Of zoek de volgende trefwoorden op Google by n26GQ3

VIEWS: 0 PAGES: 2

									De eerste stap is om onze individuele regeringen en valuta over te geven aan
superstaten als de Europese unie, geregeerd door niet gekozen bureaucraten die
voor de bankiers werken en vervolgens voorbij gaan aan de individuele lidstaten.
                                             Bank “HERVORMINGEN” zijn op komst
                                             Maar zijn niet wat je verwacht.
Barack Obama zal spoedig het Amerikaanse volk er van overtuigen mee te gaan in
de Noord Amerikaanse Unie: een samengaan van de Verenigde Staten, Canada, en       De wereldwijde economische crisis is opzettelijk tot stand gebracht door een aantal
Mexico, met een nieuwe valuta genaamd de Amero. Al in 2005 heeft George Bush       bankiers om ons zover te krijgen de “NIEUWE WERELD ORDE” een Orwelliaanse
een overeenkomst getekend, zonder goedkeuring van het Congres en zonder         wereld dictatuur geregeerd door privé bankiers en bureaucraten die wij niet
medeweten van het Amerikaanse volk, dat een einde zal maken aan de            gekozen hebben, te laten accepteren. Hun doel is het creëren van een wereld
soevereiniteit van de Verenigde Staten.                         regering, met een Wereldbank, een Wereldvaluta, en een wereldbevolking met een
                                             microchip in het lichaam gekoppeld aan een controlesysteem.
Waarom zou ik hier iets van geloven
                                             Waarom heb ik hier nooit van gehoord?
Het is niet te verwachten dat je alles zomaar gelooft wat je hier leest. Het kan in de
eerste instantie allemaal vergezocht lijken, maar onderzoek deze informatie       “Onze ”overheden, politici en “mainstream media zijn gekocht en betaald door privé
alsjeblieft met een open geest en beslis dan voor jezelf. En een goede manier om     bankiers. Hoewel er een schijn van keuze wordt opgehouden door de media, worden alle
hier mee te beginnen is het bekijken van de volgende documentaires die vrij       grote politieke partijen, de mainstream mediakanalen, multinationale bedrijven en centrale
beschikbaar zijn op Google en of Youtube video: Wakeup call,- The Obama         banken gereguleerd en gecontroleerd door dezelfde privé bankiers. Het is niet in hun belang
                                             dat jij erachter komt wat voor plannen ze voor ons hebben.
Deception,- America: Freedom to Facism, Zeitgeist (en Zeitgeist addendum),-
Endgame,-The Moneymasters,- Terrorstorm,- Monopoly Man. Of zoek de volgende       De “realiteit” dat wij uit de handen neten van de in bedwang gehouden (bedrijf)media is
trefwoorden op Google, Federal Reserve Fraud, Problem-Reaction-Solution,         zorgvuldig gepland en voorbereid door mensen die niet het beste met ons voor hebben.
Bilderberg group, Microchip Implants, Cashless Society, and North American Union.    Edward Bernays, de vader van de moderne PR industrie, heeft hierover de volgende
                                             uitspraak gedaan: “We worden geregeerd, onze geest gekneed, onze smaak bepaald, onze

Wat kan ik hier aan doen?                                ideeën geopperd, grotendeels door mensen van wie we nog nooit gehoord hebben… in
                                             vrijwel elk aspect van ons leven. Of het nu gaat om politiek of zaken, sociaal gedrag of
                                             etnische denken, we worden gedomineerd door een klein aantal die begrijpen hoe de
Wanneer je jezelf op de hoogte hebt gebracht van deze kwesties is het essentieel     mentale processen en sociale patronen van de massa werken”
om deze kennis aan zo veel mogelijk mensen door te geven! De agenda van de New
World Orde kan allen slagen als het algemene publiek ermee instemt. En we zullen     De bedrijfsmedia conditioneert ons om de wereld op zo’n manier te zien dat het de
er alleen mee instemmen als we onwetend blijven van het bestaan van deze         belangen van de bankiers beschermd en in stand houdt. Dit is per definitie in strijd
agenda en de manipulatieve methoden die gebruikt worden on de New World Orde       met de belangen van “gewone mensen”. Hoewel we kunnen kiezen tussen de BBC,
te vestigen                                       CNN, of FOX News, of kunnen stemmen voor Labour /Conservatieve dan wel
                                             Democraat/ Republikeinen, ze zijn allemaal in bezit, gereguleerd, en gesponsord
Kopieer deze folder en stuur het door naar zoveel mogelijk mensen            door dezelfde belangen van de privé bankiers. Op deze wijze wordt jou niets verteld
                                             waardoor je sterk staat of een bedreiging kan vormen voor de agenda van deze
                                             bankiers.
                                                 eigen rentevrije valuta te printen, wat de meeste van onze problemen vrijwel direct zouden
Hoe is dit ontstaan?                                       oplossen. De bankiers zorgen er echter voor, met gebruikmaking van hun rijkdom en macht en
                                                 middelen die ze vergaard hebben dat hun eigen mensen in machtspositie van de regering
In 1913 is door bedrog van een aantal bankiersfamilies, waaronder Rockefellers en de
                                                 komen. Zo blijft de agenda die ze willen uitvoeren op gewenste koers terwijl de massa elkaar
Rothschilds, een wet aangenomen die hen de macht gaf bankbiljetten te drukken en het
                                                 betwist vanuit het linkse of rechtse politieke kamp en zich druk maakt over het laatste
geld toevoer te controleren voor de gehele natie. Deze wet staat bekend als de federale
                                                 celebertyschandaal.
reserve act en was de basis van het creëren van de Federale Reserve, of de Centrale Bank.
Dit stelde de bankiers in staat, zonder te zijn gekozen en zonder zich te verantwoorden, om   Hoe kan een handje vol mensen miljarden anderen in hun greep houden?
het geld uit niets te maken. Al het geld dat in omloop is (in de VS) is gedrukt en gereguleerd
door privé bankiers, en niet de overheid. Daarna wordt het aan de overheid geleend, tegen    Sinds het ontstaan van de Federale Reserve zijn een aantal geheime organisaties opgezet door
rente. Ditzelfde systeem, dat door de Federale Reserve gebruikt wordt, wordt ook gebruikt    de elite bankwereld. De meeste belangrijke zijn de Bilderberg Group, de Council on Foreign
door andere Centrale banken, waaronder de bank van Engeland. En het zijn dezelfde        Relations en de Trilateraal Commissie. Deze organisaties rekruteren invloedrijke hooggeplaatste
families die ze in handen hebben.                                personen uit de hele wereld en worden beloond voor hun loyaliteit en gehoorzaamheid aan den
                                                 agenda van de wereld bankelite. Deze gerekruteerde personen komen uit de top van het
Geeft me de controle van de geldtoevoer van een natie, dan maak het mij niet uit wie er
                                                 wereldwijde bankwezen, politiek, financiën, de zakenwereld, media, leger en
de wetten maakt. -Mayer Amschel Rothschild-
                                                 inlichtingendiensten. Voorbeelden zijn: Gordon Brown, Tony Blair, Barack Obama, Bill Clinton, en
Het is maar goed dat de bevolking niet begrijpt hoe ons bank en monetaire systeem        Nicolas Sarkozy, terwijl er niets wordt vermeldt in de mainstream media.
werkt, als dit wel zo was zou er denk ik voor morgenochtend een revolutie losbreken.
                                                 Omdat de bankiers deze individuen in hun macht hebben zijn ze in staat over vrijwel de hele
–Henry Ford-
                                                 wereldmachtsstructuur controle uit te oefenen. De beslissingen die op het hoogste niveau
Al het geld dat in omloop is, is geleend net rente daaraan gekoppeld. En waar komt het geld   genomen worden dringen in alle laagste niveaus door. Hoe lager het bestaande niveau hoe meer
vandaan om deze rente te betalen? Dit kan alleen maar van Centrale Banken vandaan komen,     mensen er zijn die minder en minder weten voor wie en wat ze eigenlijk werken. Ze weten niet
wat betekent dat de Centrale Bank continue zijn geldtoevoer moet verhogen, alleen al om zijn   meer dan genoeg is “om gewoon hun werk te doen” het is hierom dat de meeste “zogenaamde
uitstaande rente te dekken. Dit maakt dat de overheid en dus ook het publiek in een situatie   journalisten” nog nooit gehoord hebben van een van deze organisaties.
terecht komt van alsmaar groeiende schulden, die mogelijk af te lossen zijn. Dit is wat de
“Nationale Schuld” vormt, en waar elke laatste cent van je inkomstenbelasting naar toe gaat.   Wat gaat mij dit aan?
Het is ook de werkelijke oorzaak van inflatie, en waarom de kosten van levensonderhoud
continue omhoog schieten, terwijl de lonen hetzelfde blijven. Als gevolg van dit systeem, zijn  De huidige financiële crisis is een economisch terroristische daad, opzettelijk tot stand
de overheden, overgeleverd aan de privé bankiers. De privé Centrale Banken, hebben ook      gebracht door de elitebankiers om het volk angst aan te jagen en ze zover te krijgen om
volledige controle over de zogenaamde “economische cyclus” Het creëren van een          in te stemmen met een valuta voor de gehele wereld en een wereld centrale bank. Dit
economische opgang, wordt simpelweg bewerkstelligd door meer geld in de circulatie te      zullen de “oplossingen” zijn die binnenkort aan ons voorgesteld zullen worden door
brengen. Dit doen ze door leningen makkelijk beschikbaar te maken voor overheid en publiek.   voormannen van de “Nieuwe Wereld Orde” als de mensen hier voornoemd om de crisis
Voor het veroorzaken van een economische crisis hoeven deze bankiers slechts geld uit de     op te lossen die ze zelf hebben veroorzaakt. De bankiers willen niet alleen de controle
circulatie te onttrekken, wat gedaan wordt door leningen in te trekken en het voor mensen
                                                 over individuele westerse naties, ze hebben hun plannen gericht op het domineren van
moeilijk te maken om geld te lenen. Maar waarom zouden deze privé bankiers deze
                                                 de gehele wereld.
economische depressie willen veroorzaken? Omdat een depressie er voor zorgt dat bedrijven
failliet gaan, waardoor banken en voor een fractie van de waarde kunnen opkopen. Vervolgens   We staan op het punt van wereld wijde transformatie. Alles dat we nodig hebben
brengen deze bankiers meer geld in de circulatie en zo gaat de cyclus door. Op deze manier
                                                 is de juiste zware crisis en de naties zullen de Nieuwe Wereld Orde accepteren.
zijn een handjevol bankiers sinds 1913 in staat geweest de gehele mainstream media en
machtige bedrijfsstructuren op te kopen. Overheden hebben wettelijk gezien de macht hun     David Rockefeller              www.slaaptgijnog.nl    www.wikilies.net

								
To top