; GPON - Obuka - Mart 2012
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

GPON - Obuka - Mart 2012

VIEWS: 121 PAGES: 78

 • pg 1
									GPON obuka
Proširenje OLT stanica

06. Mart 2012.
TeleNet d.o.o.
  BiH firma osnovana 1994 u Sarajevu
  kontinuitet uspješnog prisustva na tržištu Bosne i Hercegovine tokom 17
  godina
  sistem integrator specijaliziran za projektovanje i implementaciju
  komunikacijskih i mrežnih sistema
  poseban fokus na najnaprednijim rješenjima na svjetskom tržištu iz
  oblasti pristupnih mreža, switchinga, routinga i mrežne sigurnosti
  firma upošljava isključivo diplomirane inženjere i posebnu pažnju
  posvećuje permanentnom stručnom usavršavanju osoblja (uposlenici
  posjeduju veliki broj Pre-sales, Sales i tehničkih certifikata vodećih
  svjetskih proizvođača mrežne opreme)
  vlastiti laboratorijski i servisni kapaciteti
  osposobljenost za pružanje najvišeg nivoa podrške korisnicima
  veliko iskustvo u implementaciji najzahtjevnijih vrsta projekata
  TeleNet d.o.o. je ekskluzivni regionalni partner sa Zhone Technologies u
  BiH i također je postigao i održao uspješno partnerstvo sa vodećim
  svjetskim proizvođačima kao što su:
TeleNet d.o.o.
  Od samog osnivanja, TeleNet d.o.o. je orijentisan na
  najnaprednija raspoloživa tehnička rješenja visokih performansi
  na svjetskom tržištu uz poseban fokus i specijaliziranost za
  sljedeće oblasti:

    Networking (Ethernet switching, routing, IP/MPLS)
    Advanced security (Firewall, Gateway, IDP/IPS, IPSec / SSL VPN)
    Wireless rješenja (pristupna infrastruktura, podrška za
    multiservisne aplikacije i Fixed Mobile Convergence)
    Pristupna mrežna infrastruktura i broadband komunikacijski
    sistemi bazirani na xDSL i fiber-optičkim tehnologijama
    GPON multiservisna fiber-optička infrastruktura i Active Ethernet
    VoIP rješenja
    Sistemi za upravljanje mrežnim i sigurnosnim okruženjima
    Usluge pružanja prilagođene obuke za korisnike
Realizirani projekti
  TDM i xDSL broadband infrastruktura i sistemi upravljanja

    kontinuitet operacija i podrške od 1999 godine
    značajan doprinos razvoju BiHNet-a i BiHPAK-a na tržištu BiH

  Implementirane platforme Telindus (OneAccess Networks)
     više od 100 komada Cardnest kućišta sa upravljačkim kartama
     338 komada Aster 4/5 standalone / kartičnih profesionalnih Dial-
     up modema
     250 komada Crocus HS standalone / kartičnih modema i
     komponenti
     314 komada Crocus SDSL standalone / kartičnih modema i
     komponenti
     306 komada Crocus HDSL standalone / kartičnih modema i
     komponenti
     870 komada Crocus SHDSL standalone / kartičnih modema i
     komponenti
     više od 20 fiber-optičkih standalone / kartičnih modema visokih
     performansi
     više od 2.200 komada ADSL wireless CPE / routera
     TMA platforme za integralni nadzor i upravljanje sistema

  obezbijeđena autorizirana obuka za sve segmente sistema
  kontinualna višegodišnja tehnička podrška i održavanje
Realizirani projekti
  IP infrastruktura i sistemi zaštite servisnog
  dijela mobilne mreže

    kontinuitet operacija i podrške od 2006 godine
    prvi implementirani 10Gbps link u BiH u MAN
    okruženju

    Implementirane platforme Extreme Networks
      7 x BD8810 (8900 i C) Core Layer 3 switchevi
      Summit X450a GE agregacijski switchevi
      Summit X350 GE access switchevi
      EPICenter/Ridgeline sistem za management

    Implementirane platforme Juniper Networks
      2 x IDP8200 modularne in-line intrusion
      prevention platforme
      STRM5000 platforme za upravljanje odzivom
      na sigurnosne prijetnje

    obezbijeđena autorizirana obuka za sve segmente
    sistema
    kontinualna višegodišnja tehnička podrška i
    održavanje
Realizirani projekti
  Wireless pristupna mreža u okviru O Zone servisa
  BH Telecom-a

    kontinuitet operacija i podrške od 2008 godine
    najznačajnija WiFi pristupna mreža u sistemima telecom
    operatora u BiH
    implementiran kompletan 3G-WLAN Interworking sistem
    kao skup komplementarnih naprednih funkcija za Fixed
    Mobile Convergence

    Implementirane WiFi platforme Colubris Networks i HP
    Networking
      355 Access Pointa visokih performansi i pripadajuće
      komponente
      76 WiFi kontrolera
      platforma za nadzor

    Implementirane sigurnosne platforme Juniper Networks
      170 modularnih Firewall / Security gateway uređaja
      SSG-20
      2 centralne modularne Firewall / Security gateway
      platforme ISG1000

    obezbijeđena autorizirana obuka za sve segmente sistema
    kontinualna višegodišnja tehnička podrška i održavanje
Realizirani projekti
  Aktivna LAN / WAN mrežna oprema

    kontinuitet prisustva u EP BiH od 2001 godine
    obezbijeđena kompletna tehnička podrška

    Switching platforme Extreme Networks
      4 x Alpine 3804 modularni L3 switchevi
      2 x BD8806 modularni Layer 3 switchevi
      više od 110 različitih platformi serije Summit i
      pripadajućih komponenti za potrebe regionalnih
      centara i poslovnica EP BiH i TE Kakanj:
      Summit X450a (24 port SFP), Summit X450e PoE
      (24/48 port), Summit-400
      Summit X350 (24/48 port) GE, Summit X150 (24/48
      port) FE

    Enterprise routing platforme Juniper Networks
      oko 70 različitih platformi fiksnih i modularnih routera
      serije J2300, J2320 i J2350 i pripadajućih komponenti

    Industrial switching platforme GarrettCom
      35 različitih platformi fiksnih i modularnih industrijskih
      switcheva serije Magnum 6KL i Magnum 6K25Re i
      pripadajućih komponenti
Realizirani projekti
  RADIUS sistem u servisnoj mreži
  BH Mobile

    implementiran sistem na bazi Juniper
    Networks SBR Carrier AAA RADIUS
    softverske plaforme u HA režimu, uz
    podržan nivo od 50.000 konkurentnih
    sesija

    pružene usluge autorizirane edukacije
    i obezbijeđena višegodišnja tehnička
    podrška
Realizirani projekti
  GPON multiservisna FTTH fiber-
  optička pristupna infrastruktura

    prva uspješna implementacija GPON
    multiservisne infrastrukture u regiji

    implementiran sistem na bazi Zhone
    Technologies MXK / MALC centralnih OLT
    multiservisnih modularnih platformi i
    ONT uređaja za pretplatnike

    kapacitet implementiranog sistema u
    prvoj fazi omogućava konvergirane
    Triple Play usluge (Internet, Voice i IPTV
    / MojaTV) za više od 300 residencijalnih
    i poslovnih korisnika

    kompletna integracija u postojeći sistem
    BH Telecom-a, uključujući i
    implementaciju E1/PWE i V.52 servisa

    pružene usluge autorizirane edukacije i
    obezbijeđena kompletna tehnička
    podrška
Realizirani projekti
  Sigurnosna IP infrastruktura za realizaciju VPN

    kontinuitet operacija i podrške od 2004 godine
    sigurnosna VPN infrastruktura najvećeg kapaciteta u BiH
    kao dio integralnih aktivnosti, ostvarena je saradnja i sa
    svim relevantnim sigurnosnim institucijama i državnim
    organizacijama u BiH na svim nivoima (MUP FBiH, MUP RS,
    kantonalni MUP-ovi, OSA, SIPA, ministarstva itd...)

    Implementirane platforme Juniper Networks

      više stotina različitih sigurnosnih platformi serija:
      NetScreen, SSG (Secure Services Gateway), SA
      (Secure Access) i IDP (Intrusion Detection and
      Prevention)
      implementirana centralna platforma za nadzor i
      upravljanje NSMXpress za podršku do 500 upravljanih
      uređaja

    obezbijeđena autorizirana obuka za sve segmente sistema
    kontinualna višegodišnja tehnička podrška i održavanje
Multiservice Access
  Izraz multiservisi se često
  koristi u današnjoj industriji.

  Vrijednost multiservisnih
  rješenja za service
  provajdere je sposobnost
  pružanja ključnih servisa i
  tehnologija u jednom
  sistemu prateći standarde i
  specifikacije koje
  omogućavaju
  kompatibilnost sa drugim
  mrežnim elementima.

  TeleNet d.o.o. je prva kompanija koje je implementovala GPON rješenja u regiji i već
  posjeduje potrebno iskustvo za brzu i efikasnu implementaciju budućih GPON rješenja.

  TeleNet d.o.o. koristi i implementira rješenja i proizvode za multiservisni pristup od partnera
  Zhone koji je pionir u tranziciji ka multiservisnim rješenjima i omogućava svojim klijentima
  CAPEX i OPEX uštede.
Multiservice Access
  Zhone-ov napredni IP
  multiservisni portofolio je
  idealan za bilo koju
  kombinaciju interneta, voice-a
  i video-a.

  U osnovi svakog rješenja za
  stambene i poslovne korisnike
  se nalazi broadband pristupna
  mrežna.

  Zhone-ovi proizvodi nude širok
  izbor fiber i bakarnih
  mogućnosti u jednom
  konvergiranom rješenju.

  MXK multiservisno Terabit pristupno rješenje predstavlja temelje za poboljšanu isporuku usluga tako
  što omogućuje optimalno rješenje od Edge-to-the-Core za operatorovu mrežu. Zhone-ova vodeća
  platforma MXK daje veliku koncentraciju, throughput i switching kapacitet.

  Jedan MXK sistem može podržati end-to-end Voice, Data, Entertainment, Social Media, Business,
  Mobile Backhaul i Mobility usluge i time zadovoljiti sve potrebe umreženosti i bandwidtha.
Multiservice Access
  Moguća je isporuka podataka
  velikom brzinom preko bilo kojeg
  pristupnog medija uključujući
  bežični, bakarni ili fiber.

  MXK u kombinaciji sa zNID ONT-
  ovima, omogućuje rješenja za core
  i edge tačke mreže. FTTH, FTTC i FTTB
  instalacije su omogućene
  podržavajući velike brzine prenosa
  podataka kroz više različitih
  podržanih standarda uključujući
  GPON i Active Ethernet za fiber i
  ADSL2, VDSL2, PWER i EFM za
  bakarna rješenja.

  Što se tiče prenosa voice-a i interoperabilnosti Zhone-ov MXK će funkcionisati sa bilo kojim softswitch-
  om preko bilo kojeg pristupnog medija. Usluge kao Class 5 Local, Class 4 Long Distance, PSTN
  Emulation, NGN i VoBB se mogu prenositi preko jedne mreže.

  Multimedia i IPTV su evolvirali u najuzbudljivije i najizazovnije usluge za implementaciju. Zhone
  omogućava efikasnu izgradnju temelja za next gen interaktivnu komunikacionu mrežu. Moguće je
  inkorporirati voice, video i data preko bilo kojeg pristupnog medija.
GPON
  Pasivne optičke mreže (Passive Optical Networks - PON) počele su se razvijati 80-ih godina
  prošlog stoljeća kao ekonomični sistemi dijeljene optičke infrastrukture za uskopojasnu
  telefoniju (TPON) u uredima. Danas su PON mreže širokopojasne mreže implementirane
  kao BPON (Broadband PON), EPON (Ethernet PON) ili GPON (Gigabit PON) mreže

  Downstream signali se broadcast-uju svim korisnicima a enkripcija osigurava da korisnici
  mogu vidjeti podatke namjenjene samo njima. Upstream signali koriste TDMA. TDMA
  efikasno koristi propusni pojas optičke niti multipleksiranjem prometa koji odašilju različiti
  korisnici. Specifikacije GPON mreža definirane su ITU-T serijom preporuka G.984 (tabela 1).     ITU-T broj                   Opis

    G.984.1    Osnovna svojstva GPON mreža
    G.984.2    Specifikacije fizičkog sloja
    G.984.3    Specifikacije prijenosnog sloja
    G.984.4    Specifikacije sučelja za upravljanje i kontrolu ONT-om
GPON
  Tipična arhitektura GPON mreže je prikazan na slici 1. Signal koji dolazi od središnjeg
  terminala (Optical Line Terminal - OLT) dijeli se na pasivnom optičkom razdjelniku te
  odašilje svim korisnicima (Optical Network Terminals - ONT). Signali koji od korisnika dolaze
  do središnjeg terminala, kombiniraju se na optičkom sprežniku.
GPON
  Središnji terminal (OLT) s pasivnim optičkim razdjelnikom povezuje jedna optička nit.
  Optički razdjelnik je uređaj koji ima jedan ulaz te 2n (tipično 32) izlaza. Optička snaga
  signala na ulazu u razdjelnik raspodjeljuje se jednako među izlazima razdjelnika pri čemu
  je optička snaga na svakom izlazu u odnosu na ulaz reducirana za faktor n × 3.5 dB. Od
  optičkog razdjelnika do svakog korisnika dolazi po jedna optička nit. Prijenos podataka
  putem optičke niti od središnjeg ureda do pojedinog korisnika može se ostvariti na
  udaljenostima do 20 km.

  GPON standard definira različite brzine prijenosa podataka za smjerove od, tj. prema
  središnjem terminalu. Moguće su sljedeće kombinacije brzina prijenosa:

    •  1.2 Gbit/s download; 155 Mbit/s upload
    •  1.2 Gbit/s download; 622 Mbit/s upload
    •  1.2 Gbit/s download; 1.2 Gbit/s upload
    •  2.4 Gbit/s download; 155 Mbit/s upload
    •  2.4 Gbit/s download; 622 Mbit/s upload
    •  2.4 Gbit/s download; 1.2 Gbit/s upload
    •  2.4 Gbit/s download; 2.4 Gbit/s upload
GPON
  Po pitanju split ratio, što je veci split ratio za GPON, to je GPON atraktivnij za telekom
  operatore. Mođutim što je veći split ratio to znaci da je potrebno veće optičko dijeljenje
  koje stvara potrebu za povećanjem zalihe energije kako bi podržao fizički doseg. Split
  ratio od 1:64 je realan za fizički layer uz postojeću tehnologiju, iako GPON podržava split
  ratio od 1:128 koji će zasigurno biti korišten u budućnosti.

  Uzimajući u obzir doseg i split ratio različite klase pošiljaoca i primaoca slijedeca oprema
  može biti korištena u GPON-u:

    Class A with range less than 5 - 20 dB
    Class B with range less than 10 - 20dB
    Class C with range less than 15 - 30dB


  najpopularnija klasa je Class B+, koja
  ima opseg od 15 do 28dB, i pogodan
  je za split ratio 1:64 i domet od 20km.
GPON
  Svojstva GPON mreža

    Područje valnih daljina koje se koristi u GPON mrežama kreće se od 1480 do 1500 nm za smjer od
    središnjeg terminala prema korisniku, te od 1260 do 1360 nm za suprotni smjer.

    Unaprijedno ispravljanje pogreške (Forward Error Correction - FEC) matematička je tehnika procesiranja
    signala koja se koristi za kodiranje podataka. Uz originalnu se informaciju prenose i redundantne
    informacije kako bi se pogreške mogle detektirati i ispraviti.

    Transmisijski kontejneri (T-CONT) su prijenosni entiteti koji se upotrebljavaju prilikom dodjeljivanja pojasa
    korisnicima za slanje podataka prema središnjem terminalu. T-CONT nosi ATM ili GEM promet s različitim
    klasama usluge. GPON podržava pet tipova transmisijskih kontejnera ovisno o klasi usluge.

    Dinamička dodjela pojasa (Dynamic Bandwidth Allocation - DBA) je metodologija koja, na temelju
    trenutnih zahtjeva korisničkog prometa, omogućuje brzo dodjeljivanje pojasa korisnicima. Dinamičku
    dodjelu pojasa korisnicima kontrolira središnji terminal.

    Algoritam kodiranja koji se koristi u GPON mrežama je Advanced Encryption Standard - AES.

    Radi poboljšanja pouzdanosti pristupnih mreža, GPON koristi dva tipa zaštićene komutacije -
    automatsku i prisilnu. Automatsku komutaciju potaknut će detekcija kvara (gubitak signala i sl.), dok se
    prisilna odnosi na ''administrativna'' zbivanja (zamjena optičkih niti i sl.).
GPON
  PON aplikacije

    Cilj je većine operatera ponuditi tzv. ''triple play'' uslugu, odnosno uslugu prijenosa glasa, video signala i
    podataka.

    Dvije su metode pružanja usluge prijenosa glasa u PON mrežama - VoATM i VoIP. Budući da većina
    korisnika koristi (i koristit će) analogne telefone, za POTS uslugu neophodno je TR-57 sučelje i RJ-11
    konektor.

    Prijenos RF video signala atraktivan je operaterima zato što je usluga direktno vezana s već postojećim
    korisnikovim koaksijalnim ožičenjem. Za ovu uslugu potrebno je tipično 80 analognih kanala te širina
    pojasa od 200 do 300 Mhz za digitalne kanale. Pri tome analogni signali moraju imati odnos nosilac/šum
    (Carrier-to-Noise Ratio - CNR) veći od 45 dB.

    Tehnički gledano, IPTV je podatkovna usluga, a obuhvaća Video on Demand (VoD) i Switched Digital
    Video (SDV). Pri upotrebi VoD-a svaki IP slijed podataka može preuzeti isključivo jedan TV uređaj
    (unicast). Ako je u pitanju SDV, isti taj slijed moći će preuzeti više TV uređaja (multicast). Oba slučaja
    zahtijevaju visoku kvalitetu usluge, široki pojas signala te brzi odziv sustava.
Active Ethernet
  Active optical mreže se oslanjaju na opremu
  kojoj je potrebno napajanje da distribuiraju
  signal kao što je switch ili ruter.

  Svaki signal koji izlazi iz centralnog ureda je
  usmjeren samo ka korisniku kojem je
  namjenjen. Kolizija signala je izbjegnuta
  korištenjem napojene opreme koja pruža
  buffering.

  Od 2007 najčešći tip active optical mreže se
  zove active Ethernet. Active Ethernet koristi
  optičke Ethernet switch-eve da distribuira signal
  time uvezujući centralni ureda service
  provajdera i CPE u jednu veliku ethernet
  switched mrežu.

  Ovakve mrežu su identične sa Ethernet mrežama koje se nalaze u tipičnim LAN mrežama u
  poslovnim, akademskim i kućnim sredinama. Jedina razčika je da je svrha active Ethernet mreža da
  spajaju kuće i zgrade sa central uredima a ne spajanje računara i printera unutar lokacije. Svaki
  switching kabine može podnjeti do 1000 klijenata iako je 400 do 500 više tipično.

  Prednosti u odnosu na PON su povećani bandwidth i domet, a mana je veća cijena rješenja.
Zhone Technologies
  Slogan „Bandwidth mijenja sve!“ je za Zhone više nego izraz. To je fokus,
  osnovno vjerovanje i filozofija u razvijanju carrier-grade broadband rješenja gdje
  bandwidth nikada nije ograničavajući faktor. Fokus Zhone-a je transformacija i
  unapređenje konektivnosti osiguravajaći temelje za napredne komunikacije i
  poboljšavajući cjeloukupno komunikaciono iskustvo za klijente i njihove
  pretplatnike.

  IP Zhone pomaže klijentima da izgrade mrežu budućnosti tako što omogućuje
  čisto IP, visokih performansi, end-to-end multiservisno, rješenje optimizovano za
  konstanto rastuće bandwitdh potrebe. Zhone je predan ka izgradnji najbže i
  najkvalitetnije IP multiservisne mreže. Zhone je već duže vremena pionir na
  tržištu sa svojim broadband i multiservisnim pristupnim rješenjem.

  Zhone je vođa u tehnološkoj inovaciji za globalne implemetacije FTTx
  multiservisnih sistema uključujući MXK, MALC i zNID ONT-ove koji su dizajnirani
  da ostvare vrhunske performanse i efektivna rješenja za bilo koje bandwidth
  zahtjeve.
MXK
  Zahtjevi pristupne mreže se povećavaju
  exponencijalno. Zbog toga se javlja potreba za
  skalabilnu multiservisnu arhitetkuru. Zhone-ov
  MXK inteligentni, terabitni, pristupni koncentrator
  omogućuje to sa non-blocking kapacitetom do
  3600 100 Mbps GPON pretplatnika ili 360 1G
  Active Ethernet pretplanika po šasiji.

  Pored samog bandwidth-a MXK platforme
  prednost je i već dokazani SMLS pristupni OS.
  Sofisticirana servisna inteligencija omogućujue
  visoki kvalitet usluge za pretplatnike i
  jednostavan menadžment.

  MXK uvodi temeljni napredak u pristupnom
  umrežavanju i puni spektar carrier-class zahtjeva
  za multiservisni hardver i softver. Za stambeni
  triple play i poslovne usluge visoke propusnosti
  preko bilo FTTx arhitekture, MXK rješenje
  postavlja nove standarde performansi za
  industriju.
MALC
  Zhone-ov MALC je multiservisna pristupna
  platforma optimizovana za prenos glasa,
  podataka i video usluge preko čisto paketske
  pristupne mreže. Servis provajderi imaju
  fleksibilnost da usluge pruzaju putem njihove
  trenutne mreže a zatim da kasnije migriraju na
  čisto paketsku mrežu bez prekida trenutnih
  pretplatničkih usluga.

  MALC se moze instalirati u centralnom uredu,
  udaljenom terminalu, vanjskim kabinetima i
  podrumima i nude veliki raspon šasijskih opcija
  podržavajući od 24 do 960 portova po polici.
  MALC omogoćuje servis provajderima da pruže
  veliki raspon usluga od poslovnih do stambenih
  na jednoj platformi.

  Podržane tehnologije su: GPON, Active
  Ethernet, ADSL2+, ReachDSL, SHDSL, POTS, ISDN,
  T1/E1, SIP, MGCP and H.248.
ONT-ovi
  Da bi postigli optimalnu efikasnost troškova i maksimizirali
  različitost usluga, service provajderi koji grade FTTx mreže
  zahtjevaju ONT-ove koji su prilagođeni tim specifičnim
  zahtjevima.

  U odgovoru na te zahtjeve Zhone koristi svoje veliko
  iskustvo sa najkompleksnijim multiservisnim mrežama da
  proizvede ogroman portofolio FTTx CPE modela i za GPON
  i Active Ethernet. Ovi modeli uključuju veliki broj
  konfiguracija i za residential, bussines, MDU i cellular
  backhaul aplikacije.

  Svaki član portofolia je usko uvezan sa ZMS-om i podržava
  opcije kao što su auto-provisioning i any service / any port
  configuration što omogućuje značajne uštede u izgradnji i
  održavanju FTTx mreža.

  Zhone porodice proizvoda:
    GPON Indoor
    Active Ethernet Indoor
    GPON Outdoor
    Active Ethernet Outdoor
GPON Indoor
Model  WAN  POTS  FE  GE  RFV  WiFi  T1/E1
                             Zhone-ova indor GPON ONT
2402  GPON        2
                             porodica ima širok izbor
2403  GPON        2  1
                             mogućnosti za
2424  GPON  2      4
                             implementaciju FTTx usluga.
2425  GPON  2      4  1

2426  GPON  2      4     YES        Modeli imaju od jednog
2427  GPON  2      4  1   YES        Ethernet porta do modela
2501  GPON        1               sa 24 voice porta i 24
2504  GPON        4
                             Ethernet porta
2510A  GPON  2   4
                             omogućavajući service
2511  GPON  2   4     1
                             provajderima da izaberu
                             odgovarajući model za bilo
                             koju situaciju.
2516  GPON  2      4     YES

2517  GPON  2      4  1

2520  GPON  4   4

2543  GPON  2      4  1            Indor GPON portofolio
5114  GPON  2      4         4      ukljlučuje i modele sa T1/E1
5120  GPON  2      4         8
                             interface-ima za transport
8224  GPON     24
                             podataka preko paketske
8324  GPON  24   24
                             mreže.
Active Ethernet Indoor
                      Zhone-ov indoor Active
                      Ethernet ONT portofolio je
                      dizajniran za usluge koje
Model  WAN  POTS  FE  GigE  WiFi    zahtjevaju visok brandwidth
2402  Eth        2         koje se instaliraju i u firme i u
                      domove.
2424  Eth  2      4


2426  Eth  2      4   Y     Zajedno sa MXK OLT-om,
                      wire speed rutingom, web
2204  Eth     3  1         UI-om za lokakni
                      menadžment, podrškom za
2244  Eth  4   3  1
                      Zhone-ov CPE menadžment
2284  Eth  8   3  1
                      sistem Zhone-ovo Active
                      Ethernet rješenje pruža
                      efikasne brandwidth
                      intenzivne usluge do
                      krajnjeg korisnika.
    GPON Outdoor
Model  WAN  POTS  GigE  RF Video  HPNA  HCNA  MoCA  T1/E1    Zhone-ovi outdor GPON ONT-ovi
4220  GPON  2   2
                                     su pravljeni na wire-speed ruting
                                     arhitekturi što omogućuje
4221  GPON  2   2   YES
                                     maskimalni throughput bez
4222  GPON  2   2            YES            obzira na veličinu paketa i time
4223  GPON  2   2   YES        YES            podržava i najintenzivnije FTTx
4224  GPON  2   2         YES  YES
                                     aplikacije.
4226  GPON  2   6

4240  GPON  4   2                         Svi novi modeli imaju dual 1 Gb
4241  GPON  4   2   YES
                                     Ethernet portove, dva do 4
                                     voice porta sa podrškom za SIP,
4242  GPON  4   2            YES            SIP-PLAR i MGCP VoIP protokole.
4243  GPON  4   2   YES        YES

9108  GPON  8   9
                                     Ovo omogućuje lakšu migraciju
9208  GPON  8   9                YES        sa legacy na softswitch
9308  GPON  8   9   8            YES        arhitekturu.
9488  GPON  8   9                   8

9480  GPON  0   9                   8      GPON modeli sa downstream RF
9444  GPON  4   5                   4
                                     Video ili RfoG su takodjer
                                     dostupni.
9440  GPON  0   5                   4
 Active Ethernet Outdoor
Model  WAN  POTS  GigE  HCNA  HPNA  MoCA  T1/E1    Zasnovani na wire-speed routing
4220  GigE  2   2                    arhitekturi, Zhone-ovi outdoor
                               Active Ethernet ONT-ovi pružaju
4222  GigE  2   2   YES               maksimalan throughput bez
                               obzira na veličinu paketa u cilju
4224  GigE  2   2   YES  YES
                               ostvarenja najzahtjevnijih FFTx
4226  GigE  2   6
                               aplikacija.

4240  GigE  4   2                    Svi novi modeli imaju dual 1 Gb
                               ethernet LAN portove, dva do
4242  GigE  4   2   YES
                               četiri voice porta sa podrškom
9108  GigE  8   9
                               za SIP, SIP-PLAR, i MGCP VoIP
                               protokole.
9208  GigE  8   9          8


9488  GigE  8   9              8
                               Ovo daje service provajderima
                               elegantnu putanju migracije sa
9480  GigE  0   9              8      legacy na softswitch arhitekturu
                               bez zamjene ONT-ova. Active
9444  GigE  4   5              4      Ethernet modeli imaju i SFP uplink
                               koji omogućuje širok izbor Active
9440  GigE  0   5              4
                               GigE transivera omogućujući još
                               veću fleksibilnost.
BH Telecom GPON
Hardware-ska instalacija
zSH> ctrlbus show 1
zSH> ctrlbus show 2
zSH> shelfctrl monitor
zSH> eeshow shelfmon
zSH> eeshow fantray
Management MXK
 Fabričke  postavke MXK…
 …IP adresa nije definisana
 …default username admin
 …default password zhone
 …serijski (craft) port 9600 bps, no parity, 8 bits
  data and one stop bit
 …nijedna kartica (osim uplink) u RUNNING
  stanju
  Management MXK :
    Outband 10/100 Ethernet
    Inband FE/GE/10GE Ethernet
    Serial (craft)
      Serial default settings are 9600,n81 – no flow control, but
      can be changed if necessary
  Konekcija na MXK sa validnim username i password
  MXK podržava do 5 istovremenih telnet sesija i jednu
  console sesiju
  Početna konfiguracija se mora vršiti preko serijskog
  porta. Kad se dodijeli IP adresa, MXK se može
  konfigurisati preko TELNET & SSH (CLI), HTTP ili ZMS.
                        Remote  Local

   ZMS     HTTP based   TELNET/SSH         SERIAL
client/server  Web interface  CLI interface      CLI interface


                   5x            1x
Primjer: konfiguracija triple-play korisnika
  HSIA
 vlan 534  VOIP
 vlan 929
  IPTV
 vlan 965           GPON


  MGMT
  vlan 956
VLAN-ovi korišteni u primjeru

Management
  VLAN 956, terminiran na MXK

Residencijalni korisnici
  VLAN 534 – HSIA (Asymmetric)
  VLAN 929 – VOIP (Asymmetric)
  VLAN 965 – IPTV (Asymmetric)
  Traffic profili u primjeru

  Bridge rules
    Rule #1 – Limit traffic na 10M
    Rule #2 – Limit traffic na 0.5M

  GPON traffic profiles
    Rule #1 – Limit traffic na 10M – garantovani 5M
    (UBR)
    Rule #2 – Limit traffic na 0.5M – garantovani0.5M
    (CBR)
 Interface-i   korišteni u primjeru

   Interface prema core mreži 1-a-2-0/eth
   Residencijalni korisnik na GPON ONU 1/1/1
     Translirani GEM portovi 1-1-1-501/gponport zaHSIA, 1-1-1-
     701/gponport za VOIP and 1-1-1-901/gponport za IPTV.
 Residencijalni     korisnici
   HSIA; 10M simetrični service
     kreirati GPON traffic profile: 5/10M za ingress and koristiti
     bridge rule @ 10M
   VOIP; 0.5M simetrični service
     kreirati GPON traffic profile: 0.5M/0.5M za ingress i kreirati
     bridge rule @ 0.5M
   IPTV; 0.5M/unlimited (U/D) service
     koristiti GTP @ 0.5Ms
primjer 1: konfiguracija koristeći
CLI

1.  Instalirati MXK
2.  Podesiti management
3.  Dodati linijske kartice na MXK
4.  Kreirati traffic rule-ove
5.  Kreirati bridge-ove
6.  Download i kreirati SmartOMCI profiles (GPON)
7.  Dodijeliti ONT-eve (GPON)
8.  Verifikovati postavke
 Vraćanje  MXK na factory default postavke i
 reboot
 zSH> set2default


     management IP adrese na
 Kreiranje
 management VLAN
 zSH> interface add 1-a-2-0/eth vlan 956
  10.100.6.2/24
 zSH> route add default 10.100.6.1 1
    user prompta
 Postavka
 zSH> setprompt user BHT-LAB#
  Pregled stanja kartica u MXK
  mxk# slots
  Uplinks
  a:*MXK TWO TENGIGE EIGHT GIGE (RUNNING)

  Cards
   1: MXK 8 PORT GPON (NOT_PROV)

  Dodavanje linijske kartice
  zSH> card add 1
  new card-profile 1/1/10203 added, sw-file-
   name "mxlc8gp.bin"
mxk# slots
  Uplinks
  a:*MXK TWO TENGIGE EIGHT GIGE (RUNNING)

 Cards
  1: MXK 4 PORT GPON (LOADING)

mxk# slots
  Uplinks
  a:*MXK TWO TENGIGE EIGHT GIGE (RUNNING)

 Cards
  1: MXK 4 PORT GPON (RUNNING)
  kreiranje bridge rule #1 (10M) and #2 (0.5M)
  mxk# rule add ratelimitdiscard 1/1 rate 10000
  mxk# rule add ratelimitdiscard 2/1 rate 500
  kreiranje GTP rule #1 (5/10M) and #2 (0.5M)
  zSH> new gpon-traffic-profile dba-enabled = true
   dba-fixed-us-ubr-bw = 5120 dba-max-us-bw = 10240
   1
  zSH> new gpon-traffic-profile dba-enabled = true
   dba-fixed-us-cbr-bw = 512 dba-max-us-bw = 512 2
  Kreiranje bridge-ova za rezidencijalne korisnike (uplink
  bridge-ovi se kreiraju jednom za svaki servis)

  Kreiranje uplink bridge
  mxk# bridge add 1-a-2-0/eth uplink vlan 534
  mxk# bridge add 1-a-2-0/eth uplink vlan 929
  mxk# bridge add 1-a-2-0/eth uplink vlan 965

  Kreiranje bridge-paths. Bridge-path djeluju kao rute za layer
  2 saobraćaj.
  mxk# bridge-path add ethernet2-534/bridge vlan 534
   default
  mxk# bridge-path add ethernet2-929/bridge vlan 929
   default
  mxk# bridge-path add ethernet2-965/bridge vlan 965
   default igmpsnooping enable igmptimer 30
  Kreiranje downlink bridge-a. Za svakog korisnika
  se kreiraju posebno
  bridge add 1-1-1-501/gponport gtp 1 downlink vlan 534 tagged
    epktrule 1
  bridge add 1-1-1-901/gponport gtp 2 downlink vlan 929 tagged
    epktrule 2
  bridge add 1-1-1-1101/gponport gtp 2 downlink vlan 965 tagged
    video 0/2


  Prva linija kreira downlink bridge za HSIA, vlan
  534. GTP 1 specificira 10M upstream, epktrule 1
  specificira 10M downstream.
  Linija dva kreira VOIP bridge, vlan 929. GTP 2
  specificira 0.5M upstream, epktrule 2 specificira
  0.5M downstream.
  Linija tri kreira IPTV bridge, vlan 965. GTP 2
  specificira 0.5M upstream. “video 0/2” specificira
  da nema multicast ACL i 2 istovremena IPTV
  streama.
 Sa browser-om otvoriti link
 http://www.zhone.com/support/tools/omci/
 Izabrati tip ONT-a npr. 2520
 KreiratiOMCI file, odrediti GEM port za svaki
 LAN port i POTS port
 Podesiti VLAN-ove na LAN portovima i POTS
 portovima
 Spasiti OMCI file u txt formatu
     TFTP server, prebaciti OMCI file sa
 Koristeći
 PC na MXK
 mxk# file download 10.100.6.1 2520.txt
 2520.txt
 Kreirati ME profile
 mxk# gpononu profiles create me me2520-3p
 2520.txt


 Kreirati GENERIC profile
 mxk# gpononu profiles create gen gen2520-3p
 me2520-3p


 Update-ovati  GENERIC profile sa potrebnim
 podacima
 mxk# gpononu profiles update gen gen2520-3p
Kreirati SPECIFIC profile
 mxk# gpononu profiles create spec
 1/1/1 me2520-3p gen2520-3p


Update-ovati SPECIFIC profile sa
 parametrima specifičnim za
 svakog korisnika
 mxk# gpononu profiles update spec
 1/1/1
 Konektovati  ONT na GPON fiber

 Verifikovati  ONT-eve na sistemu
 mxk# gpononu show
 <output omitted>
 Discovered serial numbers for slot 1 olt 1:
 sernoID  Vendor Serial Number
   1   ZNTS  138543922
 Dodijeliti ONT na logički ONU broj komandom
 “gpononu set”
mxk# gpononu set 1/1/1 1 meprof
 me2520-3p genprof gen2520-3p
Onu 1 successfully enabled with serial
 number ZNTS 138543922

 Na konzoli se ispisuje sljedeći log
Minor Unassigned ONU serial number 1
 for OLT1 no longer present
Minor ONU Up Line 1/1/1/1/gpononu
 CAUSE: active
gponomci: OMCI operation succeeded,
 ONU(1/1/1)
 Verifikovati  bridge-ove

mxk# bridge show
Type VLAN    Bridge             St Table Data
--------------------------------------------------------------
 -------------
upl Tagged 500  ethernet4-500/bridge      UP S VLAN 500
 default
upl Tagged 700  ethernet4-700/bridge      UP S VLAN 700
 default
upl Tagged 900  ethernet4-900/bridge      UP S VLAN 900
 default
dwn Tagged 500  1-1-1-501-gponport-500/bridge UP
dwn Tagged 700  1-1-1-701-gponport-700/bridge UP D
 00:19:c7:02:9d:4b
dwn Tagged 900  1-1-1-901-gponport-900/bridge UP
konfiguracija koristeći WEB
interface
  Browserom pristupiti na MXK

  Dodavanje linijskih kartica– za svaku karticu
    Configuration, Cards, Select the card, Add and apply

  Kreiranje bridge rule #1 (200M), #2 (10M) and #3
  (0.5M)
    Za svaki rule:
      Configuration, Advanced, Bridge packet rule, Create:
      Group I, Member 1, Type RateLimitDiscard, Set Rule value
      and Create
  Kreiranje GTP rule #1 (10M) and #2 (0.5M)
    Za svaki rule:
      Configuration, Advanced, GPON traffic profile, Create:
      Index I, Set bandwidth and Create
 Kreiranje   Bridge-ova za rezidencijalne
 korisnike.
 Kreiranje uplink bridge-ova
   Za svaki uplink bridge:
     Configuration, Data bridged, Uplink Bridge, Create
     Type = Uplink, VLAN type = Single tagged, set VLAN ID and
     apply
   Za svaki uplink video/IGMP bridge:
     Configuration, Video bridged, Uplink Bridge, Create
     Type = Uplink, VLAN type = Single tagged, set VLAN ID and
     apply Bridge-paths    se kreira automatski.
 Kreiranje  downlink bridge-ova.
   Za svaki bridge:
    Configuration,Data Bridged, Connections, Create
    Set GEM port, ONU port, GPON Traffic profile,
    Type = Downlink, VLAN type = Single tagged, set
    VLAN ID, Egress Group Index and Apply
   Za svaki video/IGMP bridge:
    Configuration,Video Bridged, Connections, Create
    Set GEM port, ONU port, GPON Traffic profile,
    Type = Downlink, VLAN type = Single tagged, set
    VLAN ID and Apply
 Sa browser-om otvoriti link
 http://www.zhone.com/support/tools/omci/
 Izabrati tip ONT-a npr. 2520
 KreiratiOMCI file, odrediti GEM port za svaki
 LAN port i POTS port
 Podesiti VLAN-ove na LAN portovima i POTS
 portovima
 Spasiti OMCI file u txt formatu
 Koristeći TFTP server, prebaciti OMCI file sa
  PC na MXK
  System, File, Download, Set IP and the From and To
  filenames then click Apply
 Kreirati ME profile
  Configuration, Port, GPON, Profiles, ME, Select Filename
  and set the ME profile name


 Kreirati GENERIC profile
  Configuration, Port, GPON, Profiles, Generic, Specify the
  parent ME profile, then click Create


 Izmijenitiparametre za GENERIC profile ako
 je potrebno i upisati ime GENERIC profila
  Kreirati SPECIFIC profile
    Configuration, Port, GPON, Profiles, Specific, Select the ME and
    Generic profiles then click Create


  Upisati parametre specifične za svakog korisnika
 Dodijeliti  ONT na logički ONU broj
   Configuration, Port, GPON, Port, ONU,
   Provision, Select ONU port, check Vendor ID,
   Vendor Specific ID and ONU Added. Use the
   Vendor Specific ID list to select the correct ONT.
   Click Apply
 Verifikovati   postavke i status bridge-ova
   Status, Service, Bridging, Address Status
Hvala na pažnji!
 Pitanja?

								
To top
;