microsoft expression studio 3 0 by P83R4KN

VIEWS: 106 PAGES: 8

									       Microsoft Expression Web 3.0
Nguồn : http://www.qhonline.info/forum/showthread.php?t=436

Nếu các bạn cần 1 phần mềm để cạnh tranh với dreamweaver cs4 mình xin giới thiệu Microsoft
Expression Web 3 của Microsoft.Lúc trước nó chỉ hỗ trợ Asp nhưng giờ đã hỗ trợ thêm php.
Mình đã dùng thử và cảm nhận là phần viết code css rất tuyệt vời.
Chức năng load code trực tiếp tuyệt vời.Tuy tốc độ hơi chậm so với Dreamweaver cs4.Chắc do máy
mình yếu qué.
Chức năng SuperPreview rất tuyệt vời.Giúp ta dễ dàng so sánh cùng lúc 2 trình duyệt khác nhau.
                                                 1
Các bạn nên down cà bộ Microsoft Expression Studio 3.0.1061 về mà ngâm cứu:
Các công cụ trong Expression 3 có thể được dùng với công nghệ Silverlight 3 của Microsoft để mang
lại những trải nghiệm đa phương tiện. Expression 3 gồm:
- Expression Blend 3: để thiết kế tương tác và cải thiện luồng làm việc nhà thiết kế - người phát
triển
- Expression Web 3: để xây dựng các website nhờ những chuẩn như PHP, HTML
- Expression Encoder 3: để mã hóa video
- Expression Design 3: để minh họa và thiết kế đồ họa.

Download here:
Quote:

p1 http://www.mediafire.com/?bklyzoqommm
p2: http://www.mediafire.com/?tf2ynn43j5m
p3: http://www.mediafire.com/?k2iz3witf24
Lưu ý:Khi cài máy bạn phải có Microsoft .NET Framework 3.5 sp1.
download here:
Quote:

http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
Cuối cùng là phần cấu hình để chạy code php.
Đầu tiên các bạn download php-5.2.10 về:(chú ý:chọn Windows Binaries )
Quote:

http://vn.php.net/distributions/php-5.2.10-Win32.zip
Sau khi giải nén giả sử ở C:\PHP,các bạn đổi tên file "php.ini-recommended" thành "php.ini".
Sau đó mở file = wordpad chình lại như sau :

Quote:

display_errors = Off => display_errors = On
cgi.force_redirect = 1 => cgi.force_redirect = 0
Tiếp theo là phần cấu hình cho Microsoft Expression Web 3.Có 2 cách:
Cách 1:Cấu hình toàn bộ
Quote:

Select Tools > Application Options… > General.
Ở phần "Path to PHP executable for previewing PHP page" chọn file php-cgi.exe ở C:\PHP\php-
cgi.exe.
                                                2
Cách 2:Cấu hình cho từng trang.

Quote:

Select Site > Site Settings... > Preview
Xem hình:
Cuối cùng cũng xong.Còn chờ gì nửa test nào các bạn:
Quote:

<? echo "Thầy Huy pro qué"; ?>

                            3
Mình chỉ mới sử dụng,mong mọi người tìm hiểu và post thêm nhiều bài hướng dẫn về Microsoft
Expression Web 3.
(Bài viết độc quyền tại www.qhonline.info/forum nghiêm cấm sao chép sẽ bị giang hồ chém chít)

Microsoft Expression Studio 3.0.1061 Bộ công cụ phát triển và thiết kế
Phiên bản 3 bao gồm toàn bộ dòng sản phẩm Expression cũngnhư Microsoft Visual Studio Standard
2003, cung cấp đầy đủ các công cụ phát triển và thiết kế chuyên nghiệp cần thiết để tạo ra các kinh
nghiệm người dùng thế hệ tiếp theo cho cả hệ điều hành Windows và Web:

Bộ PM này đã ***** , không cần đăng ký
                                                 4
Expression Web 3
Expression Blend™ 3
Expression Design 3
Expression Media 3
Expression Encoder 3
Visual Studio Standard 2009
Download:
[QUOTE]

RS.com:
Mã:Ấn vào đây để bôi đen tất cả - F4VN & [Check Download Links] & Get Direct Link

p1 http://www.mediafire.com/?bklyzoqommm
p2: http://www.mediafire.com/?tf2ynn43j5m
p3: http://www.mediafire.com/?k2iz3witf24

Microsoft .NET Framework 3.5 :
Mã:Ấn vào đây để bôi đen tất cả - F4VN & [Check Download Links] & Get Direct Link

http://download.microsoft.com/download/6/0/f/60fc5854-3cb8-4892-b6db-bd4f42510f28/dotnetfx35.exe
NET FrameWork 3.5 SP1
NET FrameWork 3.5 SP1 : http://goo.gl/zDSc
CongtruongIt.com - Net FrameWork 3.5.rar.ctit.part1.rar (95.37 MB) :
http://www.mediafire.com/?zqx0noknoz2
CongtruongIt.com - Net FrameWork 3.5.rar.ctit.part2.rar (95.37 MB) :
http://www.mediafire.com/?tumkrnmowum
CongtruongIt.com - Net FrameWork 3.5.rar.ctit.part3.rar (6.38 MB) :
http://www.mediafire.com/?w4wznazeoyo


             EXPRESSION WEB STUDIO 3.0


             Boä phaàn meàm thieát keá web, phaùt trieån phaàn meàm treân web cuûa
             Microsoft. Baûn caäp nhaät môùi nhaát 3.0. Caáu hình: PIII 1GHz, Ram
             1GB, VGA shader 2.0 128MB, Windows XP / Vista / 7.

             Ñóa naøy goàm 5 phaàn:

               Expression Web 3
               Expression Blend 3
               Expression Design 3

                                                  5
 Expression Media 3
 Expression Encoder 3

Microsoft Expression Studio mở ra một thế giới mới về khả năng sáng tạo. công cụ thiết kế chuyên
nghiệp của nó cung cấp cho bạn sự tự do để làm cho tầm nhìn của bạn thực sự - cho dù bạn đang
thiết kế cho các tiêu chuẩn dựa trên những trang web, máy tính để bàn giàu kinh nghiệm, hoặc
Silverlight. Bao gồm Expression web, Expression Blend, Thiết kế Expression và Expression Encoder.
Đặc tính sản phẩm
• Microsoft Expression Studio 3 mang đến cho bạn sự tự do để làm cho tầm nhìn của bạn thực sự -
cho dù bạn đang thiết kế cho các tiêu chuẩn dựa trên những trang web, máy tính để bàn giàu kinh
nghiệm, hoặc Silverlight
• Bao gồm Expression Web, Expression Blend, Expression Design và Expression Encoder
• Thiết kế hấp dẫn người sử dụng giao diện cho web và máy tính để bàn sử dụng Microsoft
Expression
• những ý tưởng thử nghiệm của bạn nhanh chóng, tham gia và tương tác với khách hàng của bạn
và nhận được dự án của bạn giảm đến một bay bắt đầu
• Tạo các tiêu chuẩn dựa trên các trang web với một công cụ cung cấp điều khiển bố trí chính xác
và tốc độ gỡ lỗi cross-trình duyệt với chẩn đoán hình ảnh tiên tiếnMicrosoft Expression Web 3


Microsoft Expression Web 3
Có gì mới trong 3 Expression Web
SuperPreview
Expression Web Cung cấp các công cụ mới để đảm bảo rằng các trang đó vào trang web của bạn
làm việc trong nhiều trình duyệt.

Sử dụng SuperPreview, bạn có thể xem trước và so sánh các trang web đồng thời trong nhiều trình
duyệt, nhiều Ngay cả trong các phiên bản của Internet Explorer. Ngoài ra bạn có thể so sánh với
trình duyệt các quan điểm toàn diện giả-up ('comp') hình ảnh.

Bạn có thể chọn các yếu tố cá nhân Trong thời hạn một trang web và xem chi tiết về mỗi yếu tố lựa
chọn Giúp bạn nhanh chóng tìm và sửa chữa bố trí qua trình duyệt và lỗi vị trí.
Ảnh chụp trước
Ảnh chụp trước Cung cấp một bản xem trước độ trung thực cao của trình duyệt đó cập nhật sống
như bạn sửa code của bạn, giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực của tải trang trong một trình
duyệt Đối với mỗi thay đổi mã.
Deep Zoom
Bạn có thể thêm Cả hai Silverlight và Deep Zoom Composer Seadragon Ajax hình ảnh để trang của
bạn trong Expression Web từ một thành phần được tạo ra trong Deep Zoom Composer.
FTP xuất bản
Xuất bản trang web của bạn với FTP là nhanh hơn hơn bao giờ hết. Khi bạn nhấp vào Xuất bản,
Expression Web tự động nếu chuyển một số tập tin tại một thời điểm, Thay vì chuyển từng cái một,
và nó chuyển Them nhanh hơn. Bạn có thể dễ dàng quản lý nhiều trang web và địa điểm từ xa và
bạn có thể xuất bản một trang web cho đến nơi đến nhiều.
Ngoài ra, bạn có thể xuất bản các tập tin của bạn qua kết nối FTP an toàn, sử dụng FTPS hoặc

                                                6
SFTP.
Silverlight,
Silverlight là một trình duyệt chéo, chéo nền tảng plug-in? Cho việc cung cấp các ứng dụng giàu
tính tương tác trên Web. Với Expression Web, Silverlight, bạn có thể thêm video vào các ứng dụng
của bạn và trang web.
Expression Encoder 3 là hiện nay bao gồm trong Expression Web. Bạn có thể sử dụng nó để chuyển
đổi các video của bạn để Silverlight và Dễ dàng thêm nó vào trang web của bạn. Thậm chí bạn có
thể chọn một làn da "" là làm thế nào tùy chỉnh Xuất hiện thủ đoạn video trên trang web của bạn.
Internet Explorer 8
Expression Web Hỗ trợ Windows Internet Explorer 8 vì vậy bạn có thể cập nhật các trang web của
bạn cũ hơn sẽ được phù hợp với và tận dụng lợi thế của công nghệ mới trong Internet Explorer 8
Các công cụ đồ họa chuyên nghiệp
Mạnh mẽ vector vẽ và công cụ chỉnh sửa trong bản sao của biểu thức bao gồm thiết kế 3 cho phép
bạn khám phá những khả năng nghệ thuật mới và tạo ra thiết kế đồ họa và minh họa hấp dẫn.
Visual Studio Team Foundation Server tích hợp
Nếu bạn là một phần của một nhóm làm việc đó sử dụng Visual Studio Team Foundation Server,
Expression Web Hỗ trợ kiểm soát mã nguồn mới cho các tập tin trang web của bạn.

          Thiết kế web với Microsoft Expression Web

        Chắc hẳn các bạn rất quen thuộc với các công cụ thiết kế web như FrontPage,
        Dreamweaver… Hôm nay mình giới thiệu thêm 1 công cụ thiết kế web nữa là
        Microsoft Expression Web.

        Expression Web là một phần mềm thiết kế web chuyên nghiệp dùng để tạo những
        trang web hiện đại, tiêu chuẩn, với chất lượng tuyệt vời.

Giảm bớt sự phức tạp và đơn giản sự tích hợp dữ liệu bằng cách sử dụng công cụ thiết kế và khung
task mạnh mẽ để nhanh chóng kết hợp các dữ liệu XML. Tích hợp hoàn hảo Web design and
development teams với Expression Web và sự hỗ trợ tuyệt vời của Visual Studio cho XML, ASP.NET
và XHTML.

Giao diện đẹp, dễ sử dụng.
                                                7
                  Click vào để xem rõ giao diện

Sơ lược các chức năng của Microsoft Expression Web

- Tạo website dựa trên CSS-based, XHTML 1.0 Transitional-conforming mặc định

- Layout và định dạng dựa trên CSS-based

- Engine render CSS tích hợp giúp bạn tự tin quyết định thiết kế mọi lúc. Thử CSS style trên trang
web với việc kéo và thả.

- Tạo và định dạng việc duyệt dữ liệu XML tiêu chuẩn bằng cách sử dụng công cụ kéo và thả để cho
việc xem xét nhanh chóng hơn.

- XPath Expression Builder cho phép bạn tạo các query phức tạp, và XSL Transform (XSLT) cho
phép bạn sự linh hoạt để trình bày dữ liệu theo bất cứ cách nào bạn muốn.

- Dữ liệu XML có thể được lấy và trình bày qua RSS feeds

- Khai thác sức mạnh của ASP.NET 2. để chuyển trang web của bạn sang 1 ứng dụng web động và
có tính tương tác.

- Ngoài ra còn nhiều chức năng khác nữa

Link down 1
Link down 2
Key

    Ngôn ngữ Tiếng Việt cho office 2007 (55)
    LẬP TRÌNH WEB ASP VỚI TIẾNG VIỆT UNICODE (146)
    Ổ đĩa cứng là gì? Nó hoạt động như thế nào? (90)
    [avt] tY nà phép nhiệm màu =XX (43)
    Chuyển đổi nhanh file Word, Excel, Power Point sang file PDF bằng Email (255)
    Làm Việc Với FireFox (24)
    Tổng hợp Theme Noel cho Blog Plus 2 (224)
    Download megaupload không cần account (30)
    [Avatar] Sad! (237)
    Lưu tin nhắn + nội dung chat mãi mãi (1554)

Tin Hot được xem nhiều nhất

    Avatar - Buồn & Khóc (16941)
    8 cách hack yahoo (8415)
    Tăng tốc internet hết ga lun! (5595)
    TẠO MÀN HÌNH WELCOME THEO Ý MÌNH TRONG XP (5253)
    phần mềm tăng tốc máy tính lên 200% free hoàn toàn (4755)
    Chương trình xem tuổi cưới vợ, gả chồng ... (4464)
    Tạo flash vui nhộn với ảnh của bạn (4053)
    Đổi màu chữ trên Desktop (3433)
    Tắt nhanh các ứng dụng khi máy tính bị treo (3395)
    Kết nối mainboard với thùng máy tính (3186)
                                                   8

								
To top