Intervisie Friesland College by fYX8HZg

VIEWS: 0 PAGES: 2

									Intervisie Friesland College
Tijdens mijn stage op het Friesland College werden er intervisie bijeenkomsten georganiseerd
voor de stagiairs van het NHL die daar ook stage liepen. Aangezien ik pas laat een stage
kreeg, heb ik maar twee bijeenkomsten daarvan kunnen bijwonen. Deze bijeenkomsten heb ik
als erg leuk en nuttig ervaren. De eerste intervisie bekeken we de video opnames van de
lessen van Andre en Bart, zij liepen ook stage op de afdeling waar ik stage liep. Op beide
lessen heb ik hen feedback gegeven. Daarna gingen we praten over wat er de volgende
bijeenkomst ging gebeuren. Er werd verteld dat het leuk zou zijn dat we een soort presentatie
zouden doen over onze ontwikkeling en het leraarschap. De invulling hiervan moesten we als
groep bedenken. Hier hebben we vervolgens over overlegd, en al behoorlijk snel kwamen we
tot een oplossing. Het plan zou zijn dat iedereen iets tastbaars (voorwerp/ tekening) mee zou
nemen en dat als metafoor zouden gebruiken om hun ontwikkeling in het leraarschap te
presenteren. Iedereen kreeg 5 minuten voor de presentatie, en daarna was er nog 5 minuten
over voor vragen. De feedback werd niet besproken maar opgeschreven omdat we anders in
tijdnood zouden komen. Een aantal mensen kregen een rol toegewezen voor de volgende
intervisie; Andre was de bewaker van de tijd, en ik was de gastvrouw/ presentatrice en moest
de dingen een beetje aan elkaar praten.
Tijdens de tweede intervisie werden voor de presentaties eerst nog twee opnames van lessen
bekeken, en werd hier feedback op gegeven. Om half vier kwamen de stagebegeleiders
binnen, en begonnen we met de presentaties. Ik moest als ‘gastvrouw’ iedereen welkom
heetten en uitleggen wat de bedoeling was. We hadden 9 presentaties en op elk heb ik
feedback gegeven. Zelf had ik een hamer meegenomen als metafoor voor ‘aan de weg
timmeren’ / ‘de plank weleens misslaan’ / ‘spijkers met koppen slaan’ , een beetje a la Jolanda
Sapp en de stekkerdoos. Ook op mijn presentatie heb ik van iedereen feedback gekregen.

Ik zal nu reflecteren op de feedback die ik heb gekregen die dag.

Een punt dat veel terugkwam als feedback is dat ze de metafoor met de hamer leuk begin van
de presentatie vonden.
Ik had dit gekozen om meteen de aandacht te krijgen van iedereen, en dat werkte blijkbaar
wel, vooral omdat ik net iets te hard op de tafel sloeg.
Voor de rest heb ik een aantal punten van feedback gekozen die ik belangrijk vond om op te
reflecteren

‘Mimiek + houding is gesloten af en toe lachen en open houding geven’
Deze feedback heb ik al eerder gehad. Ik ben me soms niet bewust van mijn houding en
vooral als ik een beetje zenuwachtig ben, dan sla ik vaak mijn armen over elkaar en dat komt
gesloten over. Hier moet ik echt om denken als ik voor een groep sta. Ik ben vaak meer bezig
met wat ik aan het vertellen ben, dan met hoe ik overkom.

‘Denk goed na over wat je wilt als docent t.a.v. de cursisten, of zie je jezelf ook als
coach?’
Dit vond ik wel goede feedback die me aan het denken zette. Ik had het in mijn presentatie
namelijk veel over het contact en de interesse voor de leerling. Ik vind het namelijk belangrijk
dat de leraar een goede band heeft met de leerling. In dat opzicht zie ik mezelf soms ook als
coach. Ik weet nog niet precies hoe groot ik die rol later wil laten worden. Dit komt doordat ik
gewoon nog niet genoeg ervaring heb met lesgeven op de middelbare school.
‘Wat heeft ‘contact+verbinding’ te maken met jou als docent en wat levert het jou op
wanneer je gaat praten met leerlingen (voor je docentschap)?’
Deze feedback lijkt een beetje op de vorige. Het laat mij nadenken over mijn rol als leraar en
hoe ik daarin wil zijn. Ik denk dat contact belangrijk is om de les leuker te maken. Als de
leerlingen je mogen zijn ze bereid om meer voor je te doen, en dus voor het vak. Ik denk ook
dat het belangrijk is om rekening te houden met leerlingen individueel, en dus hun verhaal te
kennen. Ik wil ze niet behandelen als een kudde schapen, ook al is dat soms best lastig als je
heel veel klassen lesgeeft. Het levert denk ik ook heel veel plezier voor mezelf op om tijd te
investeren in de leerling.

‘Vlak niet af in je presentatie’
Ik denk dat hiermee word bedoeld dat mijn begin sterk was maar het wat minder werd op het
einde. Ik vertelde de dingen die ik wilde vertellen iets te overhaast waardoor ik tijd teveel had.
Dus ging ik de dingen die ik had verteld nog wat verder uitdiepen waardoor het wat vaag
werd. Ik had rustiger moeten blijven.

‘Duidelijk praten’
Ik hoor dit ook op andere feedback. Op de een of andere manier articuleer ik tijdens
presentaties niet erg goed. Terwijl ik dan van andere mensen juist hoor dat ik wel duidelijk
praat. Ik weet niet echt waar dit aan ligt. Soms ga ik aan het einde van een zin nogal
binnensmonds praten, ik denk dat mensen het daardoor soms onverstaanbaar vinden.

‘Je straalt zekerheid uit’
Ik vind het leuk om te horen dat ik zo overkom op andere mensen tijdens een presentatie.
Ik was namelijk wel een beetje zenuwachtig, maar gelukkig zagen andere mensen dit
blijkbaar niet. Zelf had ik dat idee wel, maar dat ligt denk ik aan dat je het in je eigen hoofd
groter maakt dan dat het werkelijk is.

								
To top