Docstoc

trams

Document Sample
trams Powered By Docstoc
					TRAMS ADDICIONALS RECERCA
RECERCA
annex I
Cognoms         Nom           NIF     Area                        Categoria              Any_Inici
ALSINA PASTELLS     ANGEL          79300322W  DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA             PROFESSOR LECTOR            1999
BAIXAS NOGUERAS     SONIA          38116265K  TECNOLOGIA D'ALIMENTS                PROFESSOR LECTOR            2000
BARCELO VIDAL      CARLES         40262452D  ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA        CATEDRÀTIC D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA    2000
BARRABES VERA      ESTER          40313783G  MATEMÀTICA APLICADA                 PROFESSOR LECTOR            2000
BAS LAY         JOSEP MARIA       40522553A  ZOOLOGIA                      PROFESSOR LECTOR            2000
BOADA OLIVERAS     IMMACULADA       77912093F  LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS         PROFESSOR AGREGAT            1998
BOCCARD         NICOLAS MARIE MAURICE  X3833309Z  FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA          PROFESSOR AGREGAT            1998
BOIX MASAFRET      DANIEL         40319799V  ECOLOGIA                      PROFESSOR LECTOR            2000
CABRE OLLE       MIRIAM         43681618H  FILOLOGIA ROMÀNICA                 PROFESSOR AGREGAT            1997
CALBO ANGRILL      JOSE          36977675T  FÍSICA APLICADA                   TITULAR D'UNIVERSITAT          2000
CAPARROS CAPARROS    BEATRIZ M.       40323578R  PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS  TITULAR D'UNIVERSITAT          1997
CARRERAS PEREZ     MARC          40446360D  ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS      PROFESSOR AGREGAT            2000
CARRILLO POZO      LUIS FRANCISCO     29079564C  DRET INTERNACIONAL PRIVAT              TITULAR D'UNIVERSITAT          2000
CASAMITJANA VILA    FRANCESC        77900204D  FÍSICA DE LA MATÈRIA CONDENSADA           CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT        2000
COLOMER LLINAS     JOAN          40309950N  ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA         TITULAR D'UNIVERSITAT          1998
CONGOST COLOMER     M. ROSA         40285213T  HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES         CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT        1999
DURAN CARPINTERO    JOSEP          40311426Q  QUÍMICA INORGÀNICA                 TITULAR D'UNIVERSITAT          1998
FERRER BELTRAN     JORDI          39351266Z  FILOSOFIA DEL DRET                 TITULAR D'UNIVERSITAT          2000
FIGUERAS VALL-LLOSERA  MERCE          40322659W  BIOLOGIA CEL·LULAR                 PROFESSOR LECTOR            1994
FONTAS RIGAU      CLAUDIA         79302859D  QUÍMICA ANALÍTICA                  PROFESSOR LECTOR            1997
GASCON GARCIA      ESTEFANIA        40328126H  ECOLOGIA                      PROFESSOR LECTOR            2001
GISPERT NEGRELL     MARIA ASSUMPTA     40294233G  EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA            TITULAR D'UNIVERSITAT          1996
GONZALEZ GUTIERREZ   JOSE ABEL        40305217V  FÍSICA APLICADA                   TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA     2000
HERRAIZ JARAMILLO    SERGIO         38117539F  ENGINYERIA ELÈCTRICA                PROFESSOR LECTOR            2000
HROMCOVA BIELA     JANA          48085462Y  ELECTRÒNICA                     PROFESSOR LECTOR            1991
IGLESIAS JUNCA     MONICA         40439992N  QUÍMICA ANALÍTICA                  PROFESSOR LECTOR            1996
JUHER BARROT      DAVID          40326677H  MATEMÀTICA APLICADA                 PROFESSOR LECTOR            2001
KYRIACOU        ANDREAS         X1760413Q  ECONOMIA APLICADA                  PROFESSOR AGREGAT            2000
LLORENS GUASCH     LAURA          52217056H  FISIOLOGIA VEGETAL                 PROFESSOR LECTOR            1997
LUIS LUIS        JOSEP MARIA       43674128A  QUÍMICA FÍSICA                   PROFESSOR AGREGAT            1995
LUIS LUIS        JOSEP MARIA       43674128A  QUÍMICA FÍSICA                   PROFESSOR AGREGAT            2001
LUO REN         NINGSU         41575260T  ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA         PROFESSOR AGREGAT            1995
LUO REN         NINGSU         41575260T  ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA         PROFESSOR AGREGAT            2001
MARTI CASTELLA     SADURNI         40315030D  FILOLOGIA CATALANA                 TITULAR D'UNIVERSITAT          2000
MARTIN FERNANDEZ    JOSE ANTONIO      40300973M  ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA        TITULAR D'UNIVERSITAT          1999
MORAGREGA GARCIA    CONCEPCIO        40434393W  PRODUCCIÓ VEGETAL                  TITULAR D'UNIVERSITAT          1995
ORMAZABAL SANCHEZ    GUILLERMO        39688797C  DRET PROCESSAL                   TITULAR D'UNIVERSITAT          1999
PELACH SERRA      M. ANGELS        40310384D  ENGINYERIA QUÍMICA                 TITULAR D'UNIVERSITAT          2000
PEREZ COLLADOS           JOSE MARIA          25139651F   HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS                CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT                1997
PEREZ LOSADA            JOAQUIM            40316544M   FÍSICA APLICADA                            PROFESSOR COL·LABORADOR (Títol doctor)         2001
PLA DE SOLA MORALES         MARIA             40302207C   TECNOLOGIA D'ALIMENTS                         PROFESSOR AGREGAT                    1990
PLA DE SOLA MORALES         MARIA             40302207C   TECNOLOGIA D'ALIMENTS                         PROFESSOR AGREGAT                    1997
POLO ORTIZ             ALFONS            39855621W   QUÍMICA INORGÀNICA                          TITULAR D'UNIVERSITAT                  2000
PONS FERRAN             PERE             40520441F   ZOOLOGIA                               PROFESSOR AGREGAT                    1998
PUIG I BARGUES           JAUME             38812933L   ENGINYERIA AGROFORESTAL                        TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA             1998
PUIG SERRAMITJA           JOSEP             40277256R   ENGINYERIA QUÍMICA                          TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA             2000
PUIGVERT SOLA            JOAQUIM MARIA         40292845L   HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA                        TITULAR D'UNIVERSITAT                  2000
RAMIREZ DE CARTAGENA BISBE     FRANCISCO           40294333N   ENGINYERIA HIDRÀULICA                         TITULAR D'UNIVERSITAT                  1997
REY CANTELI             ELENA DEL           02893435N   ECONOMIA APLICADA                           PROFESSOR AGREGAT                    1998
RIBAS SALAMAÑA           XAVIER            43678850X   QUÍMICA INORGÀNICA                          PROFESSOR AGREGAT                    1999
ROCA URGELL             FRANCESC           33902357N   LLENGUA ESPANYOLA                           TITULAR D'UNIVERSITAT                  1999
RODRIGUEZ PIZARRO          MONTSERRAT          40326999H   QUÍMICA INORGÀNICA                          PROFESSOR AGREGAT                    1996
RODRIGUEZ PRIETO          CONCEPCIO           40515977M   BOTÀNICA                               TITULAR D'UNIVERSITAT                  2000
RODRIGUEZ-RODA LAYRET        IGNASI            40324478G   ENGINYERIA QUÍMICA                          TITULAR D'UNIVERSITAT                  2000
ROGET ARMENGOL           Mª ELENA           77905051A   FÍSICA DE LA MATÈRIA CONDENSADA                    TITULAR D'UNIVERSITAT                  2000
ROMERO DIAZ             ALFONSO            33906437K   SOCIOLOGIA                              TITULAR D'UNIVERSITAT                  1995
SAGUER HOM             ENRIC             40305938W   HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES                  TITULAR D'UNIVERSITAT                  2000
SALVADOR SEDANO           PEDRO             40340565Z   QUÍMICA FÍSICA                            PROFESSOR AGREGAT                    1998
SANZ BALL-LLOSERA          NURIA             40323248Q   GENÈTICA                               PROFESSOR LECTOR                    1997
SIMON RABASEDA           SILVIA            40306168W   QUÍMICA FÍSICA                            TITULAR D'UNIVERSITAT                  2000
TORRES SANS             JAVIER            37672233G   HISTÒRIA MODERNA                           CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT                2000
VERDAGUER MURLA           Mª DOLORS           40308107D   FISIOLOGIA VEGETAL                          TITULAR D'UNIVERSITAT                  2000
VIDAL FABREGA            ORIOL             40324581S   PRODUCCIÓ ANIMAL                           PROFESSOR LECTOR                    2000
VILA GISPERT            ANNA             40298881Y   ECOLOGIA                               PROFESSOR AGREGAT                    1996
VILA TALLEDA            PERE             79301916D   ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS               PROFESSOR COL·LABORADOR (Títol doctor)         2001
VILASECA MORERA           FABIOLA            40524556M   ENGINYERIA QUÍMICA                          PROFESSOR LECTOR                    1997
VILLAR HOZ             ESPERANZA           40295391N   PSICOLOGIA BÀSICA                           TITULAR D'UNIVERSITAT                  1998
VIÑAS POCH             FERRAN            40285177X   PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS           TITULAR D'UNIVERSITAT                  2000

DILIGÈNCIA per fer constar que d’acord amb l’art. 105 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les adm. públiques i del proc. adm. comú (BOE 12, de 14/1/1999)
es procedeix a rectificar les errades materials en relació als professors/es: Immaculada Boada, Miriam Cabre i Marc Carreras d'acord amb el que consta a l'annex 2. Trams Autonòmics recerca PDI Laboral
Girona, 18 d'octubre de 2007. El Secretari del Consell Social. Jaume Rufí
Any_Final Total
  2004     2,081.52  €
  2006     3,783.36  €
  2005     2,177.52  €
  2005     2,434.56  €
  2005     2,434.56  €
  2003     2,214.72  €
  2003     4,386.00  €
  2005     2,434.56  €
  2003     4,386.00  €
  2005     2,177.52  €
  2004     1,442.28  €
  2005     5,091.84  €
  2005     2,177.52  €
  2005     2,688.48  €
  2005     2,177.52  €
  2004     1,780.20  €
  2003     1,442.28  €
  2005     2,177.52  €
  2004     2,081.52  €
  2003     4,122.24  €
  2006     2,434.56  €
  2004     1,442.28  €
  2005     1,945.32  €
  2005     2,434.56  €
  1996     4,122.24  €
  2003     4,122.24  €
  2006     2,434.56  €
  2005     2,571.12  €
  2002     2,081.52  €
  2000     4,386.24  €
  2006     2,571.12  €
  2000     2,214.84  €
  2006     2,571.12  €
  2005     2,177.52  €
  2005     2,177.52  €
  2005     2,177.52  €
  2004     1,442.28  €
  2005     2,177.52  €
           2005     2,688.48 €
           2006     2,237.40 €
           1995     2,214.84 €
           2003     2,214.72 €
           2005     2,177.52 €
           2003     2,214.72 €
           2005     1,945.32 €
           2005     1,945.32 €
           2005     2,177.52 €
           2005     2,177.52 €
           2003     2,214.72 €
           2004     2,214.72 €
           2005     2,177.52 €
           2003     2,214.72 €
           2005     2,177.52 €
           2005     2,177.52 €
           2005     2,177.52 €
           2005     2,177.52 €
           2005     2,177.52 €
           2003     2,214.72 €
           2002     4,122.24 €
           2005     2,177.52 €
           2005     2,688.48 €
           2005     2,177.52 €
           2005     2,434.56 €
           2001     4,386.24 €
           2006     2,237.40 €
           2002     4,122.24 €
           2005     2,177.52 €
           2005     2,177.52 €
         TOTAL     171,794.40 €
. comú (BOE 12, de 14/1/1999)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:9/17/2012
language:Unknown
pages:4