ENGLISH � 1st Quarter EXAM HANDOUTS

Document Sample
ENGLISH � 1st Quarter EXAM HANDOUTS Powered By Docstoc
					FILIPINO – Ikalawang Bahagdang EXAM HANDOUTS

I. PANGHALIP AT URI NITO
 -  salita o katagang pinagpapalit sa pangngalan
 -  Panao
     o nagpapalit sa ngalan ng tao
     o ako, ko, akin, ikaw, ka, mo, iyo, siya
     o niya, kanya, kita, tayo, natin, atin, kayo, ninyo
     o inyo, sila, nila, kanila, kami, namin, amin, kayo
     o ninyo, inyo, sila, nila, kanila
 -  Pamatlig
     o nagpapalit sa pangngalang itinuturo
     o ito, iyan, iyon, nito, niyan, noon, dito, diyan, doon
     o ayan, ayun
     o ganire, ganito, ganoon, ganyan
     o narito, nariyan, naroon
 -  Panaklaw
     o tumutukoy sa isahan, dami, o kalahatan ng itinuturo
     o isa, iba, lahat, tanan, madla, pawang
     o anuman, alinman, sinuman, ilanman, kailanman
     o saanman, gaanuman, magkanuman, kuwan
 -  Pananong
     o ginagamit sa pagtatanong
     o sino, ano, alin, kanino, ilan
     o sinu-sino, anu-ano, alin-alin, kani-kanino, ilan-ilan

II. KAILANAN, PANAUHAN, AT KAUKULAN NG PANGHALIP PANAO
 -  ang ngalan ng tao`y maroong kaukulan, panauhan, at kailanan
 -  Panauhan
     o Unang panauhan
         Nagsasalita
     o Ikalawang panauhan
         Kausap
     o Ikatlong panauhan
         Pinag-uusapan
 -  Kailanan
     o Isahan
         Isang bilang ng panghalip
     o Dalawahan
         Dalawang bilang ng panghalip
     o Maramihan
         Tatlo o higit pang bilang ng panghalip
 -  Kaukulan
     o Palagyo – anyong ang
     o Paari – nasa anyong ng
     o Paukol – nasa anyong sa
                                  1
                   Mga Panghalip Panao
                    Palagyo      Paukol          Paari
   Panauhan/Kailanan
                   (anyong ang)    (anyong sa)       (anyong ng)
       -   Isahan
           o Una         ako          ko         akin

         o  Ikalawa     ikaw, ka        mo          iyo

          o Ikatlo       siya         niya        kanya
     -    Dalawahan
          o Una        kita, tayo       natin        atin

         o  Ikalawa      kayo         ninyo        inyo

          o Ikatlo        sila         nila        kanila
     -    Maramihan
          o Una         kami         namin        amin

         o  Ikalawa      kayo         ninyo        inyo

          o  Ikatlo       sila         nila        kanila

III. PANGHALIP PAMATLIG
 -  nagpapalit sa ngalan ng tao, bagay, at iba pang itinuturo o inihihimaton
 -  Pronominal
     o pamalit ng pangngalang ayaw ulitin
     o ire, ito, nire, nito, niyan, noon, dine, doon, dito, diyan
 -  Pahimaton
     o itinuturo o tinatawagn ng pansin
     o eto/heto, ayan/hayan, ayun/hayun
 -  Patulad
     o naglalahad ng pagkakatulad
     o ganire, ganito, ganoon, ganyan
 -  Panlunan
     o panghalili sa pook na kinaroroonan
     o nandito, nandiyan, nandoon

IV. PANDIWA`T MGA ASPEKTO NITO
 -  salitang nagpapahayag ng:
     o kilos, aksyon, o gawa
          nagkamalay
     o proseso o pangkaraniwang nangyayari (sadya o di-sadya)
          bumagyo, sinakop
     o karanasan o damdamin
          malungkot, masaya
 -  Aspekto:
     o Perpektibo – past
          naganap
     o Imperpektibo – present
          nagaganap
     o Kontemplatibo – future
          magaganap
                                                2
V. POKUS NG PANDIWA
 -  pinagtutuunan ng pandiwa
 -  Aktor
     o pokus na aktor – ang paksa ang gumagawa ng kilos
 -  Gol
     o pokus na gol – ang layon ay ang paksa
 -  Lokatib
     o pokus na lokatib – ang paksa`y ang lugar na pinagganapan ng kilos (naganap na)
 -  Benepaktib
     o pokus na benepaktib – tumutuon sa tao o bagay na nakikinabang
 -  Instrumental
     o pokus na instrumental – ang bagay na ginamit o naging kagamitan
 -  Kawsatib
     o pokus na kawsatib – sanhi o kadahilan ng kilos
 -  Direksyunal
     o pokus na direksyunal – tinutungo ng kilos (magaganap)

VI. KAGANAPAN NG PANDIWA
 -  bahagi ng panaguri na bumubuo ng ganap na kahulugan sa pandiwa
 -  Kaganapang Aktor
     o gumaganap sa kilos
 -  Kaganapang Gol
     o ano ang mga bagay na tinutukoy
 -  Kaganapang Lokatib
     o lugar na ginanapan
 -  Kaganapang Benepaktib
     o nagsasabi kung sino ang nakikinabang
 -  Kaganapang Instrumentalu
     o ano ang bagay o instrumental na ginamit
 -  Kaganapang Kawsatib
     o ano ang dahilan ng pagkakaganap

VII. PANG-URI AT KAANTASAN NITO
 -  Payak – salitang-ugat lamang
     o ina, asawa, ama
 -  Maylapi – salitang-ugat at isa pa o higit pang panlapi. Maaring ito ay nasa
          unahan, gitna, o hulihan.
     o mag-asawa, mag-iina
 -  Inuulit – pag-uulit ng salitang-ugat o ng una at ikalawang pantig ng salitang-
         ugat.
     o ina-inahan
 -  Tambalan – dalawang salitang magkaiba ngunit pinag-isa lamang.
     o kapit-bisig

VIII. URI NG PANG-ABAY
 -  nagbibigay turing sa mga pandiwa, pang-uri, at iba pang pang-abay
 -  Pamanahon
     o kailan?
 -  Panlunan
     o saan at nasaan?
 -  Pamaraan
     o paano?
 -  Pang-agam
     o walang katiyakan


                                               3
      o marhil, baka
 -   Ingklitik
      o kataga sa Filipino
      o man, kasi, sana, nang, kaya, yata, tuloy, lamang/lang, din/rin, ba, pa, muna, pala, na,
         naman, daw/raw
 -   Benepaktibo
      o nagsasaad ng benepisyo
      o para sa…
 -   Kusatibo
      o dahilan kung bakit naganap ang kilos
      o dahil sa…
 -   Kundisyunal
      o kundisyon para maganap ang kilos
      o kung, kapag, pag, pagka
 -   Panang-ayon
      o pagsang-ayon
      o oo, opo, tunay, talaga, sadya
 -   Pananggi
      o Pagtanggi
      o hindi, di, ayaw
 -   Panggaano
      o sukat o timbang
      o limampu, apat

IX. TALASALITAAN

 1.  salig – base                    22.  kamara – kapulungan ng lehislatura
 2.  gawi – kaugalian/kakayahan             23.  nagtatayugan – nagtataasan
 3.  bukana – bunganga ng ilog              24.  katiwalian – kasamaan sa pamahalaan
 4.  isinawalat – ipinahayag; ikinuwento         25.  nahalal – naboto
 5.  butil – buto o grano                26.  talamak – grabe
 6.  pinakamaringal – pinakadakila            27.  pinakamasugid – pinakamasigasig sa
 7.  pagkukuro – pagbibintang                 nilalayon
 8.  kawili-wili – nagugustuhan             28.  pag-aaklas – pag-aalsa
 9.  paninikil – pangloloko               29.  mapatalsik – mapatapon, mapaalis
 10.  adhikain – ambisyon                 30.  alegasyon – positibong pahayag
 11.  kapitalismo – namumuhunan sa            31.  lanubo – sangay ng kahoy na may
    negosyo                          dahon
 12.  ringgit – pera sa Malasiya             32.  nakasuksok – nakasukbit
 13.  bangungot – masamang panaginip           33.  gunita – ala-ala
 14.  naglalawig – naglalaon               34.  buwal – bagsak
 15.  alokasyon – inatasan                35.  babag – bakbakan
 16.  prinsipyo – paniniwala               36.  hahagilapin – hahanapin
 17.  kalakal – paninda                  37.  dinatnan – naabutan
 18.  episyente – mabuti                 38.  lumuluwas – magtungo sa lungsod
 19.  dusa – paghihirap/pagtitis             39.  nagtumining – naging malinaw
 20.  sistema – pamamaraan                40.  nangimgimbulo - naiinggit
 21.  piyudal – kapitalismo

X. ELEMENTO NG MAIKLING KUWENTO
 -   Banghay
      o objective
      o maayos at wastong pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari
 -   Paningin (ponit of view)
      o una, ikalawa, mala diyos                                                    4
 -  Suliranin (problem)
     o problemang kinakaharap at ang kalutasan nito sa wakas
 -  Paksang-diwa (theme)
     o moral lesson
 -  HImig (mood)
     o kulay ng damdamin
     o what the characters feel and what the author wants his readers to feel
 -  Salitaan (dialogue)
     o uasapan ng mga tauhan
 -  Kapanabikan
     o paglalaban ng mga bida
     o hindi matiyak ng mambabasa ang magiging kalagayan ng mga bida
 -  Pagtutunggali (conflict)
     o paglalaban ng mga bida o kalikasan ng damdamin nila
 -  Kakalasan (disentangle)
     o kinalabasan ng paglalaban
 -  Kasukdulan (climax)
     o malalaman kung sino ang nagtagumpay o nabigo
 -  Galaw (action)
     o paglalahad ng kuwento mula sa suliranin hanggang sa malutas ito
     o your own version of the banghay but objective parin

XI. SANAYSAY AT URI NG MGA SANAYSAY
 -  paglalahad
 -  Pormal
     o impersonal o siyentipiko
     o may ebidensiya
     o binabasa upang makakuha ng impormasyon
     o objective
 -  Impormal
     o pamilyar o personal
     o may pala-palagay
     o parang nakikipag-usap lamang
     o subjective

XI. AKO’Y MAKABAGO
 -  sinasabi ng may-akda na wala na siyang maalala sa “kahapon” dahil siya ay makabago na
 -  ninanais niya ang kalayaan
 -  naniniwala siya na ang siyensiya ay ang tanging solusyon para sa mundong ito
 -  bawat “kahapon” ay masama, at ang bawat “ngayon” ay mabuti
 -  sibilisado (daw) siya
 -  if your future is not set, then you have no future at all
 -  mediocrity
                                               5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:165
posted:9/15/2012
language:Unknown
pages:5