Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

iibf_1_

VIEWS: 102 PAGES: 1

									                                 T. C.
                            DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
                      İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

                 Adı - Soyadı:                    Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖNDER
 Fakülte Koordinatörü (varsa)    E-mail:                      ozguronder2000@yahoo.com
                    Tel:                     (0 274) 265 2031 - Dahili: 2430
                              BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ
                                  Koordinatör                  Koordinatör Yardımcısı (varsa)
                 Adı - Soyadı:       Yrd.Doç.Dr. Eylem KOÇ
   Ekonometri Bölümü
                  E-mail:           eyacar@gmail.com
                    Tel:       (0 274) 265 2031 - Dahili: 2068
                                  Koordinatör                  Koordinatör Yardımcısı (varsa)
                 Adı - Soyadı:    Yrd.Doç.Dr. Süleyman Emre ÖZCAN
    İktisat Bölümü
                  E-mail:       semreozcan@dumlupinar.edu.tr
                    Tel:       (0 274) 265 2031 - Dahili: 2161
                                  Koordinatör                  Koordinatör Yardımcısı (varsa)
 İnsan Kaynakları Yönetimi    Adı - Soyadı:      Arş. Gör. Meltem ÖZÇINAR
      Bölümü          E-mail:        meltemozcinar@hotmail.com
                    Tel:       (0 274) 265 2031 - Dahili: 2255
                                  Koordinatör                  Koordinatör Yardımcısı (varsa)
                 Adı - Soyadı:      Arş. Gör. Zeliha KARAMAN
    İşletme Bölümü
                  E-mail:        Zeliha.karaman@yahoo.com
                    Tel:       (0 274) 265 2031 - Dahili: 2081
                                  Koordinatör                  Koordinatör Yardımcısı (varsa)
                 Adı - Soyadı:       Yrd.Doç.Dr. Eray ACAR
  Kamu Yönetimi Bölümü
                  E-mail:         Acar_eray@hotmail.com
                    Tel:       (0 274) 265 2031 - Dahili: 2429
                                  Koordinatör                  Koordinatör Yardımcısı (varsa)
                 Adı - Soyadı:        Arş. Gör. Selim ŞAHİN
    Maliye Bölümü
                  E-mail:          selimshn@mynet.com
                    Tel:       (0 274) 265 2031 - Dahili: 2075
                                  Koordinatör                  Koordinatör Yardımcısı (varsa)
Siyaset Bilimleri ve Uluslararası Adı - Soyadı:   Arş. Grv. Emel ÇOKOĞULLAR BOZASLAN
    İlişkiler Bölümü      E-mail:       emelcokogullar@hotmail.com
                    Tel:       (0 274) 265 2031 - Dahili: 2445
                                  Koordinatör                  Koordinatör Yardımcısı (varsa)
Uluslar arası Ticaret Finasman  Adı - Soyadı:        Arş Gör. Dr. İçlem ER
      Bölümü          E-mail:        iclemer@dumlupinar.edu.tr
                    Tel:       (0 274) 265 2031 - Dahili: 2113

								
To top