aliKamilUzun

Document Sample
aliKamilUzun Powered By Docstoc
					       KOBİ’lerin Gelişiminde
      Muhasebe ve Denetimin ÖnemiAli Kamil UZUN, CPA, CFE, MA
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu Başkanı
alikamil.uzun@gmail.com
Mart 2010
Sunum Planı


   –  Giriş
   –  KOBİ’lerin Gelişimini Etkileyen Faktörler
   –  KOBİ’lerin Gelişiminde Rol ve Sorumluluk Sahipleri
   –  KOBİ’lerin Gelişiminde Muhasebe ve Denetimin Önemi
   –  KOBİ’lerde Kurumsal Yönetim için Yol Haritası ve Başarı Faktörleri
   –  Sonuç
Kobi’lerin Gelişiminde Muhasebe ve Denetimin Önemi / Ali Kamil Uzun       2
 Giriş


  –  Küreselleşme
  –  Teknoloji
  –  Bilgi Toplumu
Kobi’lerin Gelişiminde Muhasebe ve Denetimin Önemi / Ali Kamil Uzun  3
KOBİ’lerin Gelişimini Etkileyen Faktörler


–  Küreselleşme
–  Teknolojik Gelişmeler
–  UFRS / TMS
–  Düzenleyici Otoriteler
–  Kurumsal Yönetim
–  Yeni TTK ve Getirdikleri
–  Basel II
Kobi’lerin Gelişiminde Muhasebe ve Denetimin Önemi / Ali Kamil Uzun  4  4
 KOBİ’lerin Gelişiminde Rol ve Sorumluluk Sahipleri


 –  İşletmenin Pay ve Menfaat Sahipleri
 –  Kamu Yönetimi
Kobi’lerin Gelişiminde Muhasebe ve Denetimin Önemi / Ali Kamil Uzun  5
 KOBİ’lerin Gelişiminde Rol ve Sorumluluk Sahipleri

–  İşletmenin Pay ve Menfaat Sahipleri

      İşletme Sahipleri ( Ortaklar )
      Yönetim Kurulu ve Yöneticileri
      İşletme Çalışanları
      Tedarikçiler
      Müşteriler
      Kredi Kuruluşları
      Yatırımcılar
      Derecelendirme Kuruluşları
      Resmi Kurumlar
      Sektör ve Meslek KuruluşlarıKobi’lerin Gelişiminde Muhasebe ve Denetimin Önemi / Ali Kamil Uzun  6
 KOBİ’lerin Gelişiminde Rol ve Sorumluluk Sahipleri


   –  Kamu Yönetimi
       Kayıt dışı ekonominin önlenmesi
       Vergi gelirlerinin artışı
       Ticaretin şeffaflaşması
       Ekonomik istikrar
       Yabancı yatırımlar
       Sürdürülebilirlik
Kobi’lerin Gelişiminde Muhasebe ve Denetimin Önemi / Ali Kamil Uzun  7
KOBİ’lerin Gelişiminde Muhasebe ve Denetimin Önemi

 –   Türk Ticaret Kanunu Tasarısı
   Kurumsal Yönetim Yaklaşımı
 –  SPK
 –  Yönetim Kurulu / Profesyonel Yönetim
 –  Genel Kurul
 –  Bilgi Toplumu Hizmetleri
   UFRS / TMS
   Risklerin Erken Teşhisi Komitesi
   Denetleme ile ilgili düzenlemeler
Kobi’lerin Gelişiminde Muhasebe ve Denetimin Önemi / Ali Kamil Uzun  8
 KOBİ’lerin Gelişiminde Muhasebe ve Denetimin Önemi

    – Belge ve Kayıt Düzeni
    – Organizasyon Yapısı ve Yetkilendirme Sistemi
    – Muhasebe ve Finansal Raporlama Sistemi
    – Teknolojik Altyapı
    – İnsan Kaynakları ve Eğitim
    – Kurumsal Yönetim İlkeleri
    – İç Kontroller ve Prosedürler
    – İç Denetim ve Risk Yönetimi
    – Özkaynaklar ve Finansal Planlama
    – Yeni Finansman Kaynakları
Kobi’lerin Gelişiminde Muhasebe ve Denetimin Önemi / Ali Kamil Uzun  9
KOBİ’lerin Gelişiminde Kurumsal Yönetim ve Denetimin Önemi
Kobi’lerin Gelişiminde Muhasebe ve Denetimin Önemi / Ali Kamil Uzun
                                   10
 İç Kontrollerin Önemi ve İşlevleri

 Organizasyonların yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen,
 aşağıdaki hedeflerin elde edilmesinde gereken makul güvenceyi sağlamak için
 tasarlanan bir süreçtir.

 –   Operasyonların Etkinliği ve Verimliliği
 –   Mali Raporlama Sisteminin Güvenilirliği
 –   Yasa ve Düzenlemelere Uygunluk

 Yukarıda belirtilen iç kontrolün üç amacı, bütün mevcut faaliyetleri kapsar.

 İç Kontrol bir sistemdir ve işletme iş akışlarının içerisine yerleştirilmelidir.
Kobi’lerin Gelişiminde Muhasebe ve Denetimin Önemi / Ali Kamil Uzun       11     11
İç Denetimin Tanımı ve Değişen Rolü
"Meslek Adamı Olmak ve Kariyer Üzerine
Kobi’lerin Gelişiminde Muhasebe ve Denetimin Önemi / Ali Kamil Uzun  12  12
 Başarının Sırları" / Ali Kamil UZUN
  KOBİ’lerde Kurumsal Yönetim
  Yol Haritası ve Başarı Faktörleri

    – SWOT ve Uyum Analizi
    – İhtiyaçların Belirlenmesi ve Yol Haritasının Hazırlanması
    – İnsan Kaynağı, Teknoloji ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi
    – Doğru İş ve Çözüm Ortaklıklarının Seçimi
    – Bankalarla İlişkiler
    – Sektör ve Meslek Kuruluşlarının Desteği
    – Motivasyon
Kobi’lerin Gelişiminde Muhasebe ve Denetimin Önemi / Ali Kamil Uzun   13  13
  Sonuç

    –   Kollektif Süreç
    –   Öğrenme ve Değişim Süreci
    –   Geçiş ve Uyum Maliyeti
    –   Rekabet ve Farklılaşma Süreci
    –   Risk ve Yönetim Kalitesi, Denetim Etkinliği
    –   Piyasa Disiplini ve Şeffaflık / Mali İstikrar
    –   Derecelendirme ve Entegrasyon Süreci
    –   Kurumsal Yönetim Fırsatı
    –   Sürdürülebilir İşletme Güvencesi
    –   Proaktif Olma
                                   14  14
Kobi’lerin Gelişiminde Muhasebe ve Denetimin Önemi / Ali Kamil Uzun
Başarı Dileklerimle...
akuzun@deloitte.com
alikamil.uzun@gmail.com
denetciningunlugu@blogspot.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:9/15/2012
language:Unknown
pages:15