Corporate Analysis - PowerPoint by vxK8P6u7

VIEWS: 4 PAGES: 19

									Digitalizace sbírek a její využití v
    muzejní komunikaci

               Mgr. Pavel Douša, Ph.D.
      Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
1992  2007
       2
  Digitalizace                    ?
v tzv. paměťových institucích digitalizací rozumíme:

> Převod vybraných měřitelných základních veličin
 objektu do numerických hodnot, jejich kódování,
 uložení a transport…

> Digitální dokumenty jsou nové objekty, rozdílné
 od digitalizovaného originálu.


                            3
Digitalizace kulturního dědictví v muzeu

     > využití a význam digitalizace při výzkumu,
      ochraně, interpretaci a prezentaci kulturního
      dědictví
     > Jak mohou být digitální technologie využity v
      muzeu?
     > Jakým způsobem digitalizace transformuje
      muzeum především ve vztahu k veřejnosti?
     > VIRTUAL versus REAL - Vztah mezi
      „materiálními“ sbírkovými předměty a digitálními
      objekty (umělecká sbírka, původní artefakt)
     > Virtuální kulturní dědictví
                                4
Projekty digitalizace kulturního dědictví

     > ACTIVATE, AGAMEMNON, CALIMERA,

     > CASPAR, CIPHER, COINE, CULTIVATE,

     > DigiCULT, DPE, EDL, EVA, ERPANET,

     > MENHIR, MESL, MICHAEL,

     > MICHAELplus, MINERVA, NINCH,

     > OPENHERITAGE, RAMA, VITRA
                        5
Projekty digitalizace kulturního dědictví

  > New Access and Services for Cultural Content        ;
                            (ACTIVATE)
   (AGAMEMNON);  Cultural Applications: Local Institutions Mediating
   Electronic Resource Access (CALIMERA); Cultural, Artistic and
   Scientific knowledge for Preservation, Acces and Retrieval
   (CASPAR); Communities of Interest Promoting Heritage of European
   Regions (CIPHER), Cultural Objects in Networked Environments
   (COINE);(DigiCULT); Digital Preservation Europe (DPE); European Digital
   Library (EDL); Electronic Resource Preservation and Access
   Network (ERPANET); Electronic Imaging and the Visual Arts (EVA);
   Multimedia European Network of High Quality Image Registration
   (MENHIR); The Museum Educational Site Licensing Project (MESL);
   Multilingual Inventory od Cultural Heritage in Europe (MICHAEL);
   (MICHAELplus); MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in
   digitisation (MINERVA); NAtional Infrastructure for Networked
   CUlture Heritage (NINCH), (OPENHERITAGE), Remote Access to Museum
   Archives (RAMA); Veridical Imaging of Transmissive and Reflective
                                        6
   Artefacts (VITRA)
i2010: Digital Libraries Initiative

   > Platforma i2010 – strategie
    podpory informační společnosti v
    Evropě

   > Vlajková loď Evropské komise pro
    oblast digitalizace

   > Pilíře platformy
      Digitalizace
      Zpřístupnění online
      Ochrana již zdigitalizovaných sbírek


   > European Digital Library (EDL)
      eContentPlus a FP7 (7. rámcový program)  7
Výstava Online / Virtuální výstava


    > Co je online výstava?

    > Je soubor obrázků na internetových
     stránkách muzea výstavou?

    > Je ze strany veřejnosti zájem o takový
     druh prezentace?


                         8
Výstava Online / Virtuální výstava

    > Digitální sbírka x online výstava
     (Německé historické muzeum –
     www.dhm/lemo)


    > Proměna vnímání digitálních obrazů a
     jejich významu

    > Online výstava je standardní nabídkou
     paměťových institucí

    > Online výstava přetrvává „kamennou
     výstavu“                9
10
Sférická fotografie
           11
Poptávka po digitálním obsahu

   > moderní informační technologie

   > vzdělávání

   > webové portály

   > mobilní operátoři
                    12
Uplatnění digitálního obsahu


   >  Digitální média
   >  E-knihy
   >  E-seriály
   >  Vizualizace
   >  Internet
   >  GIS
   >  Kiosky
   >  Animace
   >  3D vizualizace a modelování
                    13
Využití moderních technologií


   > PDA

   > iPOD

   > Mobilní telefon

   > Podcast                15
www.museum-images.com
www.scran.ac.uk
Second Life – virtuální muzea ve virtuálním
          světě
                     18
Závěr

> Digitální dokumenty jsou nové objekty, rozdílné
 od digitalizovaného originálu. Nesou v sobě jen
 část informací, které představuje originál jako
 celek, mohou ale stejně dokonale zpřístupnit
 svědectví v originálech obsažené. Digitalizované
 předměty přinášejí možnost komukoliv pracovat
 s informacemi obsaženými v originálech. Vznik
 digitálních dokumentů je oprávněný, budou-li
 tyto dokumenty nyní a v budoucnu jakkoli
 používány.
> Online prezentace přináší možnost variabilněji
 pracovat s významy digitálních dokumentů a
 sbírkových předmětů vůbec.            19

								
To top