ASOCIATIA DE LEASING BANCAR - PowerPoint by LK2bg5

VIEWS: 18 PAGES: 13

									            Asociatia Societatilor Financiare din Romania/
            Romanian Association of Financial Companies
Piaţa românească de leasing şi credit de consum/
 Romanian Leasing and Consumer Credit Market
         Jean – Claude Boloux, Presedinte ALB – Romania
                    President of ALB – Romania
                         October 23, 2008
          Source/Sursa: ASOCIATIA SOCIETATILOR FINANCIARE – ALB ROMANIA
                                          1
    Ponderea leasingului financiar si a creditului de consum in total credite acordate/
     Weight of the financial leasing and consumer credit in the total granted credits
Structura IFN după domeniul de activitate măsurat ca pondere în total credite acordate      Procente
NBFI structure based on the activity field measured as a weight in the total granted credits  Percentage
             (decembrie 2007 / December 2007)

Operaţiuni de factoring, scontare, forfetare/Factoring, Discount, Forfeiting Operations           1.14

Leasing financiar / Financial Leasing                                  81.89

Credite de consum şi vânzări în rate / Consumer Credits and Sales by Installments              7.73

Credite pentru investiţii imobiliare / Credits for Real Estate Investments                  3.99

Microcredite / Micro-Credits                                         0.11

Credite de trezorerie/ Treasury Credits                                   3.49
Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente /
Credits for Stocks Financings and for Equipment                               0.85

Alte tipuri de credite / Other Types of Credits                                0.8
                                                Sursa/Source: BNR

                       Source/Sursa: ASOCIATIA SOCIETATILOR FINANCIARE – ALB ROMANIA
                                                          2
6
      Gradul de penetrare a IFN, dinamica leasingului si a creditului neguvernamental /
        Weight & Dynamics of the leasing and of the Non - Governmental Credit


5
4
  3
  2
  1
    0

         2003
                 2004
                          2005
                                  2006
       Pondere Leasing / PIB - Weight of leasing / GDP            2007
       Total credite IFN / PIB - Total credits of NBFI / GDP
       Dinamica leasingului - Dynamics of the leasing
       Dinamica creditului neguvernamental - Dynamics of the non-guvernamental credit
                                                Sursa/Source: BNR

                       Source/Sursa: ASOCIATIA SOCIETATILOR FINANCIARE – ALB ROMANIA
                                                          3
                      Dinamica pietei de leasing/
                   Romanian Leasing Market in Dynamics
      3,500,000                                                      2,943,533
      3,000,000


                                                36%       2,687,510
      2,500,000
                                                          92%

                              2,170,426              75%
      2,000,000
000 euro
                     46%
                                 1,539,963
            1,484,822                71%
      1,500,000


                        90%
             810,598
      1,000,000
             55%
                                    536,600
                        -13%           25%
            618,770
      500,000
             42%                                    - 86%  179,653
                                 93,863                    5%
            48,605         93%        4%
             3%                                   91%      76,370 3%
         0
                Q2 2006              Q2 2007                  Q2 2008

                        ALB   ASLR  OTHERS     Total Leasing Market


                           Source/Sursa: ASOCIATIA SOCIETATILOR FINANCIARE – ALB ROMANIA
                                                              4
    Ponderea leasingului in investitiile din sectorul utilajelor(inclusiv mijloace de transport)/
       Weight of Leasing in the Field of the Equipment (including Transport Ways)


                                                      9,435,292
                                       00
                                      ,0
           00 00 00 00 00 00 00 000 000 000
                                     0
                                   9, 10,

                        00 ,00 ,00 ,00 ,00 00
                                                44%


                                    ,
                                   0
                                          6,567,910

                                  0
                                 8,
                                0
     000 euro
                               0
                              7,
                             0
                                                44%                4,035,836
                            0
                           6,
                          0
                                                             51%
                         0
                        5,
                       0,
                      0
                     4,

             00 00 00
                   0,
                                                      Q2 2007
                                                      2,676,805
                  0
                 3,
                                                3,120,515
                0,
                                                            4,486,888     2,751,021
               0
                                                48%
              2,
                                                            48%       68%
            0,
           0
          1,
                                          2006
                                                   2007
                                                                Q2 2008
Investitiile realizate in economia nationala in sectorul utilajelor (inclusiv mijloace de transport)/
                                               Sursa/Source: BNR - ALB
Investments made in the national economy, in the equipment field (including ways of transport)
 Ponderea leasingului in investitiile din sectorul utilajelor/
                      Source/Sursa: ASOCIATIA SOCIETATILOR FINANCIARE – ALB ROMANIA
Weight of the leasing in the field of the equipment
                                                                                5
                                                                     Sursa/Source: INSSE - ALB
         Ponderea leasingului in investitiile din sectorul constructiilor noi /
            Weight of Leasing in the Field of the New Buildings


                                                                     9,301,411
                                                 0
                                       00 ,00 ,00 ,00
                                                0
                                               00
                                           9, 10,

                                              0
                                                          52%
                                             0
                                            00

                                           0         6,133,494
                                          0
                                         00

                                        0
                                       8,
                                     0,
                                    00
      000 euro                                   0
                                   7,

                                  00
                                 0,
                                00
                                                                      41%    4,351,534
                               0
                              6,

                              00
                            0,
                           00

                          0
                          5,

                         00
                        0,
                                                               3,077,725
                                                               Q2 2007
             00 ,00 ,00 ,00

                       0
                      4

                      00
                    0,
                   0
                   3

               00 00
                                                   147,488     213%
                 0,
                                                                     461,381
                                                                      5%
                0
                                                   2.4%                       192,512
                2
                                                                             5%
              0,
            0
           1,
                                                      2006
                                                              2007
                                    Q2 2008
Investitiile realizate in economia nationala in sectorul constructiilor noi/
Investments made in the national economy, in the new buildings` field
                   Source/Sursa: ASOCIATIA SOCIETATILOR FINANCIARE
Ponderea leasingului in investitiile din sectorul constructiilor noi/                                        – ALB ROMANIA
                                                                                      6
Weight of the leasing in the field of the new buildings                                               Sursa/Source: INSSE - ALB
Total bunuri finantate in functie de tipul finantatorilor/
     Total Asset Value by Type of Lessors
         2.943.533 (000) Euro
   Captive
   16%
                              Bank
                              66%


Independent
  18%
           Source/Sursa: ASOCIATIA SOCIETATILOR FINANCIARE – ALB ROMANIA
                                           7
      Cadrul legislativ intre bun si mai putin bun
    Legislative framework between good and less good
            Total societati/        Total societati ALB/
            Total Companies          ALB Companies


           Q2 2007 Q2 2008 Q2 2007               Q2 2008

Registrul General/   155       277         5         31
General Register

Registrul Special/   31        52         22         30
Special Register

             Source/Sursa: ASOCIATIA SOCIETATILOR FINANCIARE – ALB ROMANIA
                                             8
                      ALB CHART        .
                         AGA

                                     Compliance/
                                     Controlling

             Internal
             Censors
                         BOD          External Audit


                      Secretariat
                       General
  Leasing Council        Factoring Council   Mortgage Credit Council     Consumer Credit Council


Technical Committees      Technical Committees   Technical Committees      Technical Committees

     Risk             Risk            Risk              Risk
     Legal             Legal           Legal             Legal
 Fiscal / Accounting      Fiscal / Accounting    Fiscal / Accounting      Fiscal / Accounting
Logistics / Operational
                      Source/Sursa: ASOCIATIA SOCIETATILOR FINANCIARE – ALB ROMANIA
                                                        9
       Cadrul legislativ intre bune si mai putin bune/
     Legislative framework between good and less good

Weaknesses:                    Consequences:

1) No penal restrictions for illegal       1) Increase of financial fraud
  practice

2) No access to data bases for risk        2) Consumer Credit – increase of default
  management (CRB, CIP, Credit Bureau)

3) Two Registers imposing different     3) Unfair competition:
  rules having as main criteria the volume
  of business:

  a. Different capital adequacy         a. 2 Registers = double standards
    criteria in the Special Register.

  b. Different internal organizational     b. European Passport = 3rd standard
    rules in the Special Register                  Source/Sursa: ASOCIATIA SOCIETATILOR FINANCIARE – ALB ROMANIA
                                                  10
     Actions to be taken:

New text of NBFI Law, bringing:
  unique standards
  strong supervision from NBR
  antifraud penalties
  penalties to illegal actors
  access to CRB, CIP, Credit Bureau
ALB – IGPR co-operation
Strict measures to be taken by ALB
 members

        Source/Sursa: ASOCIATIA SOCIETATILOR FINANCIARE – ALB ROMANIA
                                        11
       Conclusions

 Good dialogue with the NBR
 Good dialogue with the ARB
 Activity of NBFI to be
   Properly structured
   Properly supervised
 To contribute to the development of
 the Romanian economy


         Source/Sursa: ASOCIATIA SOCIETATILOR FINANCIARE – ALB ROMANIA
                                         12
Thank you for your kind attention!
    Jean-Claude Boloux
      ALB President
      Source/Sursa: ASOCIATIA SOCIETATILOR FINANCIARE – ALB ROMANIA
                                      13
      Romanian Association of Financial Companies - ALB

								
To top