anima by ajizai

VIEWS: 13 PAGES: 12

									Josef Růžička - ANIMA, Zikova 22,             779 00 Olomouc
tel./zázn. : pevná – nové číslo : 581 067 612, mobil - 728 986 665
IČ : 48385883, nejsme plátci DPH, č. účtu : 667144 - 811 / 0100
e-mail: anima-olomouc@volny.cz     www.volny.cz/anima-olomouc

KB Olomouc, č. ú. 667144 - 811 / 0100, VS viz číslo akce, KS 0308, nejsme plátci DPH.

Upozornění : nové číslo pevné tel. linky /nyní 581 067 612/. Děkuji za
pochopení. J. Růžička


             PŘEHLED ŠKOLENÍ
            ZÁŘÍ 2012 - ÚNOR 2013
Tuto brožuru rozesíláme 2x ročně :
1. začátkem ledna ( školení leden - červen )
2. začátkem září ( školení září - únor )


Nabízíme školení v těchto oblastech :
■ KATASTR NEMOVITOSTÍ                          str.  3
■ DANĚ                                  str.  4-5
■ MZDY, PERSONALISTIKA, ZP                        str.  6 - 10
■ ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY                           str.  11 - 12
                Úplná nabídka naších akcí také
             www.volny.cz/anima-olomouc
           ( možnost elektronického přihlášení na školení )
Organizační pokyny : Přihlášku a platbu pošlete, prosím, nejpozději 5 prac. dnů před
             příslušnou akcí na adresu pořádající organizace / doporučujeme
             poslat přihlášku co nejdříve, při naplněnosti kapacity školení
             rozhoduje pořadí došlých přihlášek /. Přijetí přihlášek
             nepotvrzujeme, při neomluvené neúčasti se poplatek nevrací, je
             možnost vyslat náhradníka, na jednu přihlášku lze přihlásit více
             účastníků. Případné změny lektora nebo místa konání vyhrazeny
             a budou zavčas telefonicky oznámeny. Na školeních zdarma
             prac. materiály ke školení, občerstvení /oblož. houska, minerální
             voda, káva, čaj / .
             Pokud máte zájem o zasílání našich aktuálních školení
             elektronicky / 4 x ročně, cca 5 kB, bez přílohy /, vyplňte,
             prosím, v přihlášce Vaši e-mailovou adresu. Děkuji.

Způsob platby:      1. Bankovním převodem: KB Olomouc, č. ú. 667144-811/0100
               ( použít příslušný var. symbol VS ).
             2. Poštovní peněžní poukázkou na účet nebo na adresu ANIMY.
             3. Hotově na školení nebo v sídle ANIMY.
                      2
            KATASTR NEMOVITOSTÍ

Jednodenní dopolední školení
9. 00 - 13. 00 hodin              KATASTR NEMOVITOSTÍ
  Zápisy do katastru / vklad, záznam, poznámka a zápisy jiných údajů – základní
  náležitosti jednotlivých podání a nejčastější vady, které způsobují odmítnutí provedení
  zápisu /.
  Povinný formulář návrhu na vklad – od 1. 1. 2013.
  Aktuální informace o připravovaných změnách na úseku katastru nemovitostí
  v souvislosti s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 – účinnost od 1. 1. 2014
  Diskuze, otázky a odpovědi.

VS      : 923
Lektor    : JUDr. Miloš Čepka, ved. právn. odd. Katastru nemovitostí, Přerov
Termín    : 6. listopadu 2012
Čas     : 9. 00 - 13. 00 hodin
Cena školení : 1. 100,- Kč.
Místo    : SIGMIA, tř. Kosmonautů 6, Olomouc - tmavomodrá budova vedle
budovy Magistrátu m. Olomouce /bývalý Okresní úřad /, cca 10 min.pěšky z hlavn.
nádraží ČD, možnost bezplatného parkování před budovou Magistrátu m. Olomouce.
                       3
                   DANĚ

Jednodenní dopolední školení
9. 00 - 13. 00 hodin


    PŘEHLED /1/ NOVEL ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK K DANÍM
   A K ÚČETNICTVÍ, VYDANÝCH OD 1. 5. 2012 DO 31. 10. 2012
  Seznámení a výklad změn v zákonech o daních, účetnictví a souvisejících nařízení.
  Otázky a odpovědi k daňové problematice.

VS      : 932
Lektor    : Ing. Václav Škrabiš, daňový poradce, Olomouc
Termín    : 8. listopadu 2012
Čas     : 9. 00 - 13. 00 hodin
Cena školení : 1. 100,- Kč.
Místo    : SIGMIA, tř. Kosmonautů 6, Olomouc - tmavomodrá budova vedle
budovy Magistrátu m. Olomouce /bývalý Okresní úřad /, cca 10 min.pěšky z hlavn.
nádraží ČD, možnost bezplatného parkování před budovou Magistrátu m. Olomouce.
    PŘEHLED /2/ NOVEL ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK K DANÍM
   A K ÚČETNICTVÍ, VYDANÝCH OD 1. 11. 2012 DO 31. 1. 2013
  Seznámení a výklad změn v zákonech o daních, účetnictví a souvisejících nařízení.
  Otázky a odpovědi k daňové problematice.

VS      : 933
Lektor    : Ing. Václav Škrabiš, daňový poradce, Olomouc
Termín    : 28. února 2013
Čas     : 9. 00 - 13. 00 hodin
Cena školení : 1. 100,- Kč.
Místo    : SIGMIA, tř. Kosmonautů 6, Olomouc - tmavomodrá budova vedle
budovy Magistrátu m. Olomouce /bývalý Okresní úřad /, cca 10 min.pěšky z hlavn.
nádraží ČD, možnost bezplatného parkování před budovou Magistrátu m. Olomouce.
                      4
        ZMĚNY DANˇOVÝCH ZÁKONŮ K 1. 1. 2013
        DANˇ Z PŘÍJMŮ, DPH, SILNIČNÍ DANˇ
  Shrnutí novel daňových zákonů v roce 2012 a změny platné k 1.1.2013.
  Daňové přiznání k silniční dani.
  Otázky a odpovědi.

VS      : 926
Lektor    : Ing. Václav Škrabiš, daňový poradce Olomouc
Termín    : 13. prosince 2012
Čas     : 9. 00 - 13. 00 hodin
Cena školení : 1. 100,- Kč.
Místo    : SIGMIA, tř. Kosmonautů 6, Olomouc - tmavomodrá budova vedle
budovy Magistrátu m. Olomouce /bývalý Okresní úřad /, cca 10 min.pěšky z hlavn.
nádraží ČD, možnost bezplatného parkování před budovou Magistrátu m. Olomouce.
     ZPRACOVÁNÍ DANˇOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2012
    - PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
  Daňové a nedaňové výdaje, inventarizace, tvorba rezerv.
  Optimalizace daňového základu. Zásady pro zpracování daň. přiznání za rok 2012.
  Zpracování přehledů pro OSSZ a ZP.
  Otázky a odpovědi.

VS      : 934
Lektor    : Ing. Václav Škrabiš, daňový poradce Olomouc
Termín    : 31. ledna 2013
Čas     : 9. 00 - 13. 00 hodin
Cena školení : 1. 100,- Kč.
Místo    : SIGMIA, tř. Kosmonautů 6, Olomouc - tmavomodrá budova vedle
budovy Magistrátu m. Olomouce /bývalý Okresní úřad /, cca 10 min.pěšky z hlavn.
nádraží ČD, možnost bezplatného parkování před budovou Magistrátu m. Olomouce.
                     5
          MZDY A PERSONALISTIKA
Jednodenní dopolední školení
9. 00 - 13. 00 hodin


                ZÁKONÍK PRÁCE

      Kontroly nelegálního zaměstnávání inspektorátem práce

Seminář je zaměřen na postupy a metody kontrol nelegálního zaměstnávání, povinnosti
zaměstnavatelů v souvislosti s odhalováním nelegálního zaměstnávání, formy
nelegálního zaměstnávání a hrozící sankce zaměstnavatelům i nelegálně pracujícím
fyzickým osobám.

  Inspektoráty práce a přechod kontrolních kompetencí z úřadů práce.
  Definice závislé práce – znaky a důsledky.
  Zaměstnávání „bez smlouvy“ a nedodržení písemné formy při uzavírání
  pracovněprávního vztahu.
  Povinnost zaměstnavatele mít na pracovišti kopie dokladů o existenci
  pracovněprávního vztahu /par. 136 zákona o zaměstnanosti/ a důsledky nesplnění
  této povinnosti.
  Pojem „pracoviště“ pro účely povinnosti dle par. 136 zákona o zaměstnanosti.
  Součinnost při kontrolách s ČSSZ a úřadem práce.
  „Švarcsystém“ aneb zaměstnávání na živnostenský list.
  Nelegální zaměstnávání cizinců – zaměstnávání v rozporu s povolením k zaměstnání
  /pracovní cesty cizinců/, zaměstnávání cizinců na živnostenský list.
  Kontroly na základě vnějších podnětů /občanů, institucí/ a vlastní kontroly.
  Kontrola i bez přítomnosti zaměstnavatele.
  Sankce za umožnění nelegální práce a za výkon nelegální práce.
  Otázky a odpovědi.

VS      : 927
Lektor    : Mgr. Radek Havran, ved. kontr. a právního odboru ,
       Úřad práce Olomouc
Termín a čas : 16. října 2012
Čas     : 9. 00 - 13. 00 hodin
Cena školení : 1. 100,- Kč.
Místo    : SIGMIA, tř. Kosmonautů 6, Olomouc - tmavomodrá budova vedle
budovy Magistrátu m. Olomouce /bývalý Okresní úřad /, cca 10 min.pěšky z hlavn.
nádraží ČD, možnost bezplatného parkování před budovou Magistrátu m. Olomouce.
                     6
     NEMOC. POJIŠTĚNÍ, DŮCHOD. POJIŠTĚNÍ, ELDP,
     POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ OD 1. 1. 2012
 Nemocenské pojištění - vznik a zánik účasti na NP, oznamovací povinnost,
  zaměstnání malého rozsahu, rozhodná částka pro účast zaměstnanců na NP a DP,
  dávky nemoc. pojištění, náhrada mzdy – aktuální stav k 1. 1. 2012.
 Důchodové pojištění – změny v oblasti důchod. pojištění od 1.1. 2012
 - úkoly a povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchod. pojišt., evidenční listy důchod.
  pojištění.
 Pojistné na sociální zabezpečení – sazby pojistného, odpočet náhrady mzdy,
  maximální vyměřovací základ od 1. 1. 2012.
 Otázky a odpovědi

VS      : 924
Lektor    : Bc. Věra Stopková, ředitelka OSSZ Přerov
Termín    : 23. října 2012
Čas     : 9. 00 - 13. 00 hodin
Cena školení : 1. 100,- Kč.
Místo    : SIGMIA, tř. Kosmonautů 6, Olomouc - tmavomodrá budova vedle
budovy Magistrátu m. Olomouce /bývalý Okresní úřad /, cca 10 min.pěšky z hlavn.
nádraží ČD, možnost bezplatného parkování před budovou Magistrátu m. Olomouce.
     NEMOC. POJIŠTĚNÍ, DŮCHOD. POJIŠTĚNÍ, ELDP,
     POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ OD 1. 1. 2013
 Nemocenské pojištění - vznik a zánik účasti na NP, oznamovací povinnost,
  zaměstnání malého rozsahu, rozhodná částka pro účast zaměstnanců na NP a DP,
  dávky nemoc. pojištění, náhrada mzdy – aktuální stav k 1. 1. 2013.
 Důchodové pojištění – změny v oblasti důchod. pojištění od 1.1. 2013
 - úkoly a povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchod. pojišt., evidenční listy důchod.
  pojištění.
 Pojistné na sociální zabezpečení – sazby pojistného, odpočet náhrady mzdy,
  maximální vyměřovací základ od 1. 1. 2013.
 Otázky a odpovědi

VS      : 925
Lektor    : Bc. Věra Stopková, ředitelka OSSZ Přerov
Termín    : 19. prosince 2012
Čas     : 9. 00 - 13. 00 hodin
Cena školení : 1. 100,- Kč.
Místo    : SIGMIA, tř. Kosmonautů 6, Olomouc - tmavomodrá budova vedle
budovy Magistrátu m. Olomouce /bývalý Okresní úřad /, cca 10 min.pěšky z hlavn.
nádraží ČD, možnost bezplatného parkování před budovou Magistrátu m. Olomouce.                      7
     ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

9.00 - 11.00 hod ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – aktuální problematika
Lektorka : Mgr. Ing. Tereza Kurtišová,
     vedoucí ekonom. odd. Zdravotní pojišťovny MV ČR, Olomouc
 Pojem zaměstnanec, stanovení vyměřovacího základu zaměstnance a jeho úpravy,
  povinnosti zaměstnavatelů.
  Kontrolní činnost zdravotních pojišťoven, dlužné pojistné a penále.
  Cizinci ve zdravotní pojištění.
  Připravované změny pro rok 2013.
  Otázky a odpovědi.

11. 15 - 13.00 hod. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2012
Lektorka : Helena Přikrylová, Olomouc
  Okruh pojištěných osob / za koho se platí pojistné na sociální zabezpečení,
  oznamovací povinnosti zaměstnavatelů /.
  Podmínky účasti na nemocenském pojištění / krátkodobá zaměstnání, zaměstnání
  malého rozsahu, dohody, kdy se sčítají příjmy z více zaměstnání v jednom
  kalendářním měsíci /.
  Stanovení rozhodného období / započitatelné příjmy, vyloučené dny, pravděpodobný
  příjem, náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.
  Povinnosti zaměstnavatelů / vyplňování tiskopisů v oblasti nemocenského pojištění /.
  Diskuze, dotazy.

VS      : 929
Lektorky   : Viz výše
Termín    : 15. listopadu 2012
Čas     : 9. 00 - 13. 00 hodin
Cena školení : 1. 100,- Kč.
Místo    : SIGMIA, tř. Kosmonautů 6, Olomouc - tmavomodrá budova vedle
budovy Magistrátu m. Olomouce /bývalý Okresní úřad /, cca 10 min.pěšky z hlavn.
nádraží ČD, možnost bezplatného parkování před budovou Magistrátu m. Olomouce.
                      8
              DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Důchodové pojištění a plnění povinností zaměstnavatelů.
Nejdůležitější změny dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
s účinností od 1. 1. 2012, zejména :
  Nové a změněné účasti na důchodovém pojištění /např. likvidátoři, prokuristé,
  členové kolektivních orgánů právnických osob, vedoucí organizačních složek právnické
  osoby, zaměstnanci, činní na základě dohody o provedení práce /.
  Výdělečná činnost v souběhu s pobíráním důchodu.
  Změny ve výpočtu předčasných starobních důchodů.
  Změny v podmínkách nároku na vdovské, vdovecké, sirotčí důchody.

Výpočet důchodů v roce 2013
Změny v plnění úkolů zaměstnavatelů v důchodovém pojištění dle zákona
č. 582/1991 Sb. od 1.1. 2012, zejména :
 Plnění ohlašovací povinnosti při zaměstnávání poživatelů důchodu.
 Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s podanou žádostí o důchod zaměstnance.
 Povinnosti zaměstnavatele při podání žádosti zaměstnance o zvýšení starobního
  důchodu, pobíraného v souběhu s výkonem výdělečné činnosti vykonávané po
  31.12.2009.
 Otázky, odpovědi.

VS      : 928
Lektor    : JUDr. Dana Lukešová, metodik pro oblast důchod. pojištění,
        ČSSZ, pracoviště Ostrava
Termín    : 21. listopadu 2012
Čas     : 9. 00 - 13. 00 hodin
Cena školení : 1. 100,- Kč.
Místo    : SIGMIA, tř. Kosmonautů 6, Olomouc - tmavomodrá budova vedle
budovy Magistrátu m. Olomouce /bývalý Okresní úřad /, cca 10 min.pěšky z hlavn.
nádraží ČD, možnost bezplatného parkování před budovou Magistrátu m. Olomouce.
                      9
         ZDANĚNÍ MEZD A PLATŮ V ROCE 2013
  Změny ve zdanění.
  Vymezení zdanitelných příjmů.
  Slevy na dani a jejich uplatnění.
  Daňové zvýhodnění.
  Výkazy vyúčtování.
  Diskuze, odpovědi na dotazy.

VS      : 930
Lektorky   : ing. Alena Skoumalová, ved. referátu vyměřovacího odd. FÚ Olomouc
       Věra Příhodová, Olomouc
Termín    : 17. prosince 2012
Čas     : 9. 00 - 13. 00 hodin
Cena školení : 1. 100,- Kč.
Místo    : SIGMIA, tř. Kosmonautů 6, Olomouc - tmavomodrá budova vedle
budovy Magistrátu m. Olomouce /bývalý Okresní úřad /, cca 10 min.pěšky z hlavn.
nádraží ČD, možnost bezplatného parkování před budovou Magistrátu m. Olomouce.
    ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DAŇOVÝCH ZÁLOH ZA ROK 2012
  Způsob provedení.
  Odpočty nezdanitelných částí základu daně a jejich uplatnění.
  Slevy na dani a daňové zvýhodnění.
  Dodatečné uplatnění.
  Výkazy vyúčtování.
  Diskuze, odpovědi na dotazy.

VS      : 931
Lektorky   : ing. Alena Skoumalová, ved. referátu vyměřovacího odd. FÚ Olomouc
       Věra Příhodová, Olomouc
Termín    : 17. ledna 2013
Čas     : 9. 00 - 13. 00 hodin
Cena školení : 1. 100,- Kč.
Místo    : SIGMIA, tř. Kosmonautů 6, Olomouc - tmavomodrá budova vedle
budovy Magistrátu m. Olomouce /bývalý Okresní úřad /, cca 10 min.pěšky z hlavn.
nádraží ČD, možnost bezplatného parkování před budovou Magistrátu m. Olomouce.
                     10
                 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
           Josef Růžička - ANIMA, Zikova 22, 779 00 Olomouc
          KB Olomouc, č. ú. 667144 - 811 / 0100, nejsme plátci DPH


Datum akce, VS akce : ..……………………………………………………………………………………………

Název akce : ………………………………………………………….…………………………………………….

Jméno / jména /, příjmení, titul : …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Název a adresa organizace : ……….…………………..………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon : …………………………………………………………………………………………………………..

E - mail. adresa : / vyplněním Vaší e- adresy vyjadřujete souhlas s aktuálním zasíláním našich akcí na tuto
          adresu / dle antispam. zákona /- posílání 4 x ročně , bez přílohy, malá velikost - cca 5 kB /.

          ………………………………………………………………………………………………..

IČ, DIČ : …………………………………………………………………………………………….…………..

Adresa domů ( pokud chcete zasílat tuto brožuru také domů ) : ……………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Účastnický poplatek byl zaplacen dne: …………………………….……… ve výši: ………..…………………Kč

z účtu č.: .……………………………………………………………………………………………………………

Souhlasíme se smluvními podmínkami a zavazujeme se uhradit účastnický poplatek.
                           Razítko a podpis
                            11
                 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
           Josef Růžička - ANIMA, Zikova 22, 779 00 Olomouc
          KB Olomouc, č. ú. 667144 - 811 / 0100, nejsme plátci DPH


Datum akce, VS akce : ..……………………………………………………………………………………………

Název akce : ………………………………………………………….…………………………………………….

Jméno / jména /, příjmení, titul : …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Název a adresa organizace : ……….…………………..………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon : …………………………………………………………………………………………………………..

E - mail. adresa : / vyplněním Vaší e- adresy vyjadřujete souhlas s aktuálním zasíláním našich akcí na tuto
          adresu / dle antispam. zákona /- posílání 4 x ročně , bez přílohy, malá velikost - cca 5 kB /.

          ………………………………………………………………………………………………..

IČ, DIČ : …………………………………………………………………………………………….…………..

Adresa domů ( pokud chcete zasílat tuto brožuru také domů ) : ……………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Účastnický poplatek byl zaplacen dne: …………………………….……… ve výši: ………..…………………Kč

z účtu č.: .……………………………………………………………………………………………………………

Souhlasíme se smluvními podmínkami a zavazujeme se uhradit účastnický poplatek.
                           Razítko a podpis
                            12

								
To top