LOCIJA

Document Sample
LOCIJA Powered By Docstoc
					       LOCIJA
    LOCIJOS SAMPRATA

LOCIJA – SUPRANTAMA DVIGUBA PRASME:

 1. LOCIJA TAI MOKSLAS, NAGRINĖJANTIS
JŪRAS SIEKIANT UŽTIKRINTI SAUGIĄ JŪRŲ
LAIVAVEDYBĄ.
 2. LOCIJA TAI SPECIALI LITERATŪRA,
KURIOJE APRAŠOMA JŪROS DALIS SIEKIANT
UŽTIKRINTI JŪRŲ LAIVAVEDYBĄ
       LOCIJA
    LOCIJOS SAMPRATA
LOCIJA APRAŠO JŪRAS SIEKIANT UŽTIKRINTI
SAUGIĄ IR EFEKTYVIĄ JŪRŲ LAIVAVEDYBĄ.
LOCIJOS APRAŠ0 JŪROS GEOGRAFIJĄ.
LOCIJOS APRAŠYMAI YRA STANDARTIZUOTI
SIEKIANT KUO PAPRASČIAU IR TIKSLIAU
NURODYTI LAIVO PLAUKIMO GALIMYBES
KONKREČIOJE JŪROS DALYJE.
        LOCIJA
    LOCIJOS APRAŠYMAI
LOCIJOJE APRAŠYMAI STANDARTIZUOTI:

 1. TEKSTAI
 2. LENTELĖS
 3. SCHEMOS
 4. FOTOGRAFIJOS
 5. PIEŠINIAI
       LOCIJA
    LOCIJOS INFORMACIJA

LOCIJOJE PATEIKIAMA LABAI DAUG
INFORMACIJOS. NORINT GREITAI SURASTI
REIKIAMĄ INFORMACIJĄ LOCIJOJE
NAUDOJAMI ŠIE METODAI:

 1. VISI APRAŠYMAI SUDAROMI PAGAL
GEOGRAFINIUS RAJONUS.
 2. VISA INFORMACIJA GRIEŽTAI
SUNUMERUOTA.
 3. INFORMACIJOS SURADIMUI NAUDOJAMAS
ALFABETINIS SĄRAŠAS.
        LOCIJA
    LOCIJOS SUDĖTINĖS DALYS

LOCIJA NAUDOJA KITŲ JŪRŲ MOKSLŲ PASIEKIMAIS:

1. HIDROGRAFIJA
2. OKEANOLOGIJA
3. METEREOLOGIJA
4. JŪRŲ FIZIKA
5. JŪRŲ CHEMIJA
6. JŪRŲ BIOLOGIJA
7. JŪRŲ GEOLOGIJA
           LOCIJA

       BENDRA SAMPRATA

LOCIJA- mokslas, nagrinėjantis jūrų kelius.
LOCIJA aprašo jūrų kelių tipus.
LOCIJA nagrinėja sekančius klausimus:
 1.Jūrų rajonų aprašymą, siekiant surasti geriausią
jūrų kelią
 2.Pagrindinė locijos užduotis – saugus laivo
plaukimas.
 3.Locija aprašo jūrų kelius, jūrlapių sudarymą,
specialios paskirties jūrų laivavedybos paskirties
lenteles
           LOCIJA
        TERMINOLOGIJA

 PASAULINIS VANDENYNAS

PASAULINIS VANDENYNAS– Žemės planetos vandens
apvalkalas, Suskaidytas žemynais.
VANDENYNAS – stambiausia Pasaulinio vandenyno
dalis

JŪRA – vandenyno dalis, apribota krantais, salomis
arba vandenyno dugno pakilimais
       LOCIJA
      TERMINOLOGIJA

PAGL IŠSIDĖSTYMĄ JŪROS YRA SKIRSTOMOS:

1.VIDINĖS JŪROS
2.PAKRAŠTINĖS JŪROS
3.TARPUSALINĖS JŪROS
         LOCIJA
       TERMINOLOGIJA

VIDINĖS JŪROS – GILIAI ĮSITERPUSIOS Į ŽEMYNĄ,
SUJUNGTOS SU VANDENYNU VIENU ARBA KELIAIS
SĄSIAURIAIS.

PAKRAŠTĖS JŪRA –JŪRA ŽEMYNO PAKRAŠTYJE,
ATSKIRTA NUO VANDENYNO PUSIASALIAIS ARBA
SALOMIS.

TARPUSALINĖ JŪRA – VANDENYNO DALIS TARP SALŲ.
          LOCIJA
       TERMINOLOGIJA

ĮLANKA – VANDENYNO DALIS GILIAI ĮSITERPUSI Į ŽEMYNĄ,

BUCHTA – NEDIDELĖ ĮLANKA

LAGŪNA – IŠSITEMPUSI PAGAL KRANTĄ SEKLI ĮLANKA

FIORDAS – SIAURA, GILI, TOLI ĮSITERPUSI Į SAUSUMĄ
JŪROS DALIS

SĄSIAURIS – SIAURAS VANDENS TARPAS TARP DIDELIŲ
VANDENS TELKINIŲ: ĮLANKŲ, JŪRŲ, VANDENYNŲ.
      LOCIJA
     TERMINOLOGIJA

JŪROS DUGNO RELJEFAS
        LOCIJA
      TERMINOLOGIJA

JŪROS DUGNO RELJEFAS

VANDENYNO DUGNAS – DIDŽIAUSIA VANDENYNO
DUGNO DALIS. PAPRASTAI VANDENYNO DUGNO
GYLIS SIEKIA NUO 2000 METRŲ IKI 4000 METRŲ
GYLIO.
          LOCIJA
       TERMINOLOGIJA

JŪROS DUGNO RELJEFAS

ŠELFAS – ŽEMYNO POVANDENINĖ DALIS.

ŽEMYNO NUOŽULNA – DALIS ŠELFO, STAIGA GILĖJANTI IR
PEREINANTI Į VANDENYNO DUGNĄ.
       LOCIJA
     TERMINOLOGIJA

JŪROS DUGNO RELJEFAS
GILUMINIS VANDENYNO DUGNO RELJEFAS
        LOCIJA
      TERMINOLOGIJA

JŪROS DUGNO RELJEFAS
GILUMINIS VANDENYNO DUGNO RELJEFAS

ĮDAUBA – BET KOKIA UŽDARA PAGILĖJUSI
VANDENYNO AR JŪROS DALIS.

GILIAVANDENĖ VANDENYNO ĮDAUBA – GILIAUSIA
SIAURA VANDENYNO DALIS.

POVANDENINIS KANJONAS – GILI IŠTEMPTA
STAČIAIS KRANTAIS ĮDAUBA.
        LOCIJA
      TERMINOLOGIJA

JŪROS DUGNO RELJEFAS

POVANDENINIS SLĖNIS – GILI VANDENYNO AR
JŪROS DALIS.

DUOBĖ – NEDIDELĖ VANDENYNO AR JŪROS
PAGILĖJIMO VIETA.
       LOCIJA
     TERMINOLOGIJA

JŪROS DUGNO RELJEFAS
JŪROS DUGNO PAKILIMAI
        LOCIJA
      TERMINOLOGIJA

JŪROS DUGNO RELJEFAS
JŪROS DUGNO PAKILIMAI
KALNAGUBURIS – IŠTEMPTAS JŪROS DUGNO
PAKILIMAS.
PAKILIMAS – IŠTEMPTAS JŪROS DUGNO
PAKILIMAS.
LYGUMA – LABAI PLATUS, NEIŠTEMPTAS JŪROS
DUGNO PAKILIMAS.
       LOCIJA
     TERMINOLOGIJA

JŪROS DUGNO RELJEFAS
JŪROS DUGNO PAKILIMAI

POVANDENINIS KALNAS – ATSKIRAS, SU
STAČIAIS ŠLAITAIS DUGNO PAKILIMAS.

POVANDENINIS VULKANAS – BT KOKS POVANDE-
NINIO VULKANO IŠSIVERŽIMO DARINYS.

PAKILIMAS – BENDRAS JŪROS DUGNO PAKILIMO
TERMINAS.
       LOCIJA
      TERMINOLOGIJA

JŪROS DUGNO RELJEFAS
JŪROS DUGNO PAKILIMAI

BANKA – BENDRAS HIDROGRAFINIS TERMINAS,
REIŠKIANTIS DIDELIO PLOTO JŪROS DUGNO
PAKILIMĄ.

SEKLUMA – BNDRAS HIDROGRAFINIS TERMINAS,
REIŠKIANTIS PLATŲ JŪROS DUGNO PAKILIMĄ,
SUJUNGTĄ SU KRANTU.
       LOCIJA
      TERMINOLOGIJA

JŪROS DUGNO RELJEFAS
JŪROS DUGNO PAKILIMAI
POVANDENINĖ NERIJA – SIAURA POVANDENINĖ
SEKLUMA, SUSIJUNGUSI SU NKRANTU.

BARAS – SEKLUMA ARBA KELETAS SEKLUMŲ
ATSKIRIANČIŲ UPĖS ŽIOTIS NUO JŪROS.

RIFAS -POVANDENINĖ UOLŲ ARBA NUSENKANČIŲ
UOLŲ GRANDINĖ.
         LOCIJA
      TERMINOLOGIJA

JŪROS DUGNO RELJEFAS

BANKA           BANK
SEKLUMA          SHOAL
SELKUMA          SHALLOW
SEKLUMA          SHALLOW WATER
NUSENKANTI         FORESHORE
POVANDENINĖ NERIJA     SUNKEN SPIT
BARAS           BAR
RIFAS           REEF
KORALINIS RIFAS      CORAL REEF
MUŠA           BREAKERS
IŠSKIRTINĖ GILUMA     PATCH
        LOCIJA
      TERMINOLOGIJA

JŪROS DUGNO RELJEFAS

DĖMĖ         PATCH
DUOBĖ        CLEFT
UOLA         ROCK
AKMENYS       STONES
PAVOJINGAS GRUNTAS  FOUL GROUND
GRUNTO SĄVARTYNAS  DUMPING GROUND
GRUNTO SĄVARTYNAS  SPOIL GROUND
       LOCIJA
     TERMINOLOGIJA

JŪROS DUGNO RELJEFAS
        158m
             84m
    35m
         462m
            LOCIJA
     NAVIGACINIAI LEIDINIAI

Jūrinės laivavedybos saugumo užtikrinimui reikalinga
specialios paskirties informacija. Šios informacijos
leidyba yra sudėtinė jūrinės locijos dalis.
Navigacinės paskirties leidiniai klasifikuojami:
 1.JŪRLAPIAI
 2.NAVIGACINĖS KNYGOS
 3.NAVIGACINĖ INFORMACIJA
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
   BRITANIJOS ADMIRALITETO JŪRLAPIAI

       ADMIRALTY CHARTS

BRITANIJOS ADMIRALITETAS (BA) NAVIGACINĘ LITERATŪRĄ
IŠLEIDŽIA NUO 1800 METŲ. NAVIGACINĖ LITERATŪRA
SUPRANTAMA KAIP SKIRTINGI LEIDINIAI:
 1.JŪRLAPIAI
 2.SCHEMOS
 3.LENTELĖS
 4.KNYGOS
ŠIUOLAIKINĖS LEIDYBOS BRITANIJOS ADMIRALITETO
LITERATŪRA YRA SPAUZDINTO IR ELEKTRONINIO VARIJANTO.
BA LEIDINIAI SUDAROMI WGS-84 PAGRINDU, SUDERINTI SU KITŲ
ŠALIŲ NAVIGACINĖS LITERATŪROS LEIDYKLOMIS.
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
   BRITANIJOS ADMIRALITETO JŪRLAPIAI

       ADMIRALTY CHARTS

BRITANIJOS ADMIRALITETAS (BA) NAVIGACINĘ LITERATŪRĄ
ŠIUOLAIKINĖS LEIDYBOS BRITANIJOS ADMIRALITETO
LITERATŪRA YRA SPAUZDINTO IR ELEKTRONINIO VARIJANTO.
BA LEIDINIAI SUDAROMI WGS-84 PAGRINDU. BRITANIJOS
ELEKTRONINIAI JŪRLAPIAI (ECDIS) SUDARYTI PAGAL
GEOGRAFINIUS RAJONUS, IŠ VISO 31 GEOGRAFINIS RAJONAS.
ECDIS – TAI KOMPIUTERINĖ PROGRAMA, NAUDOJAMA
SPECIALIUOSE KOMPIUTERIUOSE IR STANDARTINIUOSE IBM
TIPO KOMPIUTERIUOSE. ECDIS KOREKTŪRAI NAUDOJAMOS
SPECIALIOS ELEKTRONINĖS KOREKTŪRINĖS PROGRAMOS,
IŠLEIDŽIAMOS KAS SAVAITĘ KOMPAKTINIUOSE DISKUOSE (CD).
          LOCIJA
     BRITANIJOS ADMIRALITETO
         LEIDINIAI
    BRITANIJOS ADMIRALITETO JŪRLAPIAI

       ADMIRALTY CHARTS

BRITANIJOA ADMIRALITETAS IŠLEIDŽIA APIE 6000 YVAIRIOS
PASKIRTIES JŪRLAPIUS IR NAVIGACINĖS PASKIRTIES DIA-
GRAMAS. BRITANIJOS ADMIRALITETO LEIDINIAI APRAŠO
VISO PASAULIO JŪRŲ KELIUS.
           LOCIJA
     BRITANIJOS ADMIRALITETO
         LEIDINIAI
    BRITANIJOS ADMIRALITETO JŪRLAPIAI

        ADMIRALTY CHARTS


BRITANIJOS ADMIRALITETO JŪRLAPIAI GRUPUOJAMI:

1.NAVIGACINIAI - NAVIGATIONAL CHARTS
2.NENAVIGACINIAI – NON NAVIGATIONAL CHARTS
3.DIAGRAMOS - DIAGRAMS
4.SKAIČIAVIMO TINKLELIAI-PLANŠETĖS – PLOTTING SHEETS
           LOCIJA
     BRITANIJOS ADMIRALITETO
         LEIDINIAI
    BRITANIJOS ADMIRALITETO JŪRLAPIAI

       ADMIRALTY CHARTS

NAVIGACINIAI JŪRLAPIAI SKIRSTOMI:

1.VANDENYNŲ – OCEAN CHARTS M 1:1 800 000
2.GENERALINIAI – GENERAL CHARTS M 1:365 000 IKI
                 1:35000 000
3.PAKRANTĖS – COASTAL CHARTS M 1:50 000 IKI 1:750 000
4.STAMBAUS MASTELIO IR PLANAI – LARGE SCALE OR PLAN
 CHARTS M 1:1 000 IKI 1:25 000
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
   BRITANIJOS ADMIRALITETO JŪRLAPIAI

       ADMIRALTY CHARTS

VANDENYNŲ NAVIGACINIAI JŪRLAPIAI –
OCEAN CHARTS

MASTELIS M 1:1 800 000. NAUDOJAMI BENDRAM PASAULINIO
VANDENYNO SUSIPAŽINIMUI, VANDENYNO KELIŲ
PARINKIMUI, ANALIZUOTI HIDROMETEREOLOGINĮ POVEIKĮ
KELIO PER VANDENYNUS POVEIKĮ LAIVUI.
         LOCIJA
   BRITANIJOS ADMIRALITETO
       LEIDINIAI
   BRITANIJOS ADMIRALITETO JŪRLAPIAI

      ADMIRALTY CHARTS


GENERALINIAI JŪRLAPIAI – GENERAL CHARTS
MASTELIO M 1:365 000 IKI 1:3 500 000
NAUDOJAMI BENDRAM NAVIGACINIAM KELIO
PARINKIMUI IR APSKAIČIAVIMUI.
         LOCIJA
   BRITANIJOS ADMIRALITETO
       LEIDINIAI
   BRITANIJOS ADMIRALITETO JŪRLAPIAI

      ADMIRALTY CHARTS

PAKRANTĖS JŪRLAPIAI – COASTAL CHARTS
MASTELIO M 1:50 000 IKI 1:750 000.

NAUDOJAMI NAVIGACINIAMS SKAIČIAVIMAMS,
PLAUKIOJANT ARTI KRANTŲ
         LOCIJA
   BRITANIJOS ADMIRALITETO
       LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO JŪRLAPIAI

      ADMIRALTY CHARTS

STAMBAUS MASTELIO JŪRLAPIAI IR PLANAI
LARGE SCALE CHARTS OR PLAN CHARTS
MASTELIS M 1:1 000 IKI 1:25000

NAUDOJAMI PLAUKIOJIMUI ARTI KRANTŲ, SĄ-
SIAURIŲ, FARVATERIŲ IR UOSTŲ PRIEEIGOSE,
UOSTUOSE, FARVATERIUOSE,SĄSIAURIUOSE.
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
    BRITANIJOS ADMIRALITETO JŪRLAPIAI

       ADMIRALTY CHARTS
NENAVIGACINIAI JŪRLAPIAI –NON NAVIGATIONAL
             CHARTS

TAI SPECIALIOS PASKIRTIES JŪRLAPIAI NAUDOJA-
MI NE NAVIGACINIAMS TIKSLAMS. JŪRLAPIAI
PAŽYMĖTI SPECIALIU ĮSPĖJIMU –”NOT TO BE USED
FOR NAVIGATION”. ŠIUOS JŪRLAPIUS NAUDOTI
NAVIGACINIAMS SKAIČIAVIMAMS NEGALIMA.
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
    BRITANIJOS ADMIRALITETO JŪRLAPIAI

       ADMIRALTY CHARTS
NENAVIGACINIAI JŪRLAPIAI –NON NAVIGATIONAL
             CHARTS

TAI SPECIALIOS PASKIRTIES JŪRLAPIAI NAUDOJAMI
PAPILDOMAI NAVIGACINEI INFORMACIJAI:
 1.RADIONAVIGACINIAI TINKLELIAI,
 2.INSTRUKCINIAI – LOCMANINIAI
 3.MAGNETINĮĖS DEKLINACIJOS
 4.AZIMUTALINĖS
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
    BRITANIJOS ADMIRALITETO JŪRLAPIAI

       ADMIRALTY CHARTS
NENAVIGACINIAI JŪRLAPIAI –NON NAVIGATIONAL
             CHARTS

TAI SPECIALIOS PASKIRTIES JŪRLAPIAI NAUDOJAMI
PAPILDOMAI NAVIGACINEI INFORMACIJAI:
 5.NUSKENDUSIŲ LAIVŲ VIETOS – WRECK CHARTS,
 6.JŪROS KELIŲ IR MARŠRUTINIAI – ROUTE AND
  TRASK CHARTS.
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
    BRITANIJOS ADMIRALITETO JŪRLAPIAI

       ADMIRALTY CHARTS
NENAVIGACINIAI JŪRLAPIAI –NON NAVIGATIONAL
             CHARTS
6.JŪROS KELIŲ IR MARŠRUTINIAI – ROUTE AND
 TRASK CHARTS:
 a)STEAMSHIP ROUTES – ATLANTIC OCEAN-5305,
 b)STEAMSHIP ROUTES – INDIAN  OCEAN-5306,
 c)STEAMSHIP ROUTES – PACIFIC  OCEAN-5307.
 d)SAILING SHIP ROUTES   THE WORLD-5308.
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
    BRITANIJOS ADMIRALITETO JŪRLAPIAI

       ADMIRALTY CHARTS
NENAVIGACINIAI JŪRLAPIAI –NON NAVIGATIONAL
             CHARTS
6.JŪROS KELIŲ IR MARŠRUTINIAI – ROUTE AND
 TRASK CHARTS:
 e)TRACKS FOLLWED BY SAILING AND AUXILIARY
  POWER VESSELS       - THE WORLD 5309
7.MINE DANGER CHARTS – PAVOJINGŲ RAJONŲ
            MINŲ JŪRLAPIAI
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
   BRITANIJOS ADMIRALITETO JŪRLAPIAI

       ADMIRALTY CHARTS
NENAVIGACINIAI JŪRLAPIAI –NON NAVIGATIONAL
             CHARTS
 8.BOAT NAVIGATION CHARTS- GELBĖJIMO VALČIŲ
JŪRLAPIAI:
 a)ŠIAURĖS ATLANTO- NORTH ATLANTIC 5211
 b)PIETŲ ATLANTO – SOUTH ATLANTIC 5212
 c)INDIJOS VANDENYNO-INDIAN OCEAN 5214
 d)ŠIAURĖS RAMUSIS-NOTH PACIFIC  5215
 e)PIETŲ RAMUSIS –SOUTH PACIFIC  5216
           LOCIJA
     BRITANIJOS ADMIRALITETO
         LEIDINIAI
    BRITANIJOS ADMIRALITETO JŪRLAPIAI

        ADMIRALTY CHARTS
BRITANIJOS ADMIRALITETAS NAVIGACINIUS JŪRLAPIUS
IŠLEIDŽIA SKIRTINGAIS TIPAIS:
 1.STANDARTINIAI NAVIGACINIAI POPIERINIAI JŪRLAPIAI
 2.ELEKTRONINIAI – RASTER CHARTS
 3.ELEKTRONINIAI – ENC ELECTRONIC NAVIGATIONAL CHARTS
 4.ELEKTRONINIAI – ECDIS ELECTRONIC CHARTS DISPLAY AND
          INFORMATION SYSTEMS
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
    BRITANIJOS ADMIRALITETO JŪRLAPIAI

       ADMIRALTY CHARTS
NENAVIGACINIAI JŪRLAPIAI –NON NAVIGATIONAL
              CHARTS
 9. POTVYNIŲ-ATOSLŪGIŲ JŪRLAPIAI IR ATLASAI-
  “ATLAS OF TIDES AND TIDAL STREAMS, BRITISH
   ISLANDS AND ADJACENT WATERS” 5044-5056
10.PRANCŪZIJOS VAKARŲ PAKRANTĖS MAŽAS
  (kišeninis) POTVYNIŲ-ATOSLŪGIŲ ATLASAS
  5231-5242
           LOCIJA
     BRITANIJOS ADMIRALITETO
         LEIDINIAI
    BRITANIJOS ADMIRALITETO JŪRLAPIAI

        ADMIRALTY CHARTS
NENAVIGACINIAI JŪRLAPIAI –NON NAVIGATIONAL
                 CHARTS
 11.PAPILDOMAS POTVYNIŲ ATLASAS – CO-TIDAL
  AND, CO-RANGE ZONES – BRITIS ISLANDS AND
  ADJECENT WATERS 5058.
ŠIAME ATLASE NURODOMA:
  a)linijos, kuriose pilnas vanduo būna tuo pačiu
laiku,
  b)linijos,kuriose būna vienodas potvynio aukštis
         LOCIJA
   BRITANIJOS ADMIRALITETO
       LEIDINIAI
   BRITANIJOS ADMIRALITETO APRAŠYMAI

      ADMIRALTY SAILING
   DIRECTIONS
BRITANIJOS ADMIRALITETO APRAŠYMAI
JŪRININKAMS SKIRSTOMI:
 a)LOCIJOS – PILOT BOOKS
 b)PLAUKIMO APRAŠYMAI – SAILING DIRECTIONS
 c)ŽIBURIŲ APRAŠYMAI – THE ADMIRALTY LIST
  OF LIGHTS, FOG SIGNALS AND VISUAL TIME
  SIGNALS.
         LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
   BRITANIJOS ADMIRALITETO APRAŠYMAI

   ADMIRALTY SAILING DIRECTIONS

ŽIBURIŲ APRAŠYMAI – THE ADMIRALTY LIST
OF LIGHTS, FOG SIGNALS AND VISUAL TIME
SIGNALS.
ĮVADINIAI DOKUMENTAI – INTRODUCTORY
REMARCS.ČIA APRAŠO BENDRO POBŪDŽIO
DAVINIUS IR INFORMCIJĄ
         LOCIJA
   BRITANIJOS ADMIRALITETO
       LEIDINIAI
   BRITANIJOS ADMIRALITETO APRAŠYMAI

   THE ADMIRALTY LIST OF LIGHTS

ŽIBURIŲ APRAŠYMAI – THE ADMIRALTY LIST
OF LIGHTS, FOG SIGNALS AND VISUAL TIME
SIGNALS.
ŽIBURIŲ APRAŠYME SURAŠYTI VISI APRAŠOMO
JŪROS RAJONO NAVIGACINIAI ŽIBURIAI.
NAVIGACINIAI ŽIBURIAI APRAŠOMI PAGAL
NUSATYTĄ SCHEMĄ.
         LOCIJA
   BRITANIJOS ADMIRALITETO
       LEIDINIAI
   BRITANIJOS ADMIRALITETO APRAŠYMAI

   THE ADMIRALTY LIST OF LIGHTS
1.KOLONA  – ŽIBURIO NUMERIS
2.KOLONA  – ŽIBURIO PAVADINIMAS
3.KOLONA  – ŽIBURIO KOORDINATĖS
4.KOLONA  – ŽIBURIO ŠVIESOS STIPRUMAS
5.KOLONA  – ŽIBURIO ŠVIESOS CHARAKTERISTIKA
6.KOLONA  – ŽIBURIO AUKŠTIS
7.KOLONA  – ŽIBURIO MATOMAS NUOTOLIS
8.KOLONA  – PASTABOS
9.KOLONA  - PASTABOS
       LOCIJA
  BRITANIJOS ADMIRALITETO
      LEIDINIAI
BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

  THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS

BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIO SIGNALŲ APRAŠYMAI
“THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS” SUDARYTA IŠ
PENKIŲ KNYGŲ:
  1.TOMAS. “KRANTO RADIO STOTYS, MEDICININĖ IR
       KARANTINO TARNYBA” – “COASTAL RADIO
       STATIONS, MEDICAL AND QUARANTINE
       SERVICES, GENERAL REGULATIONS,ETC.”
           LOCIJA
     BRITANIJOS ADMIRALITETO
         LEIDINIAI
   BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS


1. TOMAS. SUDARYTAS IŠ DEVYNIŲ SKYRIŲ:

 1 SKYRIUS. IŠKVIETIMO SIGNALAI PATEIKIAMI DVIEJOSE
      LENTELĖSE:
   1LENTELĖ. PATEIKIAMA RAIDŽIŲ SUTRMPINIMAI
         KIEKVIENOS VALSTYBĖ RADIO STOČIŲ
   2LENTELĖ. ALFABETO TVARKA PATEIKIAMA KRANTO
         RADIO STOČIŲ SĄRAŠAS
           LOCIJA
     BRITANIJOS ADMIRALITETO
         LEIDINIAI
   BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS


1. TOMAS. SUDARYTAS IŠ DEVYNIŲ SKYRIŲ:

 2 SKYRIUS. RYŠIO REGLAMENTAS SU KIEKVIENA KRANTO
      RADIO STOTIMI.
 3.SKYRIUS. RYŠIO REGLAMENTAS SU BRITANIJOS IR AIRIJOS
      LAIVAIS ULTRATRUMPUOJU RADIO TELEFONU.
 4.SKYRIUS. LOCMANŲ STOČIŲ IR LOCMANŲ LAIVŲ RADIO
      STOTYS, IŠKVIETIMAI IR DAŽNUMAI.
           LOCIJA
     BRITANIJOS ADMIRALITETO
         LEIDINIAI
   BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS


1. TOMAS. SUDARYTAS IŠ DEVYNIŲ SKYRIŲ:

 5.SKYRIUS. KRANTO RADIO STOČIŲ DAVINIAI:NUMERIS,
      PAVADINIMAS, ŠAUKINIAI,KOORDINATĖS,
      DAŽNUMAS,STOTIES TIPAS,GALINGUMAS,
      DARBO LAIKAS IRDARBOTVARKĖ.
 6.SKYRIUS. KRANTO RADIO STOTYS PAGAL UŽSAKYMĄ
      PERDUODANČIOS MDICININIUS PATARIMUS.
           LOCIJA
     BRITANIJOS ADMIRALITETO
         LEIDINIAI
   BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS


1. TOMAS. SUDARYTAS IŠ DEVYNIŲ SKYRIŲ:

 7.SKYRIUS. KRANTO RADIO STOTYS, PERDUODANČIOS
      KARANTININĘ INFORMACIJĄ.
 8.SKYRIUS. KRANTO RADIO STOTYS, PERDUODANČIOS
      EPIDEMIOLOGINĘ INFORMACIJĄ.
 9.SKYRIUS. KRANTO RADIO STOTYS, PERDUODANČIOS
      MOSKITŲ INFORMACIJĄ.
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS

BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIO SIGNALŲ APRAŠYMAI
“THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS” SUDARYTA IŠ
PENKIŲ KNYGŲ:
 1.TOMAS. RADIO STOČIŲ SĄRAŠAS SUSTATYTAS PAGAL
     RADIO STOČIŲ GRUPES:
     1 IKI 999 KRANTO RADIO STOTYS-COAST
          RADIO STATIONS
    1000 IKI1999RADIOPELENGACINĖS STOTYS –
          DIRECTION-FINDING STATIONS
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS
BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIO SIGNALŲ APRAŠYMAI
“THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS” SUDARYTA IŠ
PENKIŲ KNYGŲ:
1.TOMAS. RADIO STOČIŲ SĄRAŠAS SUSTATYTAS PAGAL
     RADIO STOČIŲ GRUPES:
     2000 IKI 2999 RADIOŠVYTURIAI – RADIOBEACONS
     3000 IKI 3999 LAIKO RADIOSIGNALAI –RADIO
           TIME SIGNALS
     4000 IKI 4999 RADIO ORO BIULETENIAI- RADIO
           WEATHER BULLETENS AND STORM
           WARNINGS
          LOCIJA
     BRITANIJOS ADMIRALITETO
         LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS
BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIO SIGNALŲ APRAŠYMAI
“THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS” SUDARYTA IŠ
PENKIŲ KNYGŲ:
1.TOMAS. RADIO STOČIŲ SĄRAŠAS SUSTATYTAS PAGAL
     RADIO STOČIŲ GRUPES:
     6000 IKI 6999 ETALONINIO DAŽNIO TARNYBA –
     STANDARD FREQUENCY SERVICE.

1 TOMO PABAIGOJE PATEIKIAMA MORZĖS ABĖCELĖ.
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS
BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIO SIGNALŲ APRAŠYMAI
“THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS” SUDARYTA IŠ
PENKIŲ KNYGŲ:
2.TOMAS. RADIOPELENGATORINĖS STOTYS IR RADIO
     ŠVYTURIAI – RADIO DIRECTION FINDING STATIONS
     AND RADIOBEACONS. PATEIKIAMA INFORMACIJA
     APIE RADIOPELENGATORINES IR RADIOŠVYTURIŲ
    TARNYBAS. PATEIKIAMA INFORMACIJA APIE VISUS
     KODUS,TAISYKLES IR KRANTO RADIOLOKACINES
    STOTIS
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS
BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIO SIGNALŲ APRAŠYMAI
“THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS” SUDARYTA IŠ
PENKIŲ KNYGŲ:
2.TOMAS. PAGRINDINIAI ANTROJO TOMO SKYRIAI:
    1.TARNYBŲ GEOGRAFINIS SĄRAŠAS –
GEOGRAFICAL LIST OF SERVICES. SUDARO 4 GRUPĖS:
     1.RADIOPELENGATORINĖS STOTYS – DIRECTION-
      FINDING STATIONS,
     2.RADIOŠVYTURIAI – RADIOBECONS,
     3.QTG TARNYBA – QTG SERVICE
4.LĖKTUVŲ RADIOTARNYBA- AIRCRAFT RADIO AIDS
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS
BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIO SIGNALŲ APRAŠYMAI
“THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS” SUDARYTA IŠ
PENKIŲ KNYGŲ:
2.TOMAS. PAGRINDINIAI ANTROJO TOMO SKYRIAI:
    2.TARPTAUINIŲ ŠAUKINIŲ LENTELĖ –
INTERNATIONAL SERVIES OF CALL SIGNALS
    3.RADIOSTOČIŲ ALFABETINIS SĄRAŠAS –
ALPHABETICAL LIST OF CALL SIGNALS OF RADIO STATIONS
    4.RADIOPELENGATORINĖS STOTYS – RADIO
DIRECTION FINDING STATIONS
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS
BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIO SIGNALŲ APRAŠYMAI
“THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS” SUDARYTA IŠ
PENKIŲ KNYGŲ:
2.TOMAS. PAGRINDINIAI ANTROJO TOMO SKYRIAI:
4.RADIOPELENGATORINĖS STOTYS – RADIO
DIRECTION FINDING STATIONS.
 ŠIS SKYRIUS SUDARYTAS IŠ 6 ŠEŠIŲ POSKYRIŲ:
   1. BENDRA INFORMACIJA
   2. PELENGO TIKSLUMAS – ACCURACY OF BEARINGS
   3. TRUMPA RADIONAVIGACIJOS INFORMSCIJA
   4.RADIOPELENGATORINĖ TARNTBA
           LOCIJA
     BRITANIJOS ADMIRALITETO
         LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS
BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIO SIGNALŲ APRAŠYMAI
“THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS” SUDARYTA IŠ
PENKIŲ KNYGŲ:
2.TOMAS. PAGRINDINIAI ANTROJO TOMO SKYRIAI:
4.RADIOPELENGATORINĖS STOTYS – RADIO
DIRECTION FINDING STATIONS.
 ŠIS SKYRIUS SUDARYTAS IŠ 6 ŠEŠIŲ POSKYRIŲ:
   5.BENDRŲJŲ TAISYKLIŲ IŠTRAUKOS
   6.RADIOPELENGACINIŲ STOČIŲ TARNYBOS – RADIO
    DIRECTION-FINDING STATIONS. SERVICE DETAILS.
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS

BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIO SIGNALŲ APRAŠYMAI
“THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS” SUDARYTA IŠ
PENKIŲ KNYGŲ:
 ANTRAS TOMAS BAIGIASI JŪRLAPIŲ REPRODUKCIJA:
 5061 – DIAGRAM FOR OBTAINING HALT-CONVERGENCY-
    ORTODROMINIŲ PATAISŲ DIAGRAMA,
 5062 – INDEX TO RADIOBEACONS DIAGRAM- RADIO
    ŠVYTURIŲ JŪRLAPIŲ SUVESTINIU LAPU
 5063 – PIETŲ AMERIKOS RADIOŠVYTURIŲ JŪRLAIS-SOUTH
    AMERICA RADIOBEACONS
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS

BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIO SIGNALŲ APRAŠYMAI
“THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS” SUDARYTA IŠ
PENKIŲ KNYGŲ:
 ANTRAS TOMAS BAIGIASI JŪRLAPIŲ REPRODUKCIJA:
 5064 – ŠIAURĖS AMERIKOS IR KANADOS ATLANTO
    PAKRANTĖS RADIOŠVYTURIŲ JŪRLAPIS-UNITED
    STATES AND CANADA ATLANTIC COAST
    RADIOBEACONS
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS

BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIO SIGNALŲ APRAŠYMAI
“THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS” SUDARYTA IŠ
PENKIŲ KNYGŲ:
 ANTRAS TOMAS BAIGIASI JŪRLAPIŲ REPRODUKCIJA:
 5065- ŠIAURĖS AMERIKOS RAMIOJO VANDENYNO
    PAKRANTĖS RADIOŠVYTURIAI- NORTH AMERICA-
    PACIFIC COAST RADIOBEACONS
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS

BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIO SIGNALŲ APRAŠYMAI
“THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS” SUDARYTA IŠ
PENKIŲ KNYGŲ:
 ANTRAS TOMAS BAIGIASI JŪRLAPIŲ REPRODUKCIJA:
 5066 – ISLANDIJOS RADIOŠVYTURIAI – ISLAND
    RADIOBEACONS
 5067 – ŠIAURINĖS BALTIJOS RADIOŠVYTURIAI – NORTH
    BALTIC SEA WITH GULF OF BOTNIA AND FINLAND
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS

BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIO SIGNALŲ APRAŠYMAI
“THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS” SUDARYTA IŠ
PENKIŲ KNYGŲ:
 3 TOMAS. METERIOLOGINĖ TARNYBA IR KODAI –
     METEOROLOGICAL SERVICES AND CODES.
  TOMĄ SUDARO TRIEJŲ TIPŲ INFORMACIJA:
   1.SINOPTINIAI DAVINIAI,
   2.METEREOLOGINĖ ANALIZĖ
   3.METEREOLOGINĖ PROGNOZĖ
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS

BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIO SIGNALŲ APRAŠYMAI
“THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS” SUDARYTA IŠ
PENKIŲ KNYGŲ:
 4.TOMAS.METEROLOGINĖS STOTYS – METEOROLOGICAL
     OBSERVATION STATIONS
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS

BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIO SIGNALŲ APRAŠYMAI
“THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS” SUDARYTA IŠ
PENKIŲ KNYGŲ:
 5.TOMAS.KOREKTŪRINĖ INFORMACIJA.
     SUDARYTA IŠ 5 SKYRIŲ:
    1.SKYRIUS. LAIKO RADIOSIGNALAI- RADIO TIME
         SIGNALS.
    2.SKYRIUS.ETALONINIO DAŽNIO TARNYBA-
         STANDARD FREQUENCY SERVICES.
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS

BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIO SIGNALŲ APRAŠYMAI
“THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS” SUDARYTA IŠ
PENKIŲ KNYGŲ:
 5.TOMAS.KOREKTŪRINĖ INFORMACIJA.
     SUDARYTA IŠ 5 SKYRIŲ:
    3.SKYRIUS.JUOSTOS LAIKAS – STANDARD TIMES.
    4.SKYRIUS.RADIONAVIGACINIAI ĮSPĖJIMAI –
         RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS
          LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIOSIGNALŲ KNYGA

    THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS

BRITANIJOS ADMIRALITETO RADIO SIGNALŲ APRAŠYMAI
“THE ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS” SUDARYTA IŠ
PENKIŲ KNYGŲ:
 5.TOMAS.KOREKTŪRINĖ INFORMACIJA.
     SUDARYTA IŠ 5 SKYRIŲ:
    5.SKYRIUS. LAIVO VIETOS NUSTATYMO SISTEMOS
         POSITION FIXTING SYSTEMS
         LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO POTVYNIŲ LENTELĖS

    BRITANIAN ADMIRALTY TIDLE TABLES

BRITANIJOS ADMIRALITETO POTVNIŲ LENTELĖS
SDARYTOS IŠ TRIEJŲ TOMŲ:
 1.TOMAS. EUROPOS PAKRANTĖS
 2.TOMAS. INDIJOS IR ATLANTO PAKRANTĖS
 3.TOMAS. RAMIOJO VANDENYNO PAKRANTĖS
         LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO POTVYNIŲ LENTELĖS

    BRITANIAN ADMIRALTY TIDLE TABLES

BRITANIJOS ADMIRALITETO POTVNIŲ LENTELĖS

POTVYNIŲ LENTELIŲ SUDARYMO PRINCIPAS:
 1.LENTELĖS SUDARYTOS PAGAL HARMONINIO SVYRAVIMO
  DĖSNIUS.
 2.LENTELĖSE NURODYTA AUKŠČIAUSIA IR ŽEMIAUSIA
  POTVYNIO REIKŠMĖS IR NURODYTO LYGIO LAIKAS
         LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO POTVYNIŲ LENTELĖS

    BRITANIAN ADMIRALTY TIDLE TABLES

BRITANIJOS ADMIRALITETO POTVNIŲ LENTELĖS

POTVYNIŲ LENTELIŲ SUDARYMO PRINCIPAS:
 3.LENTELĖSE NURODYTI GEOGRAFINIAI POTVYNIŲ
  TAŠKAI.
 4.GEOGRAFINIAI POTVYNIŲ TAŠKAI NURODYTI POTVYNIO
  PANAŠUMO PRINCIPU: PAGRINDINIAI IR PAPILDOMI.
 5.KIKVIENAM PAGRINDINIAM TAŠKUI PRIDĖTI PAPILDOMI
 TAŠKAI.
         LOCIJA
    BRITANIJOS ADMIRALITETO
        LEIDINIAI
  BRITANIJOS ADMIRALITETO POTVYNIŲ LENTELĖS

    BRITANIAN ADMIRALTY TIDLE TABLES

BRITANIJOS ADMIRALITETO POTVNIŲ LENTELĖS

POTVYNIŲ LENTELIŲ SUDARYMO PRINCIPAS:
 6.PAGRINDINIŲ IR PAPILDOMŲ POTVYNIO TAŠKŲ
 PRINCIPAS SUPAPRASTINA APSKAIČIAVIMUS IR ŽYMIAI
 SUMAŽIMA LENTELIŲ APIMTĮ.
 7.PAGRINDINIO TAŠKO POTVYNIS PATEIKIAMAS PILNA
  HARMONINGO SVYRAVIMO KREIVE.
 8.PAPILDOMO TAŠKO POTVYNIS PATEIKIAMAS PATAISOMIS
  PRIE PAGRINDINIO TAŠKO POTVYNIO LYGIO.
        LOCIJA
   NAVIGACINIAI LEIDINIAI

JŪRLAPIŲ KLASIFIKACIJA

 PAGAL PASKIRTĮ:

  1.NAVIGACINIAI

  2.SPECIALŪS

  3.PAGALBINIAI
       LOCIJA
  NAVIGACINIAI LEIDINIAI

NAVIGACINIAI JŪRLAPIAI SKIRSTOMI:

 1.BENDRANAVIGACINIAI

 2.RADIONAVIGACINIAI

 3.NAVIGACINIAI-ŽVEJYBINIAI

 4.VIDAUS VANDENŲ
        LOCIJA
   NAVIGACINIAI LEIDINIAI

SPECIALIOS PASKIRTIES JŪRLAPIAI SKIRSTOMI:

  1.RITINĖLINIAI

  2.MARŠRUTINIAI
       LOCIJA
   NAVIGACINIAI LEIDINIAI

PAGALBINIAI JŪRLAPIAI SKIRSTOMI:

  1.PAGALBINIAI

  2.JŪRLAPIAI-ŽINYNAI
       LOCIJA
   NAVIGACINIAI LEIDINIAI

JŪRLAPIAI – SPECIALOOS PASKIRTIES GEOG-
RAFINIAI ŽEMĖLAPIAI, VAIZDUOJANTYS
PLOKŠTUMOJE JŪROS RAJONUS IR KRANTO
DALIS.

JŪRLAPIAI SUDARYTI PAGAL SPECIALIAS
PROJEKCIJAS IR MASTELIUS
          LOCIJA
    NAVIGACINIAI LEIDINIAI
NAVIGACINIŲ JŪRLAPIŲ KLASIFIKACIJA PAGAL MASTELĮ

GENERALINIAI  BENDRAI APŽVALGAI     1:5 000 000
        BENDRIEMS APSKAIČIAVIMAMS1:3 500 000
        NAVIGACINIAM PLANAVIMUI  1:3 000 000
        NAVIGACINIAM SKAIČIAVIMUI 1:1 000 000

KELIO     NAVIGACINIAM SKAIČIAVIMUI
        TOLI NUO KRANTO      1:1  000 000
                     1:  750 000
                     1:  500 000
                     1:  300 000
                     1:  250 000
                     1:  200 000
                     1:  150 000
          LOCIJA
      NAVIGACINIAI LEIDINIAI
NAVIGACINIŲ JŪRLAPIŲ KLASIFIKACIJA PAGAL MASTELĮ
DALINIAI  PAKRANTĖS PLAUKIOJIMUI   1 : 100 000
                    1 : 75 000
                    1 : 50 000
                    1 : 40 000
                    1 : 30 000

BENDRI   KANALŲ IR UOSTŲ       1 : 25 000
                    1 : 20 000
                    1 : 15 000

PLANAI   PERŠVARTAVIMAMS       1 : 12 000
                    1 : 10 000
                    1:  7 500
         LOCIJA
    NAVIGACINIAI LEIDINIAI
NAVIGACINĖS KNYGOS

NAVIGACINĖS KNYGOS PAPILDO JŪRLAPIUOSE ESANČIĄ
INFORMACIJĄ.

INFORMACINĖS KNYGOS – SUTEIKIĄ NAVIGACINĘ
           INFORMACIJĄ

SKAIČIAVIMO KNYGOS - NAUDOJAMOS NAVIGACINIAMS
           APSKAIČIAVIMAMS
       LOCIJA
   NAVIGACINIAI LEIDINIAI

NAVIGACINĖS KNYGOS – JŪROS RAJONŲ
APRAŠYMAI, SKIRTI JŪRINĖS NAVIGACIJOS
TIKSLAMS.

NAVIGACINĖS KNYGOS APRAŠO PAGAL SPECIALIĄ
SCHEMĄ JŪROS RAJONUS, PAKRANTES,
ORIENTYRUS IR KITĄ SVARBIĄ INFORMACIJĄ,
BŪTINĄ SAUGIAM PLAUKIMUI JŪROSE.
        LOCIJA
   NAVIGACINIAI LEIDINIAI

NAVIGACINĖS KNYGOS KLASIFIKUOJAMOS:
 1.PLAUKIOJIMO VADOVAI
 2.ŽINYNAI IR SKAIČIAVIMO

PLAUKIOJIMO VADOVAI:
 1.BENDROS PASKIRTIES
 2.SPECIALIOS PASKIRTIES

ŽINYNAI IR SKAIČIAVIMO KNYGOS:
 1.ŽINYNAI
 2.SKAIČIAVIMO
        LOCIJA
   NAVIGACINIAI LEIDINIAI

NAVIGACINĖ INFORMACIJA KLASIFIKUOJAMA:

 1.PRANEŠIMAI JŪRININKAMS
 2.RADIO NAVIGACINIAI PRANEŠIMAI

RADIO NAVIGACINIAI PRANEŠIMAI:

 1.CENTRALIZUOTI
 2.VIETINIAI
          LOCIJA
  LOCIJA – SPECIALIOS PASKIRTIES KNYGA,
 KURIOJE APRAŠOMA JŪRINĖS LAIVAVEDYBOS
         INFORMACIJA


LOCIJOJE APRAŠOMA JŪROS RAJONO GEOGRAFINĖ IR HIDRO-
METERIOLOGINĖ INFORMACIJA, REIKALINGA LAIVAVEDYAI
ŠIAME RAJONE.

LOCIJOJE APRAŠYMAI SUDARYTI PAPILDANT NAVIGACINIŲ
JŪRLAPIŲ INFORMACIJĄ.

APRAŠYMAI LOCIJOJE SUDARYTI PAGAL GRIEŽTAS AISYKLES.
          LOCIJA
      LOCIJOS APRAŠYMAI

ĮVADINĖ LOCIJOS DALIS.

 APRAŠOMA BENDROS PASKIRTIES INFORMACIJA: JŪROS
 RAJONO DALIS, BENDRA INFORMACIJA, TITULINIĖ INFOR-
 MACIJA, PAVADINIMAI, SPECIALŪS TRMINAI IR ŽODYNAS.

NAVIGACINĖ-HIDROGRAFINĖ DALIS

 BENDRA NAVIGACINĖ-HIDROGRAFINĖ INFORMACIJA.
 PATEIKIAMA BENDRA APRAŠOMO JŪROS RAJONO
 APŽVALGA.

HIDROMETEREOLOGINĖ APŽVALGA
LAIVAVEDYBOS TAISYKLĖS
          LOCIJA
      LOCIJOS APRAŠYMAI
NAVIGACINIAI APRAŠYMAI.

 ČIA APRAŠOMI JŪRAS KRANTAI,IŠSKIRTINIAI
ORIENTYRAI,
 DUGNO RELJEFAS,HIDROMETERIOLOGINIAI
DAVINIAI:
 VĖJAS, RŪKAS, JŪROS LYGIO SVYRAVIMAI,
JŪROS SROVĖS,
 LEDAS.
         LOCIJA
      LOCIJOS APRAŠYMAI
APRAŠANT BET KOKĮ OBJEKTĄ LAIKOMASI GRIEŽTŲ
TAISYKLIŲ:
1.GEOGRAFINĖ PADĖTIS,
2.BENDRA CHARAKTERISTIKA,
3.ATSKIROS DETALĖS,
4.NURODYMAI IR REKOMENDACIJOS.
         LOCIJA
      LOCIJOS APRAŠYMAI
APRAŠANT JŪROS KRANTĄ NURODOMAS:
1. JO VAIZDAS IŠ JŪROS PUSĖS
2. STEBĖJIMO SĄLYGOS
3. RADIOLOKACINIO STEBĖJIMO YPATYBĖS
4. IŠSKIRTINIAI ORIENTYRAI
5. INKARAVIMO VIETOS
6. UŽDAROS SAUGIOS VIETOS
7. NAVIGACINIAI PAVOJAI
         LOCIJA
       LOCIJOS APRAŠYMAI
NAVIGACINIŲ PAVOJŲ APRAŠYMAI

 LABAI SVARBI YRA TIKSLI PAVOJŲ APRAŠYMO TIKSLUMO
INFORMACIJA
 INFORMAIJOS ARAŠYMAI PAPILDO NAVIGACINIO
JŪRLAPIO INFORMACIJĄ
 BŪTINAI TIKSLIAI NURODOMI PAVOJINGŲ VIETŲ ATPAŽI-
NIMO POŽYMIAI:VERPETAI, IŠDŽIŪVANČIOS SEKLUMOS,
LEDŲ SĄNGRŪDOS, VANDENS AUGALAI, VANDENS SPALVA.
         LOCIJA
     LOCIJOS APRAŠYMAI
NAVIGACINIŲ PAVOJŲ APRAŠYMAI

NAVIGACINIAI PAVOJAI APRAŠOMI PAGAL GRIEŽTĄ
SCHEMĄ:
 1.DUGNO RELJEFAS
  a) SEKLUMOS
  b) RIFAI
  C) UOLOS
 2.SROVĖS
  a) PASTOVIOS
  b) POTVYNIŲ
  c) VĖJO
  d) SŪKŪRINĖS
       LOCIJA
    LOCIJOS APRAŠYMAI

NAVIGACINIŲ PAVOJŲ APRAŠYMAI

3.HIDROMETEREOLOGINIAI

 a) VEJAS
 b) RŪKAS
 C) MYGLA
 d) POTVYNIAI
 e) LEDAS
 f) BANGOS

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:127
posted:9/17/2012
language:Unknown
pages:93