SOCIAL POLICY AND EMPLOYMENT

Document Sample
SOCIAL POLICY AND EMPLOYMENT Powered By Docstoc
					  Türkiye’de Mesleki Yeterlik Sistemi
Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık
 Hizmetlerinden Yeni Beklentiler
        Dr. Mustafa BALCI
   Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
       Eğitim Sektör Yöneticisi


      KIZILCAHAMAM – 10.12.2007

         EC Delegation to Turkey  1
   Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık
      Hizmetlerinin Önemi
 Hayatboyu mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri;
   her yaştaki bireylerin yaşamlarının herhangi bir
  noktasında eğitimle, öğretimle ve meslekleriyle ilgili
 seçimler yapmaları ve mesleki yeterliklerini geliştirmeleri
 için yardımcı olan hizmetler anlamına gelir. Buna, henüz
işgücü piyasasına girmemiş kişilere sağlanan hizmetler, iş
 arayanlara sağlanan hizmetler ve çalışanlara sağlanan
          hizmetler de dahildir.
            EC Delegation to Turkey     2
Hayatboyu Öğrenim için Avrupa
 Mesleki Yeterlikler Çerçevesi
  Tavsiye kararı Avrupa
 Parlamentosunda 24 Ekim
 2007 tarihinde oylanarak
  yürürlüğe girmiştir.
      EC Delegation to Turkey  3
Avrupa Yeterlikler Çerçevesi
 Üye ülkelerin 2010 yılına kadar Mesleki Yeterlik
Sistemlerinin kuruluşlarını gerçekleştirerek Avrupa
  Yeterlikler Çerçevesi ile ilişkilendirmelerini ve
2012 yılına kadar da mesleki yeterliklerinin Avrupa
   Yeterlikler Çerçevesi ile uyumlu olması
         öngörülmektedir.

           EC Delegation to Turkey      4
ECVET – MYS – Hayatboyu Öğrenme

Türkiye Mesleki Eğitimde Kredi Transfer
Sistemi (ECVET) Çalışma Komisyonunu
kurarak, Mesleki Yeterlik Sisteminin
oluşturulması konusunda önemli bir adım
atmış ve Hayatboyu Öğrenmenin alt
yapısını oluşturmuştur.

        EC Delegation to Turkey  5
AVRUPA YETERLİKLER
  ÇERÇEVESİ
 Avrupa Yeterlikler Çerçevesi
temelinde, öğrenme çıktılarıyla
     tanımlanan
  sekiz referans seviye
      vardır.
      EC Delegation to Turkey  6
     8 Referans Seviye ve İş Piyasasındaki Unvanlar
Seviye
  8           DOKTORALI

  7         YÜKSEK LİSANSLI

  6    UZMAN - 6.SEVİYE SERTİFİKALI - LİSANSLI

  5   USTABAŞI - 5.SEVİYE SERTİFİKALI – TEKNİKER

  4   USTA - 4.SEVİYE SERTİFİKALI – TEKNİSYEN

        KALFA – 3.SEVİYE SERTİFİKALI
  3
        ÇIRAK – 2.SEVİYE SERTİFİKALI
  2
  1          İLKÖĞRETİM
           EC Delegation to Turkey       7
     Sekiz Referans Seviye
SEVIYE
 8         DOKTORA DIPLOMASI

 7       YUKSEK LISANS DIPLOMASI

 6       FAKULTE LISANS DIPLOMASI
 5   MESLEK YUKSEK OKULU DIPLOMASI - TEKNIKER
 4     MESLEK LISESI DIPLOMASI- TEKNISYEN
 3       YAYGIN EGITIM SERTIFIKASI
 2       YAYGIN EGITIM SERTIFIKASI
 1        ILK OGRETIM DIPLOMASI


          EC Delegation to Turkey   8
                               Ploteus
Avrupa          Vatandaş     1
                               Öğrenme
                                                 Öğrenme
                              Fırsatları Veri      8 Seviyeli
 Uzayı                             Tabanı         Yeterlik  Çıktıları

                        2
          6
                          Hayat Boyu Öğrenme
            Avrupas Portföyü           Örgün
                              Öğretim      3
            1- Özgeçmiş CV                                  4
 İş Piyasası
                             Yaygın Eğitim
            2- Hareketlilik           Resmi
            3- Diploma Eki           Olmayan
                             Öğretim ve
            4- Sertifika Eki           Eğitim

            5- Lisan Portföyü         Alanda Eğitim
                              (Alaylı)

                           4
        5    Entegre Avrupa
            Kredi Transfer ve
            Birikim Sistemi      EC Delegation to Turkey                  9
                                         4
     OECD
CEDEFOP
 ETF

                AB Uyum ve
                 Eşleştirme    Hayatboyu
                 Projeleri    Mes. Rehberlik
                           Projeleri
   Paydaşlar
            Hayatboyu Öğrenme – Mesleki
           Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri
                                   AR+GE
                 Sistemin Yapılandırılması için:
  Avrupa Rehberlik
  (Euroguidance)
    Network             - Alan Uzmanları
                    - Kurumlararası işbiliği

                                     Mes. Reh.
                                     Hizmetleri
               MYK +MESGEM              (İŞ-KUR, Okullar, STK)
                                           10
 AB DESTEKLİ EĞİTİM PROJELERİ
    (HAZIRLIĞI YAPILAN)
MESLEKİ YETERLİK SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ
15 MEURO (2007)

HAYAT BOYU ÖĞRENİMİN DESTEKLENMESİ
15 MEURO (2007)

HAYATBOYU MESLEK REHBERLİK VE DANIŞMANLIK
HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ 15 MEURO (2008)


         EC Delegation to Turkey   11
TEŞEKKÜRLER


   Mustafa BALCI
mustafa.balci@ec.europa.eu
   EC Delegation to Turkey  12

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:9/17/2012
language:Turkish
pages:12