changelog_rc1-rc2 by truonghoangduong2910

VIEWS: 64 PAGES: 3

									NHỮNG THAY ĐỔI CỦA NUKEVIET 2.0 RC2 SO VỚI NUKEVIET 2.0 RC1 =========================================================== Những thay đổi về File: ======================= Thêm các file: --------------\js\amlich-homnay.html \js\amlich-homnay.js \modules\Support\rss.php \images\button1-bm.gif \images\banner.png \images\download2.png \images\nukeviet2.png \images\nukevietcms.png \images\banner\nukeviet-banner-120x240.png \images\banner\nukeviet-banner-240x60.png \images\banner\nukeviet-banner-468x60.png \images\banner\nukeviet-banner-728x90.png Thêm các thư mục: ---------------\tmp \uploads\spaw2\files Thay toàn bộ thư mục: --------------------\admin\spaw2 Thay đổi các file: ----------------\admin\language\Editor_english.php \admin\language\Editor_vietnamese.php \admin\language\lang-english.php \admin\language\lang-vietnamese.php \admin\modules\editor.php \admin\modules\modules.php \admin\modules\stories.php \admin\admin.php \admin\index.php \blocks\block-Menu1_default.php \includes\data\config_Editor.php \includes\data\danhngontycs.txt \includes\data\quote-english.txt \includes\data\quote-vietnamese.txt \includes\functions\blocks.php \includes\functions\functions.php \includes\functions\mainfile.php \includes\functions\security.php \modules\Addnews\index.php \modules\Contact\language\lang-english.php \modules\Contact\language\lang-vietnamese.php \modules\Contact\index.php \modules\Files\language\lang-vietnamese.php

\modules\Files\index.php \modules\News\index.php \modules\Rss\language\lang-english.php \modules\Rss\language\lang-vietnamese.php \modules\Rss\index.php \modules\Sitemap\index.php \themes\nv_green\theme.php \themes\nv_orange\theme.php \themes\nv_silver\theme.php \header.php \index.php \modules.php Bổ sung file sau vào bản noForum: -------------------------------\includes\sql_parse.php =========================== Những thay đổi về tính năng: =========================== Fix lỗi của bản RC1: =================== 1. Lỗi không đăng nhập được vào Admin Control Panel trên một số host: http://nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=36&t=5998 2. Lỗi không nhận được file CSS sau khi cài thủ công: http://nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=12&t=5922 3. Lỗi block Weblinks không hoạt động http://nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=12&t=5942 4. Lỗi của file admin.php http://nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=12&t=5921 5. Lỗi trình soạn thảo spaw2 trên một số host: http://nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=12&t=6020 6. Lỗi không áp đặt được cấu hình theme của module mặc định lên homepage: http://nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=49&t=6123 7. Fix lỗi không thay đổi được cấu hình cho module mặc định: http://nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=58&t=6193&p=35657#p35657 8. Fix lỗi "cố định vị trí blocks". =============== Những điểm mới: =============== - Cho phép cấu hình News 2 cột tại Admin Control Panel. (laser) - Cho phép Người điều hành tự thay đổi thông tin cá nhân trong Admin Control Panel. (anhtu) - Cho phép quản lý Module trực quan hơn. (laser) - Viết lại phần sắp xếp trật tự block cho dễ dàng hơn (conmatdo) - Viết thêm các phần hiển thị lại để tránh việc khi back trình duyệt làm sai mã captcha tại các module Contact, Files. (laser) - Thêm Rss cho module Support. Nâng cấp module Sitemap, Rss (laser) - Đưa trở lại các báo lỗi "khu vực chỉ dành cho thành viên" và "chưa kích hoạt module". - ... và một số thay đổi nhỏ khác.

--------------------\ laser 29.06.2009 http://nukeviet.vn


								
To top