Docstoc

izin-formu-1

Document Sample
izin-formu-1 Powered By Docstoc
					             TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU
         ÖĞRENCİ-SPORCU MÜSABAKA İZİN TALEP FORMU
                  (TEKLİ)

         Adı-Soyadı
Sporcunun
         Kulübü

         Adı

Müsabakanın   Yapıldığı İl-İlçe

         Tarihleri

İzin İstenen tarihler           Başlama Tarihi          Bitiş Tarihi
(Yol Dahil)

         Adı

         Sınıfı

Okulun      Numarası

         İli

         İlçesi

Gönderilmesi istenen Faks Numarası
Maili gönderen kişinin Adı-Soyadı
Maili gönderen kişinin TC Kimlik No
Maili gönderen kişi TC. Kimlik numarasını belirtecek ve talep formundan sorumlu olacaktır.
Eksik doldurulan talepler dikkate alınmayacaktır.
Sayı :TF-01-                                     …./…../2012
Konu : İzin


         …………………………………………. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE


    Yukarıda kişisel bilgileri bulunan öğrencinizin, adı geçen müsabaka için belirtilen
tarihler arasında, 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
29. Maddesi uyarınca izinli sayılması hususunda gereğini arz erdim.


                                      Recep ŞAHİN
                                      Genel Sekreter
             TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU
         ÖĞRENCİ-SPORCU MÜSABAKA İZİN TALEP FORMU
                  (ÇOKLU)

  Adı-Soyadı      Kulübü       Okulu      Sınıfı-No     İli      İlçesi
         Adı

Müsabakanın   Yapıldığı İl-İlçe

         Tarihleri

İzin İstenen tarihler           Başlama Tarihi          Bitiş Tarihi
(Yol Dahil)

Gönderilmesi istenen Faks
Numaraları

Maili gönderen kişinin Adı-Soyadı
Maili gönderen kişinin TC Kimlik No
Maili gönderen kişi TC. Kimlik numarasını belirtecek ve talep formundan sorumlu olacaktır.
Eksik doldurulan talepler dikkate alınmayacaktır.
Sayı :TF-01-                                     …./…../2012
Konu : İzin


         …………………………………………. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE


    Yukarıda kişisel bilgileri bulunan öğrencilerinizin, adı geçen müsabaka için belirtilen
tarihler arasında, 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
29. Maddesi uyarınca izinli sayılması hususunda gereğini arz erdim.


                                      Recep ŞAHİN
                                      Genel Sekreter

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:89
posted:9/16/2012
language:Unknown
pages:2