Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

AL29-InspMunciiRepublicare

VIEWS: 5 PAGES: 11

									 Alerta Fiscala Nr. 29 din 04.05.2012  Consultant Fiscal Adrian Benta
 www.bentaconsult.ro             adrian@bentaconsult.ro
 Tel: 0723 530 139                Fax: 0311 043 869
Monitorul Oficial nr. 0290 din 03 Mai 2012
Legea nr. 108 din 16 Iunie 1999
Lege pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 (republicare)
  Legea nr. 108/1999 – privind inspectia muncii –
           republicare


 In monitorul din 21 martie 2012, a fost publicata Legea nr
51/2012, privind modificarea procedurii de efectuare a
inspectiei muncii, actul normativ fiind detaliat de noi in alerta nr.
24/22.03.2012.
 In data de 03.05.2012 a fost republicata Legea nr 108/1999,
privind inspectia muncii, republicare ce tine cont si de
prevederile noi introduse in prima parte a anului.
 In alerta de astazi, vom prezenta structura integrala a Legii,
chiar daca unele notiuni se suprapun cu cele din alerta nr. 24.
  Legea nr. 108/1999 – privind inspectia muncii –
           republicare


 Inspectia Muncii este un organ de specialitate in domeniul
relatiilor de munca, cu personalitate juridica, in subordinea
Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
Pentru inspectia muncii, legiuitorul a stabilit urmatoarele:
 A) indeplineste functii generale;
 B) indeplineste atributii generale;
 C) indeplineste atributii specifice.
  Legea nr. 108/1999 – privind inspectia muncii –
           republicare

Detaliem cateva dintre acestea:
A) Functii generale indeplinite de Inspectia muncii:
  este autoritate de stat prin care se exercita controlul aplicarii
legii in domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in
munca si a supravegherii pietei;
  functie de comunicare ce asigura informarea persoanelor
fizice si juridice, inclusiv in cadrul activitatilor de control asupra
modului cum se aplica prevederile legislatiei in domeniu;
  functie de reprezentare, Inspectia muncii reprezinta statul
roman, atat pe plan intern cat si extern in domeniul de
competenta privind legislatia muncii;
  functie de cooperare, inspectia muncii participa in actiuni
comune si cu alte institutii ale tarii sau alte institutii din alte state
pentru realizarea obiectului de activitate.
  Legea nr. 108/1999 – privind inspectia muncii –
           republicare

 B) Atributiile generale indeplinite de Inspectia muncii sunt
urmatoarele:
 efectueaza controlul aplicarii prevederilor legale in domeniul
relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca si
supravegherii pietei;
 furnizeaza informatii salariatilor si angajatorilor cu privire la
reglementarile aplicabile in domeniul desfasurarii relatiilor de
munca;
 informeaza alte autoritati legale, cand identifica deficiente si
abuzuri in competenta acestora;
 efectueaza prestari de servicii specifice domeniului de
activitate.
   Legea nr. 108/1999 – privind inspectia muncii –
            republicare

C) Atributiile specifice Inspectiei muncii sunt de 2
tipuri:
 C1) in domeniul relatiilor de munca;
 C2) in domeniul securitatii si sanatatii in munca si al
supravegherii pietei.
 C1) Principalele atributii specifice in domeniul relatiilor de
munca sunt:
 controleaza aplicarea reglementarilor legale cu privire la incheierea,
modificarea si incetarea contractelor de munca;
 controleaza stabilirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor,
ce decurg din lege si din contractele de munca;
 controleaza aplicarea egalitatii de sanse si tratament, intre barbati
si femei;
 gestioneaza registrul general de evidenta al salariatilor si registrul
de evidenta al zilierilor;
 controleaza desfasurarea muncii in scopul identificarii cazurilor de
munca nedeclarata.
   Legea nr. 108/1999 – privind inspectia muncii –
            republicare

C2) Principalele atributii specifice in domeniul securitatii
 si sanatatii in munca si al supravegherii pietei sunt:
 controleaza si coordoneaza aplicarea prevederilor referitoare la
 securitatea si sanatatea in munca;
 cerceteaza evenimentele, analizeaza si stabileste caracterul unor
 eventuale accidente de munca si boli profesionale, colaboreaza cu
 alte institutii abilitate;
 autorizeaza din punctul de vedere al sanatatii si securitatii in munca
 functionarea persoanelor fizice si juridice, propune retragerea
 autorizatiei;
 dispune fie sistarea activitatii, fie oprirea din functionare a unor
 echipamente de munca cand se constata o stare de pericol grav,
 un caz iminent de accidentare sau imbolnavire;
 dispune angajatorului obligatia de a efectua analize de laborator
 privind nivelul noxelor si a altor situatii similare;
 prin ordin al Ministrului Muncii se pot aproba prestari de servicii
 specifice efectuate contracost.
   Legea nr. 108/1999 – privind inspectia muncii –
           republicare

 Cine poate fi inspector de munca si ce conditii trebuie
pentru a putea fi incadrat ca inspector de munca?
 Functia de inspector de munca din cadrul Inspectiei muncii
poate fi ocupata de persoane cu studii universitare, cu licenta
absolvita sau studii superioare de lunga durata, cu licenta
absolvita, din domeniile:
 stiinte ingineresti;
 stiinte agricole si silvice;
 stiinte juridice;
 stiinte economice;
 sau din urmatoarele specializari: sociologie, psihologie,
medicina, administratie publica si stiinte politice.
   Legea nr. 108/1999 – privind inspectia muncii –
            republicare

 Ce atributii are un inspector de munca in desfasurarea
activitatii? Inspectorii au, in principal, urmatoarele competente
legale:
 1. au acces liber, permanent si fara instiintare prealabila in sediul si
orice loc de munca, organizat de persoane juridice si fizice;
 2. identifica persoanele aflate in locurile de munca sau in alte locuri
unde se efectueaza cercetari, solicitand documentele de identitate;
 3. solicita angajatorului sau salariatilor informatii si documente pentru
realizarea obiectivului controlului;
 4. solicita si pot primii copii asupra unor documente, in legatura cu
controlul efectuat;
 5. preiau declaratii scrise, singuri sau cu martori, de la persoanele in
legatura cu obiectul controlului;
 6. sa dispuna sistarea activitatii sau oprirea functionarii unor
echipamente de lucru, pentru impiedicarea unor pericole.
  Legea nr. 108/1999 – privind inspectia muncii –
          republicare


 Ce fapte sunt considerate      contraventii  ?  Sunt
sanctionate urmatoarele fapte:
  a) impiedicarea in orice mod a inspectorilor de munca sa
efectueze controlul, prin orice actiune sau inactiune, inclusiv
refuzul persoanei de a se identifica;
  b) neindeplinirea sau indeplinirea partiala a masurilor
dispuse de inspectoratele de munca;
  c) nerespectarea obligatiei de a pune la dispozitia
inspectorilor de munca, in termenul comunicat, a documentelor
si informatiilor solicitate.
  Legea nr. 108/1999 – privind inspectia muncii –
          republicare


 Care sunt amenzile si procedura contestarii?

 Amenzile sunt intre 5000 lei si 10000 lei, plafonul este
unificat pentru toate faptele considerate contraventii. S-a
prevazut posibilitatea platii amenzii la jumatate din minim
in 48 de ore de la incheierea procesului verbal de
amenda;

 Procedura contestarii amenzii este conform OG nr.
2/2001 privind contraventiile.

								
To top