Financial Software - PowerPoint by Tqurg9

VIEWS: 0 PAGES: 10

									 Финансов и счетоводен софтуер

Програми с отворен код и безплатни възможности
    Company
    LOGO
          Money Manager Ex 0.8.0.9

 Money Manager Ex is a free, open-source, cross-
 platform, easy-to-use personal finance software. It
 primarily helps organize one's finances and keeps track
 of where, when and how the money goes. It is also a
 great tool to get a bird's eye view of your financial worth.
 Money Manager includes all the basic features that 90%
 of users would want to see in a personal finance
 application. The design goals are to concentrate on
 simplicity and user-friendliness - something one can use
 everyday.
 Money Manager Ex runs on Windows and Linux and
 Mac OSX.
        Money Manager Ex 0.8.0.9

Програма за управление на семейния бюджет

 Money Manager Ex е софтуерен продукт, с който ще
 можете да управлявате вашите финанси. С него ще
 можете да водите статистика и организирате къде,
 кога и колко пари за какво са изхарчени или
 получени. Така ще видите по- общ поглед на
 фоденето на семейния бюджет. Програмата съдържа
 функции, които повечето потребители биха искали да
 имат. Програмата е безплатна, с много приятен
 интерфейс и е "Open-Source".

http://www.codelathe.com/mmex/
                         GnuCash.org
 Designed to be easy to use, yet powerful and flexible, GnuCash
 allows you to track bank accounts, stocks, income and expenses.
 As quick and intuitive to use as a checkbook register, it is based on
 professional accounting principles to ensure balanced books and
 accurate reports.


  Feature Highlights
  Double-Entry Accounting
  Stock/Bond/Mutual Fund Accounts
  Small-Business Accounting
  Customers, Vendors, Jobs,
  Invoices, A/P, A/R
  QIF/OFX/HBCI Import, Transaction Matching
  Reports, Graphs
  Scheduled Transactions
  Financial Calculations
                GnuCash 2.3.7

 Бизнес програма

 GnuCash е бизнес програма. С нея ще можете да
 организирате и следите приходите и разходите на
 малка или средна по размер фирма, да записвате
 всички сключени сделки, очаквани плащания, сметки
 за електричество, вода и т.н., контакти със
 служители на фирмата и бизнес партньори,
 показване в графика на различни параметри и т.н.
 Програмата е с приятен интерфейс и е безплатна.

 Разработчик: GnuCash Project
 Официален сайт: http://www.gnucash.org/
 Windows All, Open Source: GnuCash 2.3.7 (74,3 MB)
                        Loan Calc 2.4
 Програма за изчисление на ипотеки
 Loan Calc е програма за изчисляване на заеми и ипотеки за
 дълъг период от време. Трябва да въведете процента, периода
 от време, за който е взет заема(той може да бъде седмичен,
 месечен, годишен)и да зададете стартова дата. Програмата ви
 преставя след това платените суми и следващите плащания и
 преизчислява, ако трябва какви ще бъдат тези плащания. След
 това тази информация можете да запазите в текстов файл -
 [i][b].TXT[/b][/i] или в таблица - [i][b]Excel[/b][/i] файл. Програмата
 няма да затрудни и начинаещи потребители.

 Разработчик: Stanley Roche Busk
 Windows All, Shareware: Loan Calc 2.4 (1,45 MB)
             Finance Explorer 3.1.0

 Програма за следене на семейния бюджет
 Finance Explorer е програма за наблюдение и управление на
 собствения или семейния бюджет. С този софтуерен продукт
 няма да ви се наложи да вписвате вие вашите финансови
 средства - просто програмата може да се настрои да влезне във
 вашата сметка и ежедневно или ежемесечно да ви дава отчет
 за нея, като заедно с това можете да видите ипотеки, които
 изплащате, заем, който сте взели, издръжка за излащане,
 сметки, кредитни карти и други. Програмата разполага с
 интуитивен интерфейс и е напълно безплатна.

 Разработчик: Metalogic Software
 Линк за сваляне:
 Windows All, Freeware: Finance Explorer 3.1.0 (1,01 MB)
                      InCash 1.5 RC3
  Софтуер за управление и анализ на приходите
  InCash e софтуер за управление и анализ на приходите и разходите
  във вашата фирма или на семейния ви бюджет. Програмата поддържа
  работа с неограничен брой валути, категории и подкатегории
  (организирани в удобна дървовидна структура с произволна
  дълбочина), както и множество плащания с различни (или еднакви)
  валути в рамките на една операция. [b]InCash[/b] ви позволява да
  извършвате каскадно претърсване на данните с AND, OR и NOT
  операции, за да постигнете максимално точни справки и извадки от
  документите, точно както правите това, когато търсите информация в
  интернет. Ефективността на продукта при създаване на справки е
  гарантирана чрез възможността за произволно комбиниране на
  различните показатели на операциите: тип, период, категория, валута,
  състояние на плащането и т. н...

  InCash не е счетоводен продукт, а практично допълнение към вашето
  лично счетоводство, когато имате нужда от задълбочен анализ на
  вашите финанси.

  Разработчик: itodorov.co
      Small Business Management
           Professional 3.0.72
 Бизнес и счетоводна програма
 Small Business Management Professional е бизнес
 решение за собствениците на малък и среден
 бизнес. SBMPro съдържа няколко вида инструменти,
 за да можете лесно да ръководите вашата
 счетоводна отчетност, търговска дейност, складово
 стопанство, работни заплати, разплащателни с
 дистрибутори, производствени процеси и сервиз на
 техника.

 Официален сайт: http://www.htparks.com
 Линк за сваляне:
 Windows All, Shareware: Small Business
 Management Professional 3.0.72 (27,6 MB)
            PWSMoney 4.0.0.776

 Програма за семейния бюджет

 PWSMoney е програма, която ще ви помогне да
 организирате финансите във вашето семейство.
 Програмата дава много възможности за отчитане на
 личния бюджет, като програмата работи с файлове
 на подобно програми. PWSMoney е безплатна
 програма.

 Разработчик: Paul Wainwright
 Линк за сваляне:
 Windows All, Freeware: PWSMoney 4.0.0.776 (1,80
 MB)

								
To top