Docstoc

dr_tez_onerisi_raporu_ornegi

Document Sample
dr_tez_onerisi_raporu_ornegi Powered By Docstoc
					      ÖRNEK     MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
    TÜRK DİLİ BİLİM DALI
  DOKTORA TEZ ÖNERİSİ RAPORU
    ÖĞRENCİNİN ADI, SOYADI
       …../…./ 2010
  Tezin Adı
  (Tez adı, araştırma konusunu yansıtacak şekilde teklif edilmeli, gerekli
dönem/zaman kesiti sınırlandırması getirilmelidir.)
  Tezin Konusu
  (Araştırma konusu ve çerçevesi net bir şekilde belirlenmeli ve açıklanmalıdır.)
  Araştırmanın Güncelliği / Önemi
  (Araştırma konusunun güncelliği ve önemi ifade edilmelidir.)
  Araştırmanın Amacı
  (Amaç ve hedefler açık seçik bir şekilde belirlenmeli ve yazılmalıdır.)
  Yöntemi
  (Araştırmada kullanılacak yöntem(ler) yazılmalıdır.)
  Araştırmanın Objesi / Malzemesi
  (Araştırmanın objesi / malzemesi yazılmalıdır.)
  Tezin Taslak Planı
  (Ön Söz, Giriş, Gelişme Bölümleri ve Son Söz (Sonuç) olmak üzere tezin olası
planı yazılmalıdır.)
  Bibliyografya
  (Konuyla ilgili kaynakça verilmelidir.)                     2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:9/15/2012
language:Unknown
pages:2