Salærskjema Terrorsaken - versjon 3 by ajizai

VIEWS: 15 PAGES: 4

									Arbeidsoppgave og salærfastsettelse (eget skjema "Terrorsaken")
Fyll inn i gule felt og klikk i avkrysningsfelt

  Tingrettens saksnummer:


Del 1a: Til
Oslo Tingrett                    Gjelder i/på
Postboks 8023 Dep.                  Utøya
0030 Oslo
(Salærfastsettende myndighet)            Regjeringskvartalet
Del 1b: Fra
Navn:                                         Yrke:
Postadresse:                                     Kontonr:
Org.nr/Mva.nr:                    Klientnr:            Fakturanr:
Klientens navn:                   Klienten er:           Dato for påbegynt og avsluttet arbeid:
                            Fornærmet   Etterlatt


Del 2: Tidligere ytelser
Antall tidligere salæroppgaver:
Salær utbetalt til nå:
Er saken overtatt fra en annen advokat?           Ja         Nei
Hvis ja, fra hvem?


Er saken overtatt til en annen advokat?                     Nei
                               Ja
Hvis ja, til hvem?Del 3: Salærberegning på grunnlag av medgått tid
Fellesutgiftene gjelder også saksnr:
Fellesutgiftene er ført på saksnr:
Timeliste følger vedlagt
Arbeidets art            Denne klienten    Timer    Felles       Timer   Timer totalt
Klientmøte                                                   0
Dokumentgjennomgang                                              0
Kontakt m/politiet                                               0
Tlf/kontakt (andre)                                              0
Mediekontakt                                                  0
Avhør                                                     0
Annet arbeid, spesifiser
Rettsmøter                        Dato     Fra kl.      Til kl.   Timer
                                                  SUM (overføres til del 5)

Del 4: Salær ved reisefravær og andreutgifter
                             Dato     Fra kl.      Til kl.   Timer
Reisefravær, jf.
Salærforskriften § 8
                                              SUM (overføres til del 5)
Utlegg, pliktig mva. - spesifiseres
(skyss og kostutlegg etc. som godtgjøres etter vanlig reiseregning tas ikke med)      SUM (overføres til del 5)

Del 5: Mva-beregning og samlet krav
                                              Mva.gr.lag
Salær (hentes fra del 3)                                         0
Fraværsgodtgjørelse (hentes fra del 4)                                  0
Utlegg mva.-pliktig (hentes fra del 4)                                  0

Sted              Dato       Advokatens signatur


Del 6: Salærfastsettelse
Salærkravet                Godtas        Godtas ikke
Salærfastsettelsen er å anse som foreløpig. Endelig salær vil fastsettes
ved oppdragets avslutning. Det offentliges del av salæret fastsettes etter dette til kr:
Sted             Dato       Stempel                  Dommers signatur
o for påbegynt og avsluttet arbeid:
             Salærsats   Beløp
                 925      0
                 925      0
                 925      0
                 925      0
                 925      0
                 925      0

             Salærsats   Beløp
                925       0
                925       0
                925       0
     SUM (overføres til del 5)       0


             Salærsats   Beløp
                 925      0
                 925      0
                 925      0
           925          0
SUM (overføres til del 5)          0

SUM (overføres til del 5)


        Mva.kr     Krav inkl. mva
              0        0
              0        0
              0        0
      Samlet krav           0
Dommers signatur

								
To top