Docstoc

FUNCTIONALISATION OF POLYMER SURFACES BY PLASMA

Document Sample
FUNCTIONALISATION OF POLYMER SURFACES BY PLASMA Powered By Docstoc
					                    PLAZEMSKA OBDELAVA POLIMEROV
                        ITA JUNKAR, univ. dipl. inž. kem.
                      Študijski program: Nanoznanosti in nanotehnologije,
                        Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
                          MENTOR: doc. dr. MIRAN MOZETIČ
                         SOMENTOR: doc. dr. UROŠ CVELBAR
                     Inštitut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana PLAZEMSKA OBDELAVA POLIMEROV JE                    ZNANSTEVNI TEMELJI
 UČINKOVIT POSTOPEK, kadar:                      PLAZMA je ioniziran plin (četrto agregatno stanje snovi)
 ► želimo spremeniti morfološke lastnosti površine in         in predstavlja vir kemijsko aktivnih skupin (ionov,
 povečati hrapavost površine                      elektronov, atomov, radikalov in fotonov)
                                        S plazemsko obdelavo lahko
 ► želimo povečati hidrofilnost površine (kisikova, dušikova,             dosežemo:
                                              neobdelan PET
 argonova plazma…)                                                              ► spremembo
                                                                       morfoloških lastnostih
 ► želimo povečati hidrofobnost površine (CF4 plazma)                                            površine

             plazma                        PET obdelan s                       PET obdelan z
                                        kisikovo plazmo                      dušikovo plazmo ► želimo tvoriti nove kemijske vezi na površini - z okolju
 prijazno tehnologijo (izognemo se uporabi mokrih kemijskih
 postopkov, ki so okolju škodljivi)

        KISIKOVI ATOMI IN IONI
         COOH                 C=O
     COH
                         COR
                                      ► spremembo             12
                                                             oxygen plasma treated

                                      hrapavosti površine         10    nitrogen plasma treated
                                                             untreated PET foil
                                                         8
                                                   Sa (nm)
                                                         6
 ► želimo spremeniti zgolj površino polimera (modifikacija
 sega do nekaj nm v globino) ne da bi spremenili lastnosti
                                                         4

 celotnega materiala                                              2

                                                         0
                                                           0   10    20    30  40  50  60    70  80  90
             UPORABNO ZA                                                     Plasma treatment time (s)
                                      ►spremembo
                         MEDICINSKE        omočljivosti površine                       plazma
       TVORBO HIDROFILNIH          APLIKACIJE
        ALI HIDROFOBNIH
 IZBOLJŠANJE    POVRŠIN
 ADHEZIJE


        uporabno, ko       vezava bioaktivnih  povečanje   ►spremembo
        želimo na         nanosov       razraščanja  kemijske sestave
        površino                    celic     površine
uporabno pri               (npr. vezava
barvanju    kemijsko vezati      kolagena na umetne
plastičnih   nanose          žile)               1.vrh: C-C in C-H vezi
                                      2.vrh: C-O vezi
materialov   (npr. vezava                         3.vrh: O=C-O vezi
(npr.     PDMS polimera
avtomobilski  na steklo)
odbijači)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:9/17/2012
language:German
pages:1