Projekt

Document Sample
Projekt Powered By Docstoc
					  Projekt grupy

  Wymyślcie nazwę dla Waszej grupy
                              uwaga!!! To zadanie polega na uzupełnieniu harmonogramu. Powinno
                              się w nim znaleźć co najmniej 8 działań, wymienionych na karcie zadań.
    cel projektu
    (co jest celem Waszego
    przedsięwzięcia?)
    harmonogram
    działań           (zaznaczcie w tabeli poniżej co zamierzacie zrobić, kiedy i kto jest za kolejne działania odpowiedzialny?)


    Zadanie          Pierwsze spotkanie
                  zespołu projektowego    Czas potrzebny na
    realizację zadania


    Osoba            Wszyscy
    odpowiedzialna                  dziś                                                     dwa miesiące później

1
  Projekt grupy

  Wymyślcie nazwę dla Waszej grupy
                              uwaga!!! To zadanie polega na uzupełnieniu harmonogramu. Powinno
                              się w nim znaleźć co najmniej 8 działań, wymienionych na karcie zadań.
    cel projektu
    (co jest celem Waszego
    przedsięwzięcia?)
    harmonogram
    działań           (zaznaczcie w tabeli poniżej co zamierzacie zrobić, kiedy i kto jest za kolejne działania odpowiedzialny?)


    Zadanie          Pierwsze spotkanie
                  zespołu projektowego    Czas potrzebny na
    realizację zadania


    Osoba            Wszyscy
    odpowiedzialna                  dziś                                                     dwa miesiące później

2
  Projekt grupy

  Wymyślcie nazwę dla Waszej grupy
                              uwaga!!! To zadanie polega na uzupełnieniu harmonogramu. Powinno
                              się w nim znaleźć co najmniej 8 działań, wymienionych na karcie zadań.
    cel projektu
    (co jest celem Waszego
    przedsięwzięcia?)
    harmonogram
    działań           (zaznaczcie w tabeli poniżej co zamierzacie zrobić, kiedy i kto jest za kolejne działania odpowiedzialny?)


    Zadanie          Pierwsze spotkanie
                  zespołu projektowego    Czas potrzebny na
    realizację zadania


    Osoba            Wszyscy
    odpowiedzialna                  dziś                                                     dwa miesiące później

3
  Projekt grupy

  Wymyślcie nazwę dla Waszej grupy
                              uwaga!!! To zadanie polega na uzupełnieniu harmonogramu. Powinno
                              się w nim znaleźć co najmniej 8 działań, wymienionych na karcie zadań.
    cel projektu
    (co jest celem Waszego
    przedsięwzięcia?)
    harmonogram
    działań           (zaznaczcie w tabeli poniżej co zamierzacie zrobić, kiedy i kto jest za kolejne działania odpowiedzialny?)


    Zadanie          Pierwsze spotkanie
                  zespołu projektowego    Czas potrzebny na
    realizację zadania


    Osoba            Wszyscy
    odpowiedzialna                  dziś                                                     dwa miesiące później

4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:9/17/2012
language:
pages:4