruh agen-agen sosialisasi ini membantu
membentuk sikap, nilai dan perlakuan yang diperlukan dalam
sukan yang diceburi.

2. Sosialisasi menerusi sukan
Sukan menjadi alat kepada proses sosialisasi. Elemen-elemen
dalam sukan seperti sikap bekerjasama, toleransi, berdisiplin
serta menghormati individu lain dan peraturan membantu
dalam proses pembentukan sikap, nilai dan perlakuan individu
tersebut.
           Pelapisan sosial merupakan pembedaan penduduk
           atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat
           (hierarkis)

           BERSIFAT SOSIAL
           BERSIFAT SEMULAJADI
           BERSIFAT GLOBAL
           PELBAGAI BENTUK SUKAN DAN INTEGRASI KAUM


A.Konsep integrasi kaum dalam sukan     B.Polarisasi
• Peringkat sekolah             • Kaum
• Peringkat Pengajian Tinggi        • Punca
• Peringkat Daerah dan Negeri        • Kesan
• Peringkat Kebangsaan
• Peringkat Antarabangsa
• Sukan untuk semua
• Sukan Prestasi Tinggi

                  C. Sukan dominan berdasarkan kaum
                  • Punca
                  • Contoh
                  • Implikasi
                  • Langkah mengatasi
C. Sukan dominan berdasarkan kaum
Punca
Contoh               B.Polarisasi
Implikasi              kaum
Langkah mengatasi          Punca
                  Kesan


 A.Konsep integrasi kaum dalam sukan
 Peringkat sekolah
 Peringkat Pengajian Tinggi
 Peringkat Daerah dan Negeri
 Peringkat Kebangsaan
 Peringkat Antarabangsa
 Sukan untuk semua
 Sukan Prestasi Tinggi

								
To top