Docstoc

staj_dilekce

Document Sample
staj_dilekce Powered By Docstoc
					                         ...................ÜNİVERSİTESİ
                   ..................... FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
                                 .............


Fakülteniz ……….. sınıf ………………………….Numaralı ……………………… Bölümü öğrencisiyim. Yaz
döneminde staj yapacağım işletmenin adı ve açık adresi aşağıda yazılmıştır.
Staj , iş kazası ve meslek hastalığı sigortası için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.                                              Adı Soyadı

                                          ……………………………………

                                                 İmza


STAJ YERİ :

İşletmenin Adı :… … … … … … … … … … … … … … … … … .… .

Adresi : … … … … … … … … … … … … … … … … … .… ..

………………………………………………………………….

… … … … … … … … … … ..

Staja Başlama Tarihi : … … … … … … … … … … … … … … … …

Grekli Kişisel Bilgiler : Nevşehir Yazışma Adresi :

Nüfus Cüzdan Fotokopisi :
Doğum Tarihi :
Doğum Yeri :

2 adet vesikalık resim

Not : Dilekçeye 1 TL lik Posta Pulu veya 1 TL Posta Ücreti İlave Edilecek

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:28
posted:9/16/2012
language:Unknown
pages:1