Rancangan Mengajar - DOC 6

Document Sample
Rancangan Mengajar - DOC 6 Powered By Docstoc
					                RANCANGAN MENGAJAR
(Gabungan elemen demonstrasi, penyelesaian masalah dan komunikasi elektronik )
                 Tema 1.0  Adab
1.  Tema Pelajaran / Topik   Tajuk 1.2  Adab Bermain
   ( Lesson Theme / Topic )  Sub tajuk  Adab sebelum bermain,adab semasa bermain dan adab
                       selepas bermain.


                 Di akhir pengajaran murid dapat:

                1.Mennyatakan  adab-adab etika bermain.

                2.Mengklasifikasi adab-adab ketika bermain.
2.  Objektif Pembelajaran   3.Menyebut hikmah mengamalkan adab ketika bermain.
   ( Learning Objectives )
                  .
                4.Dapat menggunakan slaid dalam kaedah belajar sendiri

                5.Dapat memuat turu data-data ke dalam fail MS Word.

                6.Dapat memahirkan pelajar melayari laman web.

                 Di akhir pengajaran murid dapat:

                1.Menyebut adab-adab sebelum,semasa dan selepas permainan.

                2.Menyenarai adab-adab sebelum,semasa dan selepas bermain.
3.  Hasil Pembelajaran
   ( Learning Outcomes )
                3.Dapat mempertingkatkan minat menggunakan TMK dalam
                pengajaran dan pembelajaran.

                4.Mengamalkan adab-adab sebelum,semasa dan selepas bermain.

                5.Membentuk disiplin diri yang cemerlang.

                  1. Menjawab soalan interaktif dalam MS PowerPoint .
4. Penilaian
  ( Evaluation )         2. Penghasilan tugasan kumpulan dan menghantar melalui e-mail
                   berpandukan arahan.


5. Peruntukan Masa        60 minit
  ( Time Allocation )


6. Ciri-Ciri Kelas
  (Class Characteristics)

   a) Tingkatan / Tahun     Tahun 5
    ( Form / Year )

   b) Pengetahuan Sedia     Murid pernah bermain dengan alat permainan tersebut.
    Ada
    ( Prior Knowledge )7.  Liputan Kurikulum      Meliputi adab sebelum ,adab semasa dan selepas bermain serta
   ( Curriculum Coverage )  hikmah mengamalkannya.


8. Persediaan Guru         1.Alat permaianan
  Bukan TMK
  ( Teacher’s preparation )    2.Buku Teks

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:9/16/2012
language:Unknown
pages:3