Samenwerkingsverband VO-SVO West-Friesland - DOC by fYX8HZg

VIEWS: 32 PAGES: 1

									               Samenwerkingsverband VO-SVO West-Friesland


      Contactpersonen VO voor vragen over de toelating en de schoolkeuzeprocedure


Atlas College, locatie Copernicus    Sandra Kerkhof     0229 - 236 344  s.kerkhof@atlascollege.nl

Atlas College, locatie De Dijk      Lars Beenen       0227 - 542 136  l.beenen@atlascollege.nl

Atlas College locatie OSG W-F      Angeline Thomas     0229 - 246 264  a.thomas@atlascollege.nl

Atlas College, SG Newton (Titaan)    Marike Wagemakers 0229 - 552 010     m.wagemakers@atlascollege.nl

Clusius College Grootebroek       Rob Hoed        0228 - 511 680  r.hoed@clusius.nl

Clusius College Hoorn          Joke de Witt      0229 - 259 484  j.dewitt@clusius.nl

Martinus College - avo          PaulettePeerenboom 0228 - 510 304    ppeerenboom@martinuscollege.nl

Martinus College – vmbo         Wanda Munnike      0228 - 510 304  wmunneke@martinuscollege.nl

RSG Enkhuizen              Peter Harlaar      0228 - 350 800  p.harlaar@rsg-enkhuizen.nl

SG Tabor, locatie d’Ampte        Benjamin Stolker    0229 - 284 151  b.stolker@tabor.nl

SG Tabor, locatie Oscar Romero      Kees Kaag        0229 - 285 685  cjm.kaag@tabor.nl

SG Tabor, locatie Werenfridus      Lisette Hellenberg   0229 - 285 828  lh.hellenberg@tabor.nl

OPDC West-Friesland           Mark Zonneveld     0229 - 216 554  mzonneveld@opdcwest-friesland.nl

Praktijkschool Westfriesland Hoorn    Simone Grannetia    0229 - 219 487  s.grannetia@praktijkschoolwf.nl

Praktijkschool Westfr. Stede Broec    Elly Faber       0228 - 510 350  e.faber@praktijkschoolwf.nl

Zmlk De Stormvogel - Hoorn        Joke Blom        0229 – 548 560  j.blom@eenhoornstormvogel.nl

Zmok Spinaker - Hoorn          Petra v.d. Veldt    0229 – 278 262  p.vanderveldt@rec4nh.nl

Coördinator SWV VO /           Kine de Weerd      0229 - 210 666  k.deweerd@praktijkschoolwf.nl
casemanager PCL VOWebsites:

•  Atlas College: www.atlascollege.nl
•  Clusius College: www.clusius.nl
•  Martinus College : www.martinuscollege.nl
•  Scholengemeenschap Tabor: www.tabor.nl
•  Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen: www.rsg-enkhuizen.nl
•  Praktijkschool Westfriesland: www.praktijkschoolwf.nl
•  OPDC West-Friesland: www.opdcwest-friesland.nl
•  Samenwerkingsverband VO West-Friesland: www.swvwestfriesland.nl
  Versie: 31.10.11
  SWV\Schoolkeuzeprocedure\2012-2013\Formulieren\Contactpersonen VO

								
To top