The Myths in Epics_ the Myths in Society by hcj

VIEWS: 9 PAGES: 10

									Šiuolaikinės lietuvių literatūros
     paradoksai
Pokyčiai lietuvių literatūroje


  „Į dešinę, į vakarus ir į
   pakalnę!..“
  (Juozas Erlickas) –
   esminiai mūsų
   literatūros ir kultūros
   pokyčiai.
SVARBIAUSI LIETUVIŲ LITERATŪROS POKYČIO
ŽENKLAI:


  Intertekstualumas.     (Auto)biografinių žanrų
  Menų simbiozė.       antplūdis.
  Žanrų irimas.        Keičiasi laiko ir erdvės
  Bėgimas nuo realizmo.    sąvokos.
  Interpretacijų       Fiziologijos bumas.
  variantiškumas.       Miesto fenomenas.
  Feministinės prozos     Narciziškas tipas literatūroje:
  proveržis.         pasakoju tai, ką jaučiu.
  Karnavališkumas.
  Tautinių-patriotinių mitų    Kalbos suaktyvėjimas.
  griovimas.           Sensualizmas ir
  Desakralizacija.        sensacija.
  Prozos esėjiškėjimas.      Metaliteratūriškumas.
  Deepizacija.          Bjaurasties estetika.
  Asmenine patirtimi       Tendencija orientuota į
  grįstų kūrinių         istorijų pasakojimus.
  dominavimas.
   Aleksandras Žalys
apie “šiuolaikinės literatūros
  spindesį ir skurdą”:

         “Literatūra primena
         kurtizanišką pasaulį.
         Dėmesys savo kūnui,
         išoriniam blizgesiui,
         demonstravimosi bei
         afektacijos siekis,
         visiškas vertybių
         sunykimas”.
Prof. Viktorija Daujotytė:

 “Dabartinė literatūra vis mažiau beskiria
 dėmesio žmogui, užmiršta, kad yra žmogaus
 likimas, jaučiasi esanti pati sau, viešai
 krapštanti savo panages, žaidžianti savo
 pačios žaidimus, ieškanti kodinių
 manipuliacijos galimybių, atsisukusi į mugę,
 svarbiausią dabarties šventovę”.
Gintaras Beresnevičius:

 “Anksčiau jauno vartotojo poreikius formavo
 Karlsonas, dabar – fantasy žanro kičas Haris
 Poteris”.
 (“Ne apie tai dūzgelė”)
Viena esminių
naujovių
kultūroje ir
literatūroje –
nomadinis
mentalitetas.
  Vietoj socrealizmo –
  poprealizmas.
  Tekstai yra, o prozos
  nėra.
Absorbavimo efektas:
lietuviški tekstai sugeria
visas pasaulio patirtis,
bet ne tradicijas, o
kultūros dėmes,
teršalus.

								
To top