LA PRODUCCIÓ D’ALIMENTS

Document Sample
LA PRODUCCIÓ D’ALIMENTS Powered By Docstoc
					LA PRODUCCIÓ D’ALIMENTS


      IES Joan Ramon Benaprés
             Sergi Ferré
              2n ESO
          La producció d’aliments
         LA CADENA ALIMENTÀRIA
 Obtenció                  Transformació
(Sector Primari)              (Sector Secundari)
                      (Indústria Alimentària)
  –Agricultura
                        –Elaboració
  –Ramaderia
                        –Conservació
  –Pesca                    –Envasament
  –Mineria
   Origen vegetal o animal (i mineral)
                         Comercialització
                        (Sector Terciari)
           Consum
                          –Emmagatzematge
                          –Transport
                          –Distribució
    La producció d’aliments
L’OBTENCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES
           Sector Primari
     Funció: Producció de la matèria base
 Agricultura (tècniques de conreu dels recursos vegetals)
 Ramaderia (tècniques d’explotació del bestiar)
 Pesca
 Mineria
       La producció d’aliments
     LA INDUSTRIA ALIMENTÀRIA
 Indústries d’elaboració
  – Transformes els aliments
  – Exemples: Fàbrica d’embotits, panificadores, indústria
   vinícola, d’olis.

Indústries conserveres i semiconserveres
 –Allarguen la vida de l’aliment
 –Exemples: Indústria de la llet, de congelats, de
 llaunes

Indústries manipuladores
 –Modifiquen la presentació de l’aliment
 –Exemples: Indústries envasadores, escorxadors.
   La producció d’aliments
LA CONSERVACIÓ DELS ALIMENTS
Avantatges que ofereix la conservació
– Disposar d’aliments en viatges
– Consumir en períodes d’escassetat
– Per transportar aliments des del lloc de producció.
Desavantatges de la conservació
– Poden canvia les propietats organolèptiques, nutricionals i
 digestives del producte.
Tècniques de conservació
– Procediments Físics: No s’afegeix cap element a l’aliment
– Procediments Químics: S’afegeixen additius.
   La conservació d’aliments
PROCESSOS FÍSICS DE CONSERVACIÓ 1
 Dessecació (Ex. Bacallà) Deshidratació (Ex.Sopa en pols) Liofilització o deshidratació per fred
 (Ex.Café, xocolata o llet en pols) Fumatge (Ex.Salmó fumat) Envasament al buit (Ex.Embotits)
   La conservació d’aliments
PROCESSOS FÍSICS DE CONSERVACIÓ 2
  Irradació
  Aplicació de calor (Ex.llet i sucs)
  – Pasteurització (60-90 ºC)
  – Esterilització (110-140ºC)
  – Esterilització UHT (140 ºC durant segons)
  Refrigeració i congelació i ultracongelació.
(Important no trencar la cadena de fred)
  – Refrigeració (0-8 ºC) Conservació de dies
  – Congelació (-5 ºC i -8ºC) Conservació fins 3 mesos
  – Ultracongelació (menys de –18ºC) Conserva fins un any
   La conservació d’aliments
PROCESSOS QUÍMICS DE CONSERVACIÓ
 Salaó (Ex.Pernil, embotits, anxoves, bacallà)
 Ensucrat o almíbar (Ex.Mermelada, confitures)
 Fermentació (Ex.Formatges, iogurts, vins, cervesa)
 Conserves en vinagre i oli (Ex.Conserves de peix,
 bolets, verdures)
 Additius
  –  Conservants
  –  Colorants
  –  Antioxidants
  –  Estabilitzadors
  –  Antiaglomerants
  –  Aromatitzants
  –  Edulcorants
     La producció d’aliments
  L’ENVASAMENT DELS ALIMENTS
     Carac.físiques    És deforma? Reciclat      Preu

Vidre   Fràgil i transparent No     Fàcil        Alt

Plàstic  Lleuguer       A vegades  No tots       Baix

Paper i  Poc resistent    Si     Molt fàcil (excepte Molt baix
cartró                   el tetrabrik)
Llauna  Resistents i opacs  Poc     Fàcil        Baix

Alumini  Lleuguer,      Si     Difícil       Normal
     inoxidable

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:9/16/2012
language:Unknown
pages:9